PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 740 Dydaktyczne aspekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską | 86--94
Tytuł artykułu

Dostosowanie systemu bankowego w Polsce do standardów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Traktat z Maastricht zaleca krajom Unii Europejskiej ujednolicenie systemów bankowych. Pewnym wzorcem jest w Unii niemiecki system bankowości. Autor przedstawił problematykę niezależności banków centralnych w kontekście z obecną sytuacją NBP, a także stale prowadzoną harmonizację polskiego prawa bankowego z prawem UE.
Twórcy
Bibliografia
 • Ahlt M.: Prawo europejskie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 1995.
 • Alesina A., Gatti R.: Independent Central Banks: Low Inflation at No Cost. "American Economic Review" Vol. 85, Iss. 2, May 1995.
 • Alesina A., Summers L.H.: Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence. "Journal of Money, Credit and Banking" Vol. 25, No 2, May 1993.
 • Arestis P., Bain K.: The Independence of Central Banks: A Nonconventional Perspective. "Journal of Economic Issues" Vol. 29, Iss. 1, March 1995.
 • Chudzik R.: Kryzys bankowy w gospodarkach postkomunistycznych na przykładzie Czech, Węgier i Polski. "Bank i Kredyt" 1996 nr 3.
 • Cukierman A.: Central Bank Strategy, Credibility and Independence: Theory and Evidence. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 1994.
 • Cukierman A., Webb S.B. and Neyapti B.: Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect on Policy Outcomes. "The World Bank Economic Review" Vol. 6, no 3, September 1992.
 • Dokumenty Wspólnot Europejskich. Opracowanie: A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze 1994.
 • Doliwa-Klepacki Z.M.: Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty. Białystok: Temida 2 1993.
 • Duwendag D., Ketterer K.H., Kösters W., Pohl R., Simmert D.B.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Warszawa: Poltext 1995.
 • Fischer S.: Central-Bank Independence Revisited. "American Economic Review" Vol. 85, Iss. 2, May 1995.
 • Fojcik-Mastalska E.: Prawo bankowe Unii Europejskiej. Mechanizmy i zakres harmonizacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Unimex" 1995.
 • Fundacja Edukacji i Badań Bankowych: Dostosowanie banków polskich do standardów europejskich. Materiały z Konferencji FEiBB zorganizowanej w maju 1993 w Warszawie.
 • Galster J., Mik C.: Podstawy Europejskiego Prawa Wspólnotowego. Zarys wykładu. Toruń: Wydawnictwo Comer 1995.
 • Grilli V., Masciandaro D. and Tabellini G.: Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries. [w:] Monetary and Fiscal Policy. Vol. 2, Edited by Torsten Persson and Guido Tabellini. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 1994.
 • Gronkiewicz-Waltz H.: Bank Centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjno-prawne. Warszawa: "Olympus" 1994.
 • Kaszubski R.W.: Ewolucja polskiej bankowości centralnej. Aspekty prawne. NBP "Materiały i Studia" 1994 nr 44.
 • Komar A.: Usługi finansowe i prawo kredytowe. Prawo dewizowe. "Biała Księga. Prawo" 1995 nr 16.
 • Komar A.: Europejska Unia Walutowa. Warszawa: PWE 1993.
 • Lasok D.: Zarys prawa Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK 1995.
 • McCallum B.T.: Two Fallacies Concerning Central-Bank Independence. "American Economic Review" Vol. 85, Iss. 2, May 1995.
 • Molle W.: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ 'Solidarność' 1995.
 • Neumann M.J.M.: Precommitment by Central Bank Independence. "Open Economies Review" Vol. 2, 1991.
 • Niemierka S.: Charakterystyka formalno-prawnej działalności prezesa Narodowego Banku Polskiego. NBP "Materiały i Studia" 1995 nr 51.
 • Parkin M.: Domestic Monetary Institutions and Deficits. [w:] Deficits, Basil Blackwell. Oxford 1983.
 • Pietrzak В., Solarz J.: Bariery i warunki dostosowania polskiego systemu bankowego do wymogów Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencja naukowej pt. 'Polityka monetarna i sektor bankowy wobec aktualnych problemów polityki gospodarczej' zorganizowanej przez Departament Analiz i Badań NBP, Stara Wieś 1992.
 • Piontek E.: Prawo bankowe. Harmonizacja polskiego prawa bankowego z prawem Wspólnoty Europejskiej. "Biała Księga. Prawo" 1995 nr 15.
 • Pollard P.S.: Central Bank Independence and Economic Performance. "Federal Reserve Bank of St. Louis Review" Vol. 75, Iss. 4, Jul/Aug. 1993.
 • Posen A.S.: Why Central Bank Independence Does Not Cause Low Inflation. "Central Banking" 1993 Nr 2.
 • Prawo bankowe. Wprowadzenie. Zbiór przepisów. Opracował M. Jakubek. Stan prawny na dzień 15 czerwca 1995 r. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze 1995.
 • Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty i orzecznictwo. Wybór i redakcja: W. Czapliński, R. Ostrihansky, A. Wyrozumska. Warszawa: Agencja Scholar 1994.
 • Schaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna. Warszawa: PWE 1996.
 • Solarz J.K., Wyczański P.: Konsolidacja systemu bankowego jako efekt odpowiedzi na wyzwanie konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej. Materiały z konferencji naukowej pt. "Rynki finansowe w Polsce", zorganizowanej przez Departament Analiz i Badań NBP, Stara Wieś 1995.
 • Solarz J.K.: Niezależność banku centralnego (bankowe abc). "Bank i Kredyt" 1994 nr 11.
 • Solarz J.K.: W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski. NBP "Materiały i Studia" 1994 nr 48.
 • Solarz J.K.: Konsolidowanie systemów bankowych. Warszawa: Fundacja Edukacji i Badań Bankowych 1993.
 • Solarz J.K.: Dostosowanie banków do standardów europejskich. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca 1993.
 • Solarz J.K.: Harmonizacja polskiego systemu bankowego z Wspólnotą Europejską. NBP "Materiały i Studia" 1991 nr 20.
 • Status Banku Centralnego - doświadczenia i perspektywy. Materiały z konferencji zorganizowanej 29.11.1994 r. przez Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Konferencje i Seminaria, t. VII, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1995.
 • Strzelec A.: Niezależność Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-1993. Studium empiryczne na podstawie metody Cukiermana, Webba, Neyapti. "Bank i Kredyt" 1994 nr 7.
 • Traktat o Unii Europejskiej (z Maastricht). Załącznik: Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Tłumaczenie z Biuletynu Informacyjnego Biura Stosunków Międzyparlamentarnych Kancelarii Sejmu RP.
 • Weber Axel A.: Monetary Policy in Europe: Towards a European Central Bank and One European Currency. "International Journal of Public Administration" Vol. 18, Iss. 10, October 1995.
 • Wojciechowski J.A.: Instytucje i porządek prawny Wspólnot Europejskich. Warszawa: INFOR 1995.
 • Wojtyna A.: Kontrowersje wokół niezależności banku centralnego a przyszły status NBP (Ekspertyza dla Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej). "Bank i Kredyt" 1996 nr 3.
 • Wojtyna A.: Dlaczego bank centralny powinien być niezależny? "Życie Gospodarcze" 1994 nr 27.
 • Zajda J.: Systemy bankowe w gospodarce kapitalistycznej. Warszawa: PWE 1974.
 • Zawadzka Z.: Systemy bankowe. Przykład Republiki Federalnej Niemiec. Warszawa: Poltext 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003414

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.