PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 654 | 115
Tytuł artykułu

Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych

Autorzy
Warianty tytułu
Multivariate Statistical Analysis in Marketing Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono istotę i zakres badań marketingowych, ogólne zasady statystycznej analizy wielowymiarowej w tych badaniach, metody klasyfikacji zbioru obiektów, metody porządkowania liniowego zbioru obiektów oraz pomiar efektów oddziaływania zmiennych w badaniach marketingowych.
EN
Classification, ordering methods and regression analysis are important and frequently applied tools of multivariate statistical analysis. The study presents some considerations concerning the methodological aspects and application of these methods in marketing research. The study considers from the point of view of scales of measurement, the following problems: transformation and normalization of variables, construction and interpretation of aggregate measures, measures of similarity. In the chapter 1 the term marketing research is defined, types of research activities conducted by companies are described, and an overview of the steps in the marketing research process is given. In the second part of this chapter the main applications of classification, ordering methods and regression analysis in marketing are discussed. Chapter 2 contains the main aspects of multivariate statistical analysis in marketing research. In this chapter the problem of scales of measurement and the strategies to be used in statistical studies when the variables are measured in different scales are discussed. A review of hierarchical agglomerative classification methods in marketing is presented in chapter 3. This chapter contains the comments on the selection of appropriate methods of analysis and the validation of classifications, an examination of procedures for determining the number of clusters in data set. The problem of comparing different partitions of the data set is discussed at the end of this chapter. The subject of chapter 4 is construction and interpretation of aggregate measures. The measures of similarity for the orderings are proposed. In the chapter 5 the measurement of the influence of variables on market share and sale is presented. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aaker D.A., Day G.S.: Marketing research: private and public sector decisions. New York: Wiley 1980.
 • Abeele P.V., Gijsbrechts E., Vanhuele M.: Specification and empirical evaluation of a cluster-asymmetry market share model. "International Journal of Research in Marketing" 1990 vol. 7, 223-247.
 • Abrahamowicz M.: Konstrukcja syntetycznych mierników rozwoju w świetle twierdzenia Arrowa. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 311 (1985).
 • Ackoff R.L.: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. Warszawa: PWN 1969.
 • Adams E.W., Fagot R.F., Robinson R.E.: A theory of appropriate statistics. "Psychometrika" 1965 (30), 99-127.
 • Ajvazjan S.A., Bezaeva Z.I., Staroverov O.V.: Klassifikacija mnogomernych nabludenij. Moskva: Statistika 1974.
 • Aldenderfer M.S., Blashfield R.K.: Cluster analysis. Beverly Hills: Sage 1984.
 • Allen R.G.D.: Mathematical analysis for economists. London: MacMillan 1938.
 • Allen R.G.D.: Ekonomia matematyczna. Warszawa: PWN 1961.
 • Alsem K.J., Leeflang P.S.H., Reuyl J.C.: The forecasting accuracy of market share models using predicted values of competitive marketing behavior. "International Journal of Research in-Marketing" 1989 vol. 6, 183-198.
 • Anderberg M.R.: Cluster analysis for applications. New York, San Francisco, London: Academic Press 1973.
 • Anderson W.T., Cox E.P., Fulcher D.G.: Bank selection decisions and market segmentation. "Journal of Marketing" January 1976 vol. 40, 40-45.
 • Anderson K.H., Butler J.S., Sloan F.A.: Labor market segmentation: a cluster analysis of job groupings and barriers to entry. "Southern Economic Journal" 1987 vol. 53, 571-590.
 • Arnold S.J.: A test for clusters. "Journal of Marketing Research" November 1979, 545-551.
 • Assael H., Roscoe M.A.: Approaches to market segmentation analysis. "Journal of Marketing" October 1976 vol. 40, 67-76.
 • Atchley W.R., Bryant E.H.: Multivariate statistical methods: among-groups covariation. Stroudsburg, Pennsylvania: Halsted Press 1975.
 • Baker K.J., Albaum G.: Modelling new product screening decisions. "Journal of Product Innovation Management" March 1986 vol. 3, 32-39.
 • Baker M.J.: Research for marketing. London: MacMillan 1991.
 • Barabba V.: The market research encyclopedia. "Harvard Business Review" January-February 1990.
 • Barczak A.: Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej. Warszawa: PWN 1976.
 • Barczak A.: Pomiar efektów oddziaływania zmiennych egzogenicznych i decyzyjnych. W: Ekonometryczne metody prognozowania wykonania planów gospodarczych. Red. Z. Pawłowski. Warszawa: PWN 1979.
 • Bartosiewicz S.: Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 84 (1976a), 5-7.
 • Bartosiewicz S.: Wariacje na temat wzorców rozwoju. "Przegląd Statystyczny" 1976b nr 4, 479-482.
 • Bartosiewicz S.: Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji. Warszawa: PWE 1989.
 • Bass F.M.: The future of research in marketing: marketing science. "Journal of Marketing Research" February 1993,1-6.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Warszawa-Kraków: Canadian Consortium of Management Schools, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1992.
 • Beane T.P., Ennis D.M.: Market segmentation. A review. "European Journal of Marketing" 1987 No. 5, vol. 21, 20-42.
 • Becker J.: Getting market information. Aachen 1992 (materiał powielony).
 • Bemmaor A.C.: Testing alternative econometric models on the existence of advertising threshold effect. "Journal of Marketing Research" August 1984 vol. 21,298-308.
 • Bennett P.D.: Marketing. New York: McGraw-Hill Book Co. 1988.
 • Bennion M.L.: Segmentation and positioning in a basic industry. "Industrial Marketing Management" 1987 vol. 16,9-18.
 • Berlage L., Terweduwe D.: The classification of countries by cluster and by factor analysis. Research paper in economic development No. 8. Leuven. KUL 1985.
 • Berlage L., Legesse H.: Classifications of countries on the basis of different sets of socioeconomic variables. Research paper in economic development No. 13. Leuven: KUL 1990.
 • Bijnen E.J.: Cluster analysis. The Netherlands: Tilburg University Press 1973.
 • Bobowski Z., Walesiak M.: Skale pomiaru cech (w ujęciu zwężonym) a zagadnienie normalizacji cech. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 395 (1987).
 • Borys T.: Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. "Przegląd Statystyczny" 1978 nr 2.
 • Borys T.: Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. Wrocław: AE 1984. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 284. Seria: Monografie i opracowania nr 23.
 • Borys T., Strahl D., Walesiak M.: Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych. Materiały z konferencji naukowej w Mogilanach, 27-28.09.1989. Kraków: AE 1990.
 • Brodie R., de Kluyver C.A.: Attraction versus linear and multiplicative market share models: an empirical evaluation. "Journal of Marketing Research" May 1984, 194-201.
 • Bronsztejn Z.N., Siemiendiajew K.A.: Matematyka. Poradnik encyklopedyczny. Warszawa: PWN 1986.
 • Brown J.J., Light D.C., Gazda G.M.: Attitudes towards European, Japanese and US cars. "European Journal of Marketing" 1987 No. 5, vol. 21, 90-100.
 • Brundage T.W.: Use and stability of classifications of firms in Oregon's Health Care Industry. W: Proceedings of the Business and Economics Statistics Section (New Orleans, Luisiana), August, 22-25,1988, 218-222.
 • Brzeziński I. (red.): Wielozmietme modele statystyczne w badaniach psychologicznych. Warszawa, Poznań: PWN 1987.
 • Bucklin R.E., Gupta S.: Brand choice, purchase incidence, and segmentation: an integrated modeling approach. "Journal of Marketing Research" May 1992, 201-215.
 • Bucklin R.E., Srinivasan V.: Determining interbrand substitutability through survey measurement of consumer preference structures. "Journal of Marketing Research" February 1991, 58-71.
 • Bultez A.V., Naert P.A: Consistent sum-constrained models. "Journal of the American Statistical Association" 1975 vol. 70 No. 351, 529-535.
 • Bunn M.D.: Taxonomy of buying decision approaches. "Journal of Marketing" January 1993, 38-56.
 • Galiński R.B., Harabasz J.: A dendrite method for cluster analysis. "Communications in Statistics" 1974 vol. 3, 1-27.
 • Calantone R.J., Sawyer A.G.: The stability of benefit segments. "Journal of Marketing Research" August 1978 vol. 15, 395-404.
 • Chen H., Gnanadesikan R., Kettenring J.R.: Statistisal methods for grouping corporations. "Sankhya" 1974 Ser. B, 29-40.
 • Cheron E.J., Kleinschmidt E.J.: A review of industrial market segmentation research and a proposal for an integrated segmentation framework. "International Journal of Research in Marketing" 1985 vol. 2,101-115.
 • Choffray J.M., Lilien G.L.: Industrial market segmentation by the structure of the purchasing process. "Industrial Marketing Management" 1980 vol. 9, 331-342.
 • Chojnicki Z., Czyż T.: Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. Warszawa: PWN 1973.
 • Chojnicki Z. (red.): Metody ilościowe i modele w geografii. Warszawa: PWN 1977.
 • Choynowski M.: Pomiar w psychologii. W: Problemy psychologii matematycznej. Red. J. Kozielecki. Warszawa: PWN 1971.
 • Cieślak M.: Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. "Przegląd Statystyczny" 1974 nr 1, 29-39.
 • Cieślak M.: Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. Warszawa: PWN 1976.
 • Cieślak M.: Dobór syndromu zmiennych do porządkowania liniowego obiektów wielowymiarowych. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 328 (1986), 19-27.
 • Cieślak M.: Zagadnienie "ruchomego celu" w wielowymiarowej analizie porównawczej. "Przegląd Statystyczny" 1990 z. 1-2, 25-35.
 • Claxton J.D., Fry J.N., Portis B.: A taxonomy of prepurchase information gathering patterns. "Journal of Consumer Research" December 1974 vol. 1, 35-42.
 • Clifford H.T.: Stephenson W.: An introduction to numerical classification. New York: Academic Press 1975.
 • Cormack R.M.: A review of classification (with discussion). "Journal of the Royal Statistical Society" 1971 Ser. Apart 3, 321-367.
 • Cramer H.: Metody matematyczne w statystyce. Warszawa: PWN 1958.
 • Crawford I.M., Lomas R.A.: Factor analysis - a tool for data reduction. "European Journal of Marketing" 1980 vol. 14 No. 7, 414-421.
 • Czekanowski J.: Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie 1913.
 • Czekanowski J.: Zarys antropologii Polski. Lwów: Jakubowski i sp. 1930.
 • Czerwińska D., Gemborzewski H.: O współczynniku Renkonena podobieństwa zbiorów. "Listy Biometryczne" 1975 nr 49-50,19-24.
 • Day G.S., Heeler R.M.: Using cluster analysis to improve marketing experiments. "Journal of Marketing Research" August 1971 vol. 8, 340-347.
 • Dąbrowski M., Laus-Mączyńska K.: Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji. Warszawa: WNT 1978.
 • de Kluyver C.A., Whitlark D.B.: Benefit segmentation for industrial products. "Industrial Marketing Management" 1986 vol. 15, 273-286.
 • Dhalla N.K., Mahatoo W.H.: Expanding the scope of segmentation research. "Journal of Marketing" April 1976 vol. 40, 34-41.
 • Dietl J.: Marketing. Warszawa: PWE 1985.
 • Doyle P., Saunders J.: Market segmentation and positioning in specialized industrial markets. "Journal of Marketing" Spring 1985 vol. 49, 24-32.
 • Draper N.T., Smith H.: Applied regression analysis. New York: Wiley 1981.
 • Duran B.S., Odell P.L.: Cluster analysis. A survey. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 1974.
 • EverittB.S.: Cluster analysis. London: Heinemann 1974.
 • Everitt B.S.: The analysis of contingency tables. London: Chapman and Hall 1979a.
 • Everitt B.S.: Unresolved problems in cluster analysis. "Biometrika" March 1979b, 169-181.
 • Everitt B.S., Dunn G.: Advanced methods of data exploration and modelling. London: Heinemann 1983.
 • Farris J.S.: On the cophenetic correlation coefficient. "Systematic Zoology" 1969 No. 3, 279-285.
 • Fichtenholz G.M.: Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 1. Warszawa: PWN 1976.
 • Fierich J.: Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w województwie krakowskim. "Myśl Gospodarcza" 1957 nr 1, 73-100.
 • Fisher L., Van Ness J.W.: Admissible clustering procedures. "Biometrika" 1971 No. 1, 91-104.
 • Florek K., Łukasiewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" 1951 (17), 193-211.
 • Fortier J.J., Solomon H.: Clustering procedures. W: P.R. Krishnaiah (ed.): Multivariate analysis. New York: Academic Press 1966.
 • Fowlkes E.B., Mallows C.L.: A method for comparing two hierarchical clusterings. "Journal of the American Statistical Association" 1983 No. 383, 553-569.
 • Fowlkes E.B., Gnanadesikan R., Kettenring J.R.: Variable selection in clustering and other contexts. W: Mallows C.Ł. (ed.). Design, data, and analysis. New York, Toronto: Wiley 1987.
 • Fowlkes E.B., Gnanadesikan R., Kettenring J.R.: Variable selection in clustering. "Journal of Classification" 1988 No. 2, 205-228.
 • Frank R.E., Gran P.E.: Numerical taxonomy in marketing analysis: a review article. "Journal of Marketing Research February" 1968 vol. 5, 83-98.
 • Frank R.E., Massy W.F., Wind Y.: Market segmentation. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1972.
 • Friedman H P., Rubin J.: On some invariant criteria for grouping data. "Journal of the American Statistical Association" 1967 vol. 62, 1159-1178.
 • Furse D.H., Punj G.N., Stewart D.W.: A typology of individual search strategies among purchases of new automobiles. "Journal of Consumer Research" March 1984 vol. 10, 417-431.
 • Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W.: Marketing. Warszawa: PWE 1992.
 • Gatignon H.: Competition as a moderator of advertising on sales. "Journal of Marketing Research" November 1984 vol. 21, 387-398.
 • Gatignon H., Anderson E., Helsen K.: Competitive reactions to market entry: explaining interfirm differences. "Journal of Marketing Research" February 1989 vol. 26, 44-55.
 • Ghosh A., Neslin S., Shoemaker R.: A comparison of market share models and estimation procedures. "Journal of Marketing Research" May 1984 vol. 21, 202-210.
 • Goodman L.A., Kruskal W.H.: Measures of association for cross classifications. New York, Heidelberg: Springer-Verlag 1979.
 • Gordon A.D.: Classification. London: Chapman and Hall 1981.
 • Gordon A.D.: A review of hierarchical classification. "Journal of the Royal Statistical Society" 1987 Ser. A, 119-137.
 • Gorzelak G.: Zastosowanie statystycznej analizy porównawczej do badania przestrzennej struktury rolnictwa w Polsce (według województw). Wrocław: AE 1980 (praca doktorska).
 • Gower J.C.: A comparison of some methods of cluster analysis. "Biometrics" 1967 (23), 623-638.
 • Gower J.C.: Discussion on dr Cormack's paper. "Journal of the Royal Statistical Society" 1971a Ser. Apart 3, 360-365.
 • Gower J.C.: A general coefficient of similarity and some of its properties. "Biometrics" 1971b (27), 857-874.
 • Góralski A.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. Warszawa: PWN 1974.
 • Grabiński T., Zając K.: Dynamiczna metoda badania struktur demograficznych. W: K. Zając (red.). Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Prace Komisji Socjologicznej nr 38 (1975).
 • Grabiński T.: Metody analizy zbieżności wyników dyskryminacji zbiorów. W: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 127 (1980).
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa. PWN 1982.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1983.
 • Grabiński T.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Kraków: AE 1984. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 61.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN 1989.
 • Grabiński T.: Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych. W: J. Pociecha (red.): Materiały z konferencji nt. Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Kraków: AE 1990.
 • Green P.E., Frank R.E., Robinson P.J.: Cluster analysis in test market selection. "Management Science" April 1967 vol. 13 No. 8, B387-B400.
 • Green P.E., Carmone F.J.: Segment congruence analysis: a method for analyzing association among alternative bases for market segmentation. "Journal of Consumer Research" March 1977 vol. 3, 217-222.
 • Green P.E., Tull D.S., Albaum G.: Research for marketing decisions. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1988.
 • Green P.E., Carmone F.J., Smith S.M.: Multidimensional scaling. Concepts and applications. Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon 1989.
 • Grover R., Srinivasan V.: Evaluating the multiple effects of retail promotions on brand loyal and brand switching segments. "Journal of Marketing Research" February 1992, 76-89.
 • Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G.: Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości. Warszawa: PWN 1979.
 • Guilford J.P.: Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN 1964.
 • Gupta S.: Impact of sales promotions on when, what, and how much to buy. "Journal of Marketing Research" November 1988, 342-355.
 • Haas R.W.: Industrial marketing management. Boston: PWS-Kent 1986.
 • Hagerty M.R., Carman J.M., Russell G.J.: Estimating elasticities with PIMS data: methodological issues and substantive implications. "Journal of Marketing Research" February 1988, 1-9.
 • Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L.: Multivariate data analysis with readings. New York: Macmillan 1987.
 • Hand D.J.: Discrimination and classification. New York: Wiley 1981.
 • Hanssens D.M., Parsons L.J., Schultz R.L.: Market response models: econometric and time series analysis. Boston: Kluwer 1992.
 • Harris R.J.: A primer of multivariate statistics. New York: Academic Press 1985.
 • Hartigan J.A.: Representation of similarity matrices by trees. "Journal of the American Statistical Association" 1967 vol. 62, 1140-1158.
 • Hartigan J.A.: Clustering algorithms. New York, London, Sydney, Toronto: Wiley-1975.
 • Hartigan J.A.: Classification. W: Encyclopedia of statistical sciences. Vol. 2. New York: Wiley 1982, 1-10.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturą wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 z. 4, 307-327.
 • Heliwig Z.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1975.
 • Hellwig Z.: Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: W. Welfe (red.): Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. Warszawa: PWE 1981.
 • Hellwig Z.: Nieuzgodnione problemy WAP. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 449, (1988), 5-9.
 • Hellwig Z.: Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele. W: J. Pociecha (red.): Materiały z konferencji nt. Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Kraków: AE 1990, 7-11.
 • Hellwig Z., Gospodarowicz A.: Zastosowanie analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych. Warszawa: GUS 1975. Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych nr 83.
 • Hirschberg J.G., Maasoumi E., Slottje D.J.: Cluster analysis for measuring welfare and quality of life across countries. "Journal of Econometrics" 1991 (50), 131-150.
 • Hodgkinson G.P., Padmore J., Tomes A.E.: Mapping consumers' cognitive structures: a comparison of similarity trees with multidimensional scaling and cluster analysis. "European Journal of Marketing" 1991 vol. 25 No. 7, 41-60.
 • Hoffman L.D.: Calculus for business, economics, and the social and life sciences. New York: McGraw-Hill Book Co. 1986.
 • Hooley G.J. (ed.): A guide to the use of guantitative techniques in marketing. "European Journal of Marketing" 1980a vol. 14 No. 7.
 • Hooley G.J.: Multidimensional scaling of consumer perceptions and preferences. "European Journal of Marketing" 1980b vol. 14 No. 7, 436-448.
 • Hubert L., Arabie P.: Comparing partitions. "Journal of Classification" 1985 No. 1, 193-218.
 • Hussain M.: Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych. Kraków: AE 1982 (praca doktorska).
 • Ivanovic A., Collin P.H.: Dictionary of marketing. Teddington: Collin 1989.
 • Jain D.C., Vilcassim N.J.: Testing functional forms of market share models using the Box- Cox transformation and the Lagrange multiplier approach. "International Journal of Research in Marketing" 1989 vol. 67, 95-107.
 • Jain S.C.: International marketing management. Boston: PWS-Kent Publishing Company 1987.
 • Jajuga K.: Metody analizy wielowymiarowej w ilościowych badaniach przestrzennych. Wrocław: AE 1981 (praca doktorska).
 • Jajuga K.: O sposobach określania ilości klas w zagadnieniach klasyfikacji i klasyfikacji rozmytej. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 262 (1984).
 • Jajuga K.: Metoda tworzenia zmiennych syntetycznych na podstawie klasyfikacji rozmytej. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 360 (1987a), 67-82.
 • Jajuga K.: Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych. Wrocław: AE 1987b. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 371. Seria: Monografie i opracowania nr 39.
 • Jajuga K.: Podstawowe metody analizy wielowymiarowej w przypadku występowania zmiennych mierzonych na różnych skalach. Wrocław: AE 1989. Praca wykonana w ramach CPBP 10.09.
 • Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa: PWN 1990.
 • Jambu M.: Classification automatique pour l'analyse des donnees. T. 1. Paris: Dunod 1978.
 • Jardine N., Sibson R.: Mathematical taxonomy. New York: Wiley 1971.
 • Jensen R.E.: A cluster analysis study of financial performance of selected business firms. "The Accounting Review" January 1971 vol. 46, 36-56.
 • Kaczmarek Z., Parysek J.J.: Zastosowanie analizy wielowymiarowej w badaniach geograficzno-ekonomicznych. W: Z. Chojnicki (red.): Metody ilościowe i modele w geografii. Warszawa: PWN 1977, 94-127.
 • Kaufman L., Rousseeuw P.J.: Finding groups in data: an introduction to cluster analysis. New York: Wiley 1990.
 • Kendall M.G.: Rank correlation methods. London: Griffin 1955.
 • Kendall M.G.: Multivariate analysis. London: Griffin 1975.
 • Kendall M.G., Buckland W.R.: Słownik terminów statystycznych. Warszawa: PWE 1986.
 • Kiel G.C.:, Layton R.A.: Dimensions of consumer information seeking behavior. "Journal of Marketing Research" May 1981 vol. 18, 233-239.
 • Kinnear T.C., Taylor J.R.: Marketing research. An applied approach. New York: McGraw-Hill 1991.
 • Klastorin T.D.: Assessing cluster analysis results. "Journal of Marketing Research" February 1983 vol. 20, 92-98.
 • Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J.: Marketing. Wrocław: Ossolineum 1992.
 • Kolonko J.: O wykorzystaniu w badaniach taksonomicznych danych pierwotnych mierzonych na skalach różnego typu. Materiały konferencyjne ni. Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. Szklarska Poręba, 25.10.1979 r. (materiał powielony).
 • Kolonko J.: Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Warszawa: PWN 1980.
 • Kolupa M.: Prognozy popytu a miary elastyczności popytu. "Przegląd Statystyczny" 1963 z. 4, s. 423-426.
 • Kolupa M.: Badanie popytu w warunkach niedostatecznej podaży. Warszawa: PWE 1965.
 • Kotler P.: Marketing management. Analysis, planning, implementation, and control. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1988.
 • Krzanowski W.J.: Principles of multivariate analysis. Oxford: Clarendon Press 1988.
 • Kucharczyk J.: Algorytmy analizy skupień w języku Algol 60. Warszawa: PWN 1982.
 • Kudrycka I.: Problemy i metody modelowania ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
 • Lambin J.J.: Advertising, competition and market conduct in oligopoly over time. Amsterdam: North-Holland 1976.
 • Lance G.N., Williams W.T.: A generalized sorting strategy for computer classifications. "Nature" 1966(212), 218.
 • Lance G.N., Williams W.T.: A general theory of classificatory sorting strategies. I. Hierarchical systems. "Computer Journal" 1967 (9), 373-380.
 • Lance G.N., Williams W.T.: A general theory of classificatory sorting strategies. II Clustering systems. "Computer Journal" 1968 (10), 271-277.
 • Laughlin J.L., Taylor C.R.: An approach to industrial market segmentation. "Industrial Marketing Management" 1991 vol. 20, 127-136.
 • Lawson R.A.: Discriminant analysis - an aid to market segment description. "European Journal of Marketing" 1980 vol. 14 No. 7, 387-396.
 • Lebart L., Morineau A., Warwick K.M.: Multivariate descriptive statistical analysis. Correspondence analysis and related techniques for large matrices. New York: Wiley 1984.
 • Leone R.P., Schultz R.L.: A study of marketing generalizations. "Journal of Marketing" Winter 1980 vol. 44, 10-18.
 • Lerman J.C.: Comparing partitions (mathematical and statistical aspects). W: H.H. Bock (ed.): Classification and related methods of data analysis. Amsterdam: North-Holland 1988, 121-131.
 • Lessig V.P., Tollefson J.O.: Market segmentation through numerical taxonomy. "Journal of Marketing Research" November 1971 vol. 8, 480-487.
 • Lilien G.L., Kotler P.: Marketing decision making. A model - building approach. New York: Harper & Row 1983.
 • Lilien G.L., Kotler P., Moorthy S.K.: Marketing models. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1992.
 • Lorr M.: Cluster analysis for social scientists. San Francisco: Jossey-Bass 1983.
 • Manly B.F.J.: Multivariate statistical methods. A primer. London: Chapman and Hall 1986.
 • Marek T.: Analiza skupień w badaniach empirycznych. Warszawa: PWN 1989.
 • Marriott F.H.C.: Practical problems in a method of cluster analysis. "Biometrics" September 1971, 501-514.
 • Mattsson L.G., Naert P.A.: Research in marketing in Europe: some reflections on its setting, accomplishments and challenges. "International Journal of Research in Marketing" 1985 vol. 2, 3-25.
 • McDaniel C., Gates R.: Contemporary marketing research. St. Paul: West Publishing Co. 1991.
 • McQuitty L.L.: Hierarchical linkage analysis for the isolation of types. "Educational Psychological Measurement" 1960 (20), 55-67.
 • McQuitty L.L.: Similarity analysis by reciprocal pairs for discrete and continuous data. "Educational Psychological Measurement" 1966 (26), 825-831.
 • McQuitty L.L.: Expansion of similarity analysis by reciprocal pairs for discrete and continuous data. "Educational Psychological Measurement" 1967 (27), 253-255.
 • Menezes M.A.J., Currim I.S.: An approach for determination of warranty length. "International Journal of Research in Marketing" 1992 vol. 9 No. 2, 177-195.
 • Mezzich J.E., Solomon H.: Taxonomy and behavioral science: comparative performance of grouping methods. London: Academic Press 1980.
 • Milligan G.W.: A review of Monte Carlo tests of cluster analysis. "Multivariate Behavioral Research" 1981 (16), 379-407.
 • Milligan G.W., Cooper M.C.: An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set. "Psychometrika" 1985 No. 2, 159-179.
 • Milligan G.W., Cooper M.C.: A study of standarization of variables in cluster analysis. "Journal of Classification" 1988 No. 2, 181-204.
 • Milligan G.W.: A validation study of a variable weighting algorithm for cluster analysis. "Journal of Classification" 1989 No. 1, 53-71.
 • Mojena R.: Hierarchical grouping methods and stopping rules: an evaluation. "The Computer Journal" 1977 No. 4.
 • Moriarty M., Venkatesan M.: Concept evaluation & market segmentation. "Journal of Marketing" July 1978 vol. 48, 82-86.
 • Morris M.H., Joyce M.L.: How marketers evaluate price sensitivity. "Industrial Marketing Management" 1988 vol. 17, 169-176.
 • Mynarski S.: Analiza rynku. Problemy i metody. Warszawa: PWN 1987.
 • Mynarski S.: Metody badań marketingowych. Warszawa: PWE 1990.
 • Mynarski S. (red.): Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny. Warszawa: PWN 1992.
 • Naert P.A., Leeflang P.S.H.: Building implementable marketing models. Boston: Martinus Nijhoff Social Sciences Division 1978.
 • Neslin S.A., Shoemaker R.W.: Using a natural experiment to estimate price elasticity: the 1974 sugar shortage and the ready-to-eat cereal market. "Journal of Marketing" Winter 1983 vol. 47, 44-57.
 • Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
 • Nowak E.: Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. Wrocław: AE 1985a. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 292. Seria: Monografie i opracowania nr 25.
 • Nowak E.: Wskaźnik podobieństwa wyników podziałów. "Przegląd Statystyczny" 1985b z. 1, 41-48.
 • Nowak E.: Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN 1990a.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990b.
 • Obrębalski M., Walesiak M.: Pomiar i identyfikacja zmian poziomu warunków mieszkaniowych ludności miejskiej regionu jeleniogórskiego w latach 1978-1988. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 600 (1991), 39-50.
 • Ostasiewicz W.: Możliwość uogólnienie miar zależności stochastycznej. "Przegląd Statystyczny" 1975 z. 2, 229-240.
 • Ostasiewicz W.: Dyskryminacja, klasyfikacja, rozpoznawanie. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 165 (1980).
 • Ostasiewicz W.: Zastosowanie miary rozmytej do porównań syntetycznych. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 190 (1981), 79-102.
 • Pamuła J., Sokołowski A.: Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych. W: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 127 (1980).
 • Parker P.M.: Price elasticity dynamics over the adoption life cycle. "Journal of Marketing Research" August 1992, 358-367.
 • Parsons L.J., Schultz R.L.: Marketing models and econometric research. New York: American Elsevier Publishing 1976.
 • Pawłowski T.: Metodologiczne zagadnienia humanistyki. Warszawa: PWN 1969.
 • Pawłowski Z.: Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego. Warszawa: PWN 1961.
 • Pawłowski Z.: Uogólniona miara elastyczności popytu. "Przegląd Statystyczny" 1963 z. 2, 191-201.
 • Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. Warszawa: PWN 1973.
 • Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. Podręcznik. Warszawa: PWN 1981.
 • Perkal J.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" t. 19. Poznań 1953.
 • Plank R.E.: A critical review of industrial market segmentation. "Industrial Marketing Management" 1985 vol. 14, 79-91.
 • Plat F.W., Leeflang P.S.H.: Decomposing sales elasticies on segmented markets. "International Journal of Research in Marketing" 1988 vol. 5, 303-315.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWE 1977.
 • Pluta W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w modelowaniu informacji ekonomicznej kombinatu przemysłowego. Wrocław: AE 1979. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 156.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN 1986.
 • Pociecha J.: Kryteria oceny procedur taksonomicznych. "Przegląd Statystyczny" 1982 z. 1/2.
 • Pociecha J.: Statystyczne metody segmentacji rynku. Kraków: AE 1986. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 71.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1988.
 • Podolec B., Zając K.: Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji. Warszawa: PWE 1978.
 • Prim R.C.: Shortest connection networks and some generalizations. "Bell System Technical Journal" 1957 (36), 1389-1401.
 • Prymon M.: Marketing w kierowaniu firmą. Wroclaw: AG Master 1991.
 • Punj G., Stewart D.W.: Cluster analysis in marketing research: review and suggestions for application. "Journal of Marketing Research" May 1983, 134-148.
 • Racine J.B., Reymond H.: Analiza ilościowa w geografii. Warszawa: PWE 1978.
 • Rand W.M.: Objective criteria for the evaluation of clustering methods. "Journal of the American Statistical Association" 1971 No. 336, 846-850.
 • Rangan V.K., Moriarty R.T., Swartz G.S.: Segmenting customers in mature industrial markets. "Journal of Marketing" October 1992, 72-82.
 • Rao C.R.: Cluster analysis applied to a study of race mixture in human populations. W: J. Van Ryzin (ed.): Classification and clustering. New York, San Francisco, London: Academic Press 1977.
 • Robles F., Sarathy R.: Segmenting the commuter aircraft market with cluster analysis. "Industrial Marketing Management" 1986 vol. 15, 1-12.
 • Roan B.B.: Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWN 1979.
 • Russell G.J., Bolton R.N.: Implications of market structure for elasticity structure. "Journal of Marketing Research" August 1988,229-241.
 • Saunders J.A.: Cluster analysis for market segmentation. "European Journal of Marketing" 1980 vol. 14 No. 7, 422-435.
 • Saunders J.A.: The specification of aggregate market models. "European Journal of Marketing" 1987 vol. 21 No. 2.
 • Schaninger C.M., Lessig V.P., Panton D.P.: The complementary use of multivariate procedures to investigate nonlinear and interactive relationships and product usage. "Journal of Marketing Research" February 1980 vol. 17, 119-124.
 • Seber G.A.F.: Multivariate observations. New York: Wiley 1984.
 • Segal M.N., Johar J.S.: On improving the effectiveness of test marketing decisions. "European Journal of Marketing" 1992 vol. 26 No. 4, 21-33.
 • Sethi P.S.: Comparative cluster analysis for world markets. "Journal of Marketing Research" August 1971 vol. 8, 348-354.
 • Shapiro B.P., Bonoma T.V.: How to segment industrial markets. "Harvard Business Review" May-June 1984, 104-110.
 • Simon H.: Pricestrat - an applied strategic pricing model for nondurables. W: A.A. Zoltners (ed.): Marketing Planning Models. Amsterdam: North-Holland 1982.
 • Sneath P.H.A.: The application of computers to taxonomy. "Journal Gen. Microbiol." 1957 (17), 201-226.
 • Sneath P.H.A.: Evaluation of clustering methods (with discussion). W: A.J. Cole (ed.): Numerical taxonomy. London: Academic Press 1969, 257-271.
 • Sneath P.H.A., Sokal R.R.: Numerical taxonomy. San Francisco: W.H. Freeman and Co. 1973.
 • Sokal R.R., Michener C.D.: A statistical method for evaluating systematic relationships. Univ. Kansas Sci. Bull. 1958 (38), 1409-1438.
 • Sokal R.R., Rohlf F.J.: The comparison of dendrograms by objective methods. "Taxon" 1962 No. 2, 33-40.
 • Sokal R.R., Sneath P.H.A.: Principles of numerical taxonomy. San Francisco: W.H. Freeman 1963.
 • Sokal R.R.: Clustering and classification: background and current directions. W: J. Van Ryzin (ed.): Classification and clustering. New York: Academic Press 1977, 1-15.
 • Sokal R.R.: Unsolved problems in numerical taxonomy. W: H.H. Bock (ed.): Classification and related methods of data analysis. Amsterdam: North-Holland 1988, 45-56.
 • Sokołowski A.: Metoda porównywania wyników podziału zbioru skończonego. W: XII Konferencja Naukowa Ekonometryków. Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Karpacz 1976.
 • Sokołowski A.: Empiryczne testy istotności w taksonomii. Kraków: AE 1992. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 108.
 • Stanisz T.: Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWN 1993.
 • Steczkowski J., Zeliaś A.: Statystyczne metody analizy cech jakościowych. Warszawa: PWE 1981.
 • Steczkowski J., Zeliaś A.: Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych. Warszaw: PWN 1982.
 • Stevens S.S.: Measurement, psychophysics and utility. W: C.W. Churchman, P. Ratoosh (eds.): Measurement; definitions and theories. New York: Wiley 1959.
 • Strahl D.: Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. "Przegląd Statystyczny" 1978 z. 2.
 • Strahl D.: Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej. Wrocław: AE 1980. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 158.
 • Swinnen G.: Marketing research. Part II. Limburg Business School 51/6218. 1991.
 • Szczotka F.A.: Podstawy taksonomii numerycznej. Warszawa 1975. Problem węzłowy 11.2.1. Grupa tematyczna 03. Temat A.1 (maszynopis IGiPZ PAN).
 • Szmigiel C.: Wskaźnik zgodności kryteriów podziału. "Przegląd Statystyczny" 1976 z. 4.
 • Tatur C.K., Szeremiet A.D. (red.): Kurs analiza chozjajstvennoj dejatelnosti. Moskva: Ekonomika 1974.
 • Tellis G.J.: The price elasticity of selective demand: a meta - analysis of econometric models of sales. "Journal of Marketing Research" November 1988 vol. 25, 331-341.
 • Van Ness J.W.: Admissible clusteringprocedures. "Biometrika" 1973 (60), 422-424.
 • Van Ryzin J. (ed.): Classiftcation and clustering. New York, San Francisco, London: Academic Press 1977.
 • Walenta K.: Podstawowe pojęcia teorii pomiaru. W: J. Kozielecki. Problemy psychologii matematycznej. Warszawa: PWN 1971.
 • Walesiak M.: Sposoby rejestracji zmian w czasie w wynikach klasyfikacji. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 311 (1985a), 191-203.
 • Walesiak M.: Metody klasyfikacji w badaniach strukturalnych. Wrocław: AE 1985b (rozprawa doktorska).
 • Walesiak M.: Kilka uwag o niektórych hierarchicznych metodach klasyfikacji. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 328 (1986), 69-74.
 • Walesiak M.: Zmodyfikowane kryterium doboru zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny" 1987 z. 1, 37-42.
 • Walesiak M.: Skale pomiaru cech (w ujęciu zwężonym) a zagadnienie wyboru postaci analitycznej syntetycznych mierników rozwoju. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 447 (1988a), 63-71.
 • Walesiak M,: Sposoby wyznaczania optymalnej liczby klas w zagadnieniu klasyfikacji hierarchicznej. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 449 (1988b), 63-72.
 • Walesiak M.: Porównawcza analiza miar zgodności wyników klasyfikacji w świetle postulowanych własności. W: Materiały z konferencji nt. Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Kraków: AE 1990a, 13-19.
 • Walesiak M.: Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru. "Przegląd Statystyczny" 1990b z. 1-2, 37-46.
 • Walesiak M.: Metody badań przyczynowych w analizie ekonomiczno-finansowej - próba syntezy w świetle postulowanych własności. W: Materiały z konferencji nt. Problemy współczesnej rachunkowości. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 1991a, 69-82.
 • Walesiak M.: Pomiar efektów oddziaływania czynników na wyróżnione zjawisko ekonomiczne. W: Materiały na IX Seminarium Naukowe nt. Modele ekonometryczne i ich wykorzystanie dla celów prognozy i symulacji. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 559 (1991b), 91-97.
 • Walesiak M.: O stosowalności miar korelacji w analizie wyników pomiaru porządkowego. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 600 (1991c), 13-19.
 • Walesiak M.: Przegląd zastosowań metod klasyfikacji i porządkowania liniowego w rozwiązywaniu problemów marketingowych. "Wiadomości Statystyczne" 1993a nr 2, 8-12.
 • Walesiak M.: Strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zbioru zmiennych mierzonych na skalach różnego typu. "Badania Operacyjne i Decyzje" 1993b (w redakcji).
 • Walesiak M.: Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych. "Przegląd Statystyczny" 1993 cz. 1.
 • Walesiak M.: O problemie wyboru właściwej metody w klasyfikacji hierarchicznej. W: Materiały z XXVIII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Wrocławia, Katowic i Krakowa. Katowice: AE 19934 Zeszyty Naukowe AE w Katowicach (w redakcji).
 • Wallace D.L.: Comment. "Journal of the American Statistical Association" 1983 (78) No. 383, 569-576.
 • Ward J.H.: Hierarchical grouping to optimize an objective function. "Journal of the American Statistical Association" 1963 (58), 236-244.
 • Wedel M., Kistemaker C.: Consumer benefit segmentation using clusterwise linear regression. "International Journal of Research in Marketing" 1989 vol. 6, 45-59.
 • Wedel M.: Clusterwise regression and market segmentation: developments and applications. Landbouwuniversiteit te Wageningen 1990 (rozprawa doktorska).
 • Wildt A.R., McCann J.M.: A regression model for market segmentation studies. "Journal of Marketing Research" August 1980 vol. 17, 335-340.
 • Wind Y., Cardozo R.: Industrial market segmentation. "Industrial Marketing Management" 1974 vol. 3, 153-166.
 • Wind Y.: Issues and advances in segmentation research. "Journal of Marketing Research" 1978 vol. 15, 317-337.
 • Winkler W.: Podstawowe zagadnienia ekonometrii. Warszawa: PWN 1957.
 • Wishart D.: An algorithm for hierarchical classifications. "Biometrics" 1969 (25), 165-170.
 • Wiśniewski J.W.: Korelacja i regresja w badaniach zjawisk jakościowych na tle teorii pomiaru. "Przegląd Statystyczny" 1986 z. 3, 239-248.
 • Wiśniewski J.W.: Teoria pomiaru a teoria błędów w badaniach statystycznych. "Wiadomości Statystyczne" 1987 nr 11, 18-20.
 • Wójcik T.: Zarys teorii klasyfikacji. Warszawa: PWN 1965.
 • Wydymus S.: Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: AE 1984. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 62.
 • Zeliaś A.: Teoria prognozy. Warszawa: PWE 1984.
 • Zeliaś A. (red.): Ekonometria przestrzenna. Warszawa PWE 1991.
 • Żukowska V.M., Mucnik J.G.: Faktornyj analiz v socialno-ekonomićeskich issledovanijach. Moskva: Statistika 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.