PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 121 | 150
Tytuł artykułu

Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych

Warianty tytułu
Choice Between Manufacture and Purchase of Input Products in the Strategy of Industrial Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba poznania istoty, zakresu, doświadczeń i zasad podejmowania decyzji Make or Buy i ich wykorzystania do badania oraz kształtowania źródeł zasilania w środki produkcji i uzasadnienie ich alternatywnego charakteru. Przedmiotem zainteresowania w pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe, ale niektóre z ustaleń pracy, a w szczególności modele rachunku ekonomicznego mają uniwersalny charakter. Badane przedmioty zasilania przedsiębiorstw obejmują: surowce i materiały, elementy kooperacyjne, części zamienne, energię, usługi transportowe i remontowe, a także środki trwałe. Zebrano dane z 50 przedsiębiorstw polskich (z 19 gałęzi przemysłu) i dwóch zachodnioniemieckich.
EN
The paper deals with the problems of decision making with regard to the choice of the sources supplying enterprises with input products. These decisions are the essence of the Make or Buy strategy known in the literature and used in the free market economy. This strategy consists of deciding whether indispensable goods and services should be manufactured by an enterprise within its own productive capacity or be bought from other economic subjects. The consequences of the choice between the private source of supply, i.e. manufacture, and an external source of supply, i.e. purchase, are shown. These consequences are reduced to an effect on production costs, need for investment outlay, and an influence on a competitive position. The paper presents the results of the studies an the structure of production goods supply sources exemplified by fifty Polish enterprises and two German firms. The tendencies of changes in these relations in the years 1980-1992 are characterized and the factors shaping these changes are specified. Deliberations based on the literature and empirical studies have made it possible to formulate the criteria and methods by which industrial enterprises make their choice between manufacture and purchase of production goods. The benefits and costs of manufacture and purchase of production goods are identified. In the decision making process, in the discussed field, it is suggested to apply the economic calculus that makes use of differential costs, opportunity costs and sunk costs. The conditions and factors enabling the choice of the sources of production goods supply, and the use for that purpose of the economic calculus, are shown. They are considered with reference to an enterprise, and to supply markets. Special attention is given to the possible connection between the Make or Buy decisions and: structures of business organization, supply systems (including modern forms such as just-in-time supply, leasing, franchising), and business integration processes. The paper gives evidence of the verity of its two main theses, i.e. the existence of the connection between the choice of the source of production goods supply and the effectiveness and competitiveness of enterprises, and the need for making such a choice in strategic planning. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adam D., Fertigungssteuerung I u.II, Schriften zur Unternehmensfuehrung, Verlag Gabler, Wiesbaden 1988, Band 38 u. 39.
 • Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985 (przekład K. Obłój, J.N. Sajkieiwcz).
 • Bałtowski M., Współczesne tendencje rozwojowe systemów produkcyjnych, "Ekonomista" 1989, nr 1-2.
 • Bauer H.P., Timme H., Marketing - jak robię to inni. Strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 12.
 • Beer S., The Heart of Enterprise, Wiley, New York 1979.
 • Bernasconi M., Leasing: Eine Alternative zum Kredit? "Oer Organisator" 1989, Nr. VII.
 • Beste Th., Fertigungwirtschaft und Beschaffungswesen, in: Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, Karl Hax und Theodor Wessels, Band I, Noeln-Opladen 1958.
 • Bielawska A., Kooperacja przemysłowa z udziałem małych przedsiębiorstw, "Gospodarka Materiałowa" 1987, nr 11.
 • Borkacki S., Problemy kooperacji w przemyśle, "Zeszyty Naukowe" UJ, Prace Prawnicze, z. 27, Kraków 1966.
 • Buchner R., Strategie und Organisation, Neuere Entwiklungen "Zeitschrift Fuehrung + Organisation", VII-VIII. 1989, nr 4.
 • Budziński F., Konkurencja poprzez innowacje techniczne we współczesnym kapitalizmie, Folia Oeconomica Cracoviensia, Wrocław 1989, vol. XXXII.
 • Buffa E.S., Modern Production Management, ed. IV Wiley, New York 1973.
 • Burbidge J.L., Production Flow Analysis (PFA) for planning Group Technology (GT), Oxford University Press, 1989.
 • Bursche J., Czy przedsiębiorstwo może przetrwać bez usprawniania organizacji produkcji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 8.
 • Busch H.F., Einfuchrung in das Materialmanagement, Verlag Gabler, Wiesbaden 1982.
 • Byrski B., Gospodarka materiałowa, AE, Kraków 1987.
 • Byrski B., Integracja przemysłu w układach przestrzennych, "Zeszyty Naukowe" AE, seria specjalna: Monografie, Kraków 1978, nr 44.
 • Byrski B., Przesłanki rozwoju drobnego przemysłu, w: Perspektywy i uwarunkowania rozwoju drobnej wytwórczości, materiały konferencyjne, PTE Oddział Wojewódzki w Krakowie, Kraków 1987.
 • Byrski B., Gajda J., Górka K., Kształtowanie struktury przemysłu w aglomeracjach miejskich (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), AE, Kraków 1978.
 • Campbell A., Strategic Management Style, "Managing in the Multi-Business Company, materiały konferencyjne, Ashridge Strategic Management Centre, London 1990.
 • Chandler A.O., Strategy and Structure: Chapters in the History of The Industrial Enterprise, Cambridge, Mass: MIT Press, 1962.
 • Chmielewski K., Przedsiębiorstwo wobec nowych wyzwań, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 12.
 • Chwistecka Dudek H., Strategia dywersyfikacji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 19B6, nr 10-11.
 • Claus C.B., Beschaffungsmarketing, Physica Verlag, Wuerzburg-Wien 1981.
 • Cooper J., Logistics and Distribution Planning. Strategies for Management, Cogan Page, Londyn 1988.
 • Copeland T., Roller T., Murvin J., Valuation : Measuring and Managing the Value of Companies, Mc Kinsey and Company Inc., 1990.
 • Cruiskshank J., Matsushita, "Harvard Business School Bulletin", February 1983.
 • Culliton, Make or Buy, Boston 1942.
 • Cyrson E.F., Zarządzanie. Podejście amerykańskie. Businessman Magazine" 1991, nr 3.
 • Czarnecki J., Obłój K., Orientacje, zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 4.
 • Czarnocki J., Kryteria ekonomicznego wyboru specjalizacji produkcji i układów kooperacyjnych w przemyśle, PWE, Warszawa 1963.
 • Czarnocki J., Techniczno-organizacyjne podstawy ustalania zakresu kooperacji oraz organizacji powiązań kooperacyjnych, IOPM, Warszawa 1970.
 • Czy leasing alternatywą kredytu? "Przegląd Organizacji" 1990, nr 6.
 • Dobija M., Elementy rachunkowości zarządczej, Kraków 1991.
 • Dobija M., Leasing czy zakup?. "Businessman Magazine", 1992, nr 1.
 • Doersch W., Beschaffung von Dienstleistungen, Beuth Verlag, Berlin-Koeln 1976.
 • Domański T., Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.
 • Dominik K., Guermann K., Logistyka - Strategiczna koncepcja planowania, kierowania i organizacji gospodarki materiałowej, "Gospodarka Materiałowa" 1991, nr 5.
 • Dornieden U., Scheibler A., Weihrauch J., Marketingsstrategie und Marktforschung, Studiehhefte fuer Operatives Marketing, Verlag; Gabler, Wiesbaden 1977, nr 1.
 • Dornieden U., Scheibler A., Weihrauch J., Marketingsinstitutiohen, Studienhefte fuer Operatives Marketing, Verlag Gabler, Wiesbaden 1977, Nr 6.
 • Duszek D., Leasing - możliwości i bariery stosowania w przedsiębiorstwach, "Gospodarka Materiałowa" 1991, nr 10.
 • Dworzecki Z., Globalizacja - trend w zarządzaniu strategicznym, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 1.
 • Dzierżawa i leasing. "Prywatyzacja" 1991, nr 3.
 • Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, praca zbiorowa pod red. J. Gajdy, wyd. II, PWE, Warszawa 1987.
 • Ekonomika przedsiębiorstwa przemysłowego, praca zbiorowa pod red. T. Kierczyńskiego, PWE, Warszawa 1989.
 • Encyklopedia gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa 1989.
 • Engelhardt K., Kein Seblstzweck, sondern wirtschaftliche Entscheidung, "Beschaffung" 1990, Nr 4.
 • Ewolucja zarządzania w przemyśle samochodowym USA, "Zarządzanie na świecie" 1989, nr 5.
 • Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 • Fabiańska K., Rokita J., Przedsiębiorczość, ryzyko, struktury, t. 1, "Prace Naukowe" AE, Katowice 1991.
 • Fabiańska K., Rokita J., Rozwój przedsiębiorstwa, procesy i strategie rozwoju, t. 3, "Prace Naukowe" AE, Katowice 1991.
 • Famielec J., Badanie poziomu niezawodności powiązań kooperacyjnych w przemyśle (próba metody), "Gospodarka Materiałowa" 1981, nr 3.
 • Famielec J., Decyzje "Make or Buy" w strategii przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 5.
 • Famielec J., Kooperacja przemysłowa vj gospodarce rynkowej, "Zaradzanie" 1991, nr 5.
 • Famielec J., Kształtowanie poziomu niezawodności układów koperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego), AE, Kraków, 1982 (rozprawa doktorska).
 • Famielec J., Kształtowanie samowystarczalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1989, nr 9.
 • Famielec J., Niezawodność a ekonomiczna efektywność układów kooperacyjnych w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1981, nr 6.
 • Famielec J., Przesłanki kształtowania zakresu kooperacji przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1991, nr 336.
 • Famielec J., Przesłanki tworzenia centralnych wytwórni części kooperacyjnych w przemyśle, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1986, nr 230.
 • Famielec J., Sposoby kształtowania poziomu niezawodności układów kooperacyjnych w przemyśle, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1937. nr 230.
 • Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych, AE, Kraków 1991 (Pomocnicze materiały dydaktyczne).
 • Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, SECESJA, Kraków 1992.
 • Famielec J., Układy kooperacyjne w przemyśle, AE, Kraków 1908.
 • Famielec J., Wpływ struktury układów kooperacyjnych na poziom ich niezawodności, "Gospodarka Materiałowa" 1981, nr 12.
 • Famielec J., Kękuś Z., Strategie przedsiębiorstwa przemysłowego, AE, Kraków 1992.
 • Famielec J., Kękuś Z., Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, KPPiE AE, Kraków 1992, (praca w ramach badań statutowych).
 • Famielec J., Kękuś Z., Mojżesz-Wlazły G., Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 12.
 • Famielec J., Sierpińska M., Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1990, nr 320.
 • Fedorowicz Z., System gospodarczy i efektywność ekonomiczna, PWN, Warszawa 1990.
 • Fine J.V., Westing J.H., Industrial Purchasing. Buying for Industry and Budgetary Institutions, New York-London 1955.
 • Frąckowiak W., Zanim zaczniesz własny biznes, "Businessman Magazine" 1991, nr 6.
 • Gajda J., Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 • Gambio A.J., The Make or Buy Decision, National Association of Accountants, New York 1980.
 • Garrison R.H., Managerial Accouting, Business Publications, IMC, Piano Texas 1985.
 • George W., Purchasing: Principles and Applications Englewood Cliffs, ed. III New York 1969.
 • Gerken G., Abschied vom Marketing, Econ Verlag, Duesseldorf, Wien-New York 1991.
 • Greenley G.E., Strategic Management, New York-London 1989.
 • Gruemmert J., Einige Aspekte zur oekonomische Effektiwietaet des Kooperationsprozesses, Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm Pieck Universitaet, Rostock 1989, Nr. 4.
 • Gruemmert J., Krause D., Rimane G., Logistyka, planowanie i sterowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1991, nr 371.
 • Gruschwitz A., Stark H., Lieferanten - Marketing, "Beschaffung" 1990, Nr. 4.
 • Habr J., Veprék J., Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 • Handbook of Purchasing Policies and Procedures,. National Association of Purchasing Agents, New York 1939.
 • Harlander N., Platz G., Beschaffungsmarketing und Materialwirtschaft, Lexika-Verlag, Stuttgart 1978.
 • Haus B., Funkcjonowanie powiązań zaopatrzeniowo-kooperacyjnych, "Gospodarka Materiałowa" 1989, nr 7.
 • Haus B., Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw wielozakładowych, PWE, Warszawa 1975.
 • Haus B., Wpływ struktury organizacyjnej przemysłu na efektywność powiązań kooperacyjnych, "Gospodarka Materiałowa" 1979, nr 3.
 • Haus B., Zaopatrzenie i kooperacja przedsiębiorstw - przyczyny i trudności i sposoby ich rozwiązywania, "Gospodarka Materiałowa" 1905, nr 11.
 • Keinen E., Industriebetriebslehre. Entscheidungen im Industriebetrieb, Verlag Gabler, Wiesbaden 1972.
 • Heinen E., Konzentration und Kosten, in: Die Konzentration in der Wirtschaft. 3 Band: Wirkungen und Probleme der Konzentration, Helmut Arndt, Schriften des Vereins fuer Sozialpolitik - Gesellschaft fuer Wirtschafts - und Soziallwissenschaften, Neue Folge, Band 20/111, Berlin 1960.
 • Hejduk I., Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki niemieckiej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 7.
 • Henzel H., Buk H., Wpływ rynku na przedsiębiorczość i innowacyjność. "Przegląd Organizacji" 1990, nr 11.
 • Hinterhuber H.H., Strategische Unternehmungsfuehrung, Aufl. III, Berlin-New York 1984.
 • Hohe Lieferbereitschaft Ziel Nr 1, "Beschaffung" 1990, Nr 2.
 • IBM i kooperanci, "Problemy Postępu Technicznego" 1982, nr 2.
 • Jakóbik W., "Uwarunkowania konkurencyjności na rynku dóbr przemysłowych, "Gospodarka Narodowa" 1990, nr 12.
 • Jasiński A.H., Aktywność innowacyjna małych firm w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 9.
 • Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioniemieckich, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Lódź 1990, (praca habilitacyjna).
 • Jurasz F., System dostaw materiałowych "dokładnie na czas", "Gospodarka Materiałowa " 1991, nr 2.
 • Jurczyk Z., Kryteria tworzenia układów kooperacji, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1981, nr 6.
 • Jurczyk Z., Przyczyny zaburzeń kooperacyjnych w polskim przemyśle elektromaszynowym, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 9.
 • Jurek-Stępień S., Sosnowska A., Międzynarodowa specjalizacja produkcji jako czynnik wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 3.
 • Kabarowski W., Nowa logika wytwarzania, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 • Kahl H.P., Die Fabrik der Zukunft, w: Adam D., Neuere Entwicklungen in der Produktions - und Inwestitionspolitik, Wiesbaden 1987.
 • Kamerschen D.R., Mc Kenzie R.B., Nardinelli O., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Karpiński A., Nowa koncepcja planowania regionalnego w krajach zachodnich, "Gospodarka Narodowa" 1990, nr2-3.
 • Kasperkiewicz W., Proces powstawania nowych firm innowacyjnych (na przykładzie Krzemowej Doliny w Kalifornii), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 12.
 • Kierunki przekształceń struktur organizacyjnych w nowym systemie: funkcjonowania gospodarki, praca zbiorowa pod red. B. Miedzińskiego, "Studia i Materiały" 1987, nr 58.
 • Kindlarski E., Mihalasky J., Porównanie amerykańskiego i japońskiego modelu zapewnienia jakości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 8.
 • Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. nauk. D. Kempny, materiały na konferencję naukową, AE, Katowice 1993.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWN, Warszawa 1985.
 • Kornai J., Antiequilibrium - teoria systemów gospodarczych, PWN, Warszawa 1977.
 • Kortan J., Dywizjonalizacja jako metoda decentralizacji zarządzania w zintegrowanych organizacjach gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1987, nr 1.
 • Kortan J., Kooperacja i koncentracja - dwie podstawowe formy łączenia się przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 1.
 • Kortan J., Strategie rozwoju przedsiębiorstwa, "Wektory" 1987, nr 12.
 • Kostowska-Wanatabe E., Małe przedsiębiorstwa w Japonii (I) "Przegląd Organizacji" 1988, nr 7.
 • Kraśnicka T., Jak powstaje strategia firmy? "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 7.
 • Kraśnicka T., Strategie przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 5.
 • Krause F., Eto J., Planowanie według najmniejszych kosztów. Leastcost planing, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Warszawa 1993.
 • Kruczalak K., Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, Kancelaria Prawnicza "Lex", Gdańsk 1991.
 • Kukliński A., Szul R., Powstawanie nowej przestrzeni przemysłowej w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 1990, nr 2-3.
 • Kutzner H., Rachunek efektywności ekonomicznej,koncepcji specjalizacji i kooperacji produkcji, IOPM, Warszawa 1977.
 • Lexikon Materialwirtschaft und Einkauf, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, Wiesbaden 1982.
 • Lisikiewicz J., Rozwój form integracji w przemyśle, "Gospodarka Planowa" 1970, nr 5.
 • Logistik in Industrie, Handel und Dienstleistungen, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, Mew York, Tokyo 1984.
 • Lucas R., Wstęp do gospodarki rynkowej dla Polski, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1992.
 • Luger A.M., Geisbuesch H.G., Neumann J., Betriebswirtschaftslehre, t. 2. Stuttgart 1982.
 • Madej T., Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1965.
 • Maennel W., Entscheidungen zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug in der Praxis Verlag Neue Wirtschafts Briefe GmbH, Herne-Berlin 1973.
 • Mączyńska E., Pohl H.J., Małe przedsiębiorstwa w Polsce i w Niemczech, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 5.
 • Mędrzycki K., Rachunek ekonomiczny w doborze kooperacji i ocena jej efektywności, PTE, Warszawa 1972.
 • Miedziński B., Niezawodność systemów kooperacyjnych w gospodarce, Politechnika Warszawska, Warszawa 1977 (rozprawa doktorska).
 • Międzynarodowe tendencje w doskonaleniu gospodarki materiałowej, "Gospodarka Materiałowa" 1987, nr 5.
 • Minc B., Systemy ekonomiczne, PWN, Warszawa 1975.
 • Moore F.G., Production Management, Richard D. Irvin, Homewood, Ill,1973.
 • Mueller E.W., Gemeinsam Spitzenleistungen erreichen, "Beschaffung" 1990, Nr 4.
 • Nogaj M., Joint ventures, "Fiskus" 1991, nr 7.
 • Nogaj M., Leasing międzynarodowy, "Fiskus" 1991, nr 8.
 • Nowe tendencje rozwojowe w polskim przemyśle, materiały konferencyjne, ORTEP, UŁ, Łódź 1989.
 • Nowoczesne Koncepcje w dziedzinie kooperacji przemysłowej, "Gospodarka Materiałowa" 1989, nr 21-22.
 • Obłój K., Cechy struktur i procesów zarządzania w gospodarce japońskiej, "Problemy Organizacji" 1983, nr 3.
 • Obłój K., Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowego otoczenia. "Przegląd Organizacji" 1990, nr 2-3 (I), nr 4 (II).
 • Obłój K., Działając w burzliwych warunkach "Życie Gospodarcze" 1987, nr 5.
 • Obłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 11.
 • Obłój K., Nie tylko pieniądze, "Businessman Magazine" 1992, nr 11.
 • Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987.
 • Otta W.J., Procesy dostosowawcze przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1990, nr 12 (I) oraz 1991, nr 1 (II).
 • Oxenfeldt A.R., Watkins W., Pitzele M.S., Make or Buy Factors Affecting Executive Decisions, New York 1956.
 • Pabian A., System Just - In - Time w przedsiębiorstwie polskim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1992, nr 1.
 • Pawłowski A., Leasing, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 2.
 • Perspektywy i uwarunkowania rozwoju drobnej wytwórczości, materiały konferencyjne, PTE, Kraków 1987.
 • Pierścionek Z., Metody oceny ekonomicznej efektywności specjalizacji oraz kooperacji, SGPiS, Warszawa 1977.
 • Pietkiewicz W., Kooperacja a koncentracja produkcji, "Życie Gospodarcze" 1977, nr 39.
 • Planowanie strategiczne, praca zbiorowa pod red. A. Klasika, PWE, Warszawa 1993.
 • Poczobut J., Wszystko o leasingu, "Przegląd Podatkowy" 1991, nr 3.
 • Podstawka K., Strategie konkurencyjne przedsiębiorstwa, "Businessman Magazine" 1991, nr 6.
 • Podstawy gospodarki materiałowej, praca zbiorowa pod red. C. Skowronka, wyd. II, PWE, Warszawa 1985.
 • Porter M.E., Competitive Adventage. Creating Substanting, Superior Performance, New York 1985.
 • Porter M.E., Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors, New York 1980.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992 (przekład A. Ehrlich).
 • Problemy rozwoju teorii przedsiębiorstwa, materiały konferencyjne, "Prace Naukowe" AE, Wrocław 1988, nr 414.
 • Produkcja "akurat na czas" w Japonii, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 5.
 • Propozycje pionowego grupowania przedsiębiorstw w celu racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych, praca badawcza pod kierunkiem B. Byrskiego, AE, Kraków 19B8 (etap I) i 1990 (etap II).
 • Pustoła J., Konkretnie o reformowaniu, "Przegląd Techniczny, 1987, nr 24.
 • Quinn J.B., Hintzberg H., James R.M., The strategy process concepts, Confexts and cases, Englewood Cliffs, Prentice Hall International, New York 1988.
 • Rachunkowość dla menedżerów, 3aruga i inni. Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1992.
 • Rasch H., Die Wahl zwischen Selbstherstellung und Fremdbezug als Einkaufs - und. Investierungsproblem in der industriellen Unternehmung, Betriebspolitische Schriften. Beirträege zur Unternehmenspol i tik, Band 3, Duncke-Humbolt, Berlin 1968.
 • Ringle G., Decyzje marketingowe, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 11.
 • Robbins S.P., Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications, Prentice - Hall International Editions, Englewood Cliffs, New Jersey 1991.
 • Rouscik T., Oberlaender K., Zentrale Fertigung aber wie? Verlag die Wirtschaft, Berlin 1976.
 • Rozwój przedsiębiorstwa. Problemy teorii i dylematy praktyki, praca zbiorowa pod red. K. Fabiańskiej i J. Rokity; "Prace Naukowe" AE, Katowice 1991.
 • Rządca R.A., Joint venture. Dlaczego i jak, "Businessman Magazine" 1991, nr 5.
 • Sackstetter H., Ganzheitlich und marktorientiert, "Beschaffung". 1990, Nr 5.
 • Santarek K., Strzelczak S., Elastyczne systemy produkcyjnej WNT, Warszawa 1989.
 • Schaefer E., Der Industriebetrieb. Betriebswirtschaftlehre der Industrie auf typologischer Grundlage, Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen 1969.
 • Schult E., Allgemeine Batriebswirtschaftslehre, Rudolf Haufe Verlag, Freiburg 1984.
 • Schweitzer M., Industriebetriebslehre, Verlag Franz Vahlen, Muenchen 1990.
 • Sekret japońskiego sukcesu, praca zbiorowa pod red. E. Kostowskiej-Watanabe, WP, Warszawa 1990.
 • Sitko-Lutek A., Skórzyńska-Sikora U., Federalny Związek Doradców Niemieckich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 8.
 • Smoliński S., Pojęcie specjalizacji produkcji przemysłowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1974, z. 3.
 • Sołtan T., Badanie i ocena niezawodności Zaopatrzenia materiałowego za pomocą symulowanych eksperymentów, "Gospodarka Materiałowa" 1976, nr 7.
 • Stankiewicz J., Sudoł S., Dlaczego w polskich przedsiębiorstwach dominuje strategia przetrwania? "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1988, nr 12.
 • Stankiewicz J., Sudoł S., Warunki przejścia od strategii przetrwania do strategii rozwoju i ekspansji przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1989, nr 1.
 • Stasiak T., Zagadnienia specjalizacji i kooperacji w przemyśle WNT, Warszawa 1971.
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. S. Kierczyńskiego, AE. Wrocław 1992.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo przemysłowe, PWE, Warszawa 1988.
 • Sulmicka M., Kooperacja - forma współpracy produkcyjnej we współczesnym przemyśle, "Gospodarka Planowa" 1972, nr 7.
 • Szczepański K., Prywatyzacja, leasing i podatek dochodowy, "Fiskus" 1991, nr 12.
 • Szczepański K., Umowy leasingowe, "Fiskus" 1991, nr 1.
 • Szeloch Z., Metodyka budowy modelu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem (zarys problematyki), Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, Lublin 1987, vol. XXI, 12.
 • Szeloch Z., Związki przedsiębiorstw i metody ich tworzenia, "Ekonomika i Organizacja pracy'' 1986, nr 1.
 • Tendencje w strategii i organizacji, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 • Tobolska A., Lamenta L., Leasing "sposób" na brak kapitału, "CON i LEX", Gdynia 1992.
 • Trautmann W.P., Moderne Einkaufspraxis, Stuttgart 1962.
 • Trocki M., Elastyczne systemy produkcyjne, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 5.
 • Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaftslehre, Aufl. 2, Band 2, Verlag Franz Vahlen, Muenchen 1990.
 • Value Analysis. Equel or better perfornance at Cower cost, w: "Steel", September 19, 1955.
 • Waterman R., Peters T., Philips J., Structure is not organization, "Business Horizons", June 1980.
 • Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 • Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1984.
 • Werner H.F., Tussing A., Materialwirtschaft und Einkauf Verlag Gabler, Wiesbaden 1982.
 • Wesołowski S., Stan zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwach jako czynnik ograniczania wpływu rozwiązań makroekonomicznych, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4.
 • Westermann H., Gewinnorientierter Einkauf, Ein Weg zur Erfolgssteigerung durch Kostenersparnis, Berlin 1963.
 • Więckowski J., Warunki przedsiębiorczości - analiza decyzyjna w przedsiębiorstwie, w: Warunki wyzwalania przedsiębiorczości w Działalności gospodarczej, materiały konferencyjne, UW, TNOiK, Lublin 1988.
 • Włodarski W., Dwie strategie przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja" Przedsiębiorstwa" 1991, nr 7.
 • Wojciechowski T., Rynek materiałów a logistyka w zasilaniu materiałowym przedsiębiorstw, "Gospodarka Materiałowa" 1991, nr 4.
 • Wormalkiewicz W., Oddziaływanie systemów produkcyjnych na przepływ materiałów, "Gospodarka Materiałowa" 1991, nr 5.
 • Woś A., Samowystarczalność i bezpieczeństwo żywnościowe, "Gospodarka Planowa" 1988, nr 1.
 • Woźniak K., Holding, "Firma" 1991, nr 10.
 • Wrzosek S., Metody podejmowania decyzji o koncentracji, specjalizacji i lokalizacji produkcji w przemyśle spożywczym, "Prace Naukowe" AE, Seria: Monografie i opracowania, Wrocław 1989, nr 53.
 • Wynimko M., Uspołecznione przedsiębiorstwa sieciowe. Nowe formy organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1988, nr 1.
 • Wzorcowy plan kont dla przedsiębiorstw przemysłowych, praca zbiorowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wojewódzki w Warszawie, Finans-Serwis Spółka z o.o., Warszawa 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001666

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.