PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | nr 777 Współzależności między wiedzą ekonomiczną a funkcjonowaniem gospodarki w skalach mikro i makro | 14--50
Tytuł artykułu

Rozwój wiedzy ekonomicznej i rozwój gospodarczy - spojrzenie ewolucyjne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono wzajemności wpływów rozwoju gospodarczego i rozwoju wiedzy ekonomicznej. Wyidealizowane spojrzenie na ewolucję stosunków społecznych i połączoną z tym ewolucję wiedzy ekonomicznej przedstawiono na wykresie. Zobrazowano na nim zmiany stosunku społeczeństw do dwóch podstawowych i przeciwstawnych poglądów na organizację gospodarki mianowicie etatyzmu i liberalizmu. Przypomniano ważniejsze publikacje z ekonomii, które w istotny sposób wpłynęły na rozwój teorii ekonomii i na ewolucję stosunków społecznych oraz ważniejsze wydarzenia oddające stan stosunków społecznych, odnoszący się do sposobów gospodarowania. Omówiono merkantylizm, kapitalizm klasyczny oraz dwudziestowieczny wizerunek sposobów gospodarowania. Celem przeprowadzonej analizy było wskazanie na istnienie długich fal rozwoju stosunków gospodarczych.
Twórcy
Bibliografia
 • Bell D.: The Cultural Contradictions of Capitalism. London: Heinemann 1976.
 • Dosi G.: Technological Paradigms and Technological Trajectories. The determinants and directions of technical change and the transformation of the economy. [w:] Ch. Freeman (ed.): long Waves in the World Economy. London: Butterworths 1983.
 • Drucker P.F.: The Age of Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society. London: PAN Books Ltd 1971.
 • EC Report. Building the European Information Society for Us All. European Commision: Interim Report January 1996.
 • Freeman Ch.: The determinants of innovation. FUTURES 1979 nr 11(3), s. 206-215.
 • Freeman Ch., Clark J., Soete L.: Unemployment and Technical Innovation. A Study of long Waves and Economic Development. London: Frances Pinter 1982.
 • Friedman M.: Capitalism and Freedom. Chicago 1962; wyd. polskie: Kapitalizm i wolność. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita 1993.
 • Halal E.L.: Beyond left versus Right. Evolution of Political Economy in an Information Age. "Futures" June 1985, s. 202-213.
 • Heisenberg W.: Część i całość. Tłum. K. Napiórkowski. Warszawa: PIW 1987. (Der Teil und das Ganze. Gespräche im umkreis der Atomphysik. München: R. Piper & Co. Verlag 1969).
 • Hobhouse L.T.: Liberalism. London-New York-Toronto 1945.
 • Huber J.: Conceptions of the Dual Economy. "Technological Forecasting and Social Change" 1985 nr 27, s. 63-67.
 • Jelinek M., Goldhar J.P.: The Strategic Implications of the Factory of the Future. "Sloan Management Review". Summer 1984.
 • Kuhn Th.S.: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago 1962.
 • Kwaśnicka H., Kwaśnicki W.: Ewolucja wyższych taksonów - propozycja ogólnego mechanizmu. "Raport PRE" 168. Wrocław: Ośrodek Badań Prognostycznych PWr. 1986.
 • Kwaśnicki W.: Fulguracje w rozwoju wiedzy. "Prace Naukoznawcze i Prognostyczne" 1989 nr 1(62).
 • Kwaśnicki W.: Knowledge, Innovation and Economy. An Evolutionary Exploration. Wrocław: PWr. 1994.
 • Kwaśnicki W., Wróblewska I.: Propozycja taksonomii w rozwoju. Raport SPR 151. Wrocław: Ośrodek Badań Prognostycznych PWr. 1986.
 • Marien M.: The Two Visions of Post-Industrial Society. FUTURES 1977, October, s. 414-431.
 • Mensch G., Schopp R.: Stalemate in Technology (1925-1935); the interplay of stagnation and innovation. Annual Meeting of Economic History Association. New Orleans, La, 15-17 September 1977.
 • Nelson R.R., Winter S.G.: An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: 1982.
 • Mill J.St.: Zasady ekonomii politycznej. Tłum. E. Taylor. Warszawa: PWN 1966.
 • Piaget J.: Psychologia i epistemologia. Tłum. Z. Zakrzewska. Warszawa: PWN 1977.
 • Rothbard M.N.: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, vol. I: Economic Thought before Adam Smith, vol. II: Classical Economics. London: E. Elgar 1995.
 • Röepke W.: Civitas Humana Zurich 1944.
 • Rougier L.: Les mystiques économiques. Paris 1949.
 • Sadurski W.: Neoliberalny system wartości politycznych. Warszawa: PWN 1980.
 • Sahal D.: Patterns of Technological Innovation, Addison-Wesley Publishing Company Inc. 1981.
 • Schrödinger E.: Are there Quantum Jumps?. "The British Journal for the Philosophy of Science" 1952 vol. H, s. 109-110.
 • Schumpeter JA.: Teoria wzrostu gospodarczego. Warszawa: PWN 1960 (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Duncker & Humbolt 1912).
 • Sobolewska B., Sobolewski M.: Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm. Warszawa: PWN 1978.
 • Tofller A.: Previews and Premises. New York: Bantam Books Inc. 1985.
 • Waddington C.H.: Stabilization of Systems, Chreods and Epigenetic Landscapes. FUTURES 1977 nr 9(2), s. 139-146.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000004372

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.