PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 127 | 153
Tytuł artykułu

Gmina na rynkach pożyczkowych

Warianty tytułu
A District in the Loan Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono przesłanki występowania gmin na rynkach pożyczkowych, operacje gmin na tych rynkach, skutki ich działalności oraz uwarunkowania i perspektywy działalności gmin na rynkach pożyczkowych w Polsce.
EN
The legal and financial independence of districts has resulted, among other things, in that they can be the subject of creditor-debtor relations in the loan markets. The paper deals just with these problems. Because of the diversity of terms as regards the creditor-debtor relations and the specificity of the subject, namely a district, it has been assumed in the paper that the operations consisting in contracting loans and depositing savings (surplus) are carried out in the loan market and not in the financial market. The use of the conception "loan market" instead of the common term "financial markets" is, among other things, necessary because of the fact that a district carries out various operations surpassing the classical operations in the financial markets. A district can, for example, contract loans reserved only for districts. Such a situation can occur, for instance, in the case of contracting loans within a public sector, i.e. from another district, from public authorities of a higher level, or from disposers of public extra-budgetary funds. The loans contracted by districts can serve both the preservation of current liquidity and a more stable balance of the budget. Repayable sources of district budget supply can be used for financing current tasks as well as long-term undertakings, such as building connected with municipal infrastructure (roads, development of home-building sites, market-places, car parks, etc.), building connected with social and cultural services, such as rest homes, nurseries, kindergartens, schools, hospitals, etc. The depositing of surplus and contracting of loans produce both positive and negative effects for a district. It depends on a number of factors, including: the reasons for which the loans have been contracted, terms of the loans, terms of the service of the loans, and means of spending the funds. The effects of surplus depositing depend, among other things, on: a kind of investment, institution in which the investment is made, etc. Because of all that the effects of the operations of a district in the loan markets must be given careful consideration including economic, financial, and social aspects. A financial effect of loan operations of a district is that a local debt appears. Naturally the literature deals a lot with the problems of contracting loans by the state and the national debt, in contrast to the problems of loans contracted by districts and the question of the local debt. Although the problem of local loans can be numbered among important and, at the same time, complex problems of the contemporary economy and administration of Poland, it is insufficiently investigated and rare in the literature. There is a lack of theoretical deliberations as regards the creditor-debtor relations of districts in the loan markets. Because of a high rank of the above-mentioned problems as regards the functioning of local societies it is imperative to bring these problems up for intensive scientific discussion and to apply the best, under the conditions of Poland, solutions in that respect. The intention of the author was to fill up that gap, at least partially. The paper presents, in an abstract way, the essence of creditor-debtor relations in the loan markets. This form is not disturbed by the fact that the author often refers to solutions used in various countries. It is neither disturbed by the deliberations contained in the last chapter dealing with the conditioning and the prospects for districts' activities in the loan markets in Poland. In this case it is not only the description of the actual state of local finances in the period of transformation that matters, but the author also wants to point out the possibilities of intensifying the activities of districts in the loan markets. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Andersson E., Aktualne tendencje rozwoju systemu podatkowego i polityki podatkowej Finlandii, "Finanse" 1997, nr 9.
 • Barrere A., Politique financiere, Libr. Dalloz, Paris 1958.
 • Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1992.
 • Bergmann S., Eine bessere Anlage in Aktien, "Handelsblatt" 1985, z. 1/2.
 • Bień W., Rynek papierów wartościowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
 • Bitz M., Rynek usług finansowych, PWE, Warszawa 1993.
 • Bogusławski A., Oszczędności państwowe a samorząd, Nakładem Zrzeszenia Samorządów Powiatów, Warszawa 1922.
 • Brett M., Świat finansów, How to Read Financial Pages, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
 • Budżety gmin w latach 1991-1993, J. Marak i inni, "Finanse Komunalne" 1994, nr 2.
 • Cambell M., Owsiak S., Fiscal Reform in Post-Communist Countries, AE, Kraków 1994.
 • Caro L., Problemy skarbowe państwa polskiego, praca wydana z zapomogi Biura Prac Kongresowych w Warszawie, G. Gebethner i Spółka, Kraków 1919.
 • Chojna-Duch E., Przesłanki zasilania zewnętrznego budżetów samorządu lokalnego, Poznań 1990, maszynopis powielony.
 • Czekaj J., Kursy akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego, AE, Kraków 1993.
 • Czuma I., Ustrojowe podstawy skarbowości na tle konstytucji kwietniowej, Lublin 1937.
 • Dalton H., Zasady skarbowości, Wydawnictwo Kazimiera Rutskiego, Łódź 1948.
 • Davie B.F., Ducombe B.P., Public Finance, New York 1973.
 • Diedrigkeit R., Rynek pieniądza i papierów wartościowych. Przewodnik po rynkach, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 • Domaszewicz R., Finanse w gospodarce rynkowej, AE, Kraków 1993.
 • Dunin-Wąsowicz M., Gorzka de-kadencja, "Gazeta Bankowa" 1994, nr 21.
 • Dunin-Wąsowicz M., Martwy rynek, "Gazeta Bankowa" 1994, nr 4.
 • Dusza M., Banki na rynku kapitałowym. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 • Fabozzi F., Modigliani F., Ferri M., Foundations of Financial Markets and Institutions, Prentice Hall, New Jersey 1994.
 • Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1965.
 • Fisher R.C., Sate and Local Public Finance, Scott Freseman and Comp. Gleniev-Illinois- London 1987.
 • Fisher S., Dobnbusch E., Introduction to Microeconomics, McGraw-Hill Book Comp., New York 1983.
 • Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 • Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990.
 • Gębicki W.R., Banki i biura maklerskie na rynku papierów wartościowych, "Park", Bielsko-Biała 1991.
 • Gilowska Z., Źródła niepewności w polskim systemie finansów lokalnych, "Finanse Komunalne" 1994, nr 1.
 • Głogowski E., Mitach M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1993.
 • Głuchowski J., Wewnętrzny kredyt publiczny jako narzędzie polityki finansowej państw kapitalistycznych [w:] Polityka finansowa w kapitalizmie. Wybrane zagadnienia, dobór i tłumaczenie tekstów J. Głuchowski, UMK, Toruń 1973.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Dług publiczny a stabilizowanie gospodarki transformowanej - zależności pomiędzy długiem wewnętrznym i zagranicznym, Instytut Finansów, Wilga 1994, maszynopis powielony.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., System podatkowy w Szwecji, "Finanse" 1989, nr 6.
 • Hansen A.U., Fiscal Policy and Business Cycles, New York 1941.
 • Harris S.E., Fiscal Policy [in:] American Economic History, New York-Toronto-London 1961.
 • Hepworth N.P., Finance of Local Goverment, George Allen and Unwin, London 1970.
 • Heropolitańska I., Weksel w obrocie gospodarczym, Poltext, Warszawa 1990.
 • Heropolitańska I., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Poltext, Warszawa 1991.
 • Ivanka A., Finanse i polityka finansowa państw kapitalistycznych, Państwowe Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1961.
 • Jaroszyński M., Zagadnienia rad narodowych. Studium prawno-polityczne, PWN, Warszawa 1961.
 • Jaworski W.L., Bankowość, Poltext, Warszawa 1993.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki - rynek - operacje, Poltext, Warszawa 1993.
 • Jaśkiewiczowa J., Jaśkiewicz Z., Polski system finansów publicznych, PWE, Warszawa 1966.
 • Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993.
 • Juszczyńska T., Michalec A., Zdolność kredytowa gmin w opiniach regionalnych izb obrachunkowych wydanych w 1944 r., "Finanse Komunalne" 1995, nr 3.
 • Kaleta J., Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa 1985.
 • Kaleta J., Jak wyjść z kryzysu, alternatywny program gospodarczy, Poltext, Warszawa 1994.
 • Kałkowski L., Paga L.A., Polskie papiery wartościowe, "Rosikon Press", Warszawa 1995.
 • Kamiński P., Niepubliczny rynek kapitałowy, szansa dla gmin i nie tylko, "Rzeczpospolita" z dnia 29 X 1993.
 • Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu, PWE, Warszawa 1990.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 • Komar A., Finanse rad narodowych, PWE, Warszawa 1970.
 • Komar A., Problematyka finansów samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991, z. 3-4.
 • Komar Z., Sztuka inwestowania, PRET, Warszawa 1994.
 • Konieczny N., Samodzielność finansowa rad narodowych, "Finanse" 1989, nr 2-3.
 • Kosek-Wojnar M., Pozyskiwanie dochodów z mienia w świetle możliwości pozyskiwania dochodów i wpływów budżetowych z innych źródeł [w:] Własność komunalna, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, UJ, Kraków 1991.
 • Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K., Podstawy teorii finansów publicznych, AE, Kraków 1995.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Kierunki zmian systemu budżetowego w Polsce, WSiP, Warszawa 1992.
 • Kubiński J., Papiery wartościowe rządu amerykańskiego, "Gazeta Bankowa" 1991, nr 16.
 • List zastawny, "Bank" 1994, nr 6.
 • Lokaty finansowe: rachunkowość i zarządzanie, praca zbiorowa pod red. M. Kufla, "Park", Bielsko-Biała 1992.
 • Lulek T., Nauka o budżecie państwa i samorządów, Kraków 1933.
 • Łój B., Sojka T., Włodarczyk B., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, orzecznictwo, przepisy, PWE, Zielona Góra 1992.
 • Łyszczak M., Obligacje komunalne - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, "Penetrator" 1994, nr 9.
 • Maciaszek J., Wybrane problemy teorii pieniądza, kredytu i finansów w gospodarce socjalistycznej, WSE, Kraków 1974.
 • Małecki W., Polityka finansowa - wzrost - dług publiczny, Instytut Finansów, Wilga 1994, maszynopis powielony.
 • Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
 • Meluch B., Nietrzepka E., Orlik T., Fundusze powiernicze - zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, "Twigger", Warszawa 1993.
 • Moczydłowski J., Katalog polskich obligacji państwowych 1918-1959, Warszawa 1990.
 • Musgrave R.M., Musgrave F.B., Public Finance in Theory and Practice, Mc Graw-Hill Book Comp., New York 1973.
 • Owsiak S., Kryzys finansowy państwa - przejawy i mechanizm rozwoju, w: J. Hausner, S. Owsiak, Kryzys finansowy państwa w procesie systemowej transformacji na przykładzie Polski, Fundacja im. F. Eberta w Polsce, Warszawa 1992, z. 26.
 • Owsiak S., Czekaj J., Fiskalizm a funkcjonowanie gospodarki, "Finanse" 1986, nr 6.
 • Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa, deficyt budżetów)', dług publiczny, PWN, Warszawa 1993.
 • Piotrowska-Marczak K., Samodzielność finansowa samorządów lokalnych a własność komunalna [w:] Własność komunalna, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, UJ, Kraków 1991.
 • Pirożyński Z., Budżet a gospodarka terenowa, "Finanse" 1981, nr 3.
 • Pirożyński Z., Dotacje celowe w gospodarce budżetowej rad narodowych, "Finanse" 1973, nr 5.
 • Pollak K., List zastawny jako środek refinansowania inwestycji w krajach reformujących się, "Bank" 1994, nr 6.
 • Prawo papierów wartościowych, pod red. S. Włodyki, Wydawnictwa Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Kraków 1992.
 • Rachlin H., The Money Encyklopedia, Harpher and Row Publ., New York 1984.
 • Reniger H., Dochody państwowe, PWN, Łódź-Warszawa 1955.
 • Rose P.S., Money and Capital Markets, The Financial System in the Economy, Bussincss Publ. Piano, Texas 1986.
 • Ruśkowski E., Podstawowe problemy prawne finansów lokalnych we Francji, Filia UW, Białystok 1983.
 • Ruśkowski E., Zagadnienia władzy lokalnej i finansów lokalnych w wybranych krajach kapitalistycznych, Filia UW, Białystok 1986.
 • Rzeczpospolita. Moje pieniądze'95. W co inwestować, jak płacić i nie płacić podatków, pod red. P. Aleksandrowicza, Poradnik Presspublica, Warszawa 1994.
 • Schmölders, Finanzpolitik, Berlin 1955.
 • Sigg O., Instytucje polityczne w Szwajcarii, Szwajcarska Fundacja Kulturalna "Pro Helvetia", Warszawa 1990.
 • Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993.
 • Sochacka-Krysiak H., Wybrane problemy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego Szwecji, "Studia Finansowe" 1989, nr 47-48.
 • Świątkowski A., Podręcznik polskiego dealera, "Sorbog", Warszawa 1990.
 • Tautcher A., Die öffentliche Wirtschaft, Berlin 1953.
 • Tkaczyk B., W sprawie reformy finansowej samorządowej, "Samorząd" 1923, nr 6, 7, 9.
 • Unger M.A., Melicher R.W., Real Estate Finance, South-Western Publ. Co., Cincinati, OH, 1984.
 • Wakar W., Projekt ustawy o skarbowości komunalnej, "Samorząd" 1923, nr 16.
 • Węgrowski P., Obligacje komunalne. Co z tym fantem zrobić, "Rzeczpospolita" z dnia 18 I 1995.
 • Wieczorkowska A., Gmina gospodarcza czy gospodarująca, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 19.
 • Wierzbicki J., Budżety terenowe w Polsce Ludowej, PTE, Poznań 1967.
 • Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, AE, Kraków 1988.
 • Zawadzki A., Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918-1939, PWE. Warszawa 1971.
 • Zychowicz E., Gminy szukają pieniędzy. Mieszkania za obligacje, obligacje zamiast opłat, "Rzeczpospolita" z dnia 14 VII 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.