PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | nr 484 | 5--19
Tytuł artykułu

Ustrój polityczny i ekonomiczny Polski w myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego w latach 1919-1927

Autorzy
Warianty tytułu
Poland's Political and Economic System in the Political Thought of Stanisław Głąbiński in the Years 1919-1927
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono dorobek myśli politycznej i ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego w okresie pełnienia przez niego funkcji prezesa klubu sejmowego Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1927.
EN
In the article the author discusses the views of Stanisław Głąbiński (formulated in the years 1919-1927), one of the leading politicians of the polish national school of economy, concerning the political and economic system of Poland. The reconstruction of political views of a man who was a politician as well as a researcher, had as its aim an analysis of the notional categories and theoretical constructions devised by him which referred to the model of the state and the economy. It is claimed in the final conclusion that the views of Stanisław Głąbiński constituted a coherent theory of the Polish political and economic nationalism.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--19
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ajnejnkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
 • Ajnenkiel A., Koncepcje zmiany struktury marcowej przed przewrotem majowym, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1967, t. XIX, z. 1.
 • Bobrzyński M., Wskrzeszenie państwa polskiego, Szkic historyczny 1910-1923, Kraków 1925, t. 2.
 • Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, Warszawa 1927, t. 2.
 • Dziewulski K., Spór o etatyzm. Dyskusje wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919-1939, Warszawa 1981.
 • Etatyzm w Polsce. Z przedmową Adama Krzyżanowskiego, Kraków 1932.
 • Gluziński T., Proporcjonalność czy okręgi jednomandatowe, "Przegląd Wszechpolski" 1924, nr 3.
 • Głąbiński S., Etatyzm a gospodarstwo narodowe, "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny" 1922, z. 1.
 • Głąbiński S., Narodowa polityka ekonomiczna, Lwów 1928.
 • Głąbiński S., Projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Narodów" , 1920, nr 3.
 • Głąbiński S., Teoria ekonomiki narodowej, Lwów 1927.
 • Głąbiński S., Wspomnienia polityczne, Pelpin 1939.
 • Gołębiowski J., Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, Kraków 1985.
 • Grabski S., Ekonomia mleczna. Socjologiczne podstawy ekonomii, Lwów, Warszawa, Kraków 1930.
 • Grabski S., Naród a państwo, Lwów 1922.
 • Grabski S., Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski, Warszawa 1922.
 • Grabski S., Z zagadnień polityki narodowo-państwowej, Warszawa 1925.
 • Kofman J., Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy Środkowowschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992.
 • Komarnicki W., O zmianą konstytucji polskiej, Wilno 1927.
 • Komarnicki W., Polskie prawo polityczna. Geneza i system, Warszawa 1922.
 • Konopczyński W., Dziesięciolecie zagadnień ustrojowych w obozie narodowym, "Myśl Narodowa" 1928, nr 26.
 • Kornaś J., Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, Zeszyty Naukowe. Seria specjalna: monografie nr 126, AE, Kraków 1995.
 • Kozicki S., Polityka gospodarcza, "Przegląd Wszechpolski" 1924, nr 5.
 • Krukowski S., Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977.
 • Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1983.
 • Mościcki H., Dzwonkowski Z., Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, Warszawa 1928.
 • Pietrzek M., Rządy parlamentarne w Polsce 1919-1926. Warszawa 1969.
 • Rybarski R., Idea gospodarstwa narodowego, Warszawa 1919.
 • Taylor E., Przyszłość gospodarcza Polski, "Przegląd Wszechpolski" 1924, nr 1.
 • Wasiutyński B., Ciągłość polityki państwowej, "Przegląd Wszechpolski" 1924, nr 10.
 • Witkowski L., Prezydent Reczypospolitej Polskiej 1921-1935. Studia Juridica, t. 18, z. 1, Warszawa, Poznań, Toruń 1987.
 • Witkowski L., Stanowisko głowy państwa w projektach konstytucyjnych okresu Sejmu Ustawodawczego (1919-1920), Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo XXII, 1983, z. 141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003239

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.