PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 740 Dydaktyczne aspekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską | 234--254
Tytuł artykułu

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce w świetle standardów europejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie rynku kapitałowego w Polsce do standardów europejskich. Autorka omówiła podstawy prawne procesów dostosowawczych (dyrektywy EWG), obecny stan dostosowań prawnych w Polsce w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego a także koszty i efekty dostosowania go do UE.
Twórcy
Bibliografia
 • Dyrektywa o realizacji art. 67 Traktatu Rzymskiego (86/113/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 386 ż 30 grudnia 1986.
 • Dyrektywa o międzynarodowym przepływie kapitału (72/16/EWG). (Dz. Urz. WE seria L nr 124 z 5 lutego 1972.
 • Dyrektywa o liberalizacji przepływu kapitału (88/361/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 361/2 z 24 czerwca 1988.
 • Dyrektywa w sprawie obrotu papierami wartościowymi (93/141/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 141/1 z 11 czerwca 1993.
 • Dyrektywa w sprawie prospektu przy publicznej ofercie papierów wartościowych w państwie członkowskim UE (89/298/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 124 z 5 maja 1989.
 • Dyrektywa dotycząca dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na giełdzie papierów wartościowych (79/279/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 66 z 16 marca 1979.
 • Dyrektywa w sprawie wykorzystywania informacji poufnych (89/592/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 334 z 13 listopada 1989.
 • Dyrektywa dotycząca UCITS (85/611/EWG), znowelizowana przez kolejny akt sygnowany numerem (88/220/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 375 z 22 marca 1988.
 • Dyrektywa w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych (93/22/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 110 z 17 czerwca 1993.
 • Dyrektywa dotycząca zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do "prania brudnych pieniędzy" (91/308/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 166 z 28 czerwca 1991.
 • Dyrektywa w sprawie zgłaszania posiadania dużych pakietów akcji (88/627/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 348 z 17 grudnia 1988.
 • Dyrektywa w sprawie sprawozdań i bilansów banków i innych instytucji finansowych działających na rynku kapitałowym (86/183/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 44 z 17 lutego 1989.
 • Dyrektywa w sprawie odpowiedniego wyposażenia domów maklerskich i banków w kapitał własny (93/141/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 141 z 11 czerwca 1993.
 • Dyrektywa dotycząca obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez oddziały utworzone w kraju członkowskim przez instytucje finansowe, których siedziba znajduje się poza tym państwem członkowskim (89/117/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 44 z 16 lutego 1989.
 • Dyrektywa w sprawie koordynacji wymogów dotyczących sporządzania, kontroli oraz rozpowszechniania danych dotyczących emisji przed dopuszczeniem papierów warto-ściowych do publicznego obrotu (90/390/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 100 z 17 maja 1990.
 • Dyrektywa w sprawie informacji publikowanej regularnie przez spółki, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych (82/121/EWG). Dz. Urz. WE seria L nr 48 z 1982.
 • Polska-EWG. Wybrane aspekty dostosowań w świetle Rynku 1992 i Umowy o Stowarzyszeniu. Praca zbiorowa pod red. A. Stępniak: Gdańsk: IKC 1993.
 • Raport o stanie rynku kapitałowego w latach 1991-1994. Praca zbiorowa pod redakcją J. Szapiel, D. Żmódzińska: Warszawa-Wrocław: Centrum Prywatyzacji i Rozwoju Rynku Kapitałowego MPW 1994.
 • Regulamin GPW w Warszawie. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Radę Giełdy z 16 i 30 maja 1995 r. a zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 30 maja 1995 r. i przyjęte przez KPW decyzją z 29 września 1995 r.
 • Szapiel J.: Rozwój rynku kapitałowego w okresie transformacji gospodarki polskiej (praca doktorska). Wrocław: AE 1995.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1991 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych Dz. U. 1995 r. nr 58, poz. 239 z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.