PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 709 | 141
Tytuł artykułu

Płodność w Polsce w kontekście teorii przejścia demograficznego : modelowanie i prognozowanie

Warianty tytułu
Fertility in Poland in the Context of Demographic Transition Theory : Modelling and Forecasting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ma charakter metodologiczno-poznawczy. Dążono do wyboru i konstrukcji efektywnych metod analizy i prognozowania płodności z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć demografii w dziedzinie zarówno teorii, jak i ujęć modelowych. Za podstawę tych poszukiwań przyjęto teorię przejścia demograficznego, ponieważ dostarcza ona głównych wskazówek co do długookresowych zmian płodności. Teorię przejścia demograficznego zaprezentowano w sposób maksymalnie precyzujący różnorodne jej ujęcia występujące w literaturze, aby można było ją zweryfikować na materiale empirycznym. Przedstawiono również szczegółowe koncepcje uwarunkowań zmian płodności i odpowiadające im modele.
Rezultatem tych prac jest rekomendacja niektórych modeli, własna propozycja metody konstrukcji krótkookresowych prognoz rozkładu płodności według wieku, ocena zmian płodności w Polsce w kontekście teorii przejścia demograficznego oraz określenie przyczyn tych zmian, kwantyfikacja prawidłowości i sporządzenie prognozy rozkładu płodności. (fragment tekstu)
EN
In the presented paper changes of fertility level and age-specific fertility distribution in Poland on the background of the demographic transition theory are described.
In the first chapter different schemes and types of demographic transition were presented and ' compared with the actual course of birth and death process in chosen countries. A historical analysis of the birth and death process in Poland was presented on the background of chosen European countries. Proposal of mixing the antilogistic function and simple substitution method for determining the phases of demographic transition were described. The advantages and need of using standardised demographic factors in the analysis of demographic process in the fourth phase of demographic transition were pointed out.
Chapter two deals with age-specific fertility distribution. Four categories of fertility were established - general, marital, natural and controlled. The age-specific fertility distribution was characterised according to these categories. Age-specific fertility models were described, with special attention paid to relational fertility models, to Coale-Trussell and Brass models. The parameters of Coale-Trussell model have a demographic interpretation, and also they provide the means for the evaluation of changes in the model of the first marriage in a population as well as for the evaluation of marital fertility control usage popularity. The Brass model, based on Gompertz function, is useful for simulation and forecasting purposes.
In the third chapter three groups of fertility determinants were presented - the biological, social and economical determinants. For each group of determinants, theories and models of fertility connected with each group were characterised.
The fourth chapter contains proposal of age-specific fertility distribution forecasting construction. The process consists of two stages. In the first stage the total fertility rate forecast is constructed on the basis of time series models. In the second stage the age-specific fertility distribution relating to the prognostics value of total fertility rate is determined, based on the Brass model and the prognostics value of mean age of fertility. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Andorka R. (1978): Determinants of Fertility in Advanced Societies. London: J.W. Arrowsmith, Methuen.
 • Andorka R. (1982): Lessons from studies on differential fertility in advanced societies. [w:] Determinants of Fertility Fends: Theories Re-examined. Red. Ch. Höhn, R. Mackensen. Liège: IUSSP, Ordina Editions.
 • Andorka R. (1986): The Decline of Fertility in Europe. Review Symposium. "Population and Development Review" nr 2.
 • Artzrouni M. (1986): Une nouvelle familie de courbes de croissance: Application a' la transition démographique. "Population" nr 3.
 • Barkalov N.B., Kirmeyer S.W. (1989): New Shapes for Fertility Analysis. Lotus 1-2-3 Based Fertility Model Package. Chicago: Garcia-Bogue, Ltd. Social Development Center.
 • Barrett J.C. (1971): Fecundability and coital frequency. "Population Studies" nr 2.
 • Barrett J.C., Brass W. (1974): Systematic and chance components infertility measurement. "Population Studies" nr 3.
 • Beaver S. E. (1975): Demographic Transition Theory Reinterpreted. An Application to Recent Natality Trends in Latin America. Lexington Massachussetts, Toronto, London: Lexington Books.
 • Becker G.S. (1960): An economic analysis of fertility. [w:] Demographic and Economic Change in Developed Countries. Princeton: Princeton University Press.
 • Becker G.S. (1981): A Treatise on the Family. Cambridge: Harvard University Press.
 • Becker G.S. (1990): Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Becker G.S., Lewis H.G. (1973): On the interaction between the quantity and quality of children. "Journal of Political Economy" nr 2.
 • Beckam L.J. (1978): Couples' decision-making process regarding fertility. [w:] Social Demography. Red. K. Taeuber, L.K. Bumpass, J.A. Sweet. New York, San Francisco, London: Academic Press.
 • Bell W. (1992): ARIMA and principal components models in forecasting age-specific fertility. [w:] National Population Forecasting in Industrialized Countries. Red. N. Keilman, H. Cruijsen. Amsterdam: NIDI CBGS Publications.
 • Berry B.J.L., Conkling E.C., Ray D.M. (1976): The Geography of Economic Systems. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Blacker С.P. (1947): Stages in population growth. "The Eugenics Review" nr 3.
 • Blake J. (1967): Income and reproductive motivation. "Population Studies" nr 3.
 • Blake J. (1968): Are babies consumer durable? A critique of the economic theory of reproductive motivation. "Population Studies" nr 1.
 • Blake J. (1985): The fertility transition: continuity or discontinuity with the past? [w:] International Population Conference. Florence: IUSSP.
 • Bogue D.J. (1969): Principles of Demography. New York, London, Sydney, Toronto: The Free Press.
 • Bongaarts J. (1976): Intermediate fertility variables and marital fertility rates. "Population Studies" nr 2.
 • Bongaarts J. (1977): A dynamic model of the reproductive process. "Population Studies" nr 1.
 • Bongaarts J. (1978): A framework for analyzing the proximate determinants of fertility. "Population and Development Review" nr 1.
 • Bongaarts J., Potter R.G. (1983): Fertility, Biology and Behaviour. An Analysis of the Proximate Determinants. New York, London: Academic Press.
 • Booth H. (1984): Transforming Gompertz's function for fertility analysis: the development of a standard for the relational Gompertz function. "Population Studies" nr 3.
 • Borowski S. (1976a): Badania płodności w mikroskali. Doświadczenia i sugestie. "Studia Demograficzne" nr 45.
 • Borowski S. (1976b): O naukowej syntezie demograficznego rozwoju Polski. "Studia Demograficzne" nr 46.
 • Borowski S. (1978): Niektóre teoretyczne problemy badania rozwoju ludności. [w:] Rozwój ludności krajów socjalistycznych. Red. M. Latuch, D.I. Walentiej. Warszawa: PWN.
 • Borowski S. (1983): Szkice z teorii reprodukcji ludności. Prace wybrane. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Ossolineum.
 • Boserup E. (1981): Population and Technology. Oxford: Blackwell, Basil Publisher.
 • Bourgeois-Pichat J. (1981): Recent demographic change in Western Europe: an assessment. "Population and Development Review" nr 1.
 • Bourgeois-Pichat J. (1983): The demographic transition in Europe. [w:] Proceedings of European Population Conference. Strasbourg: IUSSP.
 • Bovas A., Ledolter J. (1983): Statistical Methods for Forecasting. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley and Sons.
 • Box G.E.P., Jenkins G.M. (1983): Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. Warszawa: PWN.
 • Brass W. (1958): The distribution of births in human population. "Population Studies" nr 32.
 • Brass W. (1974): Perspectives in population prediction: illustrated by the statistics of England and Wales. "Journal of the Royal Statistical Society" s. A cz. 4.
 • Brass W. (1980a): Screening procedures for detecting errors in maternity history data. [w:] Regional Workshop on Techniques of Analysis of World Fertility Survey Data. "World Fertility Survey Occasional Papers" nr 22.
 • Brass W. (1980b): Assessment of the validity of fertility trend estimates from maternity histories. [w:] Regional Workshop on Techniques of Analysis of World Fertility Survey Data. "Word Fertility Survey Occasional Papers" nr 22.
 • Brass W. (1980c): The relational Gompertz model of fertility by age of woman. [w:] Regional Workshop on Techniques of Analysis of World Fertility Survey Data. "World Fertility Survey Occasional Papers" nr 22.
 • Caldwell J.C. (1976): Toward a restatement of demographic transition theory. "Population and Development Review" nr 3-4.
 • Caldwell J.C. (1978): A theory of fertility: from high plateau to destabilisation. "Population and Development Review" nr 4.
 • Caldwell J.C. (1981): The mechanisms of demographic change in historical perspective. "Population Studies" nr 1.
 • Caldwell J.C. (1982): The wealth flows theory of fertility decline. [w:] Determinants of Fertility Trends: Teories Re-examined. Red. Ch. Höhn, R. Mackensen. Liège: IUSSP, Ordina Editions.
 • Carlsson G. (1970): Nineteenth-century fertility oscillations. "Population Studies" nr 3.
 • Casterline J.B., Singh S., Cleeland J., Ashurst H. (1984): The Proximate Determinants of Fertility. Voorburg: International Statistical Institute. WFS Comparative Studies nr 39.
 • Chesnais J-C. (1983): La notion de cycle en dèmographie. La feconditè post-transitionall est-elle cyclique? "Population" nr 2.
 • Chesnais J.-C. (1986): La transition demographique. Etapes, forms, implications èconomiques. Paris: PUF.
 • Chiang Ch.L. (1971): A stochastic model of human fertility. "Biometrics" nr 6.
 • Cieślak M. (1992): O naturze prognozy demograficznej i o technologii jej ustalania. "Studia Demograficzne" nr 4.
 • Clarke J.I. (1972): Population Geography. Oxford: Pergamon.
 • Cleland J., Wilson Ch. (1987): Demand theories of the fertility transition: an iconoclastic view. "Population Studies" nr 1.
 • Coale A.J. (1967): Factors associated with the development of low fertility, an historic summary. [w:] Proceedings of the World Population Conference. New York: United Nations.
 • Coale A.J. (1971): Age patterns of marriage. "Population Studies" nr 2.
 • Coale A.J. (1973): The demographic transition. W: International Population Conference. Liège: IUSSP.
 • Coale A.J. (1977a): The development of new models of nuptiality and fertility. "Population" (nr specjalny).
 • Coale A.J. (1977b): Model schedules of nuptiality and fertility in population projection. "Population Bulletin of the United Nations" nr 9.
 • Coale A.J., McNeil D. R. (1972): The distribution by age of the frequency of first marriage in a female cohort. "Journal of the American Statistical Association" nr 340.
 • Coale A.J., Trussell J. (1974): Model fertility schedules: variations in the age structure of childbearing in human populations. "Population Index" nr 2.
 • Coale A.J., Trussell J. (1975): Erratum. "Population Index" nr 4.
 • Coale A.J., Trussell J. (1978): Technical note: finding the two parameters that specify a model schedule of marital fertility. "Population Index" nr 2.
 • Cox D.B. (1972): Regression models and life tables. "Journal of the Royal Statistical Society" s. В nr 34.
 • Davis K., Blake J. (1956): Social structure and fertility, an analytic framework. "Economic Development and Cultural Change" nr 4.
 • De Beer J. (1992): General time-series models for forecasting. [w:] National Population Forecasting in Industrialized Countries. Red. N. Keilman, H. Cruijsen. Amsterdam: NIDI CBGS Publications.
 • The Decline of Fertility in Europe (1986). Red. A.J. Coale, S. Watkins. Princeton: Princeton University Press.
 • Demeny P. (1968): Early fertility decline in Austria-Hungary, a lesson in demographic transition. "Deadalus" nr 2.
 • Demeny P. (1981): Research on the determinants of fertility: a note on priorities. "Population and Development Review" nr 2.
 • Demografia. Metody analizy i prognozowania. Red. M. Cieślak (1984). Warszawa: PWN.
 • Demographic Transition and Socio-Economic Development. (1979). Proceedings of the UN/UNFPA Expert Group Meeting. New York: United Nations.
 • "Demographic Yearbook" 1948-1985. New York: United Nations.
 • The Determinants and Consequences of Population Trends (1973). New York: United Nations.
 • Dittmann P. (1990): Metody dezagregacji prognoz demograficznych. Wrocław: AE. Seria Monografie i Opracowania nr 66.
 • Durand J.D. (1969): Demographic transition. [w:] Population Change: Asia and Oceania. Canberra: IUSSP.
 • Easterlin R.A. (1961): The American baby boom in historical perspective. "The American Economic Review" nr 5.
 • Easterlin R.A. (1969): Toward a socio-economic theory of fertility. [w:] Fertility and Family Planning: a World View. Red. S.J. Behrman, L. Corsa, R. Freedman. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Easterlin R.A. (1971): Does human fertility adjust to the environment? "The American Economic Review" nr 2.
 • Easterlin R.A. (1975): An economic framework for fertility analysis. "Studies in Family Planning" nr 3.
 • Espenshade T. (1972): The price of children and socio-economic theories of fertility. "Population Studies" nr 2.
 • Fischer J.C., Pry R.H. (1978): Substytucja prosta jako model przemian techniczno-produkcyjnych. [w:] Prognozowanie rozwoju przemysłu. Red. J. Cetron, Ch.A. Ralph. Warszawa: WNT.
 • Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B. (1991): Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny - wybrane aspekty. Warszawa: SGH. Seria "Monografie i Opracowania" nr 341.
 • Freedman R. (1961-62): The sociology of human fertility. "Current Sociology" nr 2.
 • Freedman R. (1975): The Sociology of Human Fertility. An Annotated Bibliography. New York: John Wiley and Sons.
 • Freedman R. (1979): Theories of fertility decline: a reappraisal. "Social Forces" nr 1.
 • Gieysztor I. (1981): Ludność. [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. Warszawa: WP.
 • Glass D.V. (1968): Fertility trends in Europe since the second world war. "Population Studies" nr 1.
 • Glass D.V., Grebenik E. (1954): The Brend and Pattern of Fertility in Great Britain: A Report on the Family Census of 1946. London: H.M. Stationery Office. "Papers of the Royal Commission on Population" vol. 6.
 • Glasser J.H., Lachenbruch P.A. (1968): Observations on the relation between frequency and timing of intercourse and probability of conception. "Population Studies" nr 3.
 • Goldstone J.A. (1986): The demographic revolution in England: a re-examination. "Population Studies" nr 1.
 • Gołata E., Kędelski M. (1988): O dwóch modelach demometrycznych płodności kobiet. "Studia Demograficzne" nr 3.
 • Granger C.W.J. (1989): Forecasting in Business and Economics. Boston, San Diego, New York, London, Sydney: Academic Press.
 • Hajnal J. (1953): Age at marriage and proportions marrying. "Population Studies" nr 2.
 • Hajnal J. (1965): European Marriage Patterns in Perspective. [w:] Population in History. Red. D.V. Glass, D.E.C. Eversley. London: Edward Arnold.
 • Hanke J.E., Reitsch A.G. (1992): Business Forecasting. Boston, London, Sydney, Toronto, Tokyo, Singapore: Allyn and Bacon.
 • Henry L. (1956): Anciennes familles genevoises: étude démographique: XVI-XX siècle. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Henry L. (1961): Some data on natural fertility. "Eugenics Quarterly" nr 2.
 • Henry L. (1972): On the Measurement of Human Fertility. Selected Wirings. Amsterdam, London, New York: Elsevier Publishers Company.
 • Hobcraft J., Little R.J.A. (1984): Fertility exposure analysis: a new method for assessing the contribution of proximate determinants to fertility differentials. "Population Studies" nr 1.
 • Holzer J.Z. (1981): Procesy demograficzne a model rodziny w Polsce. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 4.
 • Holzer J.Z. (1990): Perspektywy demograficzne Polski do roku 2030. Projekcje studialne - założenia, wyniki liczbowe, wnioski. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 300.
 • Iglicka K. (1989): Bezpośrednie czynniki płodności. "Studia Demograficzne" nr 3.
 • Iglicka K. (1994): Terytorialne przemiany płodności w Polsce w latach 1931-1988. Warszawa: SGH. Seria "Monografie i Opracowania" nr 384.
 • Indirect Techniques for Demographic Estimation. Manual X. (1983). New York: United Nations.
 • Jóźwiak J. (1988): Problem oceny dokładności projekcji demograficznych. "Studia Demograficzne" nr 2.
 • Jóźwiak J., Szapiro T. (1990): Zachowanie demograficzne jako efekt procesu podejmowania decyzji - próba opisu. "Studia Demograficzne" nr 2.
 • Keilman N.W. (1990): Uncertainty in National Population Forecasting. Issues, Backgrounds, Analyses, Recomendations. Amsterdam: Swet & Zeitlinger.
 • Kendall M.G., Buckland W.R. (1986): Słownik terminów statystycznych. Warszawa: PWE.
 • Keyfitz N. (1977): Introduction to the Mathematics of Population with Revisions. London, Amsterdam: Addison-Wesley Publishing Company.
 • Kędelski M. (1982): Tendencje stabilizacyjne procesów demograficznych w Polsce w świetle analizy statystycznej. "Studia Demograficzne" nr 2.
 • Kędelski M. (1988): Demometryczna estymacja funkcji płodności według wieku kobiet w Polsce. "Studia Demograficzne" nr 1.
 • Khalatbari P. (1983): Demographic transition - the process of a break in the continuity of population movement. [w:] Demographic Transition. Red. P. Khalatbari. Berlin: Akademie-Verlag.
 • Knodel J. (1967): Law, marriage and illegitimacy in nineteenth-century Germany. "Population Studies" nr 3.
 • Knodel J. (1977): Family limitation and the fertility transition: evidence from the age patterns of fertility in Europe and Asia. "Population Studies" nr 2.
 • Knodel J., van de Walle E. (1967): Breast feeding, fertility and infant mortality: an analysis of some early German data. "Population Studies" nr 2.
 • Knödel J., van de Walle E. (1979): Lessons from the past: policy implications of historical fertility studies. "Population and Development Review" nr 2.
 • Kowalska I. (1988): Historia rozwoju rodzin. [w:] Badanie dzietności kobiet w Polsce - Ankieta macierzyństwa 1981. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 254.
 • Kuczyński R.R. (1928): The Balance of Births and Deaths. New York: The Macmillan Company.
 • Kurkiewicz J. (1989): Modele rozwoju płodności w wybranych krajach europejskich. "Studia Demograficzne" nr 3.
 • Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K. (1991): Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego. Warszawa SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 336.
 • Lachenbruch P.A. (1967): Frequency and timing of intercourse: its relation to the probability of conception. "Population Studies" nr 1.
 • Landry A. (1987): On the demographic revolution. "Population and Development Review" nr 4.
 • Lee R.D. (1974): Forecasting births in post-transition populations: stochastic renewal with serially correlated fertility. "Journal of the American Statistical Association" nr 347.
 • Lee R.D. (1975): Natural fertility, population cycles and the spectral analysis of births and marriages. "Journal of the American Statistical Association" nr 350.
 • Lee R.D. (1978): New methods for forecasting fertility, an overview. "Population Bulletin of the United Nations" nr 11.
 • Lee R.D. (1990): Long-run global population forecasts: a critical appraisal. [w:] Resources, Environment, and Population. Present Knowledge, Future Options. Red. K. Davis, M.S. Bernstam. Supplement do Population and Development Review.
 • Leete R. (1987): The post-demographic transition in East and South-East Asia: similarities and contrasts with Europe. "Population Studies" nr 2.
 • Leibenstein H. (1963): Rozwój a zacofanie gospodarcze. Warszawa: PWN.
 • Leibenstein H. (1978): General Х-Efficiency Theory and Economie Development. New York, London, Toronto: Oxford University Press.
 • Leibenstein H. (1981): Economie decision theory and human fertility behaviour, a speculative essay. "Population and Development Review" nr 3.
 • Leibenstein H. (1988): Poza schematem homo oeconomicus. Warszawa: PWN.
 • Long-range World Population Projections. Two Centuries of Population Growth 1950-2150 (1992). New York: United Nations.
 • Lorimer F. (1967): The economics of family formation under different conditions. [w:] World Population Conference. New York: United Nations.
 • Lorimer F. (1969): Culture and Human Fertility. New York: Greenwood Press.
 • Lutz W. (1987a): Factors associated with the finish fertility decline since 1776. "Population Studies" nr 3.
 • Lutz W. (1987b): Culture, religion and fertility, a global view. "Genus" nr 3-4.
 • Lutz W. (1989): Distributional Aspects of Human Fertility: A Global Comparative Study. London, San Diego, New York, Berkeley, Boston, Sydney, Tokyo, Toronto: Academic Press.
 • Lutz W., Yashin A. (1987): Comparative Anatomy of Fertility Trends: The Aging of the Baby Boom. Laxenburg: IIASA.
 • Makridakis S., Wheelwright A. (1989): Forecasting Methods for Management. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley and Sons.
 • Mathematical Demography: Selected Readings. Red. D. Smith, N. Keyfitz (1977). New York: Springer-Verlag.
 • Matras J. (1973): Populations and Societies. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs.
 • Mazur P.D. (1963): A demographic model for estimating age-order specific fertility rates. "Journal of the American Statistical Association" nr 303.
 • Mazur P.D. (1981): Model demograficzny w zastosowaniu eksperymentalnym. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 4.
 • McDonald J. (1980): Births time series models and structural interpretations. "Journal of the American Statistical Association" nr 369.
 • McDonald J. (1981): Modeling demographic relationships: an analysis of forecast functions for Australian births. "Journal of the American Statistical Association" nr 376.
 • Menken J.A. (1977): Current status of demographic models. "Population Bulletin of the United Nations" nr 9.
 • Mitchell B.R. (1975): European Historical Statistics 1750-1970. New York: The Macmillan Press.
 • Mols R. (1981): Pięć wieków rewolucji demograficznej w Europie Zachodniej. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 4.
 • Mosk C. (1980): Rural-urban fertility differences and the fertility transition. "Population Studies" nr 1.
 • Mosk C. (1983): Patriarchy and fertility. Japan and Sweden, 1880-1960. New York: Academic Press.
 • Namboodiri N.K. (1972a): Some observations on the economic framework for fertility analysis. "Population Studies" nr 2.
 • Namboodiri N.K. (1972b): The integrative potential of a fertility model: an analytical test. "Population Studies" nr 3.
 • National Population Forecasting in Industrialized Countries (1992). Red. N. Keilman, H. Cruijsen. Amsterdam: NIDI CBGS Publications.
 • Notestein F.W. (1945): Population, the long view. [w:] Food for the World. Red. T. Schultz. Chicago: Chicago University Press.
 • Notestein F.W. (1953): Economic problems of population change. [w:] Proceedings of 8th International Conference of Agricultural Economists. London: Oxford University Press, za: The Evolution of Population Theory (1977). Red. J. Overbeek. London: Greenwood Press.
 • Notestein F.W. (1983): Population growth and economic development. "Population and Development Review" nr 2.
 • Okólski M. (1981): Dynamizm ludnościowy Polski w latach 1971-1990 i jego uwarunkowania. Warszawa: PTE.
 • Okólski M. (1983): Transformacja demograficzna w Polsce - faza obecna. "Ekonomista" nr 1.
 • Okólski M. (1985): Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. "Studia Demograficzne" nr 4.
 • Okólski M. (1987): Refleksje nad mechanizmem przejścia demograficznego. "Studia Demograficzne" nr 2.
 • Okólski M. (1990a): Deformacje przejścia demograficznego w Polsce Ludowej. "Studia Demograficzne" nr 1.
 • Okólski M. (1990b): Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne. [w:] Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski. Warszawa: PWE.
 • Okólski M. (1990c): Ramy koncepcyjne zintegrowanej teorii płodności. [w:] Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski. Warszawa: PWE.
 • Okólski M. (1990d): Spojrzenie poza teorią przejścia demograficznego. [w:] Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski. Warszawa: PWE.
 • Okólski M., Pajestka J. (1978): Ludność i gospodarka świata. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Page H.J. (1977): Patterns underlying fertility schedules: a decomposition by both age and marriage duration. "Population Studies" nr 1.
 • Palloni A. (1984): Assessing the effects of intermediate variables on birth interval-specific measures of fertility. "Population Index" nr 4.
 • Paradysz J. (1976): Ekonomiczne koncepcje dzietności w literaturze amerykańskiej. "Studia Demograficzne" nr 43.
 • Paradysz J. (1977): Decyzje prokreacyjne małżeństw w Polsce. "Studia Demograficzne" nr 48.
 • Paradysz J. (1990): Reprodukcja ludności w Polsce. Studium metodologiczno-poznawcze. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 312.
 • Pavlik Z. (1982): Rewolucja demograficzna jako ogólna prawidłowość rozwoju ludności. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 106.
 • Pawlukowicz R. (1990): Modele probabilistyczne w zastosowaniu do prognozowania rozkładów płodności hipotetycznych kohort kobiet w Polsce. [w:] Rozwój demograficzny Polski - analiza i prognozowanie. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 12.
 • Petersen W., Petersen R. (1986): Dictionary of Demography. Terms, Concepts and Institutions. New York, Westport, London: Greenwood Press.
 • Podrażka A. (1989): Typy przejścia demograficznego w krajach europejskich. "Studia Demograficzne" nr 4.
 • Potter R.G., Millman S.R. (1985): Fecundability and the frequency of marital intercourse: a critique of nine models. "Population Studies" nr 3.
 • Potter R.G., Millman S.R. (1986): Fecundability and the frequency of marital intercourse: new models incorporating the aging of garnets. "Population Studies" nr 1.
 • Potter R.G., Sakoda J.M. (1967): Family planning and fecundity. "Population Studies" nr 3.
 • Poursin J.M. (1976): Ludność świata. Warszawa: PWN.
 • Prognozy statystyczne. Baza danych i algorytmy badania szeregów czasowych (1987). Opracowanie wykonane w ramach problemu CPBP 10.9.5. Wrocław: AE (maszynopis powielony).
 • Pullum T.W., Casterline J.B., Shah I.H. (1987): Adapting fertility exposure analysis to the study of fertility change. "Population Studies" nr 3.
 • Radzikowska В. (1988a): Funkcja antylogistyczna i możliwości jej zastosowania w analizie procesu transformacji demograficznej. "Wiadomości Statystyczne" nr 8.
 • Radzikowska B. (1988b): Uwagi o standaryzacji współczynników demograficznych. "Wiadomości Statystyczne" nr 11.
 • Retherford R.D. (1985): A theory of marital fertility transition. "Population Studies" nr 2.
 • Robinson H. (1981): Population and Resources. London: The Macmillan Press.
 • "Rocznik Demograficzny" 1950-1988. Warszawa: GUS.
 • Rodriquez G., Cleland J. (1988): Modelling marital fertility by age and duration: an empirical appraisal of the Page model. "Population Studies" nr 2.
 • Roeske-Słomka I. (1988): Dochód jako czynnik kształtujący dzietność rodzin. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 265.
 • Romaniuk A. (1973): A three parameter model for birth projections. "Population Studies" nr 3.
 • Rosset E. (1980a): Teoria przejścia demograficznego. [w:] Problemy planowania i polityki społeczno-gospodarczej. Warszawa: PWE.
 • Rosset E. (1980b): Piąta faza przejścia demograficznego: regres ludności. "Studia Demograficzne" nr 3/4.
 • Rosset E., Billig W. (1987): Studia nad teoriami ludnościowymi. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 228.
 • Rószkiewicz M. (1987): Model transformacji demograficznej - teoretyczne uogólnienia oraz praktyczne implikacje. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 232.
 • Rószkiewicz M. (1988): Determinanty rozrodczości według współczesnych teorii. [w:] Studia nad determinantami reprodukcji ludności. Red. J.Z. Holzer. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 275.
 • Rószkiewicz M. (1990): Rodowód współczesnych teorii płodności. [w:] Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski. Warszawa: PWE.
 • Rószkiewicz M. (1991): Mechanizm zachowań demograficznych. Warszawa: SGH. Seria "Monografie i Opracowania" nr 334.
 • Saboia J.L.M. (1977): Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models for births forecasting. "Journal of the American Statistical Association" nr 358.
 • Schultz T.W. (1973): The value of children: an economic perspective. "Journal of Political Economy" nr 2.
 • Sheps M.C. (1964): On the time required for conception. "Population Studies" nr 18.
 • Sheps M.C., Menken J.A. (1973): Mathematical Models of Conception and Birth. Chicago, London: The University of Chicago Press.
 • Shorter E., Knödel J., van de Walle E. (1971): The decline of non-marital fertility in Europe, 1880-1940. "Population Studies" nr 3.
 • Simons J. (1982): Reproductive behavior as a religious practice. [w:] Determinants of Fertility Trends: Theories Re-examined. Red. Ch. Höhn, R. Mackensen. Liège: IUSSP, Ordina Editions. 140.
 • Singh S., Casterline J.B., Clelands J.G. (1985): The proximate determinants of fertility, sub-national variations. "Population Studies" nr 1.
 • Sklar J. (1974): The role of marriage behavior in demographic transition: the case of Eastern Europe around 1900. "Population Studies" nr 2.
 • Sokołowski A., Zając K. (1987): Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWE.
 • Stanisz T. (1986): Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych Warszawa PWE.
 • Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski (1990). Warszawa: PWE.
 • Trussell J. (1979): Natural Fertility: Measurement and Use in Fertility Models. [w:] Natural Fertility. Red. H. Leridon, Menken. Liège: IUSSP.
 • Valkovics E. (1982): Niektóre praktyczne trudności w analizie przejścia demograficznego. "Studia Demograficzne" nr 2.
 • Vielrose E. (1982): O pewnych miarach natężenia płodności. "Studia Demograficzne" nr 1.
 • Wasilewska-Trenker H. (1976): Płodność małżeńska kobiet w Polsce w świetle analizy Ankiety rodzinnej 1972. [w:] Analiza kohortowa i jej zastosowanie. Red. S. Borowski. Warszawa: PWN.
 • Westoff Ch.F. (1978): The predictability of fertility in developed countries. "Population Bulletin of the United Nations" nr 11.
 • Wieniecki I.G. (1981): Metody statystyczne w demografii. Warszawa: PWE.
 • Wilson C. (1984): Natural fertility in pre-industrial England, 1600-1799. "Population Studies" nr 2.
 • Wilson Ch., Oeppen J., Pardoe M. (1988): What's natural fertility? The modelling of a concept. "Population Index" nr 1.
 • Wilson Ch., Woods R. (1991): Fertility in England: a long-term perspective. "Population Studies" nr 3.
 • Wood J.W., Weinstein M. (1988): A model of age-specific fecundability. "Population Studies" nr 1.
 • Woods R. (1979): Population Analysis in Geography. London, New York: Longman.
 • Woods R.I. (1987): Approaches to the fertility transition in Victorian England. "Population Studies" nr 2.
 • Woods R., Smith C.W. (1983): The decline of marital fertility in the late nineteenth century: the case of England and Wales. "Population Studies" nr 2.
 • World Population at the Turn of the Century (1989). New York: United Nations.
 • Woytinsky W.S., Woytinsky E.S. (1953): World Population and Production. New York: The Twentieth Century Found.
 • Wright R.E. (1989): The Easterlin hypothesis and European fertility rates. "Population and Development Review" nr 1.
 • Wrigley E.A., Schofield R.S. (1983): English population history from family reconstruction: a summary results 1600-1799. "Population Studies" nr 2.
 • Zasępa R., Bolesławski L. (1981): Badania nad modelami prognostycznymi urodzeń i zgonów. "Studia Demograficzne" nr 4.
 • Zasępa R., Bolesławski L., Olko M. (1983): Metodyka prognozowania stanu i struktury demograficzno-społecznej. [w:] Modele i prognozy demograficzne. Warszawa: SGPiS. Seria "Monografie i Opracowania" nr 126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.