PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 678 | 55
Tytuł artykułu

Badania nad wykorzystaniem tłuszczów roślinnych do biosyntezy kwasu cytrynowego przez Aspergillus Niger

Autorzy
Warianty tytułu
Studies on Use of Plant Fats for Citric Acid Production by Aspergillus niger
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania niskoerukowego oleju rzepakowego jako jedynego źródła węgla i energii do biosyntezy kwasu cytrynowego przez A.Niger IBR-1-25 w warunkach hodowli wgłębnej. Dodatkowym celem pracy było wykazanie możliwości zastąpienia oleju rzepakowego produktem ubocznym przemysłu tłuszczowego, jakimi są porafinacyjne kwasy tłuszczowe.
EN
Possibility to apply of crude law eruic rape seed oil and waste fatty acids (acidic oil) as a sole carbon sources for citric acids production by Aspergillus niger was studied. Experiments were carried out in submerged batch culture. It was found that citric acid was produced from these materials with good yield. In particular with the initial concentration 8% of natural oil 1.04 g/g citric acid (as anhydrous acid) was produced. While the waste fatty acids were tested, from 8% of the raw material 0.87 g/g citric acid was produced in laboratory scale. When the fermentation was carried out in 1.5 m3 pilot plant fermenter the final yield of citric acid was 0.9 g/g. The fermentation process appear a high homogenity since citric acid was the only organic acid accumulated in culture broth. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Arends I.M. (1967). Sintez lipazy aspergillami na sredach s rozlicznymi istocznikami ugier oda Fement.Spirt.Promyst., 8,27-9.
 • Anderson J.G., Smith J.R. (1972). The effect of elevated temperatures on spore swelling and germination in Aspergillus niger. CanJ.Microbiol., 18, 289-97.
 • Banik A.K. (1976). Mineral nutrition of Aspergillus niger for citric acid production. Folia Microbiologica, 21 (2), 139-43.
 • Behrens U., Lehmann W., Stottmeister U., Weissbrott R., (1977). Opis patentowy, NRD, nr 127600.
 • Bekker Z.R. (1988). Fizjologija i biochimija gribov. IzdaL Moskov-go Universiteta.
 • Bemmann W., Matthäi S., Tröger R. (1978). Untersuchungen über die Kultivierung von Aspergillus niger - Stammen in n-Alkanen. Zbl.Bakt.Parasitenk.Infekt.Hyg. 133(2), 99-114.
 • Bhatt C.S., Agra wall P.K., Viswanathan L. (1980). Commercial manufacture of citric acid by fermentation. VII. Effect of some fatty acids and oils on citric acid fermentation by Aspergillus niger. Proc.44-th Annual Conv. of Sugar Technol. Assoc. India, Kanpur, 1-7.
 • Bhatt C.S., Agrawall P.K., Viswanathan L. (1980). Commercial manufacture of citric acid by fermentation. VIII. Effect of some alkohols and crude extracts on production of citric acid by Aspergillus niger. Proc. 44-th Annual Conf. of Sugar Technol. Assoc. India, Kanpur, 11-14.
 • Bolach E., Leśniak W. (1982). Dobór warunków hydrolizy substratów skrobiowych w procesie wgłębnej fermentacji cytrynowej .Przemysł Fermenti Owocowo-Warzywny, 26 (11-12), 38-41.
 • Bolach R., Leśniak W., Ziobrowski J. (1985). Starch hydrolysis in citric acid fermentation. Acta Alimentaria Polonica, XI (XXXV), nr 1, 97-104.
 • Bruchmann E.E. (1961). Enzymische Untersuchungen über Schimmelpilzgärwigen. II. Einige Hemmstoffe derAconitase und ihre Bedeutung für die Citronenseureanhaufung durch Aspergillus niger in Submerskultur. Biochemische Zeitschrift, 335,199-211.
 • Bryła J. (1981). Regulacja metabolizmu komórki. PWN Warszawa.
 • Chander H., Batish V.K., Sannabhadti S.S., Srinivasan R.A. (1980). Factors effecting lipase production in Aspergillus wentii. J.Food Sci., 45 (3), 598-600.
 • Chisanaga S., Nasimura J. (1966). Opis patentowy, Japonia, nr 16555.
 • Chmiel A. (1973). Biosynteza kwasu cytrynowego. Cz. I. Aspergillus niger - "producent" kwasu cytrynowego. Przemysł Ferment, i Rolny, 17 (11-12), 29-34.
 • Chmiel A. (1974). Biosynteza kwasu cytrynowego. Cz. II. Podłoża produkcyjne. Przemysł Ferment, i Rolny, 18 (4), 11-15.
 • Chmiel A. (1974). Biosynteza kwasu cytrynowego. Cz. III. Parametry technologiczne. Przemysł Ferment, i Rolny, 18 (6), 25-28.
 • Chmiel A. (1975). Niektóre aspekty biosyntezy produktów metabolizmu drobnoustrojów przemysłowych. Postępy Mikrobiologii, 14(1), 35-55.
 • Chmiel A. (1977). Kinetyka wzrostu grzybów nitkowatych. Postępy Mikrobiologii, 16 (3), 51-77.
 • Chmiel A. (1991). Biotechnologia. PWN Warszawa.
 • Chopra A.K., Chander H., Singh J. (1980). Lipolytic activity of Aspergillus wentii. Milchwissenschaft, 35 (4), 228-30.
 • Cyperowicz A.S. (1974). Enzymy. WNT Warszawa.
 • Das A. (1972). Role of trace elements on citric acid production by an Aspergillus niger mutant. Bull. Bot Soc., Bengal, 26 (1-2), 67-9. [C.A.1975, vol.83, 4601 h].
 • Dimmling W. (1978). Substrates in fermentation technology-situation and economy. Microbiology applied to biotechnology. Proc. 12 Int.Congr.of Microbiol.Band 83,1-26. Verlag Chemie-Weinheim-New York 1979.
 • Elimer E. (1983). Próba intensyfikacji procesu fermentacji cytrynowej z udziałem Aspergillus niger IBR-1. Prace Naukowe AE Wrocław, Technologia, 238,73-87.
 • Elimer E. (1984). Badania wstępne nad biosyntezę kwasu cytrynowego na tłuszczach roślinnych przez Aspergillus niger. Prace Naukowe AE Wrocław, Technologia, 255, 5-15.
 • Elimer E. (1985). Tłuszcz roślinny jako źródło węgla dla wzrostu i biosyntezy kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger. Przemysł Fermenti Owocowo-Warzywny, 29 (3), 24-6.
 • Elimer E. (1985). Możliwość wykorzystania porafinacyjnych kwasów tłuszczowych do produkcji kwasu cytrynowego. Prace Naukowe AE Wrocław, Technologia, 291, 15-20.
 • Elimer E. (1985). Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w kontroli przebiegu fermentacji cytrynowej. Prace Naukowe AE Wrocław, Technologia, 313, 47-51.
 • Elimer E. (1987). Wpływ źródła azotu i początkowego jego stężenia na akumulację kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger na oleju rzepakowym. Prace Naukowe AE Wrocław, Technologia, 397, 78-81.
 • Elimer E. (1989). Wykorzystanie promieni UV w celu otrzymania szczepów Aspergillus niger o zwiększonej produkcji kwasu cytrynowego na podłożach z sacharozą i tłuszczem roślinnym. Prace Naukowe AE Wrocław, Technologia, 476, 49-56.
 • Elimer E., Miśkiewicz T., Kwaśnik J. (1989). Możliwości wykorzystania ubocznych i odpadowych produktów przemysłu tłuszczowego metodą mikrobiologiczną. Przemysł Ferment, i Owocowo-Warzywny, 33(11-12), 8-10.
 • Eysmond E. (1982). Opis patentowy, Francja, nr 2503736.
 • Finogenowa T.W., Grinczak A.W., Illarionowa W.J., Sziszkanowa N.W. (1979). Biosintez limonnoj iizolimonnoj kislot prirodnym i mutantnym sztamami Candida lipolitica na sredach s rozlicznymi istocznikami ugleroda. Prikl. Biochim. Mikrobiol., 15 (6), 811-16.
 • Flickinger M.C., Tsao G.T. (1978). Fermentation substrates from cellulosi materials: Fermentation products from celulosic materials. Annual Raports of Fermentation Processes Vol.2, 23-42. Ed. Perlman D., Tsao G.T. Acad.Press, New York.
 • Forsthoffer J. (1976). Vyuzite hydrolyzatov lignoceluloznych materialov pre fermentacnu vyrobu. Kwaśny Prumysl, 22(1), 16-17.
 • Fukui T., Tanaka A. (1978). Microbial products from alkane media. Microbiology applied to biotechnology. Band 83, 181-96. Verlag Chemie, Weinheim, New York, 1979.
 • Furukawa T. (1974). Opis patentowy, Japonia, nr 7425188. [C.A.1974.vol.81.89793d].
 • Gaden E.L., Mandels M.H., Reese E.T., Spano L.A. (1976). Enzymatic Conversion of Cellulose Materials: Technology and Applications. Biotech.Bioeng.Symp., Nr 6. Ed. John Wiley and sons, New York.
 • Gaden E.L. (1981). Production methods in industrial microbiology. Scientific American, 245 (3), 181-96.
 • Gold W., Kieber R. (1968). Opis patentowy, USA, nr 3372094.
 • Golubcova W.M., Potechina W.A., (1981). Dejstvije pH nasintez limonnoj lasłoty. Chlebopekamaja i konditerskaja prom-st., 10, 43-44.
 • Gomez R., Schnabel I., GarridoJ. (1980). Citric acid production in synthetic medium with Aspergillus niger. EFE Pub.Ser. 12 Proc.Congr.Nac.Quim.,Vol.2, 447-55.
 • Hang Y.D., Woodams E.E. (1984). Apple pomace: a potential substrate for citric acid production by Aspergillus niger. Biotechnol.Lett., 6 (11), 763-4.
 • Hang Y.D., Woodams E.E. (1985). Grape pomace: a novel substrate for microbial production of citric acid. Biotechnol.Lett, 7 (4), 253-4.
 • Hang Y.D., Lüh B.S., Woodams E.E. (1987). Microbial production of citric acid by solid state fermentation of la vi fruit peel. J.Food Sci., 52 (1), 226-7.
 • Hassan G., Akram M., Chunghtai I.D. (1956). The chemical activities of microorganisms. III. Citric acid from gur and molasses. Pakistan J.Sci.Research, 8, 22-7.
 • Hossain M., Brooks J.D., Maddox I.S. (1983). Production of citric acid from whey permeate by fermentation using Aspergillus niger. N.ZJ. Dairy Sci.Technol., 18 (2), 161-8.
 • Hustede H., Siebert D. (1973). Opis patentowy, RFN, 2212929.
 • Ikeno Y., Masuda M., Tanno K., Oomori I., Takahashi N. (1975). Citric acid production from various raw materials by yeasts. J.Ferment.Technol., 53 (10), 752-56.
 • Ilczuk Z. (1968). Kilka uwag na temat roli żelazocyjanku potasu w procesie fermentacji cytrynowej. Przem.Ferment. i Rolny, 12 (3), 7-10.
 • Ilczuk Z., Dobrowolska J. (1971). Oddziaływanie pierwiastków śladowych na proces fermentacji cytrynowej na podłożach melasowych. Przem.Ferment. i Rolny, 15 (6), 10-13.
 • Ilczuk Z. (1987). Mikrobiologiczna synteza kwasów spożywczych. Postępy Mikrobiologii, 26 (1-2), 119-29.
 • Jakubowska J., Kwapisz E. (1975). Wykorzystanie węglowodorów alifatycznych do produkcji kwasu cytrynowego. Postępy Mikrobiologii, 14 (2), 37-50.
 • Karlson P. (1987). Zarys biochemii. PWN, Warszawa.
 • Kimura K., Nakanishi T. (1972). Opis patentowy, RFN, nr 2065206.
 • Kirimura K., Hirano T., Usami S. (1985). Citric acid production from agricultural wastes using solid culture and characteristics of enzyme activities in Aspergillus niger. [C.A 1986, vol.105, 77470.]
 • Kornberg A., Pricer W.R. (1951). Di- and triphosphopyridine nucleotide isocitrate dehydrogease in yeast. J.Biol.Chem.,189,123-136.
 • Kovats J., Lewicka M. (1954). Badania nad oczyszczaniem melas dla celów fermentacji cytrynowej. Przemysł Spożywczy, 8 (10), 343-49.
 • Kristiansen B., Sinclair C.G. (1978). Production of citric acid in Batch Culture. Biotechnol. Bioeng., 20,1711-22.
 • Kristiansen B., Sinclair C.G. (1979). Production of citric acid in continuous culture. Biotechnol. Bioeng. 21, 297-315.
 • Kristiansen B., Bu'Lock J.D. (1980). W: Fungal Biotechnology. Ed. J.E. Smith, D.R. Berry, B. Kristiansen. Acad. Press. London 1980, 203-223.
 • Kubicek C.P., Röhr M. (1977). Influence of manganese on enzyme synthesis and citric acid accumulation in Aspergillus niger. Eur.J.Appl.Microbiol., 4 (3), 167-75.
 • Kubicek C.P., Zehendgruber O., El-Kalak H., Röhr M. (1980). Regulation of citric acid production by oxygen: effect of dissolved oxygen tension on adenylate levels and respiration in Aspergillus niger. Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol., 9,101-15.
 • Kubicek C.P., Röhr M. (1985). Aconitase and citric acid fermentation by Aspergillus niger. Appl.Envirom. Microbiol., 50 (5), a-c.
 • Kujawski M., Novotny F. (1970). Wpływ sposobu upłynniania skrobi na przebieg jej docukrzenia enzymatycznego. Roczniki Technologii i Chemii Żywności, 19,103-21.
 • Kumar K., Ethiraj S. (1976). Influence of methanol and groundnut oil on citric acid production from sugar cane juice by Aspergillus niger. Int.Sugar J., 78, 13-15.
 • Kutermankiewicz M., Leśniak W., Bolach E. (1980). Wykorzystanie cukrowniczego soku gęstego do fermentacji wgłębnej kwasu cytrynowego. Przemysł Ferment i Owocowo-Warzywny, 24 (6), 27-31.
 • Laskin. Al. (1977). Single celi protein. Annual Reports on Fermentation Processes. Vol.1, 151-75. Ed. D. Perlman, AcadPress, New York 1977.
 • Lehninger A.L. (1978). Bioenergetyka. PWN, Warszawa.
 • Lehninger A.L. (1979). Biochemia. Molekularne podstawy struktury i funkcji komórki. PWRL, Warszawa.
 • Leśniak W. (1976). Metoda szybkiego określania optymalnej dawki żelazocyjanku potasu przy przygotowywaniu podłoży melasowych dla fermentacji kwasu cytrynowego. Przem. Ferment. i Owocowo-Warzywny, 20 (6), 22-25.
 • Leśniak W., Podgórski W., Pietkiewicz J. (1986). Możliwość zastosowania hydrolu glukozowego do produkcji kwasu cytrynowego. Przem. Ferment. i Owocowo-Warzywny, 30 (6), 22-5.
 • Lilly V.G., Barnett H.L. (1959). Fizjologia grzybów. PWRL, Warszawa.
 • Lilly V.G. (1965). W: The Fungi. Ed. G.C. Ainsworth, A.S. Sussman. Acad. Press, New York, London, 1965, 163-174.
 • Lockwood L.B., Batti M.A (1965). Opis patentowy, USA, nr 3189527.
 • Macris B.J. (1975). Citric acid from purified carob sugar. Biotechnol. Bioeng., 17 (9), 1373-9.
 • Maddox I.S., Spencer K., Greenwood J.M. (1985). Production of citric acid from sugars present in wood hemi- cellulose using Aspergillus niger and Saccharomycopsis lipolytics Biotechnol. Lett., 7 (11), 815-18.
 • Maldonado P., Charpentier M. (1975). Opis patentowy, RFN, nr 2551469.
 • Marier J.R., Boulet M. (1958). Direct determination of citric acid in milk with an improved pyridine-acetic anhydride method J.Dairy Sci., 41, 1683-92.
 • Martin S.M. (1956). Opis patentowy, USA, nr 2739923.
 • Masior M., Surmiński J., Abramik J. (1968). Fermentacja surowca ziemniaczanego na kwas cytrynowy. Przemysł Ferment i Rolny, 12 (8-9), 3-6.
 • Masuda M., Ikeno Y., Matsumoto Y. (1975). Opis patentowy, Japonia, 7525789. [C.A.1975, vol.83, 76999 s.]
 • Masuda M., Ooshima T., Ikeno Y. (1975). Opis patentowy, Japonia, nr 75154486. [C.A. 1676, vol.84, 1178208 w.]
 • Matsumoto T., Ichikawa Y. (1986). Opis patentowy, Japonia, nr 61219391. [C.A.1987, vol. 106,137024.]
 • Metz B., Kossen N.W.F. (1977). The growth of molds in the form of pellets - a literature review. Biotechnol.Bioeng., 19,781-799.
 • Miall L.M. (1975). W: The Filamentous Fungi, Ed. J.E Smith, D.R. Berry. Edward Arnold, London, vol.1.
 • Millis N.F., Trumpy B., Palmer B.M. (1963). The effect of lipids on citric acid production by Aspergillus niger mutant. J.Gen.Mierobiol., 30, 365-79.
 • Moldovan O., Birneseu R. (1982). Degradarea unor substraturi de catre tulpini de Aspergillus si activitatea lipolitica aacestora. Lucr.9, Simp.Clim.Biodeterior, Poiana Brasov, 2, 662-8.
 • Nicholas D.J.D. (1965). W: The Fungi vol.1, 349. Ed. G.C. Ainsworth, A.S. Sussman. Acad.Press, New York, London.
 • Niewiadomski H., Szczepańska H. (1989). Produkty uboczne i odpady tłuszczowe. Wykorzystanie i wpływ na środowisko. PWN, Warszawa.
 • Nowakowska-Waszczuk A. (1975). Niektóre zagadnienia fizjologii wzrostu i biosyntezy kwasu cytrynowego u Aspergillus niger. Postępy Mikrobiologii, 14 (1), 87-105.
 • Nowakowska-Waszczuk A., Cedzyńska K., Szmich J. (1988). Porównanie metod oznaczania stężenia jonu azotanowego w czasie wgłębnej fermentacji cytrynowej z Aspergillus niger. Przemysł Ferment, i Owocowo-Warzywny, 32 (7), 14-16.
 • Nowicki J. (1971). Hydrolizaty skrobiowe. Przemysł Spożywczy, 22 (6), 249-52.
 • Oh M.J., Park Y.J., Lee S.K. (1974). Citric acid production by Hansenula anomala. [C.A.1974, vol.80, 106832 q.]
 • Okomura S., Yamanoi A., Tsugawa R., Nakase T. (1970). Opis patentowy, W.Brytania, nr 1210330.
 • Pal N., Das S., Kundu A.K. (1978). Influence of culture and nutritional conditions on the production of lipase by submerged culture of Aspergillus niger. J.Ferment.Technol., 56 (6), 593-8.
 • Perlman D., Sich C.J. (1960). Fungal synthesis of citric, fumaric and itaconic acids. W: Progress in Industrial Microbiology. Vol.2, 167-94, Red. D.J.D.Hockenhull. Heywood Co.Ltd., London.
 • Pietkiewicz J., Podgórski W., Leśniak W. (1989). Próby wykorzystania odcieku z biosyntezy dekstranu do produkcji kwasu cytrynowego metodę fermentacji wgłębnej. Prace Naukowe AE Wrocław, Technologia, 476, 77-83.
 • Poradnik inżyniera. Przemysł tłuszczowy. (1976). Praca zbiorowa, WNT, Warszawa.
 • Priest F.G. (1987). Wniekletocznye fermenty mikroorganizmov. "Mir", Moskwa.
 • Pulkowski W.D., Rehm H.J. (1977). Sauerstoffeinfluß auf Citronensäure - und Biomassebildung einer alkan- verwerten den Hefe. Biotechnologie 23 Vorträge Tutzing - Symposion der Dechema. Band 81, 165-72. Verlag Chemie, Weinheim, New York, 1977.
 • Ramina L.D., Karklin R.J., Rutite A.E., Raso P.V. (1977). W: Uprawienie mikrobnym syntezom. Zinatne Izd., Riga, 136-41.
 • Ratledge C. (1977). Fermentation substrates. Annual Reports on Fermentation Processes. Vol.1, 49-71. Red. D. Perlman. Acad Press, New York.
 • Rehm H.J. (1973). Mikrobielle Abbauwege längerkettiger Alkane und ihre Bedeutung für die Produktbildung. Biotechnologie. 23 Vorträge Tutzing-Symposion der Dechema. Band 81, 145-56. Verlag Chemie, Weinheim, New York, 1977.
 • Ruben E.L. (1980). Sintez i gidroliz lipidów u mikroorganizmow. Prikl.Biochim.Mikrobiol. 16 (4), 490-501.
 • Schormüller J. (1969). Handbuch der Lebensmittelchemie, vol.4, 848. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Schweiger L.B. (1961). Opis patentowy, USA, nr 2970084.
 • Seichert L., Ujcova E., Musilkova M., Fenel Z. (1982). Effect of Aeration and Agitation on the Biosynthetic Activity of Diffusely Growing Aspergillus niger. Folia Microbiol., 27 (5), 333-34.
 • Seitz E.W. (1974). Industrial Application of Microbial Lipases: a review. J.Am.Oil Chem.Soc., 51 (2), 12-16.
 • Showa Oil Co. Ltd. (1985). Opis patentowy, Japonia, nr 6024191. [C.A. 1985. Vol.103.103459 f.
 • Shu P., Johnson M.J. (1948). Citric acid production by submerged fermentation with Aspergillus niger. Ind. Eng.Chem., 40,1202-5.
 • Siebert D., Hustede H. (1982). Citronensäure - Fermentation - biotechnologische probleme und Möglichkeiten der Rechnersteuerung. Chem.Ing.Tech., 54 (7), 659-60.
 • Smirnow W.A. (1983). Piszczewyje kisłoty. Legkaja i piszcz, promst, Moskwa.
 • Snell R.L., Schweiger L.B. (1949). Opis patentowy, USA, nr 2492667.
 • Sobotka M., Machon V., Seichert L., Ujcova E., Marsalkova Z. (1985). Chemical engineering aspects of submerged production of citric acid. Folia Microbiologica, 30 (40), 381-92
 • Samkuti G.A., Bencivengo M.M. (1981). Citric acid fermentation in whey permeate. Dev.Ind. Microbiol., 22, 557-63.
 • Stahl E. (1967). Dünnschichtchromatographie. Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Steel R., Lenz C.P., Martin S.M. (1955). Submerged citric acid fermentation of sugar beet molasses: increase in scale. Can J.Microbiol., 1,299-311.
 • Stern J.R. (1957). Methods in Enzymology. Vol.3, 426.Red.S.P.Colowick, N.C.Kaplan. Acad.Press, New York.
 • Swarthout E.J. (1966). Opis patentowy, USA, nr 3285831.
 • Szczeklik E. (1974). Enzymologia kliniczna. PZWL, Warszawa.
 • Tabuchi T., Abe M. (1980). Opis patentowy, Japonia, nr 8001039. [C.A 1980. vol.93,68609 g].
 • Tachimori M., Ikeno Y., Tanno K. (1972). Opis patentowy, Japonia, nr 7223592 [C.A 1973, vol.78.27899 х].
 • Tehrani A.F. (1977). Opis patentowy, Francja, nr 2336477.
 • Trumpy H.B., Millis N.F. (1963). Nutritional requirement of an Aspergillus niger mutant for citric acid production. J. Gen. Microbiol., 30, 381-93.
 • Tizebny W. (1969). Biochemia tłuszczów roślinnych. PWRL, Warszawa.
 • Tvait M.T. (1963). Opis patentowy, USA, nr 3105015.
 • Uchio R. (1976). Opis patentowy, Japonia, nr 76104090. [C.A 1977. Vol. 86.152339j].
 • Usami S., (1978). Production of citric acid by submerged culture. Mem.Sch.Sci.Eng., Weseda Univ. 42,17-26.
 • Walisz S., Kędziora K., Pruski G. (1983). Wpływ mikroelementów (nikiel, kobalty molibden) na proces biosyntezy kwasu cytrynowego na podłożu melasowym przez Aspergillus niger. Przem. Spoż., 37 (1), 31-3.
 • Weete J.D. (1980). Lipid Biochemistry of Fungi and other Organisms. Academic Press, New York, London.
 • Wells M.A., Direnzo N.A. (1983). Glyceride digestion. W: The Enzymes, vol XVI. Academic Press, New York.
 • Wojtal B. (1971). Wpływ hydrolizy kwasowej na wyniki oznaczeń cukrów redukujących w zacierze ziemniaczanym. Przem. Ferment, i Rolny, 15 (5), 8-12.
 • Wojtatowicz M., Sobieszczański J. (1981). Synthetic hydrocarbons obtained by means of coal processing as a raw material for the microbiological industry. Acta Microbiologica Polonica, 30 (1), 69-78.
 • Wojtatowicz M., Sobieszczański J. (1987). Kontrola biosyntezy kwasów cytrynowych z n-heksadekanu przy udziale Candida lipolitica A-101 poziomem mineralnych składników podłoża. Materiały Naukowe XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.
 • Wojtatowicz M. (1991). Studia nad biosyntezę kwasów cytrynowych przez szczep drożdży Y. lipolytica A-101 i jego mutanty. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu. Rozprawa habilitacyjna nr 96, Wrocław 1991.
 • Wold W.S.M., Suzuki J. (1976). The citric acid fermentation by Aspergillus niger. Regulation by zinc of growth and acidogenesis. Can J.Microbiol., 22 (8), 1083-92.
 • Wolkowa I.M., Lebedewa Ż.D. (1979). Wlijanie lipidnogo komponenta sredy na biosintez lipazy gribami. Mi- krobiologija, 48 (4), 653-57.
 • Woodward J.C., Snell R.L., Nichols R.S. (1949). Opis patentowy, USA, nr 2429673.
 • Xu Ding-Bang., Madrid C.P., Röhr M., Kubicek C.P. (1989). The influence of type and concentration of the carbon source on production of citric acid by Aspergillus niger. Appl. Microbiol. Biotechnol., 30, 553-58.
 • Yamada R., Tanno K., Ikeno Y. (1975). Opis patentowy, Japonia, nr 7553585. [C.A. 1975, vol.83,145798 q.]
 • Zalokar M. (1965).Integration of cellular metabolism. W: The Fungi, vol. 1,377-426. Ed. G.C. Ainsworth i A.S. Sussman. New York, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.