PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 625 Organizacja i zarządzanie | 61--70
Tytuł artykułu

Podmiotowość pracowników a klimat i efektywność organizacji

Warianty tytułu
Subjectivity of Employees and Climate and Effectivity of Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiedza o potrzebach i oczekiwaniach członków organizacji umożliwia prognozę ich funkcjonowania zawodowego oraz projektowanie pracy, tak aby sprzyjała ona odczuwaniu przez nich podmiotowości. Pracownicy będą uzyskiwali lepsze rezultaty produkcyjne wówczas, gdy między ich potrzebami i oczekiwaniami a klimatem organizacyjnym zachodzi "odpowiedniość", przez nich samych spostrzegana.
EN
The man's experience of subjectivity at work depends on the percepted and accepted by him agreement and disagreement between his professional needs and expectation, and the possibility of their realization in the environment. The reverse of such understood subjectivity is feeling of alienation (percepted and not accepted disagreement). The increase of effectivity of the work done in organization must therefore be concerned with such climate that allows the employee to percept that subjectivity. That will occur when the climate of organization "fits" to the personality of participating people. Otherwise it will release the feeling of alienation which brings a negative influence on the effectivity of work. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bratnicki M., M. Wyciślak: Klimat organizacyjny: pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza. "Prakseologia" 1980 nr 4, s. 85-104.
 • Brightford E.G.: Wzbogacanie procesów pracy a klimat organizacji. "Organizacja i Kierownictwo" 1979 nr 9, s. 52-57.
 • Bryant D.: Psychologia oporu przeciwko zmianom. "Organizacja i Kierownictwo" 1979 nr 8, s. 56-59.
 • Burger J.M.: Negative Reactions to Increases in Perceived Personal Control. "Journal of Personality and Social Psychology" 1989 nr 56, s. 246-256.
 • Cooper C.L., J. Marshall: Źródła stresu w pracy kierowniczej i umysłowej. W: Stres w pracy. Red. C.L. Cooper, R. Payne. Warszawa: PWN 1987.
 • Crozier M., E. Friedberg: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. Warszawa: PWE 1982.
 • Dobrzyński M.: Kierowanie kadrami. Warszawa: PWE 1978.
 • Dobrzyński M.: Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi. "Organizacja i Kierowanie" 1981 nr 1, s. 13-27.
 • Ekvall G., Y. Tangeberg-Andersson: Working Climate and Creativity: A Study of an Innovative Newspaper Office. "The Journal of Creative Behavior" 1986 nr 20, s. 215-225.
 • Forehand G.A., B. von Haller Gilmer: Różnice środowiska w badaniach nad zachowaniami w organizacji. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Red. W.E. Scott, L.L. Cummings. T. 1. Warszawa: PWN 1983.
 • Fromm E.: Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa. Warszawa: Wyd. Colloquia Communia 1989.
 • Gist M.E., E.A. Locke, M.S. Taylor: Organizational Behavior: Group Structure, Process and Effectiveness. "Journal of Management" 1987 nr 13, s. 237-257.
 • Gladys J.: Społeczne koszty procesów innowacyjnych. "Problemy Organizacji" 1981, nr 1, s. 136-148.
 • Hackman J.R.: Designing Work for Individuals and for Groups. W: Perspectives on Behavior in Organization. Red. J.R. Hackman, E.E. Lawler, L.W. Porter. New York: McGraw-Hill Book Co. 1977.
 • Kanungo R.N.: The Concepts of Alienation and Involvement Revisited. "Psychological Bulletin" 1979 nr 86, s. 119-138.
 • Katz D., R.L. Kahn: Społeczna psychologia organizacji. War szawa: PWN 1979.
 • Korzeniowski K., R. Zieliński, W. Daniecki: (red.): Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych. Wrocław: Ossolineum 1983.
 • Łukaszewski W.: Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne. Warszawa: PWN 1974.
 • Mainiero L.A., R.L. De Michiell: Zmniejszanie oporu pracowników wobec nowych technologii. "Organizacja i Kierownictwo" 1987 nr 10, s. 28-30.
 • Mączyński J.: Efektywność asertywno-responsywnego kierowania ludźmi. Wrocław: Wyd. PWr. 1987.
 • Mikołajczyk Z.: Wprowadzanie zespołowych form organizacji pracy. Sfera działań praktycznych czy istotny problem teoretyczny. "Prakseologia" 1987-1988 nr 101, s. 257-274.
 • Nowak S.: Dylematy i antynomie świadomości społecznej drugiej połowy lat osiemdziesiątych. "Nowiny Psychologiczne" 1988 nr 4, s. 2-37.
 • Pietrasiński Z.: Psychologia kierownictwa. W: Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia. Red. X. Gliszczyńska. Warszawa: PWN 1979.
 • Pielcikowski Z.: Faktyczny i pożądany udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem "Problemy Organizacji" 1987 nr 3, s. 147-161.
 • Ratajczak Z.: Psychologiczne mechanizmy przyswajania innowacji. W: Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia. Red. X. Gliszczyńska. Warszawa: PWN 1979.
 • Ratajczak Z.: Wpływ grup nieformalnych na przyswajanie innowacji. "Organizacja i Kierowanie" 1980 nr 3-4, s. 115-121.
 • Sarapata A.: O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy. Warszawa: IW CRZZ 1977.
 • Spector P.E.: Behavior in Organization as a Function of Employee's Locus of Control. "Psychological Bulletin" 1982 nr 91, s. 482-497.
 • Tannenbaum A.S.: Kontrola w organizacjach: przystosowanie jednostek i wykonywanie zadań w organizacji. W: Zachowanie człowieka w organizacji. Red. W.E. Scott, L.L. Gummings. T. 2. Warszawa: PWN 1983.
 • Wanous J.P.: Who Wants Job Enrichment? W: Perspectives on Behavior in Organization. W: Red. J.R. Hackman, E.E. Lawrer, L.W. Porter. New York: McGraw-Hill Book Co. 1977.
 • Witkowski S.: Treningowe metody podnoszenia umiejętności kadry kierowniczej. W: Trening psychologiczny jako metoda optymalizacji zdolności do działania. Red. M. Cenin. Wrocław: Wyd. UWr. 1990.
 • Wosińska W., M. Sosinka-Pietras: Postawy i zachowanie się ludzi w sytuacji pracy. Katowice: Wyd. UŚl. 1984.
 • Wyciślak M.: Miejsce i rola klimatu organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji. "Organizacja i Kierowanie" 1980 nr 1, s. 41-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.