PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 2 | 23--44
Tytuł artykułu

Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994 i 1995

Warianty tytułu
Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykorzystanie syntetycznego miernika pozwoliło na uzyskanie obrazu przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994 i 1995. Regionalne zróżnicowanie warunków życia ludności jest powiązane z ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym województw, poziomem wytwarzanego produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, poziomem uprzemysłowienia, stopniem urbanizacji, poziomem wykształcenia itp. Duże dysproporcje występują także pomiędzy województwami, w których występują duże aglomeracje miejskie a regionami je otaczającymi.
EN
The evaluation of the living conditions of people is one of the most important elements of the evaluation of the standard and quality of living. For the analysis of the above-mentioned socioeconomic phenomena it is necessary to take into consideration a large set of variables (properties) characterizing various fields of human life and activity. In the studies on the differentiation of living conditions one can employ various methological approaches. In practice, the most common approaches are those which enable the construction of synthetic measures of the standard and quality of life. The synthetic measures are obtained by the aggregation of variables belonging to the set of diagnostic properties. In the paper the authors discuss the methods of constructing the taxonomic measures of the living standard (quality) and present the results of the empirical studies on the spatial differentiation of the living conditions of the population of Poland in the years 1994-1995. In addition, the arrangement and classification of districts, according to the synthetic measure describing the living conditions of the population of Poland in the analysed years, are done. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bywalec C., Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-1993), "Ekonomista" 1995, nr 4.
 • Bywalec C., Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, Monografie i Syntezy, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1991.
 • Bywalec C., Wydymus S., Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista" 1992, nr 5-6.
 • Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Cieślak M., Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego określania potrzeb na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny" 1974, z. 1.
 • Gębala J., Poziom życia ludności w makroregionie południowym, "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 6.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, pod red. nauk. A. Zeliasia, PWN, Warszawa 1989.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 • Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 • Jarosz M., Samobójstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Kordos J., Stan jakości życia i warunków bytu [w:] Jakość życia i warunki bytu, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 40, GUS, Warszawa 1991.
 • Kowalewski G., Nominanty w wielowymiarowej analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa [w:] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, pod red. E. Nowaka, M. Urbanka, UMCS, Lublin 1997.
 • Kowerski M., Kilka uwag na temat doboru zmiennych charakteryzujących poziom rozwoju gospodarczego województw, "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 11.
 • Kowerski M., Zróżnicowanie warunków życia, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 2.
 • Luszniewicz A., Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa 1982.
 • Malina A., Wanat S., Przestrzenna analiza rozwoju Polski, "Wiadomości Statystyczne" 1995, nr 5.
 • Malina A., Zeliaś A., O budowie taksonomicznej miary jakości życia [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Seria "Taksonomia", z. 4, Jelenia Góra-Katowice-Kraków-Wrocław 1997.
 • Malina A., Zeliaś A., On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life [w:] Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine. Methods and Results, Proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Cracow, 14-15 November, 1996), Cracow University of Economics, Kraków 1997.
 • Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa 1988.
 • Narkiewicz J., Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 12.
 • Narkiewicz J., Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce w warunkach transformacji gospodarki [w:] Procesy przystosowawcze w gospodarce do warunków rynkowych, praca zbiorowa, UMCS, Lublin 1995.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1990.
 • Opatto M., Mierniki rozwoju regionów, "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 3.
 • Pawełek B., Zeliaś A., Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations^ "Statistics in Transition" 1995, vol. 2, nr 2.
 • Quicke D.L.J., Principles and Techniques of Contemporary Taxonomy, Blackie Academic and Professional, Chapman and Hall, London 1993.
 • Słaby T., Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 • Słaby T., System wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, SGH, Monografie i opracowania, nr 392, Warszawa 1994.
 • Sokołowski A., Zając K., Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1987.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, AE, Kraków 1997.
 • Strahl D. Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1990.
 • Śmiłowska T., Spatial Differentiation of Living Standards and Life Quality in Poland, Research Bulletin 1995, The Polish Academy of Sciences, vol. 4, nr 2.
 • Śmiłowska T., Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", z. 247, GUS, Warszawa 1997.
 • Śmiłowska T., Zróżnicowanie poziomu i jakości życia ludności w przekroju terytorialnym, "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", z. 229, Warszawa 1995.
 • Wierzbińska M., Stec M., Ranking województw ze względu na poziom życia ludności, "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 9.
 • Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. 3 zmienione, PWE, Warszawa 1997.
 • Zienkowski L., Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, PWE, Warszawa 1979.
 • Żekoński Z., Z problemów metodologicznych sformułowania społeczno-bytowych celów rozwoju, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000005044

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.