PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 399 | 5--31
Tytuł artykułu

Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań)

Warianty tytułu
Civic Society as a Generator of Economic Modifications in Poland (Conceptualization and the Research Project)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono prace nad konceptualizacją badań nad społeczeństwem obywatelskim jako generatorem zmian, przede wszystkim gospodarczych. Autor omawia zagadnienia terminologiczne związane z pojęciem "społeczeństwo obywatelskie". Zauważa, że do idei społeczeństwa obywatelskiego nawiązuje zarówno program NSZZ "Solidarność", jak i deklaracja Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Autor zakreśla obszar badań, prezentuje założenia metodologiczne, metody i techniki badań.
EN
By means of analyzing the available of the empirical studies on the changes in the consciousness of the Polish society and considering the extent to which this society will act as a political generator of the expected systemic changes in Poland, the authors attempt to conceptualize the studies on the civic society as a generator of social changes, especially the economic modifications. Having discussed the basic and theoretical conceptions referring to social subjectivity, the civic society, they carry out a general analysis of the programmes of certain political groups - the Independent Self-Governed Workers Union "Solidarity" and the Social Democratic Party of the Polish Republic. Then, the authors present the research project, seperate the sphere of the studied problems, and determine the research goals. They discuss the assumed methodology and techniques of studies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--31
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.
 • Indraszkiewicz J., Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych, Kraków 1989.
 • Drąg Z., Indraszkiewicz J., Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych, Kraków 1989.
 • Mills C.W., The Power Elite, New York 1956.
 • Mills C.W., Elita władzy, Warszawa 1961).
 • Dahrendorf R., Class and Class Conflict in Industrial Society, Stanford 1959.
 • Bottomore T., Elites and Society, London 1966.
 • Wesołowski W., Studia z socjologii klas i warstw społecznych, Warszawa 1962.
 • Wesołowski W., Klasy, warstwy i władze, Warszawa 1980.
 • Ehrlich S., Włada i interesy. Studium struktury politycznej kapitalizmu, Warszawa 1967.
 • Ehrlich S., Oblicza pluralizmów, Warszawa 1985.
 • Toquevilla A. de, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976.
 • Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.
 • Carton Ash T., The Polish Revolution Solidarity 1980-1982, London 1983.
 • Touraine A., Gubet F., Wieviorka M., Strzelecki J., Solidarite. Analyse d'un mouvement social. Pologne 1980-1981.
 • Krzemiński I., Bakuniak G., BanaszakH., Kruczkowska A., Polacy - Jesień 80, IS UW, Warszawa 1983.
 • Marody M., Kolbowski K., Łabanowska C., Nowak K., Tyszkiewicz A., Polacy 80, IS UW, Warszawa 1981.
 • Arendt H., The Crigias of Totalitarianism, New York 1959.
 • Friedrich C., Brzeziński Z., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge 1965.
 • Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1985.
 • Hayek F.A. von, Droga do niewolnictwa, Wydawnictwo Niepodległość, Warszawa 1988.
 • Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)Realny Socjalizm, Wydawnictwo Piechur, Warszawa 1988.
 • Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Wydawnictwo PoMost, Warszawa 1989.
 • Sztompka P., Marksizm a współczesne teorie podmiotowości społecznej, w: Orientacje teoretyczne we współczesnej socjologii, praca zbiorowa pod red. K. Kwaśniewskiego, Kraków 1989.
 • Weber M., Etyka protestancka i duch kapitalizmu, w: M. Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984.
 • Znaniecki F., Social Actions, Poznań 1936.
 • Mead G., Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981.
 • Garfinkel H., Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej w: E. Mokrzycki (wybór), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1, Warszawa 1984.
 • Schutz A., Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: E. Mokrzycki, Kryzys i schizma. . Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1, Warszawa 1984.
 • Wielecki K., Podmiotowość społeczna i jej makrostrukturalne uwarunkowania w: Podmiotowość, możliwość, rzeczywistość, konieczność, Poznań 1988.
 • Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 1954.
 • Ogonowski Z., Locke, Warszawa 1972.
 • Rousseau J.J., Umowa społeczna, Warszawa 1966.
 • Kant I., Pomysły do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym, w: T. Kroński, Kant, Warszawa 1968.
 • Hegel G., Filozofia ducha, w: G. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, Warszawa 1990.
 • Karpiński W.; Tocqueville - wolność a demokracja, w: W. Karpiński, Cień Metternicha. Szkice, Warszawa 1982.
 • Karpiński W., Strona Tocquevilla, w: W. Karpiński, W Central Parku, Libella, Paryż 1982.
 • Krzemiński I., 'Solidarność' - sens ludzkiego doświadczenia, "Aneks" 1985, nr 40.
 • Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej (Laborem exercens), "Znak" 1982, nr 332-334.
 • Majka J., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988.
 • Tischner J., Etyka 'Solidarności', "Znak" 1981.
 • Tischner J., Polski kształt dialogu, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1981.
 • Krzemiński I., Świat zakorzeniony, "Aneks" 1986, nr 43.
 • Śpiewak P., Konserwatyści: potrzeba wiary i dogmatów, "Znak" 1988, nr 399.
 • Krzemiński I., Ideały społeczeństwa obywatelskiego. Chrześcijańska tradycja i społeczne postawy, w: I. Krzemiński, Świat zakorzeniony, Wydawnictwo GP Wola, Warszawa 1988.
 • Śpiewak P., Barbarzyńcy i liberałowie, "Znak" 1985, nr 368-369.
 • Program NSZZ 'Solidarność' uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów. "Tygodnik Solidarność" 1981, nr 29.
 • Uchwała Programowa II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 'Solidarność' (wersja robocza zatwierdzona przez delegatów), "Tygodnik Małopolska" 1980, nr 18.
 • Deklaracja Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. Statut Socjaldemokracji Rzeczpospolitej uchwalony przez Kongres Założycielski w dniu 28 stycznia 1990 r., Warszawa 1990.
 • Stanowisko Rady Naczelnej w sprawie kształtowania i rozwoju samorządu terytorialnego, w: Posiedzenie Rady Naczelnej w dniu 3 marca 1990 r. (podstawowe materiały), Warszawa 1990.
 • Mechanizmy polityczne życia społecznego, COM SNP, Warszawa 1980.
 • Habermas J., Communication and the Evolution of Society, Boston 1979.
 • Hausner J., Indraszkiewicz J., Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe" AE w Krakowie, Kraków 1988, nr 250.
 • Hausne J., Ogólne aspekty związków ekonomii i polityki, "Zeszyty Naukowe" AE w Krakowie, Kraków 1986, nr 227.
 • Indraszkiewicz J., Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna, "Zeszyty Naukowe" AE w Krakowie, Kraków 1988, nr 274.
 • Schaff A., Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa 1981.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.
 • Weiss C.H., Evaluation Research. Methods for Assessing Program Effectiveness, New Jersey 1S72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003696

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.