PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 702 | 155
Tytuł artykułu

Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych

Warianty tytułu
Logistics Strategy in Manufacturing Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy podjęto próbę wypełnienia tej luki przez ocenę dotychczasowego dorobku teoretycznego, uzasadnienie celowości wyodrębniania strategii logistycznej, zaproponowanie spójnej procedury jej kreowania i realizacji oraz określenie zewnętrznych uwarunkowań i czynników determinujących skuteczne wprowadzanie strategii logistycznej w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych. Podjęta problematyka jest bardzo obszerna, co może sprawiać wrażenie, że nie wszystkie poruszone tematy zostały opracowane z wystarczającą i jednakową szczegółowością. Jednak zawężenie obszaru rozważań nie było możliwe ze względu na potrzebę kompleksowego ujęcia, na uszczegółowienie zaś nie pozwalała ograniczona objętość książki. (fragment tekstu)
EN
According to the Porter's value chain inbound and outbound logistics are important factors in achieving a competitive advantage. Furthermore, in order to achieve the competitive advantage even more important than operational aspects is a strategic dimension of logistics. Thus, logistics strategy can be understood as a means for supporting the firm's overall goal to achieve competitive advantage. Theoretically, the choice of the type of logistics strategy depends on profile of a firm's industry and its product line. But, in fact, the generic logistics strategies are generally implemented as a mix. Case studies prove that they are not usually focused on cost minimalization, customer service standard or control/flexible achievement Thus, it is impossible to find out one or several universal logistics strategy options. On the other hand, it is possible and necessary to develop appropriate methods and techniques for logistics strategy management.
The aim of the study is to choose, adopt and develop an appropriate approach to business logistics strategy formulation and implementation in strategy management process according to restrictive Polish conditions. From the logistics strategy stand-point Poland is recognized as a region of dynamic variation and complexity which defy the application of standard procedures and solutions. Therefore the identification of external and internal factors of logistics strategy in most Polish manufacturing enterprises is also an intermediary aim of the study.
The study tries to prove that the traditional review/audit methodology for logistics strategy management can be successfully utilized by industrial enterprises in Poland on conditions that the firms are able to overcome a lot of internal and external restrictive conditions. Particularly the statement concerns internal barriers, such as:
- lack of logistics strategy awareness (disorganized management usually looks for short-term solutions and it has sources not only in rapid environmental changes, but also in the lack of knowledge and skills),
- lack of qualified managers (managers with broad logistics experiences are not generally available and most managers have concentrated their work experience in only one of logistics activity such as e.g. transportation and warehousing),
- improper organization of logistics (poor organization causes the misuse of functional authority in the company and creates a lot of logistics and manufacturing problems),
- lack of adequate facilities (especially lack of computer facilities as well as automatical material handling equipment),
- unreasonable share of own transportation services.
In order to identify the barriers and prove the possibility of implementation of a modern logistics long-term solutions in Polish manufacturing enterprises the author utilized subjectivist research approach mostly based on case studies, observations and studying literature. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Abt S., Woźniak H.: Podstawy logistyki. Gdańsk: Wyd. UG 1993.
 • Ackoff R.L.: Zasady planowania w korporacjach. Warszawa: PWE 1973.
 • Allen M.K., Helferich O.K.: Putting Expert Systems to Work in Logistics. [w:] Annual Conference Proceedings. Oak Brook: Council of Business Logistics 1990.
 • Anderson D.J., Duglas B., Quinn R.J.: Integrated Operations: Redefining the Corporation. [w:] Annual Conference Proceedings. St. Louis: Council of Business Logistics 1989.
 • Ansoff H.I.: Corporate Strategy. An Analytical Approach to Business. Policy for Growth and Expansion. New York: McGraw-Hill 1965.
 • Ansoff H.I.: Implementing Strategic Management. New Jersey: Prentice-Hall 1984.
 • Ansoff H.I.: Managing Surprise and Discontinnuity-Strategic Response to Weak Signals. "Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung" 1986 nr 28.
 • Antonowicz M.: Produktywność u gospodarka materiałowa. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1994 nr 5.
 • Antoszkiewicz J.: Metody heurystyczne. Warszawa: PWE 1982.
 • Babis H.: Analiza porównawcza organizacji i technologii przewozów kombinowanych, kontenerowych i tradycyjnych. "Problemy Transportu i Magazynowania" 1988 nr 2.
 • Ballou R.H.: Reformulating Logistics Strategy. A Concern for the Past, Present and Future. "International Journal of Physical Distribution and Material Management" 1981 nr 8.
 • Ballou R.H.: Business Logistics Management. New Yersey: Englewood Cliffs 1992.
 • Bartczak M.: Problemy rozwoju infrastruktury transportu. "Przegląd Komunikacyjny" 1992 nr 9.
 • Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. Warszawa: SGH 1993.
 • Bieniok H.: Strategia rozwoju organizacji przedsiębiorstwa. [w:] Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Katowice: Wyd. AE 1985.
 • Bieniok H., Bieda J.: Analiza strategiczna procesów zarządzania w przedsiębiorstwie poddanym restrukturyzacji rynkowej. [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji. Krynica 1994. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez TNOiK i AE Kraków.
 • Blaik P.: Aspekty integracyjne i strategiczne w zarządzaniu procesami logistycznymi. "Problemy Magazynowania i Transportu" 1993 nr 1.
 • Blaik P.: Orientacja logistyczna w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem. [w:] Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Katowice: AE 1993.
 • Blaik P.: Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki. "Problemy Magazynowania i Transportu" 1993 nr 3.
 • Blaik P.: Strategiczne aspekty kształtowania i wykorzystania logistycznego potencjału efektywności. Poznań: PTL 1994. Materiały konferencyjne LOGISTICS 94.
 • Bolkowska Z.: Perspektywy zaopatrzenia gospodarki w surowce i materiały. "Gospodarka Materiałowa" 1993 nr 12.
 • Bowersox D.J.: Logistical Management. New York: MacMillan Publisching Co. 1978.
 • Bowersox D.J., Closs D.J., Helferich O.K.: Logistical Management. New York: MacMillan Publisching Co. 1986.
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Ossolineum 1987.
 • Bratnicki M.: Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Katowice: Wyd. AE 1993.
 • Burnewicz J., Grzywacz W.: Ekonomika transportu. Warszawa: WKiŁ 1989.
 • Burnewicz J.: Polityka ekonomiczna w poszczególnych gałęziach transportu. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1993 nr 4.
 • Chaberek M.: Kontroling w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. [w:] Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Katowice: Wyd. AE 1993.
 • Chaberek M.: Zarys koncepcji kontrolingowego systemu nadzoru nad procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Poznań: PTL 1994. II Międzynarodowe Sympozjum LOGISTICS 94, zeszyt 1/3.
 • Chandler A.D.: Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press 1962.
 • Chihan A., Demeter K.: In the attraction of the Market Economy: Manufacturing Strategies in Hungary. [w:] Manufacturing Strategies. Process and Content. London: Chapman and Hall 1992.
 • Christopher M.: Logistics. The Strategic Issues. London: Chapman and Hall 1992.
 • Chwesiuk K.: Stan i perspektywy zastosowań EDI w transporcie i spedycji w Polsce. Cz. I. "Logistyka" 1994 nr 1.
 • Chwesiuk K.: Stan i perspektywy zastosowań EDI w transporcie i spedycji w Polsce. Cz. II. "Logistyka" 1994 nr 2.
 • Cook J.: Kanban, American Style. "Forbes" z 8.10.1984.
 • Cooper J.: Logistics and Distribution Planning. Strategy for Management. London: Korgan Page Ltd. 1988.
 • Coyle J.C., Bardi E.J.: The Management of Business Logistics. St. Paul: West Publishing Co. 1980.
 • Coyle J.C., Bardi E.J., Langley C.J.: The Management of Business Logistics. SL Paul: West Publishing Co. 1992.
 • Davis H.W.: Physical Distribution Costs: Performance in Selected Industries. [w:] Annual Conference Proceedings. Boston: Council of Business Logistics 1988.
 • Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospodarce rynkowej. Katowice: AMP 1993.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1986.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Racjonalizacja działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Synteza. Tom III i IV. Katowice: Wyd. AE 1991.
 • Fawcett S.E., Birou L.M.: Just-In-Time Sourcing Techniques: Current State of Adoption and Performance Benefits. "Production and Inventory Management Journal" 1993 nr 1.
 • Feldman E., Lehrer F.H., Ray T.L.: Warehouse Location Under Continous Economies of Scale. "Management Science" 1966 nr 12.
 • Felsner J.: Kriterien zur Plannung und Realisierung von Logistikkonzeption in Industrieunternehmen. Bremen 1980.
 • Filar E.: Biznes plan. Warszawa: Poltext 1991.
 • Gattorna J.: The Gower Handbook of Logistics and Distribution Management. Brookfield: Gower Publishing Company 1990.
 • Gerretzen M.: Udoskonalenia logistyczne w przedsiębiorstwie PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. Poznań PTL 1994. Materiały konferencyjne II Międzynarodowego Sympozjum LOGISTICS 94. Zeszyt 1/4.
 • Gierszowska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1994.
 • Grant J.H., King W.R.: The Logic of Strategic Planning. Boston: Little, Brown and Company 1982.
 • Grzeganek-Więcek B.: Controlling logistyczny jako zintegrowana koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Poznań: PTL 1994. Materiały konferencyjne II Międzynarodowego Sympozjum LOGISTICS 94. Zeszyt 1/1.
 • Hałas E.: Bezpapierowy obieg dokumentów handlowych w międzynarodowym standardzie EAN COM/EDI F ACT. Poznań: PTL 1994. Materiały konferencyjne II Międzynarodowego Sympozjum LOGISTICS 94. Zeszyt 1/2.
 • Hamrol M.: System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego. Poznań: Wydawnictwo AE 1992.
 • Haverly R.C., Smith D., Steele D.: Logistics Software. [w:] Annual Conference Proceedings. Boston: Council of Logistics Management 1988.
 • Haus В.: Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu. Warszawa: PWE 1983.
 • Hejduk I.: Kierunki zmian systemu transportowego na tle uwarunkowań rozwoju gospodarki Polski. Wrocław: Wyd. AE 1986.
 • Hejduk I.: Logistyka w małych firmach. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1992 nr 3.
 • Helferich O.K.: Application of Artifical Intelligence-Expert Systems in Logistics. [w:] Annual Conference Proceedings. Anaheim: Council of Business Logistics 1986.
 • Hessket J.L., Glaskowsky N.A., Ivie R.M.: Business Logistics. New York: Ronald Press 1973.
 • House R.G., Kenneth J.D.: Measuring the Impact of Alternative Market Classification Systems in Distribution Planning. "Journal of Business Logistics" 1981 nr 2.
 • Hunek J.K.: Systemy wczesnego ostrzegania. "Przegląd Organizacji" 1989 nr 5.
 • Jarugowa A., Sobańska I., Szychta A.: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Katowice: PTE 1990.
 • Jeżak J.: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Łódź: Wyd. UŁ 1990.
 • Johnson J.C., Wood D.F.: Contemporary Physical Distribution and Logistics. New York: MacMillan Publishing Company 1986.
 • John C.H., Heriot K.C.: Small Suppliers and JIT Purchasing. "International Journal of Purchasing and Materials Management" 1993 nr 1.
 • Junemann R.: Materialfluss und Logistik. Systemtechnische Grundlagen mit Praxisbeispielen. Berlin: Springer-Verlag 1989.
 • Kast F.E., Rosenweig J.E.: Organization and Management: A Systems and Contingency Approach. New York: McGraw-Hill 1985.
 • Kempny D.: Zapasy w systemie logistycznym firmy. Katowice: Wyd. AE 1993.
 • Kempny D.: Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji. Krynica 1994. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez TNOiK i AE Kraków.
 • Kempny D.: Strategie business logistics. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1994 nr 7-8.
 • Kiełczewski St.: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Wrocław: Wyd. AE 1992.
 • Kierunki rządowego programu reform strukturalnych w gospodarce z 1989 r. "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 11.
 • Kirsch W., Bamberger J., Gabele E., Klein H.K.: Betriebswirtschaftliche Logistik. Wiesbaden: Betriebswietschaftlicher Verlag Dr Th. Gabler 1973.
 • Kisperska-Moroń D.: Globalna strategia 'zalet konkurencyjnych' a strategia logistyczna firmy. "Gospodarka Materiałowa" 1992 nr 11.
 • Kisperska-Moroń D., Sołtysik M.: System logistyczny przedsiębiorstwa. Katowice: Wyd. AE 1994.
 • Kisperska-Moroń D.: Właściwy pomiar i kontrola podstawą skutecznej polityki obsługi klientów. "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 199S nr 4.
 • Kisperska-Moroń D.: Standardy obsługi klienta w polskich firmach produkcyjnych. "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 1995 nr 5.
 • Klasik A.: Planowanie strategiczne. Warszawa: PWE 1993.
 • Kortchak B.H.: Co to jest logistyka? Wiedeń: Federalna Izba Gospodarcza 1992.
 • Korzeń Z.: Problemy edukacyjne w Polsce w zakresie logistycznie zorientowanej techniki przepływu materiałów. Poznań: PTL 1994. Materiały konferencyjne II Międzynarodowego Sympozjum LOGISTICS 94. Zeszyt 1/1.
 • Kowalska K.: Podstawy wyboru dostawców w przedsiębiorstwie. "Gospodarka Materiałowa" 1993 nr 11.
 • Krupski R.: Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Wrocław: Ossolineum 1993.
 • Kryński H., Badach A.: Zastosowanie matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych. Warszawa: PWN 1976.
 • Krzyżaniak K., Twaróg J.: Metoda Just-In-Time. "Problemy Magazynowania i Transportu" 1992 nr 4.
 • Kuehn A., Hamburger J.M.: A Heuristic Program for Locating Warehouses. "Management Science" 1963 nr 9.
 • Kuziemkowski R., Zalewski P.: Ekonomika transportu kolejowego. Warszawa: WKiŁ 1980.
 • La Londe B.J., Ziszner P.H.: Customer Service. Meaning and Measurement. Chicago: National Council of Physical Distribution Management 1975.
 • La Londe B.J., Cooper M.C., Noordewier T.G.: Customer Service: A Managerial Perspective. Chicago: Council of Logistics Management 1988.
 • Lambert D.M.: The Development of an Costing Methodology: A Study of the Costs Associated with Holding Inventory. Chicago: Council of Logistics Management 1976.
 • Lambert D.M., Stock J.R.: Strategic Logistics Management. Boston: IRWIN 1993.
 • Lieb R.G.: The Use of Third Party Logistics Services by Large American Manufactures. "Journal of Business Logistics". Oak Brook: Council of Business Logistics 1992.
 • Logistics Excellence in Europe. Study raport prepared by A.T. Kearney an International Management Consulting Firm. Oak Brook: Council of Logistics Management 1993.
 • Longley J.C., Holcomb M.C.: Creating Logistics Customer Value. "Journal of Business Logistics". Oak Brook: Council of Business Logistics 1992.
 • Lorsch J.W.: Managing Culture: The Invisible Barrier to Strategic Change. "California Management Review" 1986 nr 2.
 • Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Warszawa: Poltext 1994.
 • Mentzer J.T., Gomez R., Krapfel R.: Physical Distribution Service. A Fundamental Marketing Concept. "Journal of the Academy of Marketing Service" 1989 nr 1.
 • Mintzberg H.: Structure in Fives: Designing Effective Organizations. New York: Engelwood Cliffs 1983.
 • Mintzberg H.: The Strategy Concept. Five Ps for Strategy. "California Management Review" 1987 nr 1.
 • Murray R.E.: Strategic Distribution Planning. Structuring the Plan. [w:] Proceedings of the Eighteeth Annual Conference of the National Council of Physical Distribution Management Chicago 1980.
 • Niemczyk J., Kalęba-Kurowska A.: Strategia logistyczna Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. "Logistyka" 1994 nr 2.
 • Novich N.S.: Developing Service as a Competitive Tool. [w:] Annual Conference Proceedings. Anaheim: Council of Logistics Management 1990.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. Warszawa: PWE 1994.
 • Opracowanie Zespołu ds. Przekształceń Strukturalnych w Przedsiębiorstwie PKP. Warszawa: DG PKP 1990.
 • Orlicky J.: Planowanie potrzeb materiałowych. Warszawa: PWE 1981.
 • Pearce II J.A., Robinson R.B.: Strategic Management. Formulation, Implementation and Control Boston: IRWIN 1991.
 • Реnс J.: Strategie zarządzania. Warszawa: Agencja Wydawnicza "PLACET" 1994.
 • Persson G.: Achieving Competitivness Through Logistics. "International Journal of Logistics Management" 1991 nr 1.
 • Pfohl H.Ch.: Logistiksysteme Betriebswirtschaftliche Grundlagen. Berlin: Springer-Verlag 1990.
 • Picard J.: Typology of Physical Distribution Systems in Multinational Corporations. "International Journal of Physical Distribution and Material Management" 1982 nr 6.
 • Pierścionek Z.: Praktyka optymalizacji w przemyśle. Warszawa: PWN 1986.
 • Piskozub A.: Funkcje przemieszczania jako cecha wspólna infrastruktury. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1977 nr 2.
 • Piskozub A.: Gospodarowanie w transporcie. Warszawa: WKiŁ 1982.
 • Polityka przemysłowa. Założenia i program realizacji. Warszawa: MPiH wrzesień 1993.
 • Porter M.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press 1985.
 • Porter M.: Strategia konkurencji Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE 1992.
 • Poźniak S.: Pluralizm na torach - za i przeciw. "Przegląd Komunikacyjny" 1994 nr 10.
 • Proctor R.A., Kitchen P.J.: Strategic Planning. An Overview of Product Portfolio Models. "Marketing Intelligence and Planning" 1990 nr 7.
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna. Red. T. Gołębiowski Warszawa: PWN 1994.
 • Rao K., Steener A.J., Young R.R.: Corporate Framework for Developing and Analysing Logistics Strategies. [w:] Annual Conference Proceedings. Boston: Council of Logistics Management 1988.
 • Rushton A., Saw R.: A Methodology for Logistics Strategy Planning. "International Journal of Logistics Management" 1992 nr 1.
 • Sallenave J.P.: La strategie de l'entreprise face a la concurrence. Paris: Les Editions d'Organisation 1973.
 • Salomończyk J.: PLODETTE - polska sekcja ODETTE dla wdrażania EDI w przemyśle motoryzacyjnym. "Problemy Transportu i Magazynowania" 1993 nr 3.
 • Sampson R.J., Farris M.T., Shrock D.L.: Domestic Transportation. Practice, Theory and Policy. Boston: Houghton Mifflin Со. 1985.
 • Schary P.В.: Logistics Decision. Text and Cases. Chicago: Dryden Press 1984.
 • Schneider J.D., Leatherman M.A.: Integrated Just-In-Time: A Total Business Approach. "Production and Inventory Management Journal" 1992 nr 1.
 • Schulte Ch., Schulte K.: Tends in der Distributionslogistik. "IC Management Zeitschrift" 1992 nr 11.
 • Shapiro R.D.: Get Leverage from Logistics. "Harvard Business Review" May/June 1984.
 • Shapiro R.D., Heskett J.L.: Logistics Strategy: Cases and Concepts. St Paul: West Publishing Co. 1985.
 • Sharman G.: What 1992 Means for Logistics. "MacKinsey Quartaly" Spring 1989.
 • Sharplin A.: Strategic Management. New York: McGraw-Hill 1985.
 • Serfing K.: Controlling. Stuttgard: C.E. Poeschel Verlag 1983.
 • Severyn J., Macquaid R.: Minimimizing Customer Service and Inventory Control while Decreasing Labour Requrements in Consumer Products. [w:] Annual Conference Proceedings. St Louis: Council of Logistics Management 1989.
 • Skowronek CZ., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1995.
 • Skowroński Z.M.: Nowa koncepcja poznańskiego centrum usług logistycznych. "Problemy Magazynowania i Transportu" 1993 nr 1.
 • Sołtysik M.: Wyróżnianie i formułowanie strategii logistycznych w przedsiębiorstwie. [w:] Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Katowice: Wyd. AE 1993 (materiały konferencyjne).
 • Sołtysik M.: Istota i cechy zarządzania logistycznego. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1994 nr 7-8.
 • Sołtysik M.: Założenia oraz warunki formułowania strategii logistycznych w przedsiębiorstwie. "Logistyka" 1994 nr 1.
 • Steinmann H., Schreyogy G.: Zarządzanie. Wrocław: Wyd. PWr. 1993.
 • Sterling J.U., Lambert M.D.: Methodology for Assessing Logistics Operating Systems. "International Journal of Physical Distribution and Material Management" 1985 nr 8.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. Warszawa: PWE 1994.
 • Strategia dla Polski. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 26 (dodatek).
 • Sussams J.E.: Logistics Modelling. London: Pitman Publishing 1992.
 • Szałek В.: Wstęp do logistyki. Szczecin: Wyd. USz. 1992.
 • Szyszka G.: Logistyka warunkiem wzrostu gospodarczego Polski. Poznań: PTL 1994. Materiały konferencyjne II Międzynarodowego Sympozjum LOGISTIC'S 94. Zeszyt 1/1.
 • Tarski I., Teichmanowa E., Patryn E.: Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Warszawa: WKiŁ 1968.
 • Tarski I.: Czynnik czasu w procesie transportowym. Warszawa: WKiŁ 1976.
 • Taylor D.: Computer Systems in Logistics and Distribution. London: Keoge Page Ltd. 1991.
 • The Role of Shippers and Transport Operators in the Logistics Chain. Paris: European Conference of Ministers of Transport 1987.
 • Tyndall G.R., Bordie G.E., Matson J.M., Todres M., Zivan S.M.: Corporate Profitability and Logistics. [w:] Annual Conference Proceedings. Aneheim: Council of Business Logistics 1986.
 • Usługi telekomunikacyjne w Polsce. Raport specjalny. "Rzeczpospolita" marzec 1994 (dodatek "Businessman" nr 3).
 • Uttal B.: The Corporate Culture Valtures. "Fortune" 1983 nr 17.
 • Wawrzyniak B.: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1989.
 • What It's All About. Oak Broak: Council of Logistics Management 1992.
 • Witkowski J.: Współzależność zmian strukturalnych w przemyśle i funkcjonowaniu systemu transportowego kraju. Wrocław: Wyd. AE 1991. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 588.
 • Witkowski J.: Czynnik transportu w lokalizacji produkcji przemysłowej w Polsce. Wrocław: Wyd. AE 1992. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 627.
 • Witkowski J.: Kierunki ewolucji systemów informatycznych w logistyce". "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1993 nr 7.
 • Witkowski J.: Methodology for Logistics Strategy Planning in Polish Manufacturing Enterprises. Copenhagen: Copenhagen Business School may 1993.
 • Witkowski J.: Metodologiczne podstawy strategii logistycznej w przedsiębiorstwie. "Gospodarka Materiałowa" 1993 nr 12.
 • Witkowski J.: Obce usługi spedycyjne w logistyce przedsiębiorstw. "Problemy Magazynowania i Transportu" 1993 nr 4.
 • Witkowski J.: Uwarunkowania rozwoju logistyki w Polsce. "Logistyka" 1994 nr 4.
 • Witkowski J.: Uwarunkowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. "Logistyka" 1994 nr 1.
 • Witkowski J.: Zarządzanie zapasami w strategii logistycznej przedsiębiorstwa: Poznań: PTL 1994. Materiały konferencyjne II Międzynarodowego Sympozjum LOGISHC'S94. Zeszyt 1/2.
 • Witkowski J., Sala T.: Strategia logistyczna firmy zagranicznej w Polsce. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1994 nr 10.
 • Woźniak H.: Miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego. [w:] Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Katowice: Wyd. AE 1993.
 • Wrycza St., Plata-Przechlewski T.: Ocena poziomu zastosowań informatyki dla celów zarządzania w Polsce. "Informatyka" 1993 nr 6.
 • Założenia polityki morskiej państwa do roku 2000. Cz. 1. Warszawa: MTiGM maj 1993.
 • Założenia polityki transportowej Polski. Sopot-Szczecin-Warszawa: MTiGM lipiec 1993.
 • Zarządzanie produkcją. Red. J. Jasiński, Wrocław: Wyd. AE 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.