PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 630 | 170
Tytuł artykułu

Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowymi problemami badanymi w tej pracy jest ustalenie wspólnych wszystkim organizacjom cech ich struktur, stopień ich występowania w konkretnej instytucji, a także możliwość nadania tym cechom postaci formalnej.
EN
Problems concerning the description of organization structures of enterprises are the issue being discussed in this book. Three key research questions have been asked. First: Are there any universal attributes that relate to all organization structures? And if yes, what are these attributes? Second: Can these formerly identified attributes be quantified in order to measure them in the paticular time? Third: What are the similarities and differences among enterprises of different size considering the formerly identified structural attributes? The search for the answers to the above questions has resulted in the discussion of them on three interrelated levels: analytical, description, postulated approach, and examples consideration. In consideriations regarding the analytical, description diversified research approaches applied by different streams of management theory to perceived dimensions of organization structures have been indicated. On the postulative approach level the situational point of view lias been accepted by the author. Author' s own conceptual and operational proposals have been presented in this part of the book. In respect of the scope of the book conceptualization has been applied only to the limited extent, i.e. the organization structure has been defined and its specific dimensions constituting the so called dependent variables identified. The operationalization, however, has been more extensively applied to measurement of organizational attributes formerly identified in the conceptualization stage. Each attribute measured has been formalized. In measurement the quotient scaling method has been used, thus enabling achieving the natural zero point in relation to all attributes measured. In examples consideration the proposed measurement methods of the attributes under study have been practically verified. The research work has been carried out in 21 enterprises of the clothing industry. The research findings indicate that the methods applied allow to univocally measure particular attributes. And so, besides qualitative statements saying, for instance, that a particular enterprise is "more" or "less" centralized, a concrete index showing the centralization degree can be obtained due to the method proposed in the book. Additionally, the corelation coefficients between the enterprises size and the structural attributes, and among these attributes themselves, have been calculated, presented and discussed in the book. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiecki K.: O nauce organizacji. Warszawa: PWE 1970.
 • Ackoff R.L.: O system pojęć systemowych. "Prakseologia" 1973 nr 2.
 • Aiken M., Hage J.: The Organic Organization and Innovation. "Soc." 1971 nr 5.
 • Argyris C.: Osobowość a teoria organizacji: przegląd wybranych stanowisk. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN 1983.
 • Augustynek Z.: Natura czasu. Warszawa: PWN 1970.
 • Bell G.D.: Determinants of Span of Control. AJS 1967 nr 73.
 • Bennis W.G.: Rozwój organizacji i losy biurokracji. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN 1983.
 • Berger H.K.: Unternehmensgroesse und Leitungaufbau, Berlin: Walter de Gruyter Co. 1968.
 • Bertalanffy L.: Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN 1984.
 • Białoszewski K.: Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych. Warszawa: PWN 1983.
 • Bielski M.: Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna. Warszawa: PWE 1973.
 • Bieniok H.: Dokumentacja organizacyjna jako rezultat procesu formalizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. OMT 1984 nr 1.
 • Blau P.: The Organization of Academic Work. New Jork: J. Wiley 1973.
 • Blau P.: Formalna teoria zróżnicowania w organizacjach. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN 1983.
 • Blau P., Schoenherr F.: The Structure of Grganizations. New York 1971.
 • Budde A.: Die Organisationsstruktur von Invest itionsendscheidungen. Frankfurt 1979.
 • Burns T., Stalker G.M.: The Management of Innovation. London 1961.
 • Child J.: Predicting and Understanding Organization Structure. ASQ 18/1973.
 • Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. Warszawa: PWE 1982.
 • Dale E.: Planning and Developing the Company Organization Structure. New York: American Management Association 1955.
 • Doroszewicz M.: System funkcjonowania przemysłowych organizacji gospodarczych. Warszawa: PWE 1980.
 • Doskonalenie struktury organizacyjnej - podstawy teoretyczne. Pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego. Kraków: AE 1988.
 • Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE 1992.
 • Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN 1976.
 • Dzida J.: Rozpiętość i zasięg kierowania w teorii i praktyce. Warszawa: PWN 1969.
 • Emerson H.: Dwanaście zasad wydajności. Warszawa 1925.
 • Emerson R.E.: Power Dependence Relations. ASK 1962.
 • Fayol H.: Administracja przemysłowa i ogólna. Warszawa: 1926 INO.
 • Florence P.S.: Brytyjski i amerykański system przemysłowy. Warszawa: PWN 1965.
 • Frąckiewicz J.: Nowoczesne problemy kierowania przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN 1973.
 • Follet M.P.: Dynamic Administration. New York: Harper 1942.
 • Freeman J., Hannan M.: Growth and Decline Processes in Organizations. ASR 1957 nr 3.
 • Galbraith J.: Ekonomia a cele społeczne. Warszawa: PWN 1979.
 • Galbraith J.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWE 1991.
 • Galbraith J.K.: Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe. Warszawa: PIW 1973.
 • Gościński J.: Projektowanie systemów zarządzania. Warszawa: PWN 1971.
 • Gouldner A.: Patterns of Industrial Bureaucracy. Glencoe 1954.
 • Greenwood R., Hinings C.R.: Centralization Revisited. A Research Note. ASQ 1976 nr 21.
 • Gwisziani D.: Organizacja i zarządzanie. Warszawa: KiW 1973.
 • Hall R.H.: The Concept of Bureaucracy: an Empirical Assessment. AJS 1963 nr 49.
 • Haus B.: Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw wielozakładowych. Warszawa: PWE 1975.
 • Haus B.: Formy organizacyjne jednostek gospodarczych w przemyśle polskim lat siedemdziesiątych. "Raport Instytutu Planowania" 1981 nr 3.
 • Haire M.: Biologiczne modele i empiryczne dzieje rozwoju organizacji. Warszawa: PWN 1965.
 • Hijmans E.E.: Z praktyki organizacji w przemyśle. Warszawa 1958.
 • Hickson D.J. (i in.): Teoria władzy w organizacji. Zależności strategiczne. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN 1983.
 • Hickson D.J., Pugh D.S., Pheysey D.C.: Operations Technology and Organization Structure: An Empirical Reappraisal. ASQ 1969 nr 14.
 • Hinings C.R., Forster B.D.: The Organization Structure of Churches. A Preliminary Model. Soc. 1973 nr 7.
 • Hoffman F.: Entwicklung der Organisationforschung. Wiesbaden: BV Th. Gabler 1973.
 • Hoffman F.: Führungsorganisat ion. Band I: Stand der Forschung und Konzeption. Tubingen 1980.
 • Holdaway E., Blowers A.: Administrative Ratios and Organizational Size: Longitudinal Examination. ASR 1971 nr 36.
 • Huizinga J.: Homo ludens - zabawa jako źródło kultury. Warszawa: 1985.
 • Ingarden R.: Spór o istnienie świata. Warszawa: PWN 1987.
 • Jaszek J.: Analiza i doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Warszawa: IEPCh 1986.
 • Jermakowicz W.: Próba typologii struktur organizacyjnych. "Problems Organizacji" 1977 nr 1.
 • Jeżowski K.: Zarządzanie przemysłem. Warszawa: PWE 1963.
 • Katz D., Kahn R.L.: Społeczna psychologia organizacji. Warszawa: PWN 1979.
 • Kejzerow N.M.: Władza i autorytet. Warszawa 1976.
 • Khandwalla P.N.: Effect of Competiton on the Structure of Top Management Control. AMJ 1973 nr 16.
 • Kieżun W.: Podstawy organizacji i zarządzania. Warszawa: KiW 1977.
 • Kieser A., Kubicek H.: Organisat ion. Berlin-New York: Walter de Gruyter 1983.
 • Kieser A.: Die Messung der Organisationsstruktur. Koln 1974.
 • Klatzky S.R.: Automation, Size and the Locus of Decision Making: The Cascade Effect. JoB.
 • Kolarska-Bobińska L.: Centralizacja i formalizacja. "Studia Socjologiczne" 1977 nr 1.
 • Kolarska-Bobińska L.: Centralizacja i decentralizacja, decyzje, władza, mity. Wrocław: Ossolineum 1984.
 • Koontz H., O'Donnell C.: Zasady zarządzania. Warszawa: PWE 1969.
 • Kornai J.: Niedobór w gospodarce. Warszawa: PWE 1985.
 • Kosiol E.: Organisation der Unternehmung. Wiesbaden 1972.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum 1973.
 • Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk. Wroclaw: Ossolineum 1961.
 • Kowalewski S.: Przełożony - podwładny w świetle teorii organizacji. Warszawa: PWE 1982.
 • Koźmiński A.: Współczesne teorie organizacji. Warszawa: PWN 1983.
 • Koźmiński A., Zawiślak A.: Pewność i gra - wstęp do teorii zachowania. Warszawa: PWE 1982.
 • Koźmiński A.: Typy struktur biurokratycznych a racjonalność organizacji. W: Organizacja. Socjologia struktur, procesów, ról. Pod red. W. Morawskiego. Warszawa: PWE 1979.
 • Koźmiński A.: Analiza systemowa organizacji. Warszawa: PWE 1979.
 • Kubicek H., Welter G.: Messung der Organisationsstruktur. Eine Dokumentation von Instrumenten zur quantitativen von Erfassung von Organisationsstrukturen. Stuttgart: Enke Verlag 1985.
 • Kubicek H.: Organisationsstruktur. Messung. Handwörterbuch der Organisation. Stuttgart 1980.
 • Kunkel W.: Zum Konkretiesierungsgrad der Aufgabenanal i se "Zeitschrift für Organization" 1966 nr 4.
 • Kurnal J.: Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE 1970.
 • Kurnal J. (red.): Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism. Warszawa: PWE 1972.
 • Kwiatkowski S.: O centralizacji i decentralizacji zarządzania. "Zarządzanie" 1980 nr 2.
 • Kwiatkowski S.: O strukturach organizacyjnych inaczej. "Prakseologia" 1976 nr 1.
 • Lange O.: Całość i rozwój w świetle cybernetyki. Warszawa: PWE.
 • Laazlo E.: Systemowy obraz świata. Warszawa: PIW 1978.
 • Lawrance R.P., Lorch J.W.: Differentiation and Integration in Complex Organizations. ASQ 1967 nr 12.
 • Le Chatelier H.: Filozofia system Taylora. Warszawa: Instytut Naukowej Organizacji 1926.
 • Lewis W.A.: Wzrost i wahania cykliczne 1870-1913. Warszawa: PWN 1986.
 • Lichtarski J.: Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizatorskich w przedsiębiorstwie. Wrocław: AE 1982.
 • Lichtnan C.M., Hunt R.G.: Osobowość, a teoria organizacji - przegląd wybranych stanowisk teoretycznych. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN 1983.
 • Lipiec J.: Ontologia świata realnego. Warszawa: PWN 1979
 • Lipiński E.: Problemy, pytania, wątpliwości. Warszawa: PWE 1981.
 • Litwak E.: Models of Bureaucracy which Permit Conflict. ASR 1961.
 • Martyniak Z.: Elementy metodologii organizowania. Warszawa: PWN 1986.
 • Martyniak Z.: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE 1989.
 • McGregor D.M.: The Human Side of Entreprise. McGraw-Hill - London - Hew York 1960.
 • MacKenzie K.: Organizational Structures. Arlington: Heights 1978.
 • Majchrzak J.: Czynniki przeobrażeń strukturalnych w organizacjach gospodarczych. Poznań: AE 1987.
 • Majka J.: Filozofia społeczna. Warszawa 1982.
 • Malik A.: Organisaiionsentwicklung im Spannungsfeld von Klein urtd Grossystemen. W: Hinterhuber H.H., Laska S.: Zukunftsorientłerte Unternehaungspolltik. Freiburg: Rembach 1984.
 • March G.J., Simon A.H.: Teoria organizacji. Warszawa: PWN 1964.
 • Marks K.: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Warszawa: KiW 1953.
 • Marzantowicz T.: Ramowy plan funkcji i działalności przedsiębiorstwa przemysłu obrabiarek i narzędzi. Częstochowa: TNOiK 1967.
 • Mayntz R.: Sozioiogie der Organisation. Hamburg 1963.
 • Mayntz R., Holm K., Hubner P.: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN 1985.
 • Merton K.: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN 1982.
 • Mesjasz Cz., Skarbek T.: Identyfikacja struktury organizacyjnej. U: Metodologiczne aspekty zarządzania. Wrocław: Ossolineum 1986.
 • Mika S.: Psychologia społeczna. Warszawa: PWN 1984.
 • Miller J.G.: Systemy żywe. "Prakseologia" 1969 nr 34.
 • Mintzberg H.: Structures in Fives. Designing Effective Organizations. New York: Prentice-Hall Englewood Cliffs 1983.
 • Mishan E.J.: Spór o wzrost gospodarczy. Warszawa: PIW 1986.
 • Mreła K.: Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa. Warszawa: PWE 1989.
 • Mreła K.: Pomiar i klasyfikacja struktury organizacyjnej resortu przemysłowego. Rozprawa doktorska. Warszawa: IPiS 1977 (maszynopis).
 • Mreła K., Kostecki M.J.: Kategoria czasu w socjologicznych badaniach struktur organizacyjnych. "Studia Socjologiczne" 1979 nr 4.
 • Mreła K.: Struktury organizacyjne w badaniach empirycznych. Doświadczenia i przyszłość. W: Kształtowanie struktur organizacyjnych w systemie gospodarczym. Informacje - Ekspertyzy - Propozycje. Warszawa 1981.
 • Mreła K.: Struktury organizacyjne w badaniach empirycznych: podejścia i kierunki analizy. "Organizacja i Kierowanie" 1981 nr 3-4.
 • Mreła K.: Zmienne strukturalne jako problem badawczy w socjologii. "Organizacja i Kierowanie" 1975 nr 1-2.
 • Nordsieck F.: Betriebsorganisatlon, lehre und Technik. Stuttgart 1961.
 • Nowak L.: Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: PWN 1977.
 • Obuchowski K.: Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN 1983.
 • Ossowski St.: O strukturze społecznej. Warszawa: PWN 1986.
 • Ouchi W.G.: The Relationship between Organizational Structure and Organizational Control. ASQ 1977 nr 22.
 • Pańków W.: Struktura organizacyjna: racjonalny twór organizatora czy rezultat układu interesów. "Zarządzanie" 1980 nr 3.
 • Pańków W.: Uwarunkowania struktur organizacyjnych. Raport z badań organizacji resortu przemysłowego. Cz. II. Warszawa: IFiS PAN 1977.
 • Parsons T.: Obecna sytuacja i perspektywy systematycznej teorii socjologicznej. W: Szkice z teorii socjologii. Warszawa: PWN 1972.
 • Pennings J.M.: Measures of Organizational Structure. AJS 1973.
 • Perrow Ch.: Schemat porównawczy analizy organizacyjnej. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN 1983.
 • Piaget J.: Strukturalizm. Warszawa: WP 1972.
 • Płoszajski P.: Miedzy refleksja a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania. Wrocław: Ossolineum 1985.
 • Porter L.W., Lawler E.E.: Właściwości struktur organizacyjnych a postawy wobec pracy i zachowania w pracy. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN 1983.
 • Pszczołowski T.: Organizacja od dołu i od góry. Warszawa: WP 1979.
 • Pugh D.S. (i in.): The Context of Organization Structure. 1969 nr 14.
 • Pugh D.S., Hickson D.J., Hinings C.R.: An Empirical Taxonomy of Structures of Work Organizations. ASQ 1969 nr 14.
 • Rejkowski J.: Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa: PWE 1979.
 • Robinson J.: Herezje ekonomiczne. Warszawa 1973.
 • Rokita J., Bieniok H.: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN 1984.
 • Rokita J., Urbaniec J.: Badanie poziomu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1973 nr 8.
 • Rudniański J.: Elementy prakseologicznej teorii walki. Warszawa: PWN 1983.
 • Rushing W.: Organizational Size and Administration. ASR 1966 nr 9.
 • Rushing W.: Hardness of Material as Related to Division of Labour in Manufacturing Industries. ASQ 1968 nr 13.
 • Sadownik H.: Doskonalenie zarządzania wielką organizacją gospodarczą. Warszawa: PWE 1977.
 • Samuel Y., Mannheim B.F.: A Multi-Dimensional Approach Toward a Typology of Bureaucracy. ASQ 1970 nr 15.
 • Scharrcher P.M.: The Comeback of Risk Takers - Economic Inpect. Washington 1985.
 • Schumacher F.: Małe jest piękne. Warszawa 1981.
 • Scott R.W.: Organization, Rational, Natural and Open Systems. New York: Prentice-Hall Englewod Cliffs 1987.
 • Simon A.H.: Działanie administracji. Warszawa: PWN 1976.
 • Simon A.H.: Podejmowanie decyzji kierowniczych, nowe nurty. Warszawa: PWE 1982.
 • Smith H.L., Shorten S.M., Saxberg B.O.: An Empirical Test of the Configurational Theory of Organizations. "Human Relations" 1979.
 • Sobczyk J.R.: Analiza wskaźnikowa cech podstawowych budowy struktur organizacyjnych. "Organizacja i Kierowanie" 1977 nr 3-4.
 • Sobczyk J.R.: Wielkość organizacji jako cecha budowy struktury organizacyjnej (zasady pomiaru, sposób wyrażania wartości, porównywalność). "Organizacja i Kierowanie" 1981 nr 3-4.
 • Staniszkis J.: Patologia struktur organizacyjnych. Wrocław: Ossolineum 1972.
 • Staniszkis J.: Struktura jako rezultat procesów adaptacyjnych organizacji. W: Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról. Pod red. W. Morawskiego. Warszawa: PWN 1976.
 • Stogdill R., Shartle C.L.: Methods in the Study of Administrative Leadership. Columbus 1955.
 • Strauss L.: Antropologia strukturalna. Warszawa 1970.
 • Tannenbaum A.S.: Hierarchy in Organizations. San Francisco 1974.
 • Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN 1976.
 • Taylor F.: Zarządzanie warsztatem wytwórczym. Warszawa 1926.
 • Thompson J.D.: Organization in Action. New York: McGraw-Hill 1967.
 • Toffler A.: Trzecia fala. Warszawa: PIW 1983.
 • Tress D.: Wer wachsen will muss kleiner werden. "Zeitschrift fuer Organisation" 1986 nr 3.
 • Turner J.H.: Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN 1985.
 • Udy H.S.: Organization of Work: A Comparative Analysis of Production Among Nonirtdustrial Peoples. New Haven 1959.
 • Udy H.S.: The Development of Differentiation in Organized Work. AMJ 1969.
 • Ulrich H., Staerkle R.: Verbesserungen der Organisationstruktur von Unternehmingen. Bern 1959.
 • Warthy J.C.: Organizational Structure and Employe. ASR 1950 nr 15.
 • Wawrzyniak B.: Organizacja formalna zakładu pracy. Warszawa: PWE 1972.
 • Weber M.: Szkice z socjologii religii. Warszawa: KiW 1984.
 • Weber M.: Legal Authority. W: The Theory of Social and Economic. New York 1947.
 • Wiszniewski Z.: System funkcjonowania przemysłowych organizacji gospodarczych. Warszawa. PWE 1980.
 • Woodward J.: Industrial Organization: Theory and Practice. Oxford University Press London: 1965 (drugie wydanie: 1980).
 • Zajonc R.B.: Facylitacja społeczna. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWN 1979.
 • Zamiara K.: Epistemologia genetyczna Piageta a społeczny rozwój nauki. Warszawa: PWN 1979.
 • Zawiślak A.: Organizacja i planowanie. Ujęcie systemowe. Warszawa: PWE 1978.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN 1969.
 • Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWN 1972.
 • Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN 1984.
 • Zundorf L., Grunt M.: Hierarchie in Wirtschaftsunternehmen. Frankfurt-New York 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.