PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 2 | 157--171
Tytuł artykułu

Zakres podmiotowy Dyrektywy 85/374 EWG dotyczącej odpowiedzialności za produkt

Warianty tytułu
The Scope of Directive 85/374 EEC on Product Liability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z aktów prawnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa konsumenta jest Dyrektywa 85/374 EWG z dnia 25 lipca 1985 roku w sprawie ujednolicenia prawnych i administracyjnych przepisów państw członkowskich o odpowiedzialności za wadliwe produkty. W artykule autorka dokonała charakterystyki harmonizacji prawa państw Unii Europejskiej z wymogami Dyrektywy 85/374 i zanalizowała zakres podmiotowy omawianego aktu w aspekcie odpowiedzialności producenta i osoby poszkodowanej. W konkluzji wskazała na konieczność uwzględnienia w polskiej regulacji odpowiedzialności za produkt zakresu podmiotowego Dyrektywy 85/374 w obliczu harmonizacji polskiego prawa z wymogami UE.
EN
In the paper the author presents the scope (manufaturer and the aggrieved party) of the Directive 85/374 of July 25, 1985, being in force in the European Union, concerning the unification of legal and administrative regulations of the member countries governing de liability for defective products. First, the author illustrates the process of harmonizing the internal law of the EU members with the Directive 85/374. It is also shown how in those "harmonized", selected legal orders the scope of the products liability is formulated. As a resuls of the carried out analysis it is suggested that the matter is regulated in the draft proposals for the products liability law. Such regulations are necessary considering the efforts of Poland to join the European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--171
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985.
 • Dauses M.A., Sturm M., Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, KPP 1997, R. VI, z. 1.
 • de Nova G., Codice civile e leggi collegate, Bologna 1994.
 • Deuses M.A., Sturm M., Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" (KPP) 1997, R. VI, z. 1.
 • Domański G., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady towaru w systemie prawnym USA (Zarys problematyki), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1980, z. 3, s. 78.
 • Gnela B., Odpowiedzialność deliktowa z tytułu wad towaru w świetle orzecznictwa, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków 1988, nr 279.
 • Herman S., Odpowiedzialność producenta, "Palestra" 1971, nr 3.
 • Hohloch G., Rechtsangleichung und Subsidiaritätsprinzip Anmerkungen zur Vereinheitlichung und zum Kollisionsrecht der Produkthaftung in Europa, Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi J. Skąpskiemu, Kraków 1994.
 • Howells G., Comparative Product Liability, Dartmouth Publ. Co. 1993, s. 188-190.
 • Jagielska M., Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty, KPP 1995, R. IV, z. 4, s. 505.
 • Jagielska M., Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim. Wzorzec dla polskiego ustawodawcy? "Rejent" 1997, nr 4 (72), s. 89.
 • Janik A., Odpowiedzialność za produkt. Studium prawnoporównawcze. Warszawa 1988.
 • Kępiński M., Deliktowa odpowiedzialność producenta za wady wyrobów w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt, Biuletyn Rady Legislacyjnej 1995, nr 5.
 • Łętowska E., Ochrona konsumenta z punktu widzenia polityki prawa, PiP 1978, z. 4.
 • Menkens J., Układ o ustanowieniu Stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi (cele i aspekty systemowe), PiP 1993, z. 9.
 • Michałowska-Gorywoda K., [w:] Unia Europejska, praca zbiorowa pod red. K. Michałowskiej-Gorywody, Warszawa 1997.
 • Mirbeau-Gauvin J.R., Le droit Danois face à la loi du 7 juin 1989 sur la responsabilité du fait des produits, "Revue Internationale de Droit Comparé" (RIDC) 1991, nr 4, s. 837-852.
 • Nesterowicz M., Dyrektywy jako środek prawny ochrony konsumenta w Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" (PiP) 1994, z. 3.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność za produkt w prawie RFN, PiP 1991, z. 6, s. 51-54.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność za produkt w USA, PiP 1983, z. 5.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność za produkt, KPP 1993, R. II, z. 4.
 • Opoku K., Delictual Liability in German Law, "International and Comparative Law Quarterly" 1972, vol. 21.
 • Paanila R., Das finnische Produkthaftungsgesetz, RIW 1991, z. 7.
 • Posch W., Allgemeine Produktsicherkeit und Produkthaftung [w:] Verbraucherschutz in Österreich und in der EG, Wien 1992.
 • Posch W., Produkthaftungsgesetz, Eine erste Analyse der Probleme, "Recht der Wirtschaft" 1988, z. 2, s. 65-76.
 • Prosser and Keeton on the Law of Torts, wyd. 5, In memory of William L. Prosser 1898-1972, St. Paul, Minn 1984.
 • Romer-Kukulska B., Odpowiedzialność za produkt, "Rzeczpospolita" 1994, nr 136.
 • Skąpski J., Odpowiedzialność za wadliwe produkty, Wprowadzenie, KPP 1995, R. IV, z. 4.
 • Smitis S., Produzentenhaftung von der strikten Haftung zur Schadenspravention, Fertschntt Duden 1977.
 • Sołtysiński S., Odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za szkody wyrządzone wprowadzeniem do obrotu rzeczy Z wadami, "Studia Cywilistyczne" 1970, z. XV.
 • Stawicka E., Bubel niebezpieczny według Szwajcarów, "Rzeczpospolita" z 20 1 1994, nr 19.
 • Sularz J., Cywilnoprawna odpowiedzialność producenta za wprowadzenie do obrotu towarów wadliwych w świetle prawa austriackiego, "Problemy Prawne Handlu Zagranicznego" (PPHZ) 1990, t. 14, PN UŚ, nr 1097, s. 66-69.
 • Szostak R., Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego, Warszawa 1994.
 • Szostak R., Zakres odpowiedzialności za produkt, "Radca Prawny" 1995, nr 1.
 • Verardi C.M., L'introduction de la Directive Communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux en droit italien, "European Review of Private Law" (ERPL) 1994, nr 2.
 • von Marschall W., Z zagadnień odpowiedzialności za produkt, PiP 1988, z. 3.
 • Wejman F., Zoll F., Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian, Kraków 1997.
 • Zoller M., Die Produkthaftung des Importeurs, Baden-Baden 1992.
 • Żuławska C., Obrót z udziałem konsumeta. Ochrona prawna, Wrocław 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000005046

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.