PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 471 | 31--59
Tytuł artykułu

Elastyczność systemu wytwórczego

Warianty tytułu
Flexibility of Manufacturing System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania są elastyczne systemy produkcji, warunkujące przystosowanie się przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia. Autorzy omówili ogólne i szczegółowe rozumienie pojęcia elastyczności, przedstawili tendencje rozwoju elastycznej produkcji i przykładowe rozwiązania użytkowe.
EN
The process of the transformation of the economic system of our country causes that the external conditions of the functioning of businesses become less definite. One of the methods of making it possible for a business to cope well with these changing conditions is increased flexibility in the sphere of manufacturing. The notion of flexibility of manufacturing is commonly associated with a smoothness of adaptation of economic systems to the desirable conditions or to external conditions. Among factors of this flexibility one may include increased national and international competition which forces businesses to decrease production costs and at the same time satisfy individual requirements, greater pace of launching new products with a simultaneous shortening of their life cycle. Also the following should be mentioned as a major prerequisite for increasing flexibility: science of computers, electronics, telecommunications and manufacturing technologies which are able to greatly reduce production time and unit labour outlays. The most spectacular manifestation of the trend to increase the flexibility of businesses is installation of automated manufacturing systems - the socalled flexible automated manufacturing consisting in the introduction of modem computer-assisted manufacturing methods. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--59
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Beaumont G., Impact of NC Machinery on Manufacturing Industry, Advances in Manufacturing Technology, Kogan Page 1986.
 • Bonetto R., Flexible Manufacturing Systems in Practice, North Oxford Acadamic, 1988.
 • Brill P.H., Mandelbaun M., On Measures of Flexibility in Manufacturing Systems, "International Journal of Production Research" 1989, 27.
 • Bullinger H.J., Lentes H.P., The Future of Work Technological Economic and Social Changes, "International Journal of Production Research" 1982, 20.
 • Buzacott J.A., The Fundamental Principles of Flexibility in Manufacturing Systems, Proceedings of the First International Conference on Flexible Manufacturing Systems, Brighton, U.K., 1982.
 • Classification of Flexible Manufacturing Systems, Browne J. at al., "The FMS Magazine" 1984.
 • Chajtman S., Systemy i procesy informacyjne, PWE, Warszawa 1986.
 • Cleland D.I., Bidanda B., The Automated Factory Handbook. Technology and Management. Blue Ridge Summit, TPR, 1990.
 • Coule J.J., Bardi E.J., Langley C.J.Jr., The Management of Business Logistics. West Publ. Co., 1988.
 • Dorn S., O ekonomicznej skuteczności komputerowo zintegrowanej produkcji elastycznej, AE, Wrocław 1988.
 • Dworczyk M., Lis S., Santarek K., Czynniki warunkujące efektywność stosowania ESP. Rydzyna 88' - mat. konf., CPT SIMP - IOPM Orgmasz, Rydzyna 1988.
 • Ekonomika automatyzacji, pod red. F. Pleschaka, PWE, Warszawa 1991.
 • Doskonalenie struktury organizacyjnej, pod red. A. Stabryły, PWE, Warszawa 1991.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1981.
 • Galbraith J., Designing Complex Organizations, Addison - Wesley, Menlohark, California 1973.
 • Gerwin D., Do's and don'ts of Computerized Manufacturing. Harvard Business Review, March-April 1982.
 • Goldhar J.D., Jelinek M., Plan for Economies of Scope, Harvard Business Review, November-December 1983.
 • Goldhar J.D., Jelinek M., Computer Integrated Flexible Manufacturing Systems, Organizational, Economic and Strategic Inplications, Interfaces, 1985, 15.
 • Harrigan K.R., Strategic Flexibility: A Management Guide for Changing Times, Columbia University, Columbia 1985.
 • Jaikumar R., Flexible Manufacturing Systems: a Managerial Perspective, Harvard Business School, 1984.
 • Jaki A., Mentel J., Elastyczność w strategii przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 1.
 • Kabarowski W., Elastyczna automatyzacja produkcji a sfera zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1987, nr 11.
 • Kabarowski W., Nowa logika wywarzania, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 • Kabarowski W., Podstawy modelu elastyczności wytwarzania, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 2.
 • Kabarowski W., Podstawy modelu elastyczności wytwarzania - (II), "Przegląd Organizacji" 1991 nr 3.
 • Kaplan R.S., Advanced Management Accounting, Prentice-Hall Inc. New Jersey, Englewood Cliffs 1982.
 • Kerr R., Knowledge - Based Manufacturing Management, Addison - Wesley 1991.
 • King R.J., The Management of Engineering Production New York, New York University Press, 1985.
 • Kodeks pracy, PWE, Warszawa 1993.
 • Kopeć J., Kozioł L., Pocztowski A., Elastyczne formy czasu pracy w zarządzaniu firmą, (maszynopis) AE, Kraków 1994.
 • Kozioł L., Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle, Zeszyty Naukowe, AE, Seria specjalna: monografie, Kraków 1991, nr 101.
 • Kozioł L., Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy, AE, Kraków 1993.
 • Kretschemer K., Niektóre problemy zależności między elastyczną automatyzacją a organizacją, AE, Wrocław 1987.
 • Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 1994.
 • Noori H., Managing the Dynamic of New Technology, Issues in Manufacturing Management, Prentice - Hall, New Jersey 1990.
 • Mandelbaum M, Flexibility in Decizion Making: an Exploration and Unification, Ph.D. Dissertation, Dep. of Industrial Engineering, University of Toronto, Ontario, Canada 1978.
 • Marciniak S., Richter H.J., Santarek K,, Efektywność ekonomiczna elastycznej produkcji. Prace Naukowe PW, seria: Organizacja i zarządzanie przemysłem, z. 9, WPW, Warszawa 1992.
 • Malczewski A., Automatyzacja produkcji a mechanizmy motywacyjne, "Organizacja i Kierowanie" 1988, nr 1-4.
 • Obłój K., Strategie, które wygrywają, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 8.
 • Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe, AE, Seria specjalna: monografie, nr 118, Kraków 1993.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19 marca 1990 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach (Dz.U. z 1990 r, nr 19, poz. 118).
 • Santarek K., Strzelczak S., Elastyczne systemy produkcyjne, WNT, Warszawa 1989.
 • Santarek K., Komputerowo wspomagane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych, III Krajowa Konferencja Robotyki, WPW, Wrocław 1990.
 • Stabryła A., Elastyczność struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1990, nr 309.
 • Straszyński W., Kierunki rozwoju elastycznych systemów wytwarzania, "Organizacja i Kierowanie" 1986.
 • Strzelczak S., Systemy CALM, Zeszyty Naukowe WSI, Zielona Góra 1992, nr 101.
 • Strzelczak S., Elastyczność organizacji, Kramist, Warszawa 1993.
 • Thompson J.D., Organization in Action. McGraw - Hill Book Company, 1987.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1994 r., nr 113, poz. 547).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350; nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. nr 21, poz. 86; nr 68, poz. 341).
 • Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z 1990 r., nr 58, poz. 343; z 1991 r., nr 80, poz. 350 i z 1992 r., nr 21, poz. 85).
 • Zarządzanie produkcją, pod red. Z. Jasińskiego, AE, Wrocław 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.