PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 746 | 106
Tytuł artykułu

Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego

Warianty tytułu
Localisation of Functions of Enterprise in the Structure of a Group of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W monografii podjęto próbę zaprezentowania metodyki organizatorskiej ustalania funkcjonalno-przedmiotowej struktury organizacyjnej ugrupowania gospodarczego, obejmującej najważniejsze czynniki i uwarunkowania wpływające na poszukiwanie wskazań lokalizacyjnych dla funkcji organicznych (merytorycznych). Przedmiotem zainteresowania autora były ugrupowania gospodarcze zdefiniowane jako wieloczłonowe podmioty gospodarcze, w których jednostka zarządzająca, podporządkowująca sobie kapitałowo wewnętrzne przedsiębiorstwa, wywiera znaczny i trwały wpływ na funkcjonowanie całego ugrupowania oraz jego części składowych.
EN
Organization design is one of the most crucial problems both in theory and practice of management. Most of the research effort has been concentrated on the design of organization structures of single enterprises. However, for some recent years a trend toward formation of groups of enterprises has become a phenomenon occurring more and more frequently in different economies.
Enterprises forming the group constitute a specific economic unit in which participants are separate legal persons which, however, run their business operations in accordance with common rules and objectives set by the enterprise that has controlling interests in the subordinate enterprises or has the dominant position in the group resulting from any other reason. The group of enterprises can be viewed as a particular form of the business activity. Business operations are run by the economic entity consisting of more than one legal person.
In order to be rational in its operations the above described type of the enterprise has to be organized which implies that all necessary functions of the enterprises must be distributed somehow among all members of the group.
The present work is devoted to this particular problem. Its focus is on the methodology of rational distribution of the enterprise functions among members of the group of enterprises. In subsequent parts it shows separate steps of the general methodology of functions distribution whereas particular features of different types of groups of enterprises in Poland are taken into account. Various approaches to the design of the functional structure of the groups of enterprises are discussed and documents used in the whole design process are presented. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adam J.H.: Dictionary of Business. Harlow: Longman & York Press 1989.
 • Alexander D., Britton A.: Financial Reporting. London: Chapman & Hall 1993.
 • Allen S.A.: Organizational Choices and General Management Influence Networks in Divisionalized Companies. "Academy of Management Journal" 1978 nr 6.
 • Amstutz M.D.: Formen der Unternehmenskonzentration. "Industrielle Organisation" 1969 nr 473.
 • Appleby R.C.: Modem Business Administration. London: Pittman 1992.
 • Auf dem Wege zu einer empirisch fundierten Theorie des Unternehmenswachstums. "Management International Review" 1977 nr 1.
 • Basisaufagabenkatalog zum Funktionendiagram. St. Gallen: If В 1977.
 • Berger K.H.: Unternehmengröße und Leitungsaufbau. Berlin: de Gruyter 1968.
 • Bestmann U. (red.): Kompendium der Betriebswirtschaftslehre. München: Oldenbourg 1982.
 • Bleicher K.: Organisation. Formen und Modelle. Wiesbaden: Nomos 1981.
 • Bleicher K.: Organisation: Strategien - Strukturen - Kulturen. Wiesbaden: Nomos 1991.
 • Bogusławski Z.: Spółki holdingowe i ekspansja spółek w Wielkiej Brytanii. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991 nr 4.
 • Bogusławski Z., Borzęcki J., Wiankowski S.: Holdingi przemysłowe. Podstawy tworzenia i funkcjonowania. Warszawa: ORGMASZ 1993.
 • Brigham E.F.: Fundamentals of Financial Management. Chicago: The Dryden Press 1986.
 • Bronder Ch., Prital R.: Wegweiser für strategische Allianzen. "Harvardmanager" 1991 nr 1.
 • Bronder Ch.: Entwicklung der Organisationsstruktur bei Siemens. "Zeitschrift für Organisation" 1991 nr 5.
 • Bühner R.: Die schlanke Managementholding. "Zeitschrift für Organisation" 1993 nr 1.
 • Bühner R.: Managementholding. "Betriebswirtschaft" 1987 nr 2.
 • Bühner R.: Gestaltungsmöglichkeiten einer Managementholding. "Zeitschrift für Organisation" 1990 nr 5.
 • Bühner R.: Betriebswirtschaftliche Organisation. München: Oldenbourg 1991.
 • Całus A.: Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej. Wielkiej Brytanii i USA. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów 1992.
 • Cashin J.A., Polimen R.S.: Cost Accounting. New York: McGraw Hill 1981.
 • Certo S.C., Peter J.B.: Strategie Management. Concepts and Applications. New York: McGraw-Hill 1991.
 • Czekaj J., Martyniak Z.: Nowe metody organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1991.
 • Czermiński A., Czerska M., Michałowski S.: Elementy projektowania systemów zarządzania. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1984.
 • David F.R.: Concepts of Strategie Management. New York: Macmillan 1993.
 • Donaldson G.: Financial Goals and Strategic Consequences. "Harvard Business Review" 1985 nr 5-6.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE 1992.
 • Fabiańska K., Rokita J. (red.): Rozwój przedsiębiorstwa. Problemy teorii i dylematy praktyki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1991.
 • Fayol H.: Administracja przemysłowa i ogólna. Warszawa: INO 1926.
 • Frese E.: Grundlagen der Organisation. Wiesbaden: Nomos 1987.
 • Frese E., v. Werder A., Maly W. (red.): Zentralbereiche. Stuttgart: Enke 1993.
 • Gabele E.: Unternehmungsstrategie und Organisationsstruktur. "Zeitschrift für Organisation" 1979 nr 4.
 • Garavan T., Fitzgerald G., Morley M.: Business Analysis. London: The Certfied Accountants Educational Trust 1993.
 • Goold M., Campbell A., Alexander M.: Corporate Level Strategy. New York: Wiley 1994.
 • Grochla E., Wittmann W. (red.): Handwörterbuch der Betriebswirtschaft. Stuttgart: Poeschel 1975.
 • Hahn D.: Führung und Führungsorganisation. "Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1988 nr 2.
 • Haimann T., Scott W.G., Connor P.E.: Management. Boston: Houghton & Mifflin 1985.
 • Hannah L., Kay J.A.: Concentration in Modern Industry. London: McGraw-Hill 1977.
 • Harrison F.E.: The Managerial Decision-Making Process. Boston: Houghton & Mifflin 1995.
 • Haus В.: Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw wielozakładowych. Warszawa: PWE 1975.
 • Haus В.: Fazy koncentracji organizacyjnej przedsiębiorstw. [w:] Lichtarski J. (red.): Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1992.
 • Haus В., Jagoda H., Karaś M.: Tworzenie i funkcjonowanie holdingów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1993.
 • Haus В.: Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu. Warszawa: PWE 1983.
 • Hauschildt J.: Innovationsmanagement. München: Moderne Industrie 1993.
 • Hax A.C., Majluf N.S.: The Strategy Concept and Process. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1991.
 • Heinen E.: Industriebetriebslehre. Entscheidungen im Industriebetrieb. Wiesbaden: Gabler 1981.
 • Hildebrand W., Linden F.A.: Vom Diener zum Herrn. "Manager Magazin" 1990 nr 10.
 • Hinterhuber H.H.: Strategische Unternehmungsführung. Berlin: de Gruyter 1992.
 • Horvath P.: Zentralisation, Dezentralisation und Koordination im Konzernrechnungswesen. [w:] Sölter A., Zimmerer C.: Handbuch der Unternehmenszusammenschlüsse. München: Moderne Industrie 1972.
 • Jacob H.: Konzernorganisation. [w:] Sölter A., Zimmerer C.: Handbuch der Unternehmenszusammenschlüsse. München: Moderne Industrie 1972.
 • Jagoda H.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw wielozakładowych w układy koncernowe. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1992 nr 2.
 • Jarillo C.J.: On Strategie Networks. "Strategic Management Journal" 1988 nr 1.
 • Keller T.: Unternehmungsführung und Holdingkonzept. Köln: Opladen 1990.
 • Kieser A., Kubicek H.: Organisation. Wyd. 2. Berlin: de Gruyter 1983.
 • Kieser A., Kubicek H.: Organisation. Wyd. 3. Berlin: de Gruyter 1992.
 • Kortan J.: Wzrost przedsiębiorstwa a koncentracja w przemyśle. [w:] Rokita J., Fabiańska K. (red.): Przedsiębiorstwa w procesie przemian strukturalnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1990.
 • Kortan J.: (red.): Funkcje i struktura przedsiębiorstw. Ewolucja i integracja. Warszawa: PWE 1975.
 • Kortan J.: Kooperacja i koncentracja - dwie podstawowe formy łączenia się przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986 nr 1.
 • Kosiol E.: Organisation der Unternehmung. Wiesbaden: Gabler 1962.
 • Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa: PWN 1977.
 • Koziński J., Wudarzewski W.: Organizacja naczelnego kierownictwa w światowych koncernach o niepoziomym typie integracji produkcji. [w:] Problemy organizacji i zarządzania w kombinatowym układzie produkcyjnym. Lubin: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1986.
 • Koziński J., Wudarzewski W.: Organizacja zaplecza naukowo-badawczego w monopolistycznych przedsiębiorstwach przemysłowych. [w:] Problemy organizacji i zarządzania w dużych jednostkach gospodarczych. Lubin: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1987.
 • Koziński J., Krupski R.: Organizacja doradztwa strategicznego w przedsiębiorstwie. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1991 nr 509.
 • Krüger W.: Organisation der Unternehmung. Stuttgart: Kohlahammer 1993.
 • Krüger W.: Aufgabenanalyse. Rennaisance einer Organisationstechnik. "Zeitschrift für Organisation" 1984 nr 4.
 • Krupski R.: Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Wrocław: Ossolineum 1993.
 • Kubicek H., Welter G.: Messung der Organisationsstruktur. Stuttgart: Enke 1985.
 • Lichtarski J. (red.): Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1992.
 • Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1994.
 • Management-Enzyklopädie. Landsberg/Lech: Moderne Industrie 1983.
 • Martyniak Z.: Elementy metodologii organizowania. Warszawa: PWN 1986.
 • Martyniak Z.: Organizatoryka. Warszawa: PWE 1987.
 • Martyniak Z., Stabryła A., Zgoda L.: Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1982.
 • Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: PWN 1994.
 • Mintzberg H., Quinn J.B.: The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1991.
 • Nogalski B., Białas T., Czapiewski M.: Zarządzanie w różnych formach własności. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1993.
 • Nogalski B., Ronkowski R.: Holding, czyli o instytucji szczególnie efektywnej w pewnych sytuacjach. Warszawa: ORGMASZ 1994.
 • Perich R.: Unternehmungsdynamik. Stuttgart: Enke 1992.
 • Pinches G.E.: Essentials of Financial Management. New York: Harper & Row 1990.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN 1986.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE 1992.
 • Porter M.E.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press 1985.
 • Probst G.: Organisation: Strukturen, Lenkungsinstrumente und Entwicklungsperspektiven. Landsberg/Lech: Moderne Industrie 1993.
 • Przybyła M.: Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1992.
 • Przybyła M" Koziński J., Wudarzewski W.: Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1993.
 • Quinn J.B.: Strategies For Change. Logical Incrementalism. Homewood: Irwin 1980.
 • Quinn J.B., Mintzberg H., James R.M.: The Strategy Process. Concepts, Contexts and Cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1989.
 • Bieniok H., Rokita J.: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN 1984.
 • Rokita J., Fabiańska К. (red.): Przedsiębiorstwa w procesie przemian strukturalnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1990.
 • Romanowska M., Wawrzyniak B.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Mądralin: ORGMASZ 1993.
 • Rüssman K.H.: Distanz vom Pack. "Manager Magazin" 1992 nr 11.
 • Rutt H.N.: Die flexibole Organisation: eine zeitoptimale Vielzweckmaschine. "Harvardmanager" 1990 nr 3.
 • Rządca R.A.: A może holding? "Businessman Magazine" 1992 nr 8.
 • Schall L.D., Haley Ch.W.: Introduction to Financial Management. New York: McGraw-Hill 1980.
 • Schierenbeck H.: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre. München: Oldenbourg 1989.
 • Schneider M.: Mit dem Rücken zur Wand. "Manager Magazin" 1992 nr 11.
 • Schoderbeck P., Cosier R.A., Applin J.C.: Management. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich 1991.
 • Schwarz G.: Unternehmungskultur als Element des strategischen Management. Berlin: de Gruyter 1989.
 • Seidel E., Redel W.: Führungsorganisation. München: Oldenbourg 1987.
 • Sigloch J.: Unternehmenswachstum durch Fusion. Berlin: Duncker & Humblot 1974.
 • Simon H.A.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Warszawa: PWE 1982.
 • Sisavic M.F., Kamiński M.E.: Jak kierować przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Portland: Portland State University 1990.
 • Solarz J.K.: Holding finansowy. CIM, Lektury menedżera 1992.
 • Sölter A., Zimmerer C. (red.): Handbuch der Unternehmenszusammenschlüsse. München: Moderne Industrie 1972.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.): Doskonalenie struktury organizacyjnej. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1988.
 • Stabryła A.: Doskonalenie struktury organizacyjnej. Technika przygotowania ekspertyzy i projektu. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1992.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J.: Metodologiczne aspekty zarządzania. Wrocław: Ossolineum 1986.
 • Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Problemy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje. Funkcje. Przykłady. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1992.
 • Talwar R.: Business Re-engineering - a Strategy-driven Approach. "Long Range Planning" 1993 vol. 26.
 • Thompson J.L.: Strategic Management. Awareness and Change. New York: Macmillan 1993.
 • Thompson A.A., Strickland A.J.: Strategy and Policy. Concepts and Cases. Plano: Business Publications 1981.
 • Tichy N., Devanna M.: The Transformational Leader. New York: Macmillan 1986.
 • Titard P.L.: Managerial Accounting. Chicago: The Dryden Press 1987.
 • Tress W.: Wer wachsen will, muß kleiner werden. "Zeitschrift für Organisation" 1986 nr 3.
 • Wallach R.: Organisatorische Vorbereitung und Durchführungsplan. [w:] Sölter A., Zimmerer C.: Handbuch der Unternehmenszusammenschlüsse. München: Moderne Industrie 1972.
 • v. Werder A.: Organisationsstruktur und Rechtsform. Wiesbaden: Gabler 1986.
 • Wicher H.: Die Wahl der Unternehmensrechtsform. "Das Wirtschaftsstudium" 1989 nr 5.
 • Wlhelm W.: Local Hero. Interview mit Roland Berger. "Manager Magazin" 1992 nr 12.
 • Wilson D., Rosenfeld R.H.: Managing Organizations. Texts, Readings and Cases. London: McGraw-Hill 1990.
 • Wöhe G.: Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre. München: Vahlen 1978.
 • Woźniak K.: Holding. "Firma" 1992 nr 11 i 12.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN 1969.
 • Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWN 1965.
 • Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN 1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003144

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.