PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 686 Zastosowania metod ilościowych | 19--32
Tytuł artykułu

Zastosowania metod klasyfikacji obiektów przestrzennych : wybrane przykłady zastosowań metod klasyfikacji w grupowaniu jednostek administracyjnych kraju

Warianty tytułu
Applications of classification methods for the spatial objects : Application to administrative units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównymi celami pracy było zaprezentowanie wybranych metod statystycznych do porządkowania i podziału jednostek terytorialnych pod względem stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz omówienie problemu i pokazanie niektórych sposobów doboru cech opisujących ten rozwój. W pracy utworzono cztery zestawy cech: pierwszy w wyniku logicznego doboru, następne zaś przez redukcję zestawu pierwszego za pomocą prezentowanych metod Kolejne redukcje eliminowały cechy o najmniejszym ładunku informacji i pozostawiały cechy istotne. Otrzymane uporządkowania i pogrupowania powiatów wszystkimi trzema metodami są bardzo zbieżne, a więc odzwierciedlają obiektywnie stopień rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych powiatów na tle całego województwa. (fragment tekstu)
EN
The survey of applications where the administrative units were clustered is given. The variables used, classification methods and objects considered are reviewed. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Albrecht E., Gasiński M.: Zastosowanie metody taksonomicznej Czekanowskiego do analizy społeczno-gospodarczego poziomu regionów. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1971 z. 32.
 • Analiza zróżnicowania gmin województwa wrocławskiego ze względu na efekty i warunki produkcji rolniczej. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1980 nr 114.
 • Balcerowska-Ryży E.: System oceny regionalnego zróżnicowania warunków bytu ludności w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego). "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1975 nr 88.
 • Bartosiewicz T., Dawidziuk K., Przybill Ł.: Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wrocławskiego. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1973 z. 61.
 • Bartosiewicz T., Dawidziuk K., Starzewska Ł.: Zróżnicowanie powiatów województwa wrocławskiego ze względu na rozwój przemysłu, rolnictwa oraz warunków socjalno-bytowych ludności. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1974 z. 73.
 • Bukietyński W., Hellwig Z., Królik U.: Uwagi o dyskryminacji zbiorów skończonych. "Prace Naukowe WSE" Wrocław 1969 z. 21.
 • Cieślak M.: Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. PWN, Warszawa 1976.
 • Chomątowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978 nr 2.
 • Dobija J.: Próba zastosowania wielowymiarowej analizy porównawczej do waloryzacji środowiska w aspekcie ochrony atmosfery. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 1988, nr 449.
 • Drewiński M.: Przykład zastosowania metod taksonomicznych do wyznaczania rejonów chłonności rynku w województwie wrocławskim. "Wrocławski Rocznik Ekonomiczny" PTE, Wrocław 1969.
 • Ernst J.: Niektóre zagadnienia z geografii rolnej Podola. "Prace Geograficzne" 1938 nr 19.
 • Fajferek A.: Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie różnic przeciętnych. "Przegląd Geograficzny" 1965 z. 2.
 • Fajferek A.: Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie stanu i rozwoju regionów. [w:] Mierniki rozwoju regionów. "Biblioteka Wiadomości Statystycznych". T. 9. GUS, Warszawa 1969.
 • Fierich J.: Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w województwie krakowskim. "Myśl Gospodarcza" 1957 z. 1.
 • Fierich J.: Metody taksonomiczne rejonizacji rolnictwa na przykładzie województwa krakowskiego. "Myśl Gospodarcza" 1957 z. 2.
 • Fierich J., Steczkowski J.: Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim (woj. krakowskie). "Myśl Gospodarcza" 1957 z. 5.
 • Filip T., Steczkowski J.: Próba zastosowania metody przeciętnych różnic do rejonizacji produkcji rolniczej w woj. rzeszowskim. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1962 z. 5.
 • Gaczek W., Kuczyk R.: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu uprzemysłowienia i urbanizacji Polski w świetle niehierarchicznej analizy skupień. "Wiadomości Statystyczne" 1980 nr 10.
 • Gasiński M.: Próba konstrukcji mierników syntetycznej ogólnej oceny zróżnicowania poziomu społeczno-gospodarczego powiatów (na przykładzie województwa krakowskiego). "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1970 z. 27.
 • Gasiński M.: Stabilność w czasie diagnostycznych wskaźników zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1971 z. 31.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 nr 4.
 • Hozer J., Jankowska M.: Zastosowanie metod taksonomicznych do klasyfikacji rejonów ciążenia w województwie szczecińskim. "Wiadomości Statystyczne" 1983 nr 6.
 • Jajuga K.: Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji. "Przegląd Statystyczny" 1984 nr 3-4.
 • Kapusta F.: Zastosowanie taksonomicznej metody przeciętnych różnic do delimitacji rejonów w legnicko-głogowskim okręgu miedziowym. "Roczniki Nauk Rolniczych" 1971, seria G, nr 3.
 • Kołodziejczyk D.: Przestrzenne zróżnicowanie gmin w zakresie infrastruktury społecznej. "Wiadomości Statystyczne" 1991 z. 7.
 • Kufel T., Skawińska E.: Delimitacja rolniczych rejonów problemowych w województwie toruńskim. "Wiadomości Statystyczne" 1991 z. 1.
 • Kujawiński J.: Usługi rynkowe w ujęciu przestrzennym. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 1988 nr 424.
 • Kukuła K.: Przestrzenne badanie różnic w strukturze zjawisk społeczno- ekonomicznych. [w:] Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Red. K. Zając. PAN, Kraków 1975.
 • Liczkowski J.: Delimitacja rejonów intensywności rolnictwa przy pomocy taksonomicznej metody różnic przeciętnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1972 nr 2.
 • Malarska A.: Statystyczne ujęcie terytorialnego zróżnicowania bazy łóżkowej szpitalnictwa polskiego w latach 1975-1986. "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego", Łódź 1990, seria B.
 • Malinowska-Wasyl M., Starzewska Ł., Walter C.: Analiza zróżnicowania województw ze względu na warunki i efekty produkcji rolniczej. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1980 z. 119.
 • Metody badania usług rynkowych. Red. K. Zając. PWE, Warszawa 1982.
 • Młynarczyk W.: Metody taksonomiczne w przestrzennym badaniu rolnictwa. "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 1970 z. 61.
 • Niewęgłowska J., Sobczak E.: Analiza poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie 49 województw Polski w latach 1975 i 1984. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 1988 nr 447.
 • Nowak E.: Metoda statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 1985 nr 292.
 • Obrębski T.: Zastosowanie metody taksonomicznej do badania poziomu rozwoju regionów Polski w latach 1960-1970. "Ekonomista" 1975 nr 4.
 • Określenie poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów - opracowanie próbne metodą analizy czynnikowej. "Statystyka Regionalna" GUS, Warszawa 1968 z. 14.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa 1977.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988.
 • Podolec B., Zając K.: Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcji w Polsce. "Przegląd Statystyczny" 1970 nr 1.
 • Podolec B., Zając K.: Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji. PWE, Warszawa 1978.
 • Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Próba badania dynamicznego metodą analizy czynnikowej. GUS, Departament Statystyki Terenowej, Warszawa 1971.
 • Sobczyk M.: Rejonizacja produkcji rolniczej Polski. "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1979 nr 21.
 • Sokołowski A.: Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich plac w Polsce w latach 1984-1987. [w:] Taksonomia - teoria i jej zastosowania. Materiały z konferencji naukowej AE Kraków, Mogiliany 1989.
 • Steczkowski J.: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej. PWRiL, Warszawa 1966.
 • Strahl D.: Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 1980 nr 158.
 • Szczerbińska L.: Makroekonomiczna analiza rozwoju i zmian w dziedzinie ochrony zdrowia w aspekcie czasowo-przestrzennym. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" GUS, Warszawa 1984 z. 142.
 • Świć H.: Przestrzenne zróżnicowanie upraw roślin przemysłowych. "Wiadomości Statystyczne" 1992 z. 5.
 • Zając K., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A.: Taksonomiczne metody w badaniach struktury i sterowaniu wydatkami ludności. Etap IV: Wybrane zagadnienia teorii taksonomii. Problem resortowy R.III.9 Metody ilościowe i modele w naukach ekonomicznych i społecznych. Kraków 1984.
 • Wypych M.: Uprzemysłowienie, rozwój gospodarczy i społeczny Polski w ujęciu przestrzennym. "Wiadomości Statystyczne" 1984 nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.