PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 111 | 161
Tytuł artykułu

Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie - produkt

Warianty tytułu
Modelling of the Corrosion Processes of the Package - Product Systems for the Commodity Science Characteristic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy była próba opracowania, w oparciu o studia literatury i własne badania laboratoryjne, charakterystyki układu opakowanie-produkt, wykorzystując korozyjny charakter procesów zachodzących pomiędzy materiałem opakowania metalowego a produktem żywnościowym lub roztworem stanowiącym jego odpowiednik w warunkach modelowych. Opracowano algorytm procedury symulacyjnej i zinterpretowano ważniejsze przykłady jej wykorzystania w towaroznawczej charakterystyce badanych układów.
EN
Treating a metal package and a product contained in it as a system in which the interaction of elements is characteristic of physiochemical processes, it is possible, when studying their course, to obtain information enabling the characterization of the system for the needs of quality assessment as well as to decide on the scale of possible constructional, material, and recipe changes in the product. Such studies serve stimulation and protection of the quality of a product through aiming at a harmonious agreement between its aggressive action and the protection power of a package. The paper presents, basing on the literature studies and own laboratory works, a conception of the characterization of the package-product system, making use of the corrosion character of the processes occurring between the material of a metal package and a food product or a solution being its equivalent under model conditions. The studies were carried out on the material used for the production of metal packages for foodstuff in the environment of natural food products and model solutions. Basing on the results of the laboratory studies and the analysis of the mathematical models as regards corrosion processes occurring in the metal package-product system, an algorithm of a simulation procedure has been developed and some examples of its use for the. characterization of the studied systems have been interpreted. The presented conception acts as a substitute for storage studies considering the shortening of time and decrease in the cost of the studies, and because of a good reproducibility of the results. It also affords possibilities for the effective use of the results of the experiment, and for carrying on model deliberations based on the data from own laboratory studies or those introduced arbitrarily as a brief foredesign. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczyk W., Adhezja lakierów konserwowych, "Opakowanie" 1981, nr 9-10.
 • Adamczyk W., Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation, III rd International Commodity Science Conference, AE, Poznań 1990.
 • Adamczyk W., Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1991, nr 362.
 • Adamczyk W., Blacha chromowana - materiał na opakowania żywności. Aspekty jakościowe i toksykologiczne, "Przemysł Spożywczy" 1986, nr 5-6.
 • Adamczyk W., Czynniki determinujące procesy korozyjne puszek konserwowych z blachy białej, "Opakowanie" 1981, nr 1.
 • Adamczyk W., Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy" 1991, nr 3.
 • Adamczyk W., Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych, "Gospodarka Materiałowa" 1987, nr 2.
 • Adamczyk W., Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność, "Opakowanie" 1990, nr 2.
 • Adamczyk W., Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układów: opakowanie - produkt żywnościowy, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 2.
 • Adamczyk W., Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych, "Towaroznawstwo. Problemy Jakości", Łódź - Kraków 1990.
 • Adamczyk W., Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych, "Rudy i Metale Niezależne" 1983, nr 12.
 • Adamczyk W., Wpływ chromu w warstwie pasywnej blachy ocynowanej na zdolność do lakierowania, "Opakowanie" 1983, nr 6.
 • Adamczyk W., Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych, "Przemysł Spożywczy" 1983, nr 4.
 • Adamczyk W., Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy ocynowanej na powstawanie plam siarczkowych w opakowaniach blaszanych; "Opakowanie" 1986, nr 1-2.
 • Adamczyk W., Tatar J., Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałowych, "Opakowanie" 1988, nr 5.
 • Ailor W.H., Handbook on Corrosion Testing and Evaluation, Willey, New York, London 1971.
 • Analiza komparatywna wyznaczników jakości produktów rynkowych w Polsce i na świecie, temat 05.1.8, w: RPBP III 41: "System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych", etap 1-3, kierownik tematu: J. Szymczak, Instytut Towaroznawstwa AE, Kraków 1987-1989, maszynopis sprawozdania.
 • Badanie jakości metalowych materiałów na opakowania jednostkowe metodą modelowania procesów korozyjnych, temat 07.4.2, w: RPBP III 41: "System stymulacji ochrony jakości produktów rynkowych", kierownik tematu: W. Adamczyk, Instytut Towaroznawstwa AE, Kraków 1989, maszynopis sprawozdania.
 • Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemie - Principes, Methodes et Applications, Mason ed., Paris 1983.
 • Barnartt S., Two-Point and Three Point Methods Mechanisms, "Electrochimica Acta" 1970, vol. 15.
 • Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 • Bastidas I.M., Damborenea I.I., Gonzalez I.A., Otero E., The Role of pH in the Corrosion Inhibition Behaviour of Tinplate in Areated Citrate Solutions, Proc. Fourth International Tinplate Conference, Paper 27, London 1988.
 • Bielecki J., Encyklopedia języka C dla IBM PC, WKiŁ, Warszawa 1989.
 • Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 • Borys T., Kwalimetria. Teoria i zastosowania, AE, Kraków 1991.
 • Bożyk Z., Rudzki W., Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT. Warszawa 1977.
 • Britton S.C., Examination of the Layer Produced by Chromate Passivation Treatments of Tinplate, "British Corrosion Journal" 1975, Vol. 10, No. 2.
 • Budsławski J., Drabent Z., Metody analizy żywności, WNT, Warszawa 1972.
 • Carter P.R., Container Corrosion Control from the Material Suppliers Perspective, Proc. Conference: The A to Z of Container Corrosion, Another Path to Productivity, The Food Processors Institute, Chicago Illionois, February 1982.
 • Catala R., Cabanes I.M., Inhibition of Tin Dissolution in Canned Vegetables, paper No. 35, Proc. Second International Tinplate Conference, London 1980.
 • Catala R., Gabanes I.M., Ramos O.B., Evaluation Electrochimica de la Resistencia de la Corrosion de los Envases Metálicos para Alimentos, Proc 3rd Congreso Nacional y 1o Iberoamericano de Corrosion y Protecction, Madrid, June 1983.
 • Charbonneau J.E., Corrosion Manifestations, Types of Container Corrosion, Proc. Conf.: The A to Z of Container Corrosion, Another Path to Productivity, The Food Processors Institute; Chicago Illionois, February 1982.
 • Chin H.B., Kimball J.R., Allen B., Charbonneau J.E., Pitting Corrosion in Cannet Light Coloured Fruits, Proc. Third International Tinplate Conference, London 1984.
 • Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych na żywność, temat 07.4.1.2.3, w: RPBP III 41: "System stymulacji i ochrony jakości wyrobów rynkowych", kierownik tematu: W. Adamczyk, Instytut Towaroznawstwa AE, Kraków 1989, maszynopis sprawozdania.
 • Czynniki techniczne i technologiczne determinujące jakość opakowań metalowych, temat 07.4.1, w: RPBP III 41: "System stymulacji i ochrony jakości wyrobów rynkowych", kierownik tematu: W. Adamczyk, Instytut Towaroznawstwa AE, Kraków 1987-1989, maszynopis sprawozdania.
 • Danielson M.J., An Evaluation of Three-Point Method to Measure Corrosion Rates, Corrosion NACE, 1982, Vol. 38, No. 11.
 • Dean S.W., France W.D., Ketcham S.J., Electrochemical Methods, in: Handbook on Corrosion Testing and Evaluation, ed. Ailor W.H., Willey, New York 1971.
 • Elzas M.S., Oren T.I., Zeigler B.P., Modeling and Simulation Methodology, North Holland, Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo 1989, Chapter 1.2.
 • Erdey-Gruz T., Kinetics of Electrode Processes, Akademiai Kiado, Budapest 1972.
 • Evans G., Gabe D.R., Analysis and Constitution Sulphide Stains on Tinplate; "British Corrosion Journal" 1968, Vol. 3, No. 5.
 • Farrow M.H., Williamson T., Tinplate Market Developments and Their Implications for Tin Consumption, Proc. Third International Tin- plate Conference, Paper No. 5, London 1984.
 • Farrow R.P., Charbonneau J., Resarch Programme on the Cause and Prevention of Sulphide Black in Canned Foods, Rational Canners Association, March 1972.
 • Fone D.W., Polymer Chemistry and Water-Borne Can Coatings, Proc. Fourth International Tinplate Conference, Paper No. 20, London 1988.
 • Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne, PWN, Warszawa 1988.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 • Gustavson K.H., The Chemistry and Reactivity of Collagen, Academic Press, New York 1956.
 • Guy A.G., Wprowadzenie do nauki o materiałach, PWN, Warszawa 1977.
 • Habenicht G., Tinplate Containers in a Changing World of Technology, Proc. First International Tinplate Conference, International Tin Resarch Institute, London 1976.
 • Hitchner S.J., Container Corrosion Control from the Can Manufacturers Perspective, Proc. The Food Processors Institute, Chicago - Illionois, 3 February 1982.
 • Hoare W.E., Britton S.C., Tinplate Testing Chemical and Physical Methods, Tin Resarch Institute, publ. No. 313, London 1964.
 • Hoare W.E., Hedges E.S., Barry B.T.K., Technology od Tinplate, Arnold Publ., London 1965.
 • Horiguchi M., Kurokawa W., Matsubayashi H., Influence of the Surface Structure of Tinplate on the Lacquer Adhasion of Plastic - Worked Lacquer Coated Tinplate, Proc. Third International Tinplate Conference, London 1984.
 • Horio I., Iwamoto Y., Miyazakl M., Proc. 6th International Conference Canned Foods, C.I.P.C., Paris 1972.
 • Imman O., Albrecht B., Using QuicBasic, Mc Graw Hill Inc., New York 1988.
 • ISO - R 1111/69 - Cold Reduced Tinplate and Cold Reduced Black Plate.
 • Jakość produktów rynkowych, praca zbiorowa pod red. Z.R. Szczepanika, SGPiS, Warszawa 1979.
 • Janicek G., Pokorny J., Davidek J., Chemia żywności, WNT, Warszawa 1977.
 • Jankowski J., Juchniewicz R., A Four-Point Method for Corrosion Rate Determination, "Corrosion Science" 1980, Vol. 20.
 • Jones S., Modified Atmosphere Packaging, an Overviev, UK/Poland Seminar of Food Packaging, Warsaw, April 1983, maszynopis referatu.
 • Kleniewski A., Polarisation Resistance Measurements as a Guide to the Performance of Lacquered Tinplate, "British Corrosion Journal" 1975, Vol. 10, No. 2.
 • Koehler E.L., Chelton E.G., Deboer R.E., N.A.C.E. 23rd Annual Conference, Lon Angeles 1967.
 • Kotrum G., Electrochemia, PWN, Warszawa 1970.
 • Krauze S., Zarys nauki o środkach żywności, PZWL, Warszawa 1975.
 • Krauze S., Bożyk Z., Piekarski L., Podręcznik laboratoryjny analityka żywnościowego, PZWL, Warszawa 1962.
 • Kwalimetryczny system teorii Jakości; Podsystem hierarchicznej kategoryzacji jakościowej dóbr konsumpcyjnych, temat 05.3.1, w: RPBP III 41 : "System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych", kierownik tematu: T. Borys, Instytut Towaroznawstwa AE, Kraków 1987, maszynopis sprawozdania.
 • Kwiecień B., Myśliwiec T., Ochab B., Problemy techniczno-technologiczne produkcji blach ocynowanych elektrolitycznie, Materiały konferencyjne SITPH - NOT, Kraków 1988.
 • Laid - Open Japanese Patent Application, No. Sho 53-26833.
 • Laid - Open Japanese Patent Application, No. Sho 53-26236.
 • Leksykon podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobów, praca zbiorowa pod red. J. Szymczak, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1988.
 • Leksykon PWN, Warszawa 1972.
 • Leroy R.L., The Range of Validity of the Linear Polarization Method for Measuvement of Corrosion Rates, "Corrosion" 1973, Vol. 29.
 • Loaev V.V., Modern Aspects Electrochemistry, Vol. 7, Butterworths, London 1972.
 • Luyben W.L., Modelowanie, symulacja i sterowanie procesów przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1976.
 • Łoskiewicz W., Orman M., Układy równowagi podwójnych stopów metali, PWN, Warszawa 1956.
 • Maercks O., Maercks I., Einfluss der Fulgut AggresivltSt auf die Korrosion Lackierter Weissblechdosen, "Verpackungs - Rundschau" 1969, No. 7.
 • Malin I.D., Metal Containers and Closures, Developments in Food Packaging; Chapter 1 ed. Palling S.I., Applied Science Publishers Ltd., London 1980.
 • Mansfeld F., Oldham K.B., A Modification of the Stearn - Geary Linear Polarization Equation, "Corrosion Science" 1971 , Vol. 11.
 • Mansfeld F., Simultaneous Determination of Instantaneous Corrosion "Journal of the Electrochemical Society" 1973, Vol. 120.
 • Mansfeld F., Tafel Slopes and Corrosion Rates from Polarization Resistance Measurements, "Corrosion-Nace" 1973, Vol. 29, No. 10.
 • Marczenko Z., Spektrofotometryczne oznaczanie pierwiastków, PWN, Warszawa 1979.
 • Massini R., An Electrochemical Test for Measuring Tinplate Corrosion Rate in Aqueous Food Media, Proc. First International Tinplate Conference, International Tin Resarch Institute, London 1976.
 • Massini R., Influenza della Composizione della base d'acciaio sulla corrodibilita della banda stagnata in raezzi debolmente acidi per acidi origanici, "Industria Conserve" 1972, Vol. 47, No. 4.
 • Massini R., Interpretazione elettrochimica dei process! di corro- sione in mezzi acidi destagnanti, privi di depolarizzanti, "Industria Conserve" 1974, Vol. 49, No. 2.
 • Massini R., La corrosione della banda stagnata da parte di conserve dimentari, III - Sostanze che attivano i process! di corrosione, "Industria Conserve" 1975, Vol. 50, No. 1.
 • Massini R., Metodi elettrochimici per la misura del la vellocita di corrosione, in: "La corrosione della banda stagnata da parte di conserve alimentari", "Industria Conserve" 1975, Vol. 50, No. 4.
 • Morrow N.H., Container Corrosion Control, From the Canners Perspective, Proc. Conference: The A to Z of Container Corrosion, Another Path to Productivity, The Food Processors Institute, Chicago Illionois, February 1982.
 • Murphy T.P., Walpole J.F., Electrochemical Method for Rapid Corrosion Testing of Aerosol Products, "Aerosol Report" 1972, Vol. 11, No. 11.
 • Namiestników A.F., Chemia w przemyśle konserwowym, WPLiS, Warszawa 1968.
 • Nikonorow M., Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne żywności, WNT, Warszawa 1976.
 • Nowe kierunki w analitycznej spektrometrii atomowej, praca zbiorowa, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Ossolineum, Wrocław 1979.
 • Owoc T., Badania blach ocynowanych, "Opakowanie" 1982, nr 4.
 • Paine F.A., Food Packaging - Design and Testing, UK/Poland Seminar of Food Packaging, Warsaw, April 1989, maszynopis referatu.
 • Passy N., Mannheim Ch., Evaluation of Interaction of Lacquerer Coated Cans with Melon Cubes by Electrochemical and other Methods, "British Corrosion Journal" 1982, Vol. 17, No. 2.
 • Pinta M., Absorpcyjna spektrometria atomowa, zastosowania w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1977.
 • PN-73/H-92122. Blacha stalowa ocynowana.
 • PN-84/0-79551, Opakowania jednostkowe metalowe, puszki i zamknięcia do konserw - wymagania i badania.
 • PN-77/A-75101, Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych.
 • PN-73/A-82112, Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie soli kuchennej.
 • Pourbaix M., Wykłady z korozji elektrochemicznej, PWN, Warszawa 1978.
 • Rocchini G., Numerical Methods for the Determination of the Polarization Resistance in Corrosion Rate Monitoring and Inhibitor Testing, "Corrosion-Nace" 1988, Vol. 44, No. 3.
 • Rocquet P., Aubrun P., Sulphide Staining Inside Tinplate Cans and its Prevention, "British Corrosion Journal" 1970, Vol. 5.
 • Sherlock I.C., Hancox I.H., Britton S.C., Rate of Dissolution of Tin from Tinplate in Oxygen-Free Citrate Solutions, "British Corrosion Journal" 1972, Vol. 7, No. 9.
 • Spektroskopia promieniowania rentgenowskiego, praca zbiorowa pod red. W.V. Azaroffa, PWN, Warszawa 1980.
 • Stern M., Geary A.L., Electrochemical Polarization, Theoretical Analysis of the Slope of Polarization Curves, "Journal of the Electrochemical Society" 1957, Vol. 104, No. 56.
 • Takano H., Kagechika H., Yomura Y., Hara T., Characteristics of FeSn Alloyed Tinplate, Proc. Third International Tinplate Conference, Paper No. 14, London 1984.
 • Tinplate, British Steel Corporation, Tinplate Group, 1975.
 • Towaroznawstwo produktów spożywczych, praca zbiorowa pod red. A. Lempki, PWE, Warszawa 1975.
 • Tyszkiewicz I., Dojrzewanie mięsa, "Gospodarka Mięsna" 1973, nr 2.
 • Tyszkiewicz I., Tyszkiewicz S., Wybrane podstawowe zagadnienia nauki o mięsie, "Gospodarka Mięsna" 1973, nr 4.
 • Ohlig H., Korozja i jej zapobieganie, WNT, Warszawa 1976.
 • Vetter K.J., Electrochemical Kinetics, Academic Press, New York 1967.
 • Weissblech Recycling in den USA wird ausgebaut, Stahl und Eisen, 1987, Vol. 10, Nr. 107.
 • Wilhelm H., Schnellprüfverfahren zur Charakterisierung von Fulgutbehalterreaktionen bel Metal1Verpackungen aus Feinstblech und Aluminium, "Verpackung Rundschau", Interpack 1973.
 • Willey A.R., Effect of Tinion Complexing Substances of the Relative Potentials of Tin, Steel and Tin-Iron Aloy in Pure Acid and Food Media, "British Corrosion Journal" 1972, Vol. 7, No. 2.
 • Williamson T., Changing Tinplate Markets and Their Implications for Tin Consumption, Proc. Fourth International Tinplate Conference, London 1983.
 • Wranglen G., Podstawy korozji i ochrony metali, WNT, Warszawa 1975.
 • Yomura Y., Kagechika H. , Hara T., Corrosion Resistance of Fe-Sn Alloyed Tinplate, Tetsu - to - Hogane, 1932, Vol. 68.
 • Yomura Y., Kagechika H., Takano H., Hara T., Characteristics of Low Tin-Coated Steel Sheet Posessing Fe-Sn Alloy Layer Formed at High Temperature as a substrate, Tetsu - to - Hogane, 1984, Vol. 70.
 • Zembura Z., Transport reagentów podczas korozji miedzi, żelaza i cynku z tzw. depolaryzacją wodorową i tlenową, w: Wodorowe i korozyjne niszczenie metali, praca zbiorowa pod redakcją J. Flisa, PWN, Warszawa 1979.
 • Ziemba Z., Podstawy cieplnego utrwalania żywności, WNT, Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000058

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.