PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 125 | 160
Tytuł artykułu

Kinetyczna analiza wybranych krzywych zmian jakości wyrobów

Warianty tytułu
Kinetic Analysis of Selected Curves Describing Changes in Quality of Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym zagadnieniem w pracach autorki stało się porównywanie szybkości procesów chemicznych. W tej pracy przedstawiono rozwiązanie problemu uzyskane samodzielnie. Jak dotąd w kinetyce chemicznej koncentrowano się na wyjaśnieniu mechanizmów reakcji. W pracach dotyczących zmian jakości wyrobów zauważano wiele nieprawidłowości w ocenie szybkości przemian w porównywaniach szybkości, w ocenach okresów trwałości wyrobów itd. Zasadniczą część pracy stanowi opis rezultatu własnych badań z zakresu towaroznawstwa i dotyczy procesu starzenia się olejów jadalnych. Przebadano kilkadziesiąt prób pierwotnych olejów jadalnych. Zajęto się głównie zmianami liczby nadtlenkowej i smakowitości metodą przyspieszonego starzenia się, aby uzyskane wyniki można było wykorzystać do przewidywania okresów trwałości w warunkach domowych i obrocie towarowym. W rozdziale 3 pracy podano uwagi o możliwości wykorzystania opracowanych modeli w interpretacji zjawisk ekonomicznych.
EN
The author proposed the application of kinetic models of the V(t) rate and of the mechanism of processes, treated conventionally, for the description of curves with rates accelerating, constant or decreasing in time. The n parameter was also called an indicator of the course a particular process would follow. The proposed models enable a description of curves with a high precision. New methods of the determination of the n order of models were presented which are more accurate then the so far used in chemistry Zawidzki and Ostwald methods. The author characterized parameters of kinetic models used for the assessment of V(t) and n processes, namely: wn and kn constant rates, α, β, γ transformation periods, rates at a given moment. A linear and a non-linear method of curves transformation was presented. Ta periods of sudden weakening of trends of processes were identified. The models were successfully used for the characterization of such phenomena related to commodity description as processes of quality decline of edible oils stored and applied under different conditions. In that case the author assessed how the ageing rate of oils is dependent on temperature, access to light, size and surface of the sample. A quick method of the determination of oils guarantee periods was provided as well as methods of kinetic assessment of significance of particular characteristics of quality. They were also used for the assessment of economic processes. (original abstract)
Bibliografia
 • Abraham-Frois G.: Dynamique économique, Dalloz, Paris 1991.
 • Aleksiejczyk Z.: Wpływ dodatku warzyw oraz warunków przechowywania na zmiany wolnych kwasów tłuszczowych w gotowych potrawach drobiowo-warzywnych, "Przemysł Spożywczy" 1986, XXXIII, 15.
 • Angelo A.S., Brown L.E.: Comparison of Methods for Determining Peroxdation in Processed Whole Peamt Products, "Journ. AM. Oil Chem.Soc." 1975, t. 1,34.
 • Azerad R., Lederer E.: Biochemie des Lipides, Ediscience Mc Graw Hill, Paris 1974.
 • Badania marketingowe: J. Bazarnik i inni, AE w Krakowie i Canadian Consortium of Management Schools, Warszawa-Kraków 1992.
 • Bańkowska-Pennar H.: Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pitnych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986, nr 224, 36.
 • Barczak A.: Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 1976.
 • Barczak A., Biolik J., Klama R.: Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, AE, Katowice 1990.
 • Barczak A., Sroka H.: Wykorzystanie komputerów i metod ekonometrycznych w zarządzaniu i planowaniu, AE, Katowice 1991.
 • Barret P.: Kinetyka chemiczna w układach heterogenicznych, PWN, Warszawa 1979.
 • Baryłko-Pikielna N.: Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 • Bratkowska I., Zwierzykowski W.: Wpływ karotenów na przebieg autooksydacji oleju rzepakowego z dodatkiem fosfolipidów, "Tłuszcze Jadalne" 1988, XXVI, 3-12.
 • Brzozowska E., Papierz A.: Wpływ przechowywania w wodzie ziemniaków gotowanych na zawartość kwasu 1-askrobinowego i witamin oraz wybrane cechy sensoryczne, "Przegląd Gastronomiczny" 1990, t. 6, 19.
 • Bufalini J.J., Lancaster H.T., Mamie G.R., Gay B.W.: Hydrogen Peroxide Formation from the Photooxidation of Formaldehyde and its Presence in Rainwater, "Journal Environ. Sci." 1979, FLTn 14, 135-141.
 • Byrdy S., Łakota S.: Badania dynamiki zanikania w glebie nowego oryginalnego preparatu owadobójczego zawierającego forforan 0,0-dwumetylo-0,1 -(2,4-dwuchlorofenylo)-2-bromowinylowy (IPO-63), "Biuletyn Inst. Przem. Org.", Warszawa 1975, nr 4, 33.
 • Chemia fizyczna: A. Basiński i inni, PWN, Warszawa 1966.
 • Chochół A.: Relacje pomiędzy składem mas emalierskich a jakością powłok na emaliowanych towarach z blachy stalowej, praca doktorska, AE, Kraków 1987.
 • Chochół A., Hornik S.: Wpływ czasu i temperatury wypalania na jakość nowo opracowanej emalii jednowarstwowej o podwyższonych własnościach fizykochemicznych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986, nr 221, 46.
 • Cichoń Z., Kondratowicz E.: Badania nad określaniem optymalnych warunków fermentacji soku z buraków ćwikłowych, Towaroznawstwo. Problemy Jakości, PTT, Łódź-Kraków 1980, 61-69.
 • Czechowska-Liszka M., Kondratowicz E., Stokłosa K.: Krytyczna ocena metody termostatowej w badaniach nad stabilnością tłuszczów jadalnych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988, nr 275, 53-65.
 • Czechowska-Liszka M., Stokłosa K.: Towaroznawcza ocena jakości warunków przechowywania oleju sojowego na podstawie parametru t5, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1983, nr 166, 191-199.
 • Davidowich L.A., Soule C.L., Ulpin H.: Kinetics of Meal Oxidation, "Journ. Am. Oil Chem. Soc." 1980, 57, 43-47.
 • Drozdowski B., Szukalska E.: Nowa, szybka metoda instrumentalna oceny stabilności tłuszczów i efektywności przeciwutleniaczy, Materiały XE Sesji Nauk. Kom. Techn. i Chemii Żywności, PAN, Warszawa 1984.
 • Duda Z., Szmańko T., Rudy G.: Wpływ zamrażania oraz przechowywania szynek niepuszkowych na wybrane wyróżniki jakościowe, "Gospodarka Mięsna" 1980, nr 11,21.
 • Economie Europénne, Commision Des Communautés, Direction Générale Des Affaires Economiques et Financières, Novembre/Decembre 1991, nr 11/12.
 • Ehomiak D.: Niektóre problemy związane z badaniem trwałości tłuszczów jadalnych, "Przemysł Spożywczy" 1982, XXIX, 204-208.
 • Finici J., Lumbroso-Bader N., Depezay J.: Structure de la matiere. Cinetique chemique, Hermann Collecion, Paris 1986.
 • Forrester J.W.: Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge 1961.
 • Friedrich W.: Behandlungsverfahren von Sojavolbohnen - Eiweiss Qualität und Öherdaulichkeit, "Fette, Seifen, Anstrichmittel" 1983, Nr. 9, 346-355.
 • Gogolewski M., Kałucka M.: Wpływ krajowych emulgatorów na trwałość tłuszczu cukierniczego, "Tłuszcze Jadalne" 1988, XXVI, 3-13.
 • Goryl A.: Problemy estymacji nieliniowej na przykładzie krzywej logistycznej, praca doktorska, AE, Kraków 1987.
 • Goryl A., Walkosz A.: O wyznaczaniu parametrów krzywych Törnquista, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1987, nr 256.
 • Gourieroux Ch.: Econométrie des variables qualitatives, "Economica". Paris 1989.
 • Grela-Jaśkowska J., Duda I., Marcinkowska E.: Przeżywalność wybranych szczepów bakterii na materiałach podeszwowych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986, nr 221, 101-111.
 • Gudaszewski T., Szumilak K.: Badanie własności przeciwutleniających bieszczadzkiego rafinatu dymu wędzarniczego i jego frakcji, "Tłuszcze Jadalne" 1985, XXM, 19-27.
 • Gudaszewski T., Szumilak K.: Badanie zmian zapachu oleju sojowego podczas autooksydacji, "Tłuszcze Jadalne" 1984, XXII, 2-15.
 • Haberowa H., Sobczak E., Piętka A.: Jakość drożdży piekarskich na rynku warszawskim, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1989, t. 6, 7.
 • Hellwig Z.: Zarys ekonometrii, wyd. III, PWE, Warszawa 1973.
 • Hofman T.: Problemy oceny własności zapachowych mydeł toaletowych. "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1983, nr 166, 129-143.
 • Hoover G., Campbell A., Spain P.J.: Hoover's Handbook. Profiles of over 500 Major Corporations - 1991, Publishers Group West, Hollis, Emeryville, California, USA, 1991.
 • Jakubowski A., Rudzka Z.: Pomiar stabilności tłuszczów metodą AOM. "Tłuszcze Jadalne" 1968, t. 2, 72-83.
 • Jasiński L.J.: Optymalizacja dostawy towarów na zaopatrzenie rynku w warunkach niepewności, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Monografie i syntezy, Warszawa 1987, nr 42.
 • Jędryka T.: Wpływ różnych sposobów konserwowania na jakość soku pitnego jabłkowego, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1981, nr 144, 191-197.
 • Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych. K. Stokłosa i inni, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", praca w ramach programu resortowego RP BP III-41-06-6.4, PTT, Kraków 1988.
 • Kinetyka kwalitonomiczna. Kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów, pod red. K. Stokłosy, wyd. II, AE, Kraków 1990.
 • King E.L.: Introduction à la cinefique chimique. Vitesses et mécanismes ch. reactions, Ediscience, Paris 1968.
 • Knorre W.A.: Pharmakokinetik - Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen, Akademie-Verlag, Berlin 1981.
 • Kolek J.: Korelacja między krótkotrwałymi i długotrwałymi badaniami migracji globalnej składników powłok lakierowych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986, nr 221, 77-78.
 • Kolman R.: Rola nauki w systemie sterowania jakością, "Problemy Jakości", Warszawa 1977, nr 5.
 • Kołakowski E., Jachimiak W.: Wpływ panierowania oraz panierowania i obsmażania na trwałość mrożonych filetów rybnych, "Przemysł Spożywczy" 1988, XXXV, 96-98.
 • Kołodziejczyk E.: Badanie trwałości i przemieszczania się herbicydu Perzotox w glebie w warunkach laboratoryjnych, "Pestycydy" 1985, t. 1, 7-13.
 • Kołożyn-Krajewska D.: Wpływ pH wody stosowanej do gotowania makaronu na jego własności, "Przemysł Spożywczy" 1980, XXXV, 207.
 • Kondratowicz E.: Kinetyczna ocena wag cech jakości i okresów gwarancji produktów spożywczych, Materiały XVI Sesji Nauk. Komitetu Technol. i Chemii Żywności PAN, Wrocław 1985, 175.
 • Kondratowicz E.: Kinetyczna ważkość cechy, Materiały Konf. Nauk. PTT, Trzemeśnia 1988, 44.
 • Kondratowicz E.: Kinetyczne badania stabilności produktów tłuszczowych z obrotu towarowego, "Tłuszcze Jadalne" 1987, nr 4, t. XXV, 3-9.
 • Kondratowicz E.: Krytyczna ocena metody AOM, Materiały II Krajowego Sympozjum Chemii i Technol. Tłuszczów PAN, NOT i Politechniki w Gdańsku 1985, 268-270.
 • Kondratowicz E.: Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego z wykorzystaniem kinetycznych parametrów kwasu oleinowego, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1990, nr 338, 25-39.
 • Kondratowicz E.: Ocena szybkości zmian fizykochemicznych cech jakości za pomocą czasu określonego stopnia przemiany na przykładzie szybkości wzrostu liczby kwasowej w tłuszczach jadalnych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1984, nr 186, 27-41.
 • Kondratowicz E.: Ocena wpływu temperatury na szybkość procesów wzrostu liczby Lea LOO(t) w oleju uniwersalnym, "Roczn. Instytutu Przem. Mięsnego i Tłuszczowego" 1992/1993, t. XXIX/XXX, 107-116.
 • Kondratowicz E.: Porównanie trwałości oleju rzepakowego produkcji polskiej i francuskiej, Materiały XIX Konf. Nauk. Kom. Techn. i Chemii Żywności PAN, Szczecin 1988,191.
 • Kondratowicz E.: Wpływ powierzchni zetknięcia się kwasu oleinowego z powietrzem na szybkość wzrostu liczby nadtlenkowej LOO(t) w oleju uniwersalnym, "Roczn. Instytutu Przem. Mięsnego i Tłuszczowego" 1992/1993, t. XXIX/XXX, 117-127.
 • Kondratowicz E.: Zastosowanie kwasu chromowego do oceny podatności produktów tłuszczowych na utlenianie, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1985, nr 205, 93-102.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K.: Kinetyczna ważkość cechy i okres gwarancji, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989, nr 301, 21-28.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K.: Kritische Bemekungen zu den gegenwärtig angewandten Prüfmethoden der Stabilität von Fettprodukten und Antioxidanten, "Forum Ware" 1993, Nr. 1-4, 74-78.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K.: Krytyczne warunki liczby Lea i smakowitości w ocenie okresu trwałości oleju uniwersalnego, "Zeszyty Naukowe". AE, Kraków 1993, nr 397, 31-39.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K.: New Methods Evaluating the Rate and Mechanics of Changes in Product Quality, Materiały Konf. Nauk. "New Quality fot the Future", AE, Poznań 1993, B-25.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K.: Nowa metoda oceny podatności produktów tłuszczowych do ulegania zasadowej hydrolizie, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1990, nr 338, 25-39.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K.: Nowe metody oceny szybkości i mechanizmu zmian jakości żywności, Materiały XXIV Sesji Nauk. KTChiŻ PAN nt. "Jakość żywności - uwarunkowania surowcowe i technologiczno", Wrocław 1993,288.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K.: Szybkość spalania wybranych produktów tłuszczowych, Materiały XV Sesji Nauk. Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Warszawa 1984, 223-225.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K.: Wyznaczanie okresu trwałości oleju uniwersalnego metodą przyspieszoną, Materiały Sesji Naukowej KTiChŻ PAN, Poznań 1992, 21-23.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D.: Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989, nr 301, 5-20 oraz Materiały XVIII Konf Nauk. Kom. Techn. i Chemii Żywności PAN, Gdańsk 1987, 163.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D.: Krytyczne uwagi o współczesnych metodach oceny stabilności produktów tłuszczowych i antyutleniaczy, "Tłuszcze Jadalne" 1986, nr 2, 1 -9.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D.: Krytyczne uwagi o współczesnych metodach oceny stabilności produktów tłuszczowych i antyutleniaczy, "Tłuszcze Jadalne" 1986, nr 3, 3-10.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D.: Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania, Problemy Magazynowania i Transportu, Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań 1988, nr 3-4, 68-75.
 • Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D.: Ważność sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego, Materiały XIX Sesji Nauk. Kom. Techn. i Chemii Żywności PAN, Szczecin 1988, 22.
 • Kot M. : Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1984, nr 89.
 • Kozłowska H., Nowak H.: Warunki inaktywacji myrozynazy w całych i spłatkowanych nasionach, "Przemysł Spożywczy" 1988, XXXV, 23-25.
 • Krełowska-Kułas M.: Wpływ żywienia zimowego i letniego na jakość i trwałość mięsa wieprzowego mrożonego, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1983, nr 166, 223-229.
 • Krełowska-Kułas M., Kędzior W.: Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1983, nr 166, 215-220.
 • Lecaillon J.: Analyse macroéconomique, Cujas, Paris 1969.
 • Lewicki P.P., Lenart A., Mroczek T.: Badanie wpływu czasu i wilgotności powietrza w metodzie statyczno-eksykatorowej na kształt izoterm sorpcji wody wybranych produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 1987, XXXIV, 22.
 • Linoleic Acid Oxydation Catalysed by Varions Amino Acids and Curpic Jons in Aqueons Media. R.S. Farag et al., Fette, Seifen, Antrichmittel 1980, 390-394, 487-490.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Stokłosa K.: Określenie higroskopijności pieczywa cukierniczego na przykładzie wybranych herbatników, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1984, nr 189, 31-38.
 • Mariani C.: Problemy związane z kontrolą jakości tłuszczów, "Riv Sort. Grasse" 1987, t. 8 oraz "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 4, 119.
 • Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym. J. Czermiński i inni, PWN, Warszawa 1974.
 • Moreau C., Payen J.P.: Cinetiąue chimique, Berlin, Paris 1990, 191.
 • Niewiadomski H.: Technologia tłuszczów jadalnych, WNT, Warszawa 1979.
 • Niewiadomski H., Zwierzykowski A.: A Study of Kinetics and Thermodynamics of Fat Autooxidation by Polarografie and Potentiometric Methods to Obtein Basic Information for Expanding the Utilisation of Fats, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1969.
 • Nowa metoda oznaczania trwałości ciekłych emulsji margarynowych: H. Szeląg i inni, "Tłuszcze Jadalne" 1986, XXIV, 1-7.
 • Nowak E., Stokłosa K, Skrzypek M.: Zmiany wybranych cech jakości chleba skrobiowego w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986, nr 224, 15-29.
 • Omar M., Śmietana Z., Poznański S.: Technologia oraz charakterystyka sera i serowitu solankowego, "Przemysł Spożywczy" 1982, XXIX, 124-126.
 • Oosten C., Poot C., Bensen A.C.: The Precision of the Swift Stability Test. "Fette, Seifen, Anstrichmittel" 1981, Bd. 4, 133-135.
 • Osiewalski J.: Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównodniowych modeli ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1991, nr 100.
 • Pałasiński J., Międzybrodzka A.: Wpływ warunków przechowywania na jakość czipsów, "Przemysł Spożywczy" 1990, nr 1, 17.
 • Pardun H., Krool E.: Bestimmung der Oxydationsstabilität von Ölen und Fetten mit Hilfe einer automatischen Version des SWIFT-Testes, "Fette. Seifen Anstrichmittel" 1972, Nr. 6, 366-375.
 • Pardun H., Krool E.: Der Schaal-Test, ein einfaches Mittel zur Bestimmung der Oxydationsstabilität von Ölen und Fetten, "Deutsche Lebensmittel-Rundschau" 1970, Nr. 12, 413-421.
 • Paul G., Becker K., Heiis R.: Über den Einfluss von Licht auf den oxidativen Verderb von Speiseölen. Reaktionskinetik, "Fette, Seifen, Anstrichmittel" 1974, Bd. 76, 397-400.
 • Pęziński W.: Jełczenie oksydatywne olejów roślinnych zawierających kwas linolenowy, "Tłuszcze Jadalne" 1971, t. 1, 13-20.
 • Pietrzyk C.: O równaniu szybkości reakcji tworzenia i rozpadu nadtlenków, "Roczniki Technologii i Chemii Żywności" 1960, t. 6, 19-42.
 • Piłat K., Tokoferole, ich własności i zastosowanie, "Tłuszcze Jadalne" 1968, t. 1, 32-41.
 • Polańska M., Stokłosa K.: Wpływ produktów reakcji na szybkość zasadowej hydrolizy morfolidu kwasu trans p-chloro-cynamonowego, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1978, nr 94, 77-96.
 • Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1983, 17.
 • Rutkowski A., Krygier K.: Technologia i analiza tłuszczów jadalnych. SGGW AR, Warszawa 1979.
 • Sikora T.: Zmiany niektórych wyróżników jakościowych przecierowych soków warzywnych podczas ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe", AE. Kraków 1981, nr 144, 181-189.
 • Sikora U.: Przedłużanie okresów gwarancji dla wafli, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 1985, t. 2, 7.
 • Słomczykowski J.: Ochrona żywności w Danii, "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 254-255.
 • Słowikowska J., Raczyńska J.: Badania nad wpływem oleju rzepakowego jako czynnika stabilizującego mniej stabilne oleje roślinne, "Tłuszcze Jadalne" 1976, t. 1, 17-24.
 • Słowikowska J., Raczyńska J.: O zależnościach pomiędzy niektórymi metodami badania stabilności tłuszczów, "Tłuszcze Jadalne" 1970, t 6, 297-302.
 • Stanisz T.: Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotelinga i Tintnera, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1980, XXII, 43.
 • Stanisz T.: Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1986, 295.
 • Starasz T., Smaga E.: Przekształcalność afiniczna funkcji a separowalność, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988, nr 268, 29-43.
 • Statystyka matematyczna w zastosowaniach. J. Steczkowski i inni, AE, Kraków 1979, 409.
 • Stokłosa K.: Kinetyka kwalitonomiczna. Wybrane zagadnienia oceny szybkości zmian fizykochemicznych parametrów jakości, Materiały Symp Nauk. IT AE, Kraków 1983, 107-119.
 • Stokłosa K.: Problemy oceny trwałości towarów rynkowych, Materiały Symp. Nauk. AE, Kraków-Mogilany 1986, 2202-223.
 • Stokłosa K.: Wybrane problemy oceny trwałości wyrobów, Materiały Konf. Nauk. PTT, Trzemeśnia 1988, 13-16.
 • Stokłosa K., Bachorczyk S.: Szybkość ubywania witaminy C w roztworach modelowych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986, nr 224, 15-19.
 • Stokłosa K., Kondratowicz E.: Afiniczna przekształcalność krzywych zmian miar cech jakości, Materiały Sesji Nauk. Kat. Technologii i Jakości Produkcji SGPiS, Warszawa 1984, 87-88.
 • Stokłosa K., Kondratowicz E.: Kinetyczna ocena szybkości i mechanizmu procesów inflacji, AE, Rector's Lectures, Kraków 1993, No. 13.
 • Stokłosa K., Kondratowicz E., Sybistowicz D.: Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988, nr 275, 39-51.
 • Stokłosa K., Lox F., Walden-Kozłowska A.: Różnicowanie jakości folii opakowaniowych na podstawie wybranych parametrów kinetycznych migracji globalnej, Materiały II Konf. Nauk. Katedry Technol. i Jakości Produkcji SGPiS, Warszawa 1986.
 • Stokłosa K., Stobiecka J.: Wpływ oddziaływania modelowego soku z czarnej porzeczki na zmianą połysku białej emalii tytanowej, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988, nr 276, 147-164.
 • Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E.: Kinetyka kwalitonomiczna. Kinetyka zmian cech jakości towarów, Materiały Konferencji Nauk. IT AE i Oddziału PTT w Poznaniu, Poznań 1984, 68.
 • Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E.: Kinetyka kwalitonomiczna. Kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów, wyd. I, AE, Kraków 1985.
 • Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E.: Kinetyka kwalitonomiczna. "Problemy Jakości" 1984, nr 3, 10-14.
 • Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E.: Kinetyka przemian produktów spożywczych, Materiały XVI Sesji Nauk. Kom. Technol. i Chemii Żywności PAN, Wrocław 1985, 174.
 • Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E.: Problems oj Estimation of Stability of Commodity, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988, nr 237. 253-272.
 • Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E.: Wybrane zagadnienia kinetyki reakcji tłuszczów, Materiały II Kraj. Symp. PAN, NOT i Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1985, 294-296.
 • Sybistowicz D.: Metody kinetyczne w ocenie jakości produktów i produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1985, nr 205, 5-58.
 • Sybistowicz D.: Problemy otrzymania i oceny jakości produkcji chemicznych środków chwastobójczych: monolinuronu i linuronu, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1982, nr 56.
 • Sybistowicz D.: Symbole i terminologia wielkości fizykochemicznych i ich jednostek, AE, Kraków 1983, 63.
 • Sybistowicz D.: Szybkość średnia jako porównywalny, kinetyczny parametr jakości, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1984, nr 186, 15-25.
 • Sybistowicz D., Kondratowicz E., Stokłosa K.: Okres indukcji w ocenie stabilności tłuszczów, Materiały II Kraj. Symp. Chemii i Technol. Tłuszczów, PAN, NOT i Politechnika Gdańska, Gdańsk 3985, 297-200.
 • Sybistowicz D., Stokłosa K.: Etude cinétique des reactions d'hydrolise de la p-chlore-benzoyle-morpholine, "Roczniki Chemii" 1972, t. 46, 2061-2067.
 • Sybistowicz D., Stokłosa K.: Kinetyka kwalitonomiczna. Klasyczne funkcje kinetyczne w ocenie szybkości zmian fizykochemicznych parametrów jakości, Materiały II Symp. Nauk. AE, Kraków 1983, 121-128.
 • Sybistowicz D., Stokłosa K.: Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-pirydyny, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1978, nr 94, 97-104.
 • Sybistowicz D., Stokłosa K.: Szybkość zasadowej hydroliry acyloamin. "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1981, nr 149, 47-59.
 • Szybkość kwaśnienia mleka: A. Miłkowska i inni, "Zeszyty Naukowe", AE. Kraków 1980, nr 128, 223-236.
 • Sławska E., Gołębiowski T.: Miody naturalne wzbogacane propolisem. określenie trwałości, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986, nr 224, 57.
 • Świderski F., Waszkiewicz B., Dudziak K.: Wpływ przechowywania kawy w różnych opakowaniach na jej cechy jakościowe, Przegląd Gastronomiczny" 1983, nr 1, 21.
 • Thermodynamique et cinétique chimiques: L. SchufFenecker et al., Technique et Documentation - Lavoisier, Toulouse 1991.
 • Tiigner D.: Analiza organoleptyczna żywności, Przem. Lekki i Spoż., Warszawa 1957.
 • Tyszkiewicz S.: Normowanie stanu jakościowego żywności w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 8-9, 228-231.
 • Wąsik B.: Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1977, nr 36, 134.
 • Wąsik B., Elementy dynamiki systemowej dla ekonomistów, AE, Kraków 1983.
 • Wen-Hsuan Chang: A New Method of Determining the order of Reaction and the Reaction Constant from Kinetics Data. "J. Phys. Chem" 1957, t. 61, 819.
 • Wieczorek C.: Wpływ warunków przechowywania na zmiany organoleptycznych właściwości trwałego pieczywa cukierniczego, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 1988, t. 3, 17.
 • Wieczorek T.: Doświadczenia przemysłowe nad obniżeniem emisji związków fluorowych podczas stapiania szkliw emalierskich, Huta "Silesia", Rybnik 1980, 1-15.
 • Witekowa S.: Kinetyka chemiczna, PWN, Warszawa 1962.
 • Wituszyńska B.: Wpływ czasu składowania mrożonych śledzi i dorszy na zawartość witamin grupy B, "Przemysł Spożywczy" 1983, XXX, 260.
 • Wpływ sterylizacji i przechowywania konserw warzywno-mięsnych na trwałość różnych form witaminy B1, J. Wilska-Jeszka i inni, "Przemysł Spożywczy" 1990, XXXVII, 500.
 • Zawidzki J.: Kinetyka chemiczna. Komitet Uczczenia Pamięci Prof. J. Zawidzkiego, Warszawa 1931.
 • Zmiany jakości olejów rybnych po transporcie morskim i podczas składowania: T. Witas i inni, "Tłuszcze Jadalne" 1986, XXIV, 8-21.
 • PN-60/A-86921 - Oznaczanie liczby kwasowej.
 • PN-66/A-04020 - Analiza sensoryczna. Zasady ogólne.
 • PN-76/A-86914 - Oznaczanie liczby jodowej.
 • PN-76/A-86918 - Oznaczanie zawartości nadtlenków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002292

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.