PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 645 | 193
Tytuł artykułu

Finansowe aspekty działalności państwa w ochronie środowiska

Warianty tytułu
Financial Aspects of State Activity in Environmental Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest działalność państwa dotycząca ochrony środowiska, przede wszystkim jej aspekt regulacyjny, a także realny. Omówiono politykę państwa i jego ekonomiczną rolę w ochronie środowiska, opłaty i kary jako instrumenty polityki ekologicznej, celowe fundusze ekologiczne i ich funkcjonowanie, a także współpracę międzynarodową jako nowy aspekt roli państwa w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ekokonwersji zadłużenia Polski i zagranicznej pomocy dla Polski.
EN
The subject of this work is the role of state in the environmental protection, and in particular its real aspect. The environmental protection is a typical interdisciplinary problem, strongly connected with economics. The transformation of Polish economy to the market one could suggest that also thin problem might be left to the self-organizing market play. However, environment pollution is often seen as a market failure. Thus, especially in Polish conditions, where the state is in great part responsible for the present status of environment, government actions are still necessary. The commonly used instruments of these actions in Poland: fees, penalties and ecological funds are described in Chapters 3 and 4. Their efficiency has been analysed basing on investigations done in years 1985-1991, and found to be low. Besides, the international cooperation as a new field In the activity of state in environmental protection, has been discussed in Chapter 5, stressing the increasing role of eco-conversion and multilateral funds. In Poland, due to the still existing relicts of the centrally planned economy and general underdevelopment in environmental issues and structures, the role of state remains important. The existing economical instruments should not be removed, but rather adapted to the new conditions of a market economy. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adam L., Jandy-Jendrośka K., Mazurkiewicz M.: Prawo finansowe. T.2. Część szczegółowa - Prawo budżetowe. Warszawa-Wrocław: PWN 1965.
 • Adamiec J.: Wtórny rynek wierzytelności a zadłużenie międzynarodowe. "Handel Zagraniczny" 1989 nr 4-5.
 • Aleksandrowicz A.: Sumienie ekologiczne. Warszawa: Wiedza Powszechna 1979.
 • Anderson A.: World Bank Policy to Add Ecology to Economics. "Nature" 1987 nr 611.
 • Balicki W.: Komentarz na temat procedur budowy programów gospodarczych, w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Warszawa-Poznań: PWN 1992.
 • Balicki W., Piotr W.: Czy inflację można opanować? "Res Publica" 1988 nr 10.
 • Barde J.P.: National and International Policy Alternatives for Environmental Control and their Economic Implications, w: Studies in International Environmental Economics. New York; J. Wiley and Sons 1978.
 • Baum W.C., Tolbert S.M.: Investing in Development. "Finance and Development" 1985 nr 12.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Economics. London: McGraw Hill 1984.
 • Biela A. (red.): Sires w warunkach kryzysu ekologicznego. Lublin: Tow. Naukowe KUL 1984.
 • Biernacka H., Wykpisz B.: Fundusze celowe finansujące inwestycje. "Finanse" 1985 nr 4.
 • Biernat G.: Polityka pożyczkowa Banku Światowego. "Finanse" 1987 nr 11-12.
 • Blumel U., von dem Hägen O.: The Theory of Public Goods: A Survey of Recent Issues. "Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft" 1986 vol. 142.
 • Bogacka-Kisiel E.: Finanse publiczne jako źródło finansowania ochrony środowiska, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 595, 1991.
 • Bogacka-Kisiel E.: Finansowe problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, w: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 473, 1990.
 • Bogacka-Kisiel E.: Fundusz Leśny jako instrument ochrony lasów, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 392, 1987.
 • Bogacka-Kisiel E.: Fundusze celowe jako źródło finansowania ochrony środowiska, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 416, 1988.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Bank Światowy a ochrona środowiska. "Aura" 1990 nr 10.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Celowe fundusze ekologiczne - przegląd rozwiązań systemowych innych krajów, w: Fundusze celowe finansujące ochronę środowiska - opracowanie w ramach RP-III-37. Wrocław: AE 1988 (maszynopis).
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Efektywność opłat za pobór wody i zrzut ścieków, w: Grygorczuk E.H. (red.): Wybrane problemy wodooszczędności. Białystok: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej 1991.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Ekokonwersja polskiego zadłużenia. "Aura" 1991 nr 4.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Fundacje - nowe źródło finansowania ochrony środowiska. "Aura" 1990 nr 12.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Fundusze celowe finansujące ochronę środowiska. Opracowanie w ramach RP-I11-37. Wrocław: AE 1988 (maszynopis).
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Ogniwa terenowe Jako podmioty polityki ekologicznej państwa. "Gospodarka i Administracja Państwowa" 1988 nr 19.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Przesłanki, podmioty i instrumenty regionalnej polityki ekologicznej, w: Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I nr 203, 1992.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Teoretyczne przesłanki racjonalizacji systemu finansowych obciążeń ekologicznych, w: Gospodarowanie wodą w małych jednostkach. Białystok: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej 1989.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Źródła finansowania ochrony środowiska. Opracowanie w ramach RP-III-37 "Reforma systemu finansowego państwa" tematu FŚ 1 "Źródła finansowania ochrony środowiska". Wrocław: AE 1990 (maszynopis).
 • Bogacka-Kisiel E., Traczyński Z.: Fundusz Gospodarki Wodnej jako źródło finansowania nakładów na ochronę zasobów wodnych, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 276, 1984.
 • Bogacka-Kisiel E., Traczyński Z.: Źródła finansowania ochrony środowiska. "Aura" 1984 nr 6.
 • Bohm P., Russell C.S.: Alternative Policy Instruments, w: Kneese A.V.: Handbook of Natural Resource and Energy Economics. T. 1. Amsterdam: North Holland 1985.
 • Boland J.J.: Case Study for the United States. Raport sporządzony dla OECD (ENV/ECO/86.14).
 • Boiland S.: Wstęp do nauki finansów. Warszawa: PWE 1979.
 • Borkacki S.: Cel gospodarowania a ochrona środowiska, w: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 147, 1982.
 • Borkowska E.: Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w warunkach reformy gospodarczej, w: Ginsbert-Gebert A. (red): Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Wrocław: Ossolineum 1988.
 • Borkowska E., Korycka-Bień K., Stachurka-Geller M.: Opłaty za zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego oraz wód jako instrument ochrony środowiska, w: Ginsbert-Gebert A. (red.): Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Wrocław: Ossolineum 1988.
 • Borys G.: Ekonomiczno-finansowe aspekty ochrony i kształtowania środowiska. Wrocław: AE 1988 (skrypt).
 • Borys G.: Finansowe instrumenty ochrony gruntów rolnych, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 244, 1983.
 • Borys G.: Krytycznie o projekcie utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 549, 1990.
 • Borys G.: Rola instrumentów finansowych w procesach inwestowania przedsiębiorstw w ochronę środowiska, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 473, 1989.
 • Borys G.: Teoretyczne założenia budowy funduszów ekologicznych. "Finanse" 1982 nr 11.
 • Borys G.: Udział poszczególnych ogniw systemu finansowego państwa w finansowaniu ochrony środowiska. Raport z badań w ramach OPBP 04.10.13.04.04 "Mechanizm finansowania ochrony środowiska". Jelenia Góra: AE 1989 (maszynopis).
 • Borys G.: Założenia i skuteczność sankcji finansowych w ochronie środowiska człowieka. "Finanse" 1983 nr 9.
 • Brożek J.: Gospodarka funduszowa w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. "Studia Finansowe" 1975 z. 20.
 • Brożek J.: Gospodarka funduszowa w Polsce w dwudziestopięcioleciu PRL. "Finanse" 1969 nr 9.
 • Brożek J.: Niektóre zagadnienia gospodarki funduszowej w teorii i praktyce. "Finanse" 1974 nr 11.
 • Budnikowski A.: Konwersja długów Trzeciego Świata. "Bank i Kredyt" 1988 nr 3.
 • Budnikowski A.: Naturalne bariery wzrostu a współpraca międzynarodowa. Warszawa: PWE 1982.
 • Budnikowski A., Lubiński M., Rusiński M.: Polska a problemy ekologiczne świata. Warszawa: IWZZ 1988.
 • Burger T.: Uwagi o świadomości ekologicznej. "Przegląd Powszechny" 1986 nr 12.
 • Calzoni G.: Relaziorti tra richezza e benassere come paradigma delie scienze economiche. "L'Universita" 1391 nr 4.
 • Capra F.: Punkt zwrotny. Warszawa: PIW 1987.
 • Cewe J.: Budżet i rachunkowość budżetowa. Warszawa: PWE 1982.
 • Chemiczne zagrożenia środowiska w Polsce. Lublin: UMCS 1984.
 • Chrabonszczewska E.: Wykorzystanie funduszów publicznych, w: Finanse w gospodarce kapitalistycznej. Warszawa: PWN 1986.
 • Ciechanowicz J.: Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym publicznym, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 128, 1989.
 • Cleaye J.: Beurteilung der Umwelt. Weshalb die Bank sich um Umwelt kummert? Ziele und Methoden einer neuen Initiative. "Finanzierung und Entwicklung" 1988 nr 3.
 • Coase R.H.: The Problem of Social Cost. "Journal of Law and Economics" 1980 nr 3.
 • Ćwierz B.: Fundacje dawniej i dziś. "Polityka Społeczna" 1984 nr 5-6.
 • Delorme A.: Stalinowski paradygmat 'rozwoju a kryzys ekologiczny. "Aura" 1930 nr 10.
 • Dębowska-Ronanowska T.: Fundusze systemu budżetowego, w: System instytucji prawno-finansowych PRL. T.2. Wrocław: Ossolineum 1982.
 • Domańska E.: Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Warszawa: PWN 1992.
 • Downing P.B., Hauf K. (red.): International Comparisons in Implementing Pollution Laws. Boston: Kluwer Nijhoff Publishing 1983.
 • Drgas E.: Systematyka instytucji prawno-finansowych, w: System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 1. Wrocław: Ossolineum 1982.
 • Dulski S.: System podmiotowy gospodarki. Centralizacja - decentralizacja. Warszawa: PWE 1988.
 • Dusza M.: Rynek zobowiązań przeterminowanych. "Handel Zagraniczny" 1988 nr 1.
 • Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchlewicz M.: Świat zrównoważony - konieczność czy utopia. "Aura" 1990 nr 10.
 • Economic Instruments for Environmental Protection. Paris: OECD 1989.
 • Environment and Economics. Paris: OECD 1985.
 • Environment a 1 Regulation and Economic Efficiency. Washington: Congressional Budget Office 1985.
 • Etos człowieczy. Rozmowa z prof. B. Suchodolskim. "Człowiek i Światopogląd" 1982 nr 8.
 • Fedorowicz Z.: Finanse w -gospodarce socjalistycznej. Warszawa: PWN 1985.
 • Fedorowicz Z.: Instytucje finansowe. Warszawa: PWE 1985.
 • Fedorowicz Z.: Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi. Warszawa: PWE 1978.
 • Fedorowicz Z.: Racjonalny system finansowy. Główne kierunki zmian. Warszawa: PWE 1984.
 • Fiedor B.: Ecological Liability of Enterprises in the Free Market Economy. Main Legal and Economic Aspects (nie opublikowane) 1992.
 • Fiedor B.: Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Wrocław: Ossolineum 1990.
 • Fiedor B. (red.): Samorząd terytorialny a ochrona środowiska - aspekty ekonomiczne, organizacyjne i finansowe. Wrocław: AE 1992.
 • Fiedor B.: The Use of Funds for Financing Environmental Cleaning. Opracowanie dla Banku Światowego (maszynopis) 1992.
 • Fiedor B.: Własność a racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi (na przykładzie gospodarki wodnej), w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 811, 1992.
 • Fiedor B., Wilczyński P.: Ekonomiczne metody ochrony środowiska. "Ekonomista" 1987 nr 6.
 • Fiedor B., Wilczyński P.: Optymalizacja strategii ochrony środowiska. "Gospodarka Planowa" 1987 nr 7-9.
 • Fiedor B., Wilczyński P.: Przesłanki teoretyczne ekonomicznego systemu ochrony środowiska w ujęciu współczesnej ekonomii niemarksistowskiej, w: Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Wrocław: Ossolineum 1988.
 • Filar D.: Odmarsz etatystów. "Przegląd Powszechny" 1988 nr 1.
 • Gajl N.: Budżet a skarb państwa. Warszawa: PWE 1974.
 • Gajl N.: Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN 1980.
 • Gajl N.: Systemy finansowe przedsiębiorstw uspołecznionych. Warszawa: PWE 1987.
 • Gaudemet P.M.: Finanse publiczne. Warszawa: PWE 1990.
 • Gerlach T.: Fundacje amerykańskie. "Firma" 1989 nr 4.
 • Ginsbert-Gebert A. (red.): Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Warszawa: PWN 1976.
 • Ginsbert-Gebert A. (red.): Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, Wrocław: Ossolineum 1985.
 • Ginsbert-Gebert A.: Rozwój społeczno-gospodarczy a ochrona środowiska, "Wiadomości Statystyczne" 1987 nr 5.
 • Gospodarka w procesie reformowania, Warszawa: PWE 1987.
 • Górka K., Poskrobko B.: Ekonomika ochrony środowiska. Warszawa: PWE 1987.
 • Górka K., Szura R.: Źródła finansowania inwestycji ochrony środowiska, w: Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego, Kraków 1988 (maszynopis).
 • Gruchssan B., Tarajkowski J. (red.): Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Poznań-Warszawa: UAM i UH 1990.
 • Grzesica J.: Ochrona naturalnego środowiska człowieka - problem teologiczno-moralny. Katowice: Wydawnictwo Archidiecezjalne 1983.
 • Guaiński R., Łyszczak M.: Mechanizm przymusu ekonomicznego ochrony środowiska. Warszawa: SGPiS 1988.
 • von Hildebrand D.: Serce. Warszawa: Wyd. "W drodze" 1985.
 • Improving the Enforcement of Environmental Policy. Paris: OECD 1986.
 • Jacobs B.: World Bank and IMF to Encourage Debt for Conservation Swaps. "Environment" 1983 nr 7.
 • Jaeger K.: Steuern Entschädigungen und das Coase-Theorem. "Jahrbuch für SozialWissenschaft" 1975 nr 78.
 • Jałowiecki B.: Strategia uprzemysłowienia, a proces urbanizacji. Warszawa: Biuletyn KPZK 1982 nr 119.
 • Jasiewicz K.: Fundacje na ziemiach polskich. "Tygodnik Powszechny" 1990 nr 23.
 • Jastrzębski S.: Mowy wzorzec cywilizacji - ochrona środowiska. Warszawa: PWN 1981.
 • Jędrczak Z.: Istota i klasyfikacja funduszów celowych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1986.
 • Jędrośka J.: Organizacja systemu ochrony środowiska w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Wrocław: IPiP PAN 1987 (maszynopis).
 • Kaleta J.: Finanse przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej. Warszawa: PWE 1985.
 • Kaleta J.: Finansowanie ochrony środowiska, w: Acta Universitatis Wratislaviensis nr 448, 1978.
 • Kaleta J.: Gospodarka budżetowa. Warszawa: PWE 1980.
 • Kaleta J., Romanowska, w.: Finanse organizacji gospodarczych. Warszawa: PWN 1984.
 • Kaleta-Jagiełło E.: Charakter prawny i funkcjonowanie funduszy w ochronie i kształtowaniu środowiska. Wrocław 1985 (maszynopis).
 • Kamiński W.: Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa: PWE 1980.
 • Kassenberg A., Marek M.M.: Ekologiczne aspekty przestrzennego zagospodarowania kraju. Warszawa: PWN 1986.
 • Klimczak B.: Państwowa regulacja gospodarki, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 603, 1991.
 • Kolipiński J.: Człowiek - gospodarka - środowisko - przestrzeń. Warszawa: PWE 1978.
 • Konieczny J.: Zbrojenia a skutki ekologiczne. "Aura" 1989 nr 4.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium. Warszawa: PWN 1973.
 • Korani J.: Niedobór w gospodarce. Warszawa: PWE 1985.
 • Kostarczyk Z.: Reforma a środowisko, w: Posłowie a ochrona środowiska. "Aura" 1988 nr 2.
 • Kostecki A.: Rola instytucji prawno-finansowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska człowieka. "Krakowskie Studia Prawnicze" 1983 rok XVI.
 • Kostrowicki A.S.: Przedmowa, w: Commoner B.: Zamykający się krąg. Warszawa: PWN 1974.
 • Kozłowski, S.: Koncepcja ekorozwoju jako podstawa polityki ekologicznej państwa, w: Poskrobko B. (red.): Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego. Białystok: Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych 1992.
 • Kucharski M.: Pieniądz i gospodarka. "Życie Gospodarcze" 1987 nr 42.
 • Kulczyński Z.: Inni to robią. "Gazeta Bankowa" 1992 nr 1.
 • Kurowski L. (rec.): Gospodarka terenowa. "Finanse" 1986 nr 11-12.
 • Kurowski L., Weralski M.: Prawo finansowe. Warszawa: PWN 1968.
 • Kuszel J., Łabno Z.: Ochrona środowiska a zarządzanie gospodarcze, w: Zarys polityki sozologicznej. Wrocław: Ossolineum 1986.
 • Kusztal J.: Ekonomiczne narzędzia regulacji procesów ochrony środowiska przyrodniczego, w: Piontek F. (red.): Ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu gospodarczym. Katowice: AE 1984.
 • Lange O.: Całość i rozwój w świetle cybernetyki, w: Dzieła. T. 7. Warszawa: PWE 1977.
 • Lenik J.: Licencje ekologiczne - nowy instrument polityki ochrony środowiska. "Aura" 1985 nr 1.
 • Liga Ochrony Przyrody: Raport o stanie środowiska przyrodniczego w Polsce i zagrożeniu zdrowia ludzkiego. "Przyroda Polska" 1981 nr 5-6.
 • Lindgren K.: Use of Economic Instrumental Policy in Sweden, w: Schneider G., Sprenger R.-V.: Mehr Umwelt fur weniger Geld. Munchen: IFO - Institut fur Wirtschaftsforschung 1984.
 • Lutkowski G.: Rola MFW i Banku Światowego w realizacji przekształceń strukturalnych. "Bank i Kredyt" 1988 nr 8-9.
 • Labno Z.: Problemy działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony środowiska człowieka. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1978 nr 10.
 • Labno Z.: Założenia i metody prawnej ochrony środowiska, w: Piontek F. (red.): Ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu gospodarczym. Katowice: AE 1984.
 • Łączkowski W.: Majątek publiczny i środki finansowe, w: System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 1. Wrocław: Ossolineum 1982.
 • Łustacz L. (red.): Ochrona środowiska. Refleksje prawne, ekonomiczne i socjologiczne. Wrocław: Ossolineum 1975.
 • Łyszczak M.: Finansowe obciążenia ekologiczne jako elementy rachunku ekonomicznego przedsięwzięć rozwojowych, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 595, 1991.
 • Łyszczak M.: Modelowe założenia systemu opłat i kar ekologicznych - próba syntezy. Wrocław: AE 1991 (maszynopis).
 • Łyszczak M.: Przedsiębiorstwo a finansowe problemy ochrony środowiska. Wybrane elementy gospodarki finansowej, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 473, 1989.
 • Majka J.: Etyka życia gospodarczego. Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1980.
 • Malawski M.: Od systemu dyrektyw do rynku uprawnień. "Aura" 1987 nr 8/9.
 • Mała encyklopedia powszechna. Warszawa: PWN 1970.
 • Mała encyklopedia rachunkowości. Warszawa: PWE 1971.
 • Małecki J.: Budżet a fundusze celowe. "Życie Gospodarcze" 1975 nr 43.
 • Małecki J.: Fundusze pozabudżetowe rad narodowych. "Problemy Rad Narodowych" 1978 nr 40.
 • Małecki J.: Istota opłat i kar pieniężnych w ochronie środowiska. Poznań: UAM 1987 (maszynopis).
 • Małecki J.: Kierunki przebudowy instrumentów finansowych stosowanych przez organy terenowe dla ochrony środowiska, w: Wybrane problemy aktywizacji organów terenowych. Poznań: PTPW 1982.
 • Małecki J.: Opodatkowanie fundacji i spółek. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989 nr 1.
 • Małecki J.: Podatki, opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska, w: Reforma systemu finansowego państwa. Warszawa: PWE 1991.
 • Małecki J.: Prawnofinansowe instrumenty ochrony i kształtowania środowiska. Poznań: UAM 1982.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE 1992.
 • Mazurkiewicz M.: Opłaty i kary pieniężne w systemie ochrony środowiska w Polsce. Wrocław: UWr. 1986.
 • Mazurkiewicz M., Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Ocena skuteczności opłat za pobór wody i zrzut ścieków w świetle ostatnich regulacji prawnych. Wrocław: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska 1991 (maszynopis).
 • Misham E.J.: Spór o wzrost gospodarczy. Warszawa: PIW 1988.
 • Murie M.: Evaluation of Natural Environments, w: Indicators of Environmental Quality. New York-London: Perganon Press 1972.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B.: Public Finance in Theory and Practice. New York: McCraw Hill 1980.
 • Narodowy Program Ochrony Środowiska. Warszawa: MOŚZNiL 1989.
 • Nauka i gospodarka. Rozmowa z udziałem prof. R. Andrzejewskiego. "Życie Gospodarcze" 1989 nr 1.
 • Nowicki M.: Environment in Poland. Issues and Solutions. Warszawa: MOŚZNiL 1992.
 • Ossowska M.: Podstawy nauki o moralności. Warszawa: 1947.
 • Ossowski S.: O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: PWN 1983.
 • Oryl K.: Środowisko naturalne a teoria ekonomii. "Ekonomista" 1986 nr 8.
 • Owsiak S.: Fundusze (nie bardzo) celowe. "Życie Gospodarcze" 1983 nr 18.
 • Pachocki K.: Nowy paradygmat w ochronie środowiska - powrót do etycznych idei wartości. "Przegląd Powszechny" 1986 nr 12.
 • Page D.: Cutting the Debt, Saving the Forest. "Environment" 1988 nr 7.
 • Państwowa Rada Ochrony Środowiska: Raport o stanie środowiska i propozycja działania na rzecz jego poprawy. Warszawa 1982.
 • Partney P.: Macroeconomic Impacts of Environmental Regulations, w: Environmental Regulation and the US Economy. Baltimore: John Hopkins University Press 1981.
 • Peszko Z.: Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w II etapie reformy gospodarczej. Białowieża: 1988.
 • Peszko Z.: Finansowe aspekty ochrony środowiska w USA. "Aura" 1988 nr 3.
 • Peszko Z.: Funkcjonowanie instrumentów reformy gospodarczej w dziedzinie ochrony środowiska. "Finanse" 1985 nr 5.
 • Peszko Z.: Funkcjonowanie systemu instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska, w: Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska. Kraków: PTE 1988.
 • Picht G.: Odwaga utopii. Warszawa: PWN 1981.
 • Piechota K.: Fundusze celowe systemu budżetowego. "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja" 1984 nr 3.
 • Piontek F . (red.): Straty spowodowane degradacją powietrza atmosferycznego. Studium na przykładzie województwa katowickiego. Katowice: AE, PAN 1985.
 • Piontek F. (red.): Zarys polityki sozologicznej. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum 1986.
 • Pirożyński Z.: Budżet a fundusze celowe. "Finanse" 1970 nr 9.
 • Pollution Charges in Practice. Paris: OECD 1980.
 • Prandecka B.: Cele gospodarowania a rozwój społeczny. "Ekonomista" 1985 nr 4-5.
 • Prandecka B.: Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze. Warszawa: PWE 1991.
 • Radecki, W.: Bariery prawne na drodze do zwiększenia zakresu i skuteczności ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska. Białowieża: 1988 (maszynopis).
 • Radecki W.: Ochrona środowiska w Polsce - zbiór podstawowych pojęć i problemów. "Gospodarka i Administracja Państwowa" 1986 nr 1.
 • Radecki W.: Planowanie i ochrona środowiska. "Aura" 1982 nr 1/4.
 • Radziszewski E.: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz. Przepisy wykonawcze. Warszawa: Wiedza Powszechna 1987.
 • Raczkowski S.: Międzynarodowe stosunki finansowe. Warszawa: PWE 1987.
 • Rogala J.: O fundacjach inaczej. "Gazeta Bankowa" 1989 nr 32.
 • Romanowska W.: Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych. Warszawa: PWE 1988.
 • Romanowska W.: Problemy finansowania rozwoju przedsiębiorstw, w: Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w latach osiemdziesiątych. Wrocław: PTE 1984.
 • Sadowski M.: Środowisko a polityka, "Problemy" 1983 nr 12.
 • Sadowski Z.: Kolektywna kreatywność. "Życie Gospodarcze" 1989 nr 1.
 • Samitowski U.: Wybrane aspekty wyceny strat powodowanych degradacją środowiska, w: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 154, 1982.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Economics. New York: McGraw Hill 1985.
 • Schumacher E.: Małe jest piękne. Warszawa: PIW 1981.
 • Schumann J.: Ekonomiczne oddziaływania motywacyjne systemu własności, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 611, 1992.
 • Schumann J.: Grundzüge der mikroökonomischen Theorie. Berlin- Heidelberg: Springer Verlag 1987.
 • Schumann J.: Problematyka państwowej regulacji w układzie gospodarki rynkowej, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 433, 1988.
 • Semkow J.: Ekonomia a ekologia. Warszawa: PWN 1980.
 • Skoczylas J.: Cywilnoprawne środki ochrony środowiska. Warszawa: Wyd. Prawnicze 1986.
 • Skrzywan S., Fedak Z.: Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego. Warszawa: PWE 1984.
 • Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PIW 1965.
 • Sochacka-Krysiak H., Pietrewicz M.: Gospodarka budżetowa. Warszawa: PWE 1988.
 • Sochacka-Krysiak H.: Organizacja systemu budżetowego, w: Pirożyński Z., Sochacka-Krysiak H.: Budżet państwa. Warszawa: SGPiS 1970.
 • Sommer J.: Prawo jednostek do środowiska - aspekty prawne i polityczne. Warszawa: Wyd. SGGW-AR 1990.
 • Stacewicz J.: Racjonalność gospodarowania a współczesne wyzwania rozwojowe. Warszawa: PWE 1988.
 • Sun M.: Superfund is Running of Money. "Science" 1986 nr 231.
 • Swatler L.: Bodźce finansowe w gospodarce środkami trwałymi. Warszawa: PWE 1973.
 • Swatler L.: Finanse w polityce gospodarczej i społecznej państwa. Warszawa: PWE 1979.
 • Szewczyk J.: "Dobra wolne" jako środek produkcji. "Ekonomista" 1981.
 • Szwaja Z.: Gospodarka finansowa Lasów Państwowych. "Finanse" 1983 nr 6.
 • Szczepański K.: Podatki fundacji. "Firma" 1989 nr 8.
 • Tobera P.: Społeczeństwu i środowisko przyrodnicze. Zarys problematyki socjologicznej. Łódź: Uniwersytet Łódzki 1984.
 • Tobera P.: Świadomość ekologiczna i jej uwarunkowania. "Aura" 1981 nr 7.
 • Tołwiński E.: Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania wyodrębnionych funduszów publicznych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 1, 1971.
 • Traczyński Z.: Funkcjonowanie opłat i kar ochronie środowiska. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 320, 1985.
 • Traczyński Z.: Ocena efektywności nakładów eksploatacyjnych na ochronę środowiska. "Finanse" 1984 nr 12.
 • Wallis A.: Uwagi o społecznej problematyce planu przestrzennego zagospodarowania kraju do 1990 r., w: Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia PRL. Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Walsh J.: Bolivia Swaps Debt for Conservation. "Science" 1987 nr 242.
 • Weinert R.S.: Swapping Third World Debt. "Foreign Policy" 1987 nr 65.
 • Weralski M.: Ogólne instytucje prawno-finansowe, w: System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 1. Wrocław: Ossolineum 1982.
 • Weralski M.: Polskie prawo finansowe. Warszawa: PWN 1978.
 • Wernik A.: Centralne planowanie finansowe w warunkach reformy gospodarczej. "Finanse" 1985 nr 8.
 • Whelan H.: Will other countries rush into debt-for-nature agreements? "Environment" 1989 nr 29.
 • Wierzbicki Z.T.: Równowaga ekologiczna a równowaga społeczna, w: Kłoskowska A. (red.): Naród - kultura - osobowość. Wrocław: Ossolineum 1983.
 • Wierzbicki Z.T.: Socjologiczne problemy ochrony środowiska przyrodniczego. Warszawa: SGPiS 1985 (materiały na konferencję "Ekonomiczne i społeczne problemy ochrony środowiska").
 • Wierzbicki Z.T.: Socjologiczno-pedagogiczne problemy ochrony środowiska naturalnego. "Kultura i Społeczeństwo" 1976 nr 4.
 • Wierzbicki Z.T.: Sozoekopedagogika - nowa subdyscyplina społeczna. "Życie Katolickie" 1988 nr 7.
 • Wojciechowska U.: Równowaga finansowa warunkiem skuteczności reformy. "Problemy Postępu Technicznego" 1986 nr 2.
 • Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN 1990.
 • World Development Report 1987. Washington: The World Bank 1987.
 • Zarys polityki ekologicznej rządu. Instrumenty ekonomiczne. Warszawa 1990.
 • Żylicz T.: Reformowanie polityki ochrony środowiska w Polsce, w: Poskrobko B. (red.): Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego. Białystok: Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych 1992.
 • Żylicz T.: Teoria ekonomii a środowisko naturalne. Warszawa: PWE 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000224

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.