PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 785 Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce | 204--212
Tytuł artykułu

Efektywność prowadzenia targowisk jako element polityki społeczno-gospodarczej gminy - doświadczenia miasta Starachowice

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor omawia organizacyjne i finansowe aspekty funkcjonowania handlu targowiskowego, oraz rozwiązania jego funkcjonowania na gruncie gminnym i na gruncie prywatnym.
Twórcy
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 • "Wspólnota" 1993 nr 36, Wyrok NSA (sygn. akt SA/Lu 703/91) - od obowiązku podatkowego nie można się uchylić, gmina nie może zwolnić wszystkich z tego obowiązku, zakres zwolnień określa ustawa. Rada gminy nie może zrezygnować ze świadczenia określonego ustawą jako obowiązek podatkowy.
 • "Rzeczpospolita". Wyrok NSA (sygn. akt SA/Wr/414/91) - opłata targowa należy się gminie a prowadzącemu targowisko opłaty za usługi, wynagrodzenie inkaso i zwrot kosztów prowadzenia targowiska od gminy o ile nie obciąży się tym sprzedających.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1990 nr 34, poz. 198).
 • "Wspólnota" 1991 nr 34. Wyrok NSA (sygn. akt SA/Po 61/91) - podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat zgodnie z art.18 ust.2 pkt.8 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm.) zostało zastrzeżone do wyłącznej właściwości rady gminy.
 • "Wspólnota" 1992 nr 46. Wyrok NSA (sygn. akt SA/Ka 529/92) - nie do przyjęcia jest wniosek, że mocą przepisu gminnego ustanowiony ustawą dla całego kraju, obowiązek podatkowy miałby zostać wyłączony w całości na terenie konkretnej gminy.
 • Miemiec W.: Błędne pojęcie targowiska. "Wspólnota" 1993 nr 38.
 • Orzecznictwo SN i NSA w sprawie nadzoru nad działalnością komunalną gmin za lata 1990-1992. Wyrok NSA (sygn. akt III SA 2017/91) - ustawodawca bardzo szeroko określił targowisko przez użycie wyrażenia "wszelkie miejsca", w których prowadzony jest handel w określony sposób. Zatem targowiskami dla celu ustalenia i poboru opłaty targowej są targowiska zlokalizowane przez gminę stosownie do art.5 dekretu o targach i targowiskach jak też inne miejsca np. chodniki na ulicach, place pasy przydrożne, mimo że formalnie nie są one określone przez gminę jako targowisko. Fakt dokonywania sprzedaży jest wystarczającą okolicznością, by uznać dane miejsca za targowisko. Konsekwencje karno-skarbowe nie wykluczają obowiązku uiszczenia opłaty targowej w wypadkach prowadzenia handlu w miejscach publicznych.
 • Orzecznictwo SN i NSA w sprawie nadzoru nad działalnością komunalną gmin za lata 1990-1992. Wyrok NSA (sygn. akt SA/Wr 371/92) - w przypadku powierzenia poboru opłaty targowej inkasentom-osobom fizycznym, warunkiem obciążenia ich obowiązkiem inkasenta jest zawarcie z nimi umowy o pracę, umowy zleconej bądź mianowania. W przypadku osoby prawnej (po powierzeniu zarządzającemu), pobór tej opłaty również będzie realizowany w formie umowy.
 • Dekret o targach i targowiskach (Dz.U. 1951 nr 41, z późn. zm.).
 • Orzecznictwo SN i NSA w sprawie nadzoru nad działalnością komunalną gmin za lata 1990-1992. Wyrok NSA (sygn. akt III SA 728/91) - opłatę targową pobiera się na targowisku miejskim i prywatnym; wysokość opłat targowych jest uchwałą z zakresu administracji publicznej.
 • Pismo Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat Ministerstwa Finansów z dnia 6.08.1992 r. (znak P08/Dz-8002-049 - pismo do wszystkich sejmików samorządowych w kraju) - każda z osób bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą legalnie czy też nie ma żadnych prawem określonych uprawnień do prowadzenia działalności, lecz dokonuje sprzedaży na targowisku, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty targowej. Jest to każde miejsce np. chodniki na ulicach, place pasy przydrożne mimo, że formalnie nie są określone przez gminę jako targowiska. Wynika, że są to miejsca opisane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt prowadzenia sprzedaży jest wystarczającą okolicznością aby uznać je za targowiska; Opłata targowa w pełnej wysokości stanowi przychód budżetu gminy, także z targowisk na gruntach prywatnych; Inkasent opłat targowych powinien mieć upoważnienie gminy.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 64.16.93 z późniejszymi zmianami).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000005346

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.