PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 500 | 89--101
Tytuł artykułu

Społeczeństwo postkomunistyczne jako kategoria pojęciowa

Warianty tytułu
The Post-Socialist Society as a Notional Category
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono wybrane koncepcje społeczeństwa komunistycznego, dokonano próby opisu społeczeństwa postkomunistycznego. Autorka definiuje społeczeństwo postkomunistyczne jako zmierzające w kierunku gospodarki rynkowej i demokracji parlamentarnej, napotykające na wiele barier, wywodzących się głównie z systemu komunistycznego.
EN
In the first part of the paper the conceptions regarding the socialist society are presented. Then, the author discusses the totalitarian conception, authoritarian conception, the conception of the so-called social contract, and the socialist system considered in the categories of monocentric order. Next, the causes of the downfall of the real socialism are specified and challenges facing post-socialist societies are presented. Special attention is given to the problem of barriers in the structure of interests inherited from the previous system, to the pathologization of economic processes, and the problems arising from institutional imperfections of the state.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--101
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bobińska L., Niereformowalna władza czy społeczeństwo [w:] Załamanie porządku etatystycznego, red. W. Morawski, W. Kózek, IS UW, Warszawa 1988.
 • Budyta-Budzyńska M., Rola nacjonalizmu w procesie transformacji [w:] W poszukiwaniu paradygmatu transformacji, red. J. Staniszkis, ISP PAN, Warszawa 1994.
 • Cichocki R., Typy ładu społecznego a przesłanki podmiotowości [w:] Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, red. P. Bukowski, R. Cichocki, Nakom, Poznań 1988.
 • Dahrendorf R., Rozważania nad rewolucją w Europie, Nowa, Warszawa 1991.
 • Ekiert G., Procesy demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej - rozważania teoretyczne, Studia Polityczne nr 1-4/5, 1993.
 • Friedrich C.J., Brzeziński Z., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Boston 1965.
 • Hausner J., Owsiak S., Kryzys finansowy państwa w procesie transformacji systemowej na przykładzie Polski, Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1992.
 • Hausner J., Postsocjalistyczne państwo w procesie ustrojowej transformacji [w:] Studia nad systemem reprezentacji interesów, red. J. Hausner, AE, Kraków 1992.
 • Karpiński J., Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, Socjologia, Filozofia, Wyd. Polonia, Londyn 1989.
 • Łagodna agonia realnego socjalizmu, red. J. Hausner, T. Klementewicz, Warszawa 1991.
 • Linz J., Reżim autorytarny [w:] Władza i polityka. Wybór tekstów z politologii zachodniej, red. M. Ankwicz, Wyd. In Plus, Warszawa 1986.
 • Linz J., Totalitaryzm i autorytaryzm [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 • Mokrzycki E., Dziedzictwo realnego socjalizmu, interesy grupowe i poszukiwanie nowej utopii, "Kultura i Społeczeństwo" 1991, nr 1.
 • Morawski W., Kultura jako czynnik ciągłości i zmiany w życiu gospodarczym [w:] Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, red. W. Morawski, PWN, Warszawa 1994.
 • Narojek W., Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie. Ocena sytuacji na podstawie polskich kryzysów, ISP PAN, Warszawa 1994.
 • Narojek W., Szkic założeń reformy politycznej społeczeństwa realnego socjalizmu [w:] Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, red. W. Morawski, PWN, Warszawa 1994.
 • Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 1983.
 • Pańków W.: Socjaldemokratyczna infrastruktura i scenariusze przyszłości [w:] Rola i funkcjonowanie instytucji samorządowych w systemie politycznym, UW, COM, SNP, TWWP, Warszawa 1990, z. 6.
 • Polacy wobec ładu postmonocentrycznego. Społeczeństwo polskie i jego instytucje w 1992 roku, red. M. Ziółkowski, ISP PAN, Warszawa 1993.
 • Staniszkis J., Dylematy okresu przejściowego [w:] Zmierz socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, red. W. Morawski, PWN, Warszawa 1994.
 • Staniszkis J., Political Capitalism in Poland, "East European Politics and Society" January 1991.
 • Staniszkis J., W poszukiwaniu paradygmatu transformacji [w:] W poszukiwaniu paradygmatu transformacji, red. J. Staniszkis, ISP PAN, Warszawa 1994.
 • Sztompka P., Dylematy wielkiej transformacji a szanse socjotechniki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R LIV 1992, z. 1, s. 115-127.
 • W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu, red. J. Hausner, Kraków 1990.
 • Wesson R., System komunistyczny - kierunki zmian [w:] Władza i polityka. Wybór tekstów z politologii zachodniej, red. M. Ankwicz, Wyd. In Plus, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000004472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.