PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 123 | 139
Tytuł artykułu

Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt

Warianty tytułu
Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem pracy było określenie wpływu podstawowych czynników kształtujących wartość rzeźną zwierząt na cechy jakościowe mięsa i tłuszczu jagniąt. W badaniach uwzględniono: wiek, masę ciała, średnie dzienne przyrosty masy ciała, rasę i płeć.
EN
The analysis of the impact of age. slaughter weight, breed and sex of lambs on the chemical composition, physical properties and sensory characteristics of meat leads to a conclusion that the age of lambs was a primary factor of meat characteristics variations. With age moisture content decreased and fat content increased, total colour content increased, the characteristic flavour of the meat became more prominent, the lightness of colour faded and water-holding capacity increased in one of the three populations under investigation. The following features attributed to age were also transformed: fatty acids composition, total collagen content and soluble collagen content, thermal drip and natural drip, tenderness, juiciness and palatability. Slaughter weight was found to have a significant impact on the composition and characteristics of meat. Breed and sex of lambs, on the other hand, were not observed to alter the quality of meat. The determined correlations between fat content in half-carcasses and indicators of their fatness and meat properties may justify a statement that a lower content of fat tissue in a carcass does not affect adverselly the quality of meat. Moderate and high correlation was observed between quality factors of meat and age slaughter weight and some features of the carcass. The calculated regression equations confirm the value of the quoted features of pre- and post- slaughter lambs for the initial assessment of meat. It follows from the correlation and regression analysis that features describing the quality of meat are highly interdependent. Fat content was found to influence other quality factors and in particular the sensory features of meat. Of great importance are also the relationships between tenderness measured instrumentally and palatability. between various methods of tenderness assessment as well as sensory features of meat. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Abas M.F., Al-Aswad M.B., El-Badawi A.A.: Die Bewertung einiger irakischer Fleischarten. L Chemische Zusammensetzung. Fleischwirtschaft 1980. 60(12), 2230-2232.
 • Alvi A.S.: Der Einfluss des Geschlechtes auf die Ausbeute von Ladenteilstücken und Schlachtkörperzusammensetzung von Schafen. Fleischwirtschaft 1980, 60 (4), 756-762.
 • Alvi A.S.: Der Einfluss des Geschlechtes auf die Eigenschaften der Muskulatur bei Schafen. Fleischwirtschaft 1980, 60 (5), 1063-1073.
 • Alvi A.S.: Der Einfluss des Geschlechtstypes auf die FleischqualiätScigenschäften bei Schafen. Fleischwirtschaft 1980, 60 (11), 2067-2073.
 • Atkins K.D., Thompson J.M.: Carcass characteristics of heavy-weight crossbred lambs. I. Growth and carcass measurements. Austral. J. Agric. Res. 1980, 30, 1197-1205.
 • Bailey A.J.: Aufbau von Bindegewebe und die damit verbundene Qualität beim Fleisch in: 34. Internationaler Kongress für Fleischwissenschaft und Technologie in Brisbane (Berichterstatter Potthast K.) - Fleischwirtschaft 1988, 68 (11), 1402-1412.
 • Bańkowska-Pennar H., Ślawska E.: Przegląd metod wyznaczania współczynników ważkości w ocenach jakości wyrobów. Towaroznawstwo Problemy Jakości 1979, PTT, Łódź-Kraków. 35-40.
 • Baryłko-Pikielna N.: Zarys analizy sensorycznej żywności. WNT, Warszawa 1975.
 • Batcher O.M., Brant A.W., Kunze M.S.: Sensory Evaluation of lamb and yearling mutton flavors. J. Food Sci. 1969 34, 272-274.
 • Bligh E.G., Dyer W.J.: A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. Biochem. Physiol. 1959, 37, 911.
 • Borys B.: Jakość tuszy i mięsa jagniąt z krzyżówek przemysłowych. Praca doktorska. Instytut Zootechniki, Kraków 1979.
 • Borys B., Borys A.: Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość kwasów tłuszczowych w tłuszczu podskórnym i śródmięśniowym u skopów. Rocz. Inst. Przem. Mięs. 1975, XII, 57-68.
 • Borys B., Borys A.: Zmiany zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu skopków tuczonych średnio intensywnie do ciężaru 45 kg. Rocz. Inst. Przem. Mięs. 1975, XII, 69-77.
 • Borys B., Dulewicz R., Orzechowska W., Osikowski M.: Przydatność do tuczu i wartość rzeźna jagniąt z dwustopniowego krzyżowania towarowego owiec marynosowych z trykami ras plennych (fryz, owca olkuska) i mięsnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1986, 303, 299-307.
 • Bouton P.E., Harris P.V.: A companse of some objective methods used to asses meat tenderness. J. Food Sci. 1972, 37, 218-221.
 • Bouton P.E., Harris P.V., Ratcliff D., Roberts D.W.: Shear force measurements on cooked meat from shepp of various ages. J. Food Sci. 1978, 43, 1038-1039.
 • Bouton P.E., Harris P.V., Shorthose W.R.: The effects of ultimate pH on ovine muscle: water-holding capacity. J. Food Sci. 1972, 37, 351-355.
 • Boylan W.J., Berger Y.M., Allen C.E.: Fatty acid composition of finnsheep crossbred lamb carcasses. J. Anim. Sci. 1976, 42 (6), 1421-1426.
 • Brennand C.P.: A study of meat flavor. Utah Science 1983, 44 (3), 70-73.
 • Bünning K., Hamm R.: Über die Häminbestimmung in Fleisch mittels der Methode von Hornsey. Fleischwirtschaft 1970, 50 (11), 1541-1542, 1545.
 • Burgkart M.: Einflüsse auf die Schiachtkörperqualität beim Lamm. Deutsche Schaftzucht 1986, 78 (23), 455-456.
 • Butler-Hogg B.W., Francobe M.A., Dransfield E.: Carcass and meat quality of ram and ewe lambs. Animal Prod. 1984, 39 (1), 107-114.
 • Chang T.S., Evans R., Hood R.L.: Sire effect on fatty acid composition of ovine adipose tissue. J. Anim. Sci. 1980, 51 (6), 1314-1320.
 • Ciuruś I., Drożdż A., Krupiński J.: Przydatność do tuczu i wartość rzeźna mieszańców z dwustopniowego krzyżowania polskich owiec górskich. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 1986, 303, 203-212.
 • Cramer D.A.: Chemical compounds implicated in lamb flavour. Food Technol. 1983, 37 (5), 249-257.
 • Cross H.R., Smith G.C., Carpenter Z.L.: Palatability of idividual muscles from ovine leg steaks as related to chemical and histological traits. J. Food Sci. 1972, 37, 282-285.
 • Crouse J.D.: The effects of breed, sex, slaughter weight, and age on lamb flavor. Food Technol. 1983, 37 (5), 264-268.
 • Crouse J.D., Busboom J.R., Field R.A., Ferrel C.L., The effects of breed, diet, sex, location and slaughter weight on lamb growth, carcass composition and meat flavor. J. Anim. Sci. 1981, 53 (2), 376-386.
 • Grouse J.D., Ferrel C.L., Cross H.R.: The effects of dietary ingredient, sex and slaughter weight on cooked meat flavor profile of market lamb. J. Anim. Sci. 1983,57 (5), 1146-1153.
 • Czermiński J.B., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A.: Metody statystyczne dla chemików. PWN, Warszawa 1986.
 • Czernek S., Mróz K.: Wpływ krzyżowania towarowego na użytkowość mięsną i wełnistą owcy pogórza. Rocz. Nauk. Zoot. 1982, Mon. Rozpr. 20, 113-125.
 • Domenech V., Pena F., Aparicio F., Mendez D.: Características de la canal en corderos de raza Segurena. II. Rendimientos y despiece de la canal. Arch. Zoot. 1990, 39(144), 109-121.
 • Domenech V., Pena F., Aparicio F., Tovar J., Mendez D.: Crecimiento y dsarrollo de los tejidos en canales de corderos de raza Segurena. Arch. Zoot. 1989, 38 (141), 189-207.
 • Doroszewska Z., Osikowski M., Doroszewski B., Różyczka J.: Jakość mięsa jagniąt rasy merynos w zależności od wieku i systemu tuczu. Gosp. Mięs. 1968. 11. 11-13."
 • Doroszewski B., Osikowaski M., Doroszewska Z., Janasz M.: Jakość mięsa tryków i skopów rasy merynos polski ubijanych w różnym wieku. Gosp. Mięs. 1968, 7, 20-22.
 • Dowierciał R., Boniecka-Nowicka M., Rejt J.: Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa baraniego. Przem. Spoż. 1976, XXX (12), 429-431.
 • Dransfield E., Nute G.R., Hogg B.W., Walters B.R.: Carcass and eating quality of ram, castrated ram and ewe lambs. A nim. Prod. 1990, 50 (2), 291-299.
 • Dyren F.D., Marchello J.A.: Influence of total lipid and fatty acid composition upon the palability of three bovine muscles. J. Anim. Sci. 1970, 31 (3), 36-41.
 • Eckert W., Fuchs R., Hoffman M., Fix H.P.: Untersuchungen zum Einlluss des Alters der Tiere und des Fütterungsregimes auf quantitative und qualitative Merkmale von intesiv gemästeten Lämmern. 3. Mitteilung. Ausgewählte Merkamle der Schlachtleistung sowie Inhaltsstoffe des Schlachtkörpers und bestimmter Teilstücke. Arch. Tierernährung 1981, 31 (11/12), 835-847.
 • Endrcss J.G.: An apparatus for the rapid preparation of fatty acid estsers from lipids for gas chromatographic analysis. J. Am. Oil Chem. Soc. 1966, 43 (10). 600.
 • Fahmy M.H.: The accumulative effect of Finnsheep breeding in crossbreeding schems: market lamb Produktion from crossbred ewes. Can. J. Anim. Sci. 1989, 69 (1), 47-55.
 • Fahmy M.H., Boucher J.M., Poste L.M., Gregoire R., Butler G., Comeau J.E.: Feed efficiency caracass characteristics, and sensory quality of lambs, with or without prolific ancestry, fed diets with different protein supplements. J. Anim. Sci. 1992, 70 (5), 1365-1374.
 • Field R.A., Wiliams J.C., Ferrel C.L., Grouse J.D., Kunsman I.E.: Dietary alternation of palability and fatty acids in meat from light and heavy weight ram lambs. J. Anim. Sci. 1978, 47 (4), 858-864.
 • Field R.A., Wiliams J.C., Miller G.I.: The effect of diet on iamb flavor. Food Technol. 1983, 37 (5), 258-263.
 • Freudenreich P.: Quality of meat of different lamb population. Proceedings of the European Meeting of Meat Research Workes 1985, 31 (2.15), 80-84.
 • Freudenreich P., Woliny C., Wassmuth R.: Untersuchungen an Lämmern verschiedener Rassen und Kreuzungen. II. Chemische, physikalische und sensorische Ergebnisse. Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung, Kulmbach 1985, 90, 6694-6699.
 • Garrett R.P., Savell I.W., May S.G., Johnson H.K., Cross H.R.: Role of yield and carcass weight on the composition of lamb carcasses. J. Anim. Sci. 1990, 68 (5), 1299-1310.
 • Gawęcki J., Wagner W.: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności. PWN, Warszawa-Poznań 1984.
 • Geenty K.G., Young S.R., Clarke J.N., Wilson I.A.: The effects of lamb breed, slaughter age and sex on carcass fat depth and export grade. Proc. New Zealand Soc. Anim. Prod. 1984, 44, 227-230.
 • Geissler C., Fix H.P., Hoffmann M., Peschke I.: Untersuchungen zum Einfluss des Alters der Tiere und die Fütterungsregimes auf quantitative Merkmale von intensiv gemästeten Lämmern. 4. Mitteilung. Anteil der einzelnen Fettsäueren in verschiedenen Körperfettproben. Arch. Tierernährung 1981, 31 (11/12), 849-859.
 • Göhler H.: Zu einigen Fragen der Fleischqualitat beim Schaf. Fleisch 1985, 8, 149-150.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś Z.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
 • Hamm R.: Beziehungen zwischen dem Wasserbindungsvermögen des Fleisches und sensorischen Faktoren der Fleischqualität. Fleischwirtschaff 1977, 8, 1502-1507.
 • Hamm R.: Kolloidchemie des Fleisches. P. Parcv Verlag Berlin-Hamburg. 1972.
 • Hawkins R.R., Kemp I.D., Ely D.G., Moody W.D., Vimini R.J.: Carcass and meat characteristics of crossbred lambs born to ewes of different genetic types and slaughtered at different weights. Livestock Produktion Science 1985,12,242-250.
 • Hoffman K.: Der pH-Wert. Ein Qualitätskriterium für Fleisch. Fleischwirtschaft 1987, 67 (5), 557-562.
 • Hofmann K.: 30. Europäischer Fleischforscherkongress in Bristol. Fleischwirtschaft 1985, 65 (2), 173-177.
 • Hofmann K.: Qualitätsbegriffe bei Fleisch und Fleischerzeugnissen. Bedeutung in Wissenschaft und Praxis. Fleischwirtschaft 1993, 73 (1), 16-28.
 • Hopkins D.L., Jackson R.B., Saunders K.L.: Reduction of testicular parenchyma at marking. Effect on lamb growth, carcass fatness and sexual development. Austral. J. Exp. Agric. 1991, 31 (5), 597-601.
 • ISO 3496-1978. Meat and meat products - Determination of L(-) hydroxy- proline content (Reference method).
 • Jackowska H., Burgkart M., Alps H., Matzke P.: Untersuchung von Fleisch- und Fettqualitätskriterien bel Mastlämmern. Fleischwirtschaft 1984, 64 (3), 346-348. 351.
 • Janitz W.: Chemiczne wskaźniki wartości odżywczej mięsa i jego przetworów oraz tłuszczu zwierzęcego. Zbiór wybranych metod analitycznych. AR, Poznań 1985.
 • Jeremiah L.E., Smith G.C., Carpenter Z.L.: Palatability of individual muscles from ovine leg steaks as related to chronological age and marbling. J. Food Sci. 1971,35, 45-47.
 • Judge M.D.: Meat evaluation: quality. Proceedings: 21st Century Concepts Important to Meat-Animal Evaluation. University of Wisconsin, June, 1991, 285, 136-149.
 • Kadim I.T., Purchas R.W., Davies A.S., Rae A.L., Barton R.A.: Meat quality and muscle fibre type characteristics of Southdown rams from high and low back fat selection lines. Meat Sci. 1993, 33 (1), 97-109.
 • Kemp J.D., Mahyuddin M., Ely D.O., Fox J.D., Moody W.G.: Effect of feeding systems, slaughter weight and sex on organoleptic properties, and fatty acid composition of lamb. J. Anim. Sci. 1981, 51 (2), 321-330.
 • Kemp I.D., Shelly J.M., Ely D.G.: Effects of castration and slaughter weight on fatness, cooking losses and pal ability of lamb. J. Anim. Sci. 1972, 4. 560-562.
 • Ketz H.A., Weibelzahl H.: Zum ernährungsphysiologischen Wert von Schaffleisch. Fleisch 1985, 8, 151-152.
 • Kędzierska W.: Metoda porównawczych badań nad użytkownością mięsną owiec i próba jej zastosowania, lesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1968, 81, 221-229.
 • Kędzior W.: Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec. Materiały z XVIII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN nt. "Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne", Gdańsk-Sobieszewo, 29-30 VI 1987, 47.
 • Kędzior W.: Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt. Materiały z Sympozjum Komitetu Chemii Analitycznej PAN nt. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi", AM, Kraków, 7-8 VI 1990,77.
 • Kędzior W.: Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz. 1991, XXVIII, 121-133.
 • Kędzior W.: Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz. 1991, XXVIII, 135-147.
 • Kędzior W.: Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa. Zeszyty Naukowe AE, Poznań, 1986, 149, 117-123.
 • Kędzior W.: Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych. Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 1984, 189, 115-119.
 • Kędzior W., Kosowicz K.: Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytku masy mięsa jagnięcego. Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 1993,396,11-20.
 • Kieć W.: Próba określenia ilości mięsa w tuszach jagniąt owiec długoterminowych bez konieczności szczegółowej dysekcji. Praca doktorska, Instytut Zootechniki, Kraków 1982.
 • Kiten A.H.: Palatability of meat from electrically stimulated carcasses of yearling and older entire male and female sheep. J. Food Technol. 1983, 5, 639-649.
 • Klein S.: Einige Gesichtspunkte für die Fleischbeurteilung. Fleischwirtschaft 1971, 51 (9), 1389.
 • Kołczak T.: Biologiczne podstawy technologii mięsa. AR, Kraków 1983.
 • Komar-Żak C.: Wyniki tuczu jagniąt pochodzących z krzyżowania maciorek merynosowych z trykami olkuskimi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1986, 303, 195-202.
 • Korman K., Musiał A., Osikowski M.: Przydatność do tuczu, wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt z dwustopniowego krzyżowania owiec merynosowych z trykami tej samej rasy mięsnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1986, 303, 273-285.
 • Korzeniowski W., Bojarska U., Ostoja H.: Skład chemiczny oraz niektóre właściwości technologiczne mięsa jagniąt polskich owiec długowełnistych i nizinnych oraz ich krzyżówek z trykami ras mięsnych. Rocz. Nauk Rol. 1986, B-103 (2), 77-89.
 • Kozal E., Grajczak L.: Wartość rzeźna trój rasowych jagniąt tuczonych do 45 kg. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1986, 303, 213-219.
 • Koziołowa A., Kozioł J.: Analiza instrumentalna. AE, Poznań 1977, 230.
 • Krauze S., Olędzka R., Fundowicz A.: Badanie strawności różnych rodzajów mięs surowych, a także poddanych procesom termicznym. Rocz. PZH 1970. 1,39.
 • Krupiński J., Knapik J.: Jagnięcina - cennym ale niedostatecznie wykorzystanym gatunkiem mięsa. Biul. Inf. Inst. Zoot. 1986, XXIV (5-6), 72-82.
 • Krzywicki K., Wichłacz H.: Charakterystyka ważniejszych wyróżników jakości wołowiny. Przem. Spoż. 1974, XXVIII, 344-348.
 • Kühne D.: Fettsäuermuster verschiedener Tierarten. Fleischwirtschaft 1985. 65 (2), 201-204.
 • Lempka A. (red.): Towaroznawstwo. Produkty spożywcze. PWE, Warszawa 1985.
 • Lewczuk A., Bochno R., Kuchta G.: Przydatność masy i wymiarów ciała polskich owiec długowełnistych w różnym wieku do oceny zawartości składników tkankowych w półtuszy. Zeszyty Naukowe ART, Olsztyn 1980, 20. 123-134.
 • Lewczuk A., Brzostowski H., Bochno R.: Zastosowanie równań regresji wielokrotnej do szacowania zawartości mięsa, tłuszczu i kości w tuszach baranich. Rocz. Nauk Rol. 1978, B-99 (1), 45-54.
 • Lirette A., Seoane J.R., Minivielle F., Froehlich D.: Effects of breed and castration on conformation, classification, tissue distribution, composition and quality of lamb carcasses. J. Anim. Sci. 1984, 58 (6), 1343-1357.
 • Lloyd W.R., Slyter A.L., Costello W.J.: Effect of breed, sex, and final weight on performance, carcass characteristics and meat palatability of lambs. J. Anim. Sci. 1981, 51 (2), 316-320.
 • Łabędzka S.: Charakterystyka wartości mięsa owiec rasy Kent z aktualnych warunków produkcyjnych na Pomorzu Zachodnim. Cz. II. Zeszyty Naukowe AR, Szczecin 1973, 41 (7), 99-119.
 • Ładoński W., Gospodarek T.: Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych. PWN, Warszawa-Wrocław 1986.
 • Mahyuddin M.: Effect of feeding system, slaughter weight and sex on lamb carcass characteristics, palatability, histology and fatty acid composition. University of Kentucky. Disertation Abstracts International 1977, 38 (2). 427.
 • Marek T., Noworol C.: Wprowadzenie do wielozmiennowej analizy regresji. UJ, Kraków 1985, 498.
 • Misock J.D., Campion D.R., Field R.A., Riley M.L.: Palatability of heavy ram lambs. J. Anim Sci. 1976, 42, 1440-1444.
 • Mulvaney D.R.: How growth affects composition. Proceedings: 21st Century Concepts Important to Meat-Animal Evaluation. University of Wisconsin, June, 1991, 285, 55-92.
 • Nawara W., Osikowski M., Kluz J., Modelska M.: Wycena tryków na podstawie badania wartości potomstwa w stacjach oceny tryków. Instytut Zootechniki, Kraków 1963, 166, 1-224.
 • Normy żywienia zwierząt. Wyd. X, PWRiL, Warszawa 1985.
 • Notter D.R., Kelly R.F., Berry B.W.: Effects of ewe breed and management system on efficiency of lamb production: III. Meat characteristics. J. Anim. Sci. 1991,69 (9), 3523-3532.
 • Oliver W.M., Carpenter Z.L., King G.T., Shelton J.M.: Qualitative and quantitative characteristics of ram, wether and ewe lamb carcasses. J. Anim. Sci. 1967,26(2), 307-310.
 • Osikowski M.: Badania nad współzależnością między pomiarami przyżyciowymi i poubojowymi a wartością rzeźną jagniąt merynosowych. Rozprawa habilitacyjna, Instytut Zootechniki, Kraków 1977, 390.
 • Osikowski M., Borys B., Komian K.: Jakość tuszy i mięsa jagniąt z krzyżowania towarowego maciorek merynosa polskiego z trykami ras polskich. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz. 1982, XIX, 43-51.
 • Osikowski M., Borys B., Pecyna J., Skonieczny J.: Przydatność do tuczu i wartość rzeźna jagniąt z dwustopniowego krzyżowania towarowego owiec merynosowych z trykami rasy fińskiej i ras mięsnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1986, 303, 287-297.
 • Pakulski T., Korman K., Osikowski M.: Wstępne obserwacje nad przydatnością do tuczu, wartością rzeźną i jakością mięsa jagniąt owcy kamienieckiej, merynosa polskiego i mieszańców obu tych ras. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1986, 303, 263-271.
 • Pakulski T., Osikowski M.: Jakość mięsa jagniąt żywionych dawkami z udziałem mocznika. Zesz. Probl. Post.Nauk Rol. 1986, 303, 327-333.
 • Pakulski T., Osikowski M.: Przydatność do tuczu, wartość rzeźna i jakość mięsa tryczków mieszańców merynosa bułgarskiego z merynosem polskim i niemieckim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1986, 303, 251-261.
 • Pezacki W. (red.): Technologia mięsa. WNT, Warszawa 1981.
 • Pieniak-Lendzion K., Szeliga W., Kryniewski W., Zagroba E.: Użytkowość mięsna jagniąt pochodzących z jednostopniowego krzyżowania towarowego maciorek polskiej owcy nizinnej z trykami ras mięsnych. Cz. III. Skład tkankowy i rozbiór tuszy. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz. 1990, XXVII, 51-60.
 • Piestrak T., Roborzyński M., Zarnecka A., Kołczak T.: Przydatność do tuczu oraz wartość rzeźna mieszańców F1 polskiej owcy długowełnistej z trykami różnych ras. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1986, 303, 222-228.
 • Piestrak T., Roborzyński M., Szeliga W., Zachara A.: Użytkowość mięsna tryczków - mieszańców pochodzących z jednostopniowej krzyżówki towarowej maciorek długowełnistej owcy polskiej z trykami ras: Ile de France czarnogłówka, merynos i texel. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz. 1980/1981, XVII/XV11I, 43-58.
 • Pinkas A., Marinova P., Monin G.: Influence of age on growth dynamics of muscle fibres, their metabolic type and meat quality in sheep. Proceedings of the European Meeting of Meat Research Workes 1983, 29, I, B.3, 140-145.
 • Pinkas A., Marinova P., Tomov I., Monin G.: Influence of age at slaughter, rearing technique and pre-slaughter treatment on some quality traits of lamb meat. Meat Sci. 1982, 6 (4), 245-255.
 • Pisula A. (red.). Określenie składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych i przydatności technologicznej mięsa różnych odmian bydła czarno-białego. SGGW-AR, Warszawa 1977.
 • PN-73/A-82110 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie zawartości wody.
 • PN-73/A-82111 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie zawartości tłuszczu.
 • PN-75/A-04018 - Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeidahla i przeliczenie na białko.
 • PN-77/A-82058 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie pH.
 • Pospiech E.: Zmiany termiczne białek i ich wpływ na zdolność wiązania wody przez tkankę mięśniową. Roczniki AR, Rozprawy naukowe. Poznań 1990, 208.
 • Prost E.: Higiena mięsa. PWRiL, Warszawa 1985.
 • Prost E.: Kształtowanie się i zmienność podstawowych cech jakościowych mięsa zwierząt rzeźnych. Rozprawa habilitacyjna, AR, Lublin 1977.
 • Purchas R.W., O'Brien L.E., Pendleton C.M.: Some effects of nutrition and castration on meat produktion from male Suffolk cross (Border Leicester-Romney cross) lambs. II. Meat quality. New Zeland J. Agric. Res. 1979, 22 (3), 375-383.
 • Radomska M.J.: 38 Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej. Lizbona 27 IX - 1 X 1987. Komisja Produkcji Owiec i Kóz. Przegl. Nauk. Lit. Zool. 1988, PTZ, XXXIV, 1 (135), 49-56.
 • Radomska M.J., Kędzierska W.: Wskaźniki użytkowości mięsnej u owiec. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1968, 81, 209-219.
 • Radomska M.J., Knothe A.M.: Podstawy zootechniki. PWN, Warszawa 1990.
 • Raporty rynkowe. Rynek mięsa 1994, 6, 19-27.
 • Roborzyński M.: Efektywność krzyżowania towarowego maciorek owiec górskich i długowełnistych z trykami ras mięsnych w produkcji mięsa i skór. Biul. Inf. Inst. Zoot. 1986, XXIV, 5-6 (156-157).
 • Roborzyński M.: Użytkowość mięsa jagniąt mieszańców F1, pochodzących z krzyżowania maciorek polskiej owcy górskiej trykami różnych ras. Acta Agr. Silv. Zoot. 1984, XXVII, 53-65.
 • Roborzyński M.: Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz różnego udziału biostymulatora (Lasalocid) w paszy na wartość użytkową jagniąt mieszańców. Rocz. Nauk. Zoot. Rozprawy habilitacyjne, 1, Instytut Zootechniki, Kraków 1992.
 • Ruszczyc Z.: Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWRiL, Warszawa 1978.
 • Sadowska M., Rudzki J., Sikorski Z.E.: Wpływ kolagenu na wiążące właściwości homogenatów mięsnych. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłusz. 1983/84, XX/XXI, 117-136.
 • SAS User's Guide: Statistics, Cary NC: SAS Institute, 1982.
 • Scheper I.: pH-Wert-Messung an Schweinehälften. Zeitpunkt, Messteile, Aussage. Fleischwirtschaft 1978, 58 (12), 1642-1644, 1646.
 • Scheper I.: Zusammenhänge zwischen ausgewählten Merkmalen des Schlachtkörpers und der Fleischbeschaffenheit beim Schwein. Fleischwirtschaft 1982, 62 (9), 1062-1070.
 • Schiefer G., Schamer E.: Einfluss von Alier, Lebendmasse, Geschlecht und Geburtstyp auf ausgewählte Qualitätsparameter von Mastlainmfleisch. Arch. Tierzucht 1977, 20 (2), 129-136.
 • Sents A.E., Walters L.E., Whiteman J.V.: Performance and carcase characteristics of ram lambs slaughtered at different weights. J. Anim. Sci. 1982, 55 (6), 1360-1369.
 • Sikora T.: Atrakcyjność kulinarna mięsa jagnięcego. Przegl. Gastr. 1985, XL (2), 12-14.
 • Sikora T.: Zależność niektórych parametrów jakości mięsa jagnięcego od masy przedubojowej jagniąt. Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1988, 276, 212-223.
 • Sikora T.: Zoometryczne parametry oceny jagniąt i ich przydatność w towaroznawczej analizie mięsa jagnięcego. Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1989, 287, 14-19.
 • Sink J.D.: Symposium on meat flavor factors influencing the flavor of muscle foods. J. Food Sci. 1979, 44 (1), 1-5.
 • Sink J.D., Caporaso F.: Lamb and mutton flavor: Contributing factors and chemical aspects. Meat Sci. 1977, 1, 119.
 • Slana O.: Vysledky analyzy svaloviny beranku z intenzivniho vykrmu. Zivocisna Vyroba 1980, 25, 311-318.
 • Smith G.C., Carpenter Z.L., King G.T.: Lamb carcass quality. Palability of leg roasts. J. Anim. Sci. 1970, 30 (4), 496-502.
 • Smith G.C., Dutson T.R., Hostetier R.L., Carpenter Z.L.: Fatness, rate of chilling aqd tenderness of lamb. J. Food Sci. 1976, 41, 748.
 • Solomon M.B., Kemp J.D., Moody W.G., Ely D.G., Fox J.D.: Effect of breed and slaughter weight on physical, chemical and organoleptic properties of lamb carcasses. J. Anim. Sci. 1980, 51 (5), 1102-1107.
 • Solomon M.B., Lynch G.P.: Biochemical, histochemical and palatability characteristics of young ram lambs as affected by diet and electrical stimulation. J. Anim. Sci. 1988, 66 (8), 1955-1962.
 • Summers R.L., Kemp I.D., Ely D.G., Fox J.D.: Effects of weaning, feeding systems and sex of lamb on lamb carcass characteristics and palatability. J. Anim. Sci. 1978, 47, 622-629.
 • Szeredy J.: Hydroxyprolingehalte und Löslichkeitsverhältnisse verschiedener Bindegewebe. Fleischwirtschaft 1970, 50 (3), 343-345.
 • Theriez M., Tissier M., Robelin J.: The chemical composition of the intenively fed lamb. Animal Production 1981, 32 (1), 29-39.
 • Tilgner D.J.: Analiza organoleptyczna żywności. WPLiS, Warszawa 1957.
 • Tyszkiewicz I.: Wybrane podstawowe zagadnienia nauki o mięsie. Wczesne zmiany poubojowe a jakość mięsa. Wodnista struktura mięsa wieprzowego. Gosp. Mięs. 1972, 11,20-23.
 • Tyszkiewicz S.: Badanie fizycznych właściwości mięsa. WNT, Warszawa 1969.
 • Tyszkiewicz S.: Czynniki determinujące kruchość mięsa. Przem. Spoż. 1979, XXXIII (6), 218-221.
 • Tyszkiewicz S. (red.): Postęp w analizie żywności. T. II. Wybrane zagadnienia analizy sensorycznej i fizykochemicznej, Zakład Usług Technicznych Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, Warszawa 1990.
 • Ustiużaninowa T.I., Kusmanow K.K., Kusmanowa A.N., Suleimcnowa R.T.: Kacziestwo i piszcziewaja ciennost baraniny. Miasn. Industr. SSSR 1981, 2, 42-43.
 • Westerveit R.G., Kinsman D.M., Prince R.P., Giger W.: Physiological measurement during slaughter in calves and lambs. J. Anim. Sci. 1976, 42 (4), 831-837.
 • Wong E., Nixon L.N., Johnson C.B.: Volatile medium chain fatty acids and mutton flavor. J. Agric. Food Chem. 1975, 23 (3), 495-498.
 • Wynn P.C., Thwaites C.J.: A comparison of carcass chemical fat content and muscle distribution in merino and crossbred rams and wethers from birth to 50 kg live weight. Austral. Agricult. Res. 1981, 32 (6), 957-963.
 • Young O.A., Braggius T.J., Barker G.J.: Einfluss der Eigenschaften des Kollagens auf die sensorischen Eindrücke und die Scherkraft von erhitzten M. semimembranosus von Schafen, in: 38. Internationaler Kongress für Fleischwirtschaft und Technologie (Berichterstatter: Hofmann G.). Fleischwirtschaft 1993, 73 (2), 158-162.
 • Zajas Y.F., Bekkuliew B.M.: Chimiczeskij i żyrnokisłotnyj sostaw żyrowoj tkani owiec kirgizkoj tonkorunnoj pierody. Miasn. lndustr. SSSR 1978, 11,41.
 • Załuska J.: Badania nad określeniem prostych metod oceny poubojowej jagniąt mieszańców. Rocz. Nauk Rol. 1973, B-94 (4), 72-81.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.