PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 699 | 138
Tytuł artykułu

Wprowadzenie do konstrukcji modeli wzrostu gospodarki rynkowej

Warianty tytułu
Introduction to the Construction of Market's Economy Growth Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowana praca jest zapisem etapu poszukiwań, których ostatecznym (strategicznym) celem jest stworzenie zestawu makroekonomicznych, długookresowych modeli wzrostu konkretnych gospodarek rynkowych. Modele te, poprzez właściwy dobór założeń i narzędzi, mają z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom zgodności z empirycznie obserwowanymi procesami, z drugiej zaś - pozwolić na sformułowanie tez dotyczących mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej w różnych warunkach ekonomicznych, instytucjonalnych, prawnych. Strategicznym celem jest więc stworzenie takich modeli wzrostu, które przez wykazanie swojej przydatności na płaszczyźnie empirycznej stałyby się podstawą do sformułowania nowych wniosków, dotyczących zależności mogących powstawać w procesie wzrostu, albo do takiego uściślenia już istniejących tez, aby można było obiektywniej niż teraz osądzić, w jakich warunkach te tezy są lepszym albo gorszym odzwierciedleniem związków występujących w konkretnej gospodarce na danym etapie jej rozwoju. (fragment tekstu)
EN
The work presents an initial proposal which will be a base to create long-run growth models for the real market economies. This presentation has three points of view (three levels). The basic variable in model is a rate of wages' growth. The model has several foundations, i.e. technical progress, rate of man power supply, branch structure of the economy, the producers' reactions when a demand is restricted, and a propensity to invest. Model is looking for the warranted growth (rate of growth) in the Neo-classical sense. When it is impossible it is looking for a new level of growth correlated with economy structure and a propensity to invest. In addition, model shows mechanisms which, obviously after the empirical verification, can widen the existing theories. In particular, they can explain reasons of the long-run unemployment, inflation and recession in the market economy. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Allan R.G.D.: Teoria makroekonomiczna. Warszawa 1975.
 • Budzyński F.: Rola postępu naukowo-technicznego w rozwoju gospodarczym. "Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN" 1972 nr 12.
 • Chmiel J.: Analiza procesów produkcyjnych za pomocą funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Warszawa 1983.
 • Czerwiński Z.: Matematyka na usługach ekonomii. Warszawa 1972.
 • Czerwiński Z.: Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego. Warszawa 1973.
 • Domar E.D.: Szkice z teorii wzrostu gospodarczego. Warszawa 1962.
 • Dunajewski H.: Struktura i stosowalność funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. "Ekonomista" 1962 nr 3.
 • Fiedor B.: Neoklasyczna teoria postępu technicznego. Próba systematyzacji i krytycznej analizy. Wrocław: Wyd. AE 1986. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 345.
 • Fiedor B.: Neoklasyczna teoria wzrostu gospodarczego. Wrocław: Wyd. AE 1978. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 136.
 • Fiedor B.: Teoria innowacji. Warszawa 1979.
 • Fiedor B., Linek S.: Funkcjonalna teoria podziału - współczesny stan dyskusji. Wrocław: Wyd. AE 1982. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 206.
 • Gahlen B.: Der Informationsgehalt der modernen Wachstumstheorie für die Wirtschaftspolitik. Tubingen 1972.
 • Hansen В.: Przegląd systemów równowagi ogólnej. Warszawa 1976.
 • Harcourt G.C.: Spory wokół teorii kapitału. Cambridge contra Cambridge. Warszawa 1975.
 • Harrod R.: Towards a Dynamie Economics: Some Recent Developments of Economic Theory and their Application to Policy. London 1948.
 • Hicks J.R.: Kapital i wzrost. Warszawa 1979.
 • Hicks J.R.: The Theory of Wages. London 1963.
 • Jasiński M.: Postęp techniczny w funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. "Ekonomista" 1994 nr 1.
 • Jones H.G.: Modern Theory of Economic Growth. New York 1976.
 • Kaldor N.: Szkice z teorii stabilizacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa 1971.
 • Leontief W.: Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej. Warszawa 1963.
 • Mead J.E.: The Growing Economy. London 1968.
 • Mead J.E.: The Neoclassical Theory of Economic Growth. London 1961.
 • Nasiłowski M.: Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL. Warszawa 1974.
 • Nasiłowski M.: Ekonometryczna analiza funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. "Ekonomista" 1968 nr 2.
 • Nasiłowski M.: Istota i metodologiczne trudności klasycznych, neoklasycznych i keynesistowskich modeli wzrostu gospodarczego. "Ekonomista" 1969 nr 2.
 • Nasiłowski M.: Współczesne agregatowe modele wzrostu rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej. [w:] O teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu. Red. M. Nasiłowski. Warszawa 1978.
 • Neumann J.: A Model of General Economic Equilibrium. "The Review of Economic Studies" 1945-46 vol. 13.
 • Niemczycki K.: Z zagadnień analizy dynamiki gospodarczej. Warszawa 1974.
 • Nordhaus W.D.: Innowacje, wzrost i dobrobyt. Warszawa 1976.
 • Osiatyński J.: Kapitał, podział i wartość. Warszawa 1977.
 • Pasinetti L.: A Multi-sector Model of Economic Growth. Cambridge 1962.
 • Pawłowski Z.: Ekonometria. Warszawa 1978.
 • Pawłowski Z.: Metoda ekonometrycznej analizy efektów postępu technicznego. "Ekonomista" 1968 nr 3.
 • Pen J.: Współczesna ekonomia. Warszawa 1972.
 • Phelps E.S.: The New View of Investment: A Neoclassical Analysis. "Quarterly Journal of Economics" 1962 vol. 76.
 • Robinson J.: Akumulacja kapitału. Warszawa 1958.
 • Robinson J.: Eseje z teorii wzrostu gospodarczego. Warszawa 1964.
 • Robinson J.: Herezje ekonomiczne. Warszawa 1973.
 • Schumpeter J.A.: Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process. New York-London 1939.
 • Solow R.М.: Technical Change and Aggregate Production Function. "Review of Economics and Statistics" 1957 vol. 39.
 • Solow R.M.: Teoria kapitału i stopa przychodu. Warszawa 1976.
 • Tinbergen J.: On the Theory of Trend Movements. [w:] J. Tinbergen: Selected Papers. Amsterdam 1959.
 • Uzawa Н.: Optimum Technical Change in Aggregative Model of Economic Growth. "International Economic Review" 1965 vol. 6.
 • Walters A.A.: Production and Cost Functions: An Econometric Survey. "Econometrica" 1963 vol. 31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.