PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 113 | 123
Tytuł artykułu

Kursy akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego

Autorzy
Warianty tytułu
Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spełniają kryteria efektywności. Próba odpowiedzi oparta jest na dwóch metodach badań. Metoda pierwsza polega na statystycznej analizie zmian kursów akcji oraz związków pomiędzy kursami a innymi zmiennymi ekonomicznymi, które zgodnie ze wskazaniami teorii wpływają na poziom kursów. Metoda druga sprowadza się do weryfikacji niektórych narzędzi wykorzystywanych przez różne strategie inwestowania. Wyższa skuteczność strategii fundamentalnej oraz strategii efektywnego rynku niż strategii technicznej może stanowić dodatkowy argument potwierdzający efektywność giełdy w kształtowaniu kursów akcji.
EN
The paper deals with the analysis of the share prices quated at the Warsaw Stock Exchange from the beginning of its activities till December 15,1992, The aim of the analysis is to answer the question about the effectiveness of the quated share prices within the meaning of the contemporary theory of the capital market. The problems raised in the paper concern the grounds of the contemporary theory of the capital market and the verification of the main theses of that theory based on the analysis of the processes occurring at the Warsaw Stock Exchange. Basing on the main theses of the contemporary theory of the capital market, in the empirical part of the paper a statistical analysis has been carried out concerning the changes in the share prices and the relations between the prices and other economic variables which, according to the instructions of that theory, influence the price level. Additionally, for experimental purposes, the verification of certain tools, used in various practical investment strategies, has been performed. The results point to the fact that in the analysed period a process of gradual rationalization of the price level took place. The prices made more and more allowances for fundamental factors (especially profit per share). The research done also proves that in the course of time the changes in the share prices became more random. In this connection it can be stated that the processes occurring at the Warsaw Stock Exchange confirm in part the thesis about the effectiveness of the capital market. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Andrews V.L., Hunt P., Financial Management. Cases and Readings, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 1976.
 • Ang J.S., Chua J.H., Desai A.S., Efficient Portfolios Versus Efficient Market, "The Journal of Financial Research" 1980, nr 3.
 • Arrow K.J., Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
 • Bachelier L., Theorie de la Speculation, Paris, Guthier-Villars, 1900.
 • Ball R., Brown P., An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, "Journal of Accounting Research" 1968, nr 6.
 • Bey R.P., Burgess R.C., Kearns R.B., Moving Stochastic Dominance: An Alternative Method for Testing Market Efficiency, "The Journal of Financial Research" 1984, nr 3.
 • Black F., Scholes M., The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns, "Journal of Financial Economics" 1974, nr 5.
 • Block S.B., Hirt G.A., Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood, Illinois 1987.
 • Blume M.E., Stock Returns and Dividend Yields, "The Review of Economics and Statistics" 1980, nr 4.
 • Bones A.J., Capital Budgeting. The Public and Private Sector, Longman, London 1972.
 • Bowlin O.D., Martin I.D., Scott D.F., Guide to Financial Analysis, McGraw-Hill Book Company, New York 1980.
 • Brealey R., Myers S., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Book Company, New York 1984.
 • Brealey K.A., An Introduction to Risk and Return from Common Stocks, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1984.
 • Brennan M., A Note on Dividend Irrelevance and the Gordon Valuation Model, "The Journal of Finance" 1971, nr 5.
 • Brigham E.F., Fundamentals of Financial Management, The Dryden Press, New York 1983.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., Intermidiate Financial Management, The Dryden Press, New York 1990.
 • Briston R.J., Introduction to Accountancy and Finance, The Macmillan Press Ltd., London 1982.
 • Brown S., Earnings Changes, Stock Prices, and Market Efficiency, "The Journal of Finance" 1978, nr 1.
 • Burk J., Values in the Marketplace, Walter de Deuyter, New York 1988.
 • Campanella F.B., The Measurement of Portfolio Risk Exposure, Lexington Books, Lexington, Massachusetts 1972.
 • Chen A.H., Kim E.H., Theories of Corporate Debt Policy: A Synthesis, "The Journal of Finance" 1979, nr 3.
 • Cohen K.J., Pouge J.A., An Empirical Evaluation of Alternative Portfolio-Selection Models, "The Journal of Business" 1967, nr 2.
 • McConnell C.R., Economics. Principles, Problems, and Policies, McGraw-Hill Book Company, New York 1984.
 • Cootner P., The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge, MIT, Massachusetts 1964.
 • Cornaell B., Sirii E.R., The Reaction of Investors and Stock Prices to Insider Trading, "The Journal of Finance" 1992, nr 3.
 • Czekaj J., Spory wokół 'problemu dywidendy' w amerykańskiej literaturze ekonomicznej, "Ekonomista" 1987, nr 5.
 • Czekaj J., Rynek kapitałowy a alokacja inwestycji, w: O nowy ład ekonomiczny w Polsce, AE, Kraków 1990.
 • Czekaj J., Zasady wyboru optymalnego portfela lokat, "Bank i Kredyt" 1990, nr 10.
 • Czekaj J., Rynek kapitałowy a ryzyko gospodarcze, Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych, Instytut Finansów, Warszawa 1991.
 • Czekaj J., Efekt dźwigni finansowej, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 39.
 • Czekaj J., Ryzyko, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 42.
 • Czekaj J., Zysk a wartość przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 5.
 • Czekaj J., Podział zysku w spółkach akcyjnych, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 10.
 • Czekaj J., Owsiak S., Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
 • Epstein L.G., Zin S.E., Substitution, Risk Aversion and Temporal Behavior of Consumption and Asset Returns: An Empirical Analysis, "Journal of Political Economy" 1991, nr 2.
 • Eruzza V., The Behaviour of Stock Prices in Less Developed Country Market, "Journal of Banking and Finance" 1989, nr 9.
 • Fama E.F., The Behavior of Stock Market Prices, "Journal of Business" 1965, nr 38.
 • Fama E.F., Blume M.E., Filter Rules and Stock Market Trading, "Journal of Business" 1966, nr 39.
 • Fama E.F., Fisher L., Jensen M., Roll R., The Ajusment of Stock Prices to New Information, "International Economic Review" 1969, nr 2.
 • Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance" 1970, nr 2.
 • Fama E.F., Risk, Return and Equilibrium, "Journal of Political Economy" 1971, nr 1.
 • Fama E.F., MacBeth J.D., Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy" 1973, nr 3.
 • Fama E.F., Miller M.H., The Theory of Finance, Holt, Reinhart and Winston, Inc., New York 1982.
 • Fischer S., Dornbusch R., Economics, McGraw-Hill Book Company, New York 1983.
 • Fisher I., Theory of Interest, Augustus M. Kelly, New York 1961.
 • Fisher I., Theory of Investment, Augustus M. Kelly, New York 1965.
 • Fitzgerald R., A Handbook of Practical Business Finance, Kogan Page, London 1990.
 • Friedman M., Savage L.J., The Utylity Analysis of Choices Involving Risk, "The Journal of Political Economy" 1948, nr 4.
 • Friend I., Puckett M., Dividends and Stock Prices, "The American Economic Review" 1964, nr 3.
 • Friend I., The Economic Consequences of the Stock Market, "The American Economic Review" 1972, nr 2.
 • Gehr A.K. Jr., Financial Structure and Financial Strategy, "The Journal of Financial Research" 1984, nr 1.
 • Giełdy w gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. W. Januszkiewicza, PWE, Warszawa 1991.
 • Gordon M.J., The Investment, Financing and Valuation of Corporation, Richard D. Irvin, Inc., New York 1962.
 • Gordon M.J., Optimal Investments and Financial Policy, "The Journal of Finance" 1963, nr 2.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A, Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, AE, Kraków 1982.
 • Graham B., Dodd D.L., Cottle S., Security Analysis, Principles and Technics, McGraw-Hill Book Company, New York 1962.
 • Gray R.W., The Search for a Risk Premium, "The Journal of Political Economy" 1961, nr 3.
 • Grossman S.J., Stiglitz J., On the Imposibility of Informationally Efficient Markets, "The American Economic Review" 1980, nr 3.
 • Hamada R.S., The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, "The Journal of Finance" 1972, nr 2.
 • Hening Ch.N., Pigott W., Scott R.H., Financial Markets and the Economy, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1984.
 • Hicks J.R., Wartość i kapitał, PWN, Warszawa 1975.
 • Hicks J.R., Kapitał i wzrost, PWN, Warszawa 1978.
 • Hirshleifer J., On the Theory of Optimal Investment Decision, "The Journal of Political Economy" 1958, nr 4.
 • Hirshleifer J., Investment, Interest and Capital, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1970.
 • Hull J.C., The Evaluation of Risk in Business Investment, Pergamon Press, Oxford 1980.
 • Ibboston R.G., Sinquefield R.A., Stocks, Bonds, Bills and Inflation: The Past and the Future, Financial Analysts Research Foundation, Charlottesville 1982.
 • James M.C. Jr., Monthly Moving Averages - An Effective Investment Tool?, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1968, nr 3.
 • Jensen M.C., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, "The Journal of Finance" 1968, nr 2.
 • Jensen M.C., Bennington G.A., Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidence, "The Journal of Finance" 1970, nr 3.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, nr 3.
 • Jensen M.C., Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency, "Journal of Financial Economics" 1978, nr 6.
 • Johnson H.G., Destabilizing Speculation: A General Equilibrium Approach, "Journal of Political Economy" 1976, nr 1.
 • Kendall M.G., The Analysis of Economic Time Series, Part I: Prices, "Journal of the Royal Statistical Society" 1953, nr 96.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 • King B., Market and Industry Factors in Stock Price Behavior, "Journal of Business" 1966, nr 1.
 • Komar Z., Jak się robi pieniądze, Puls, Londyn 1989.
 • Krouse C.G., On the Theory of Optimal Investment, Dividends, and Growth in the Firm, "The American Economic Review" 1973, nr 3.
 • Krzysztofiak M., Urbanek D., Metody statystyczne, PWN, Warszawa 1981.
 • Leland H.E., Insider Trading: Should It Be Prohibited, "Journal of Political Economy" 1992, nr 4.
 • Levy H., The Demand for Assets Under Conditions of Risk, "The Journal of Finance" 1973, nr 1.
 • Levy H., Sarnat M., Capital investment and Financial Decisions. Prentice Hall, New York 1990.
 • Lintner J., Dividens, Earnings, Leverage, Stock Prices and the Supply of Capital to Corporations, "The Review of Economics and Statistics" 1962, nr 3.
 • Lintner J., The Cost of Capital and Optimal Financing of Corporate Growth, "The Journal of Finance" 1963, nr 2.
 • Lintner J., Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, "The Journal of Finance" 1965, nr 4.
 • Lintner J., The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, "The Review of Economics and Statistics" 1965, nr 1.
 • Litzenberger R.H., Ramaswamy K., The Effect of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices, "Journal of Financial Economics" 1979, nr 7.
 • Lo A.W., MacKinlay AC, Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks. Evidence from a Simple Specification Test, "Review of Financial Studies" 1988, nr 1.
 • Loderer C.F., Mauer D.C., Corporate Dividends and Seasoned Equity Issues: An Empirical Investigation, "The Journal of Finance" 1992, nr 1.
 • Malkiel K.G., A Random Walk Down Wallstreet, W. W. Norton, New York 1975.
 • Manne H.G., Insider Trading and Stock Market, Free Press, New York 1966.
 • Mankiw N.G. Romer D., Shapiro M.D., Stock Market Forecastabiiity and Volatility: A Statistical Apprisal, The Review of Economic Studies" 1991, nr 3.
 • Mansfield E., Principles of Microeconomics, W.W. Norton & Company, New York 1986.
 • Markowitz H., Portfolio Selection, The Journal of Finance" 1952, nr 1.
 • Markowitz H., Portfolio Selection, John Wiley, New York 1959.
 • Martin J.D., Petty J.W., Klock D.R., Personal Financial Management, McGraw- Hill Book Company, New York 1982.
 • Merton R.C., An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, "Econometrica" 1973, nr 5.
 • Miller M.H., Modigliani F., Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, "Journal of Bussiness" 1961, nr 4. R.C.
 • Miller M.H., Scholes M.S., Dividends and Taxes: Some Empirical Evidence, "Journal of Political Economy" 1982, nr 6.
 • Miller M.H., Debt and Taxes, "The Journal of Finance" 1977, nr 2.
 • Miller M.H., Scholes M.S., Dividends and Taxes, "Journal of Financial Economics" 1978, nr 6.
 • Mishkin F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Harper Collins Publishers, New York 1992.
 • Mixon J.W. Jr., Uri N.D., Managerial Economics, Macmillan Publishing Company, New York 1985.
 • Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "The American Economic Review" 1958, nr 3.
 • Modigliani F., Miller M.H., Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, "The American Economic Review" 1963, nr 3.
 • Modigliani F., Debt, Dividend Policy, Taxes, Inflation and Markte Valuation, "The Journal of Finance" 1982, nr 2.
 • Morgan I.G., Dividends and Capital Asset Prices, "The Journal of Finance" 1982, nr 3.
 • Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica" 1966, nr 34.
 • Muller F.L., Fielitz B.D., Greene M.T., Portfolio Performance in Relation to Quality, Earnings, Dividends, Firm Size, Leverage, and return on Equity, "The Journal of Financial Research" 1984, nr 1.
 • Neuman J. von, Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton 1953.
 • Neveu R., Fundamentals of Managerial Finance, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1985.
 • Niederhoffer V., and Osborne M.F.M., Market Making and Reversal on the Stock Exchange, "Journal of the American Statistical Association" 1966, nr 61.
 • Pettit R.R., Dividends Announcements, Security Performance and Capital Market Efficiency, "The Journal of Finance" 1972, nr 5.
 • Plott Ch.R., Sunder S., Efficiency of Experimental Security Markets with Insider Information; An Application of Rational-Expectationst Models, "The Journal of Political Economy" 1982, nr 4.
 • Poterba J.M., Summers L.H., Mean Reversion in Stock Prices; Evidence and Implications, "Review of Financial Economics" 1988, nr 22.
 • Portfolio Theory, 25 Years After. Essays in Honor of Harry Markowitz, Elton E.J., Gruber M.J., editors, "Studies in the Management Sciences" 1979, vol. 11.
 • Radcliffe R.C., Investment. Concepts, Analysis, and Strategy, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois 1982.
 • Reilly F.K., Investments, The Dryden Press, Forth Worth, Texas 1992.
 • Rhea R., The Dow Theory, Vail-Ballou Press, New York 1959.
 • Roll R., A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests, Part I: On Past and Potential Testability of the Theory, "Journal of Financial Economics" 1977, nr 4.
 • Roll R., Ross S.A., An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory, "The Journal of Finance" 1980, nr 5.
 • Rose P.S., Money and Capital Markets, Business Publications, Inc., Piano, Texas 1986.
 • Rosenberg B., Marathe V., Tests of Capital Asset Pricing Hyphotheses, "Research in Finance" 1979, nr 1.
 • Samuels J.M., Wilkes F.M., Brayshaw, Management of Company Finance, Chapman & Hall, London 1991.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, McGraw-Hill Book Company, New York 1989.
 • Shackle, G.L.S., Expectation, Enterprise and Profit. The Theory of the Firm, George Allen and Unwin Ltd., London 1970.
 • Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "The Journal of Finance" 1964, nr 3.
 • Sharpe W.F., Investments, Prentice Hall, New York 1978.
 • Solomon E., The Theory of Financial Management, Columbia University Press, New York 1963.
 • Sopoćko A., Giełda papierów wartościowych, PWE, Warszawa 1991.
 • Stapelton R.C., Subrahmanyam, Market Imperfections, Capital Market Equilibrium and Corporation Finance, "The Journal of Finance" 1977, nr 2.
 • Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., Statystyka matematyczna w zastosowaniach, AE, Kraków 1979.
 • Stigum M., The Money Market, Dow Jones-Irvin, Homewood, Illinois 1983.
 • Synder W.W., Horse Racing: Testing the Efficient Markets Model, "The Journal of Finance" 1978, nr 4.
 • Tepper I., Revealed Preference Methods and the Pure Theory of the Cost of Capital, "The Journal of Finance" 1973, nr 1.
 • Teweles R.J., Bradley E.S., The Stock Market, John Wiley and Sons, New York 1987.
 • Tobin J., Liquidity Preference as Behavior Towards Risk, "The Review of Economic Studies" 1958, nr 2.
 • Tobin J., Money, Capital, and Other Stores of Value, "The American Economic Review" 1961, nr 2.
 • Weston J.F., Brigham E.F., Managerial Finance, Holt-Saunders, Limited, Eastbourne 1978.
 • Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting The Free Press, New York 1985.
 • Wonnacott P., Wonnacott R., Economics, McGraw-Hill Book Company, New York 1982.
 • Working H., A Random Difference Series for Use in Analysis of Time Series, "Journal of the American Statistical Association" 1934, nr 29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.