PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | z. 31, nr 800 | 137--160
Tytuł artykułu

Modelowanie cen w gospodarce polskiej

Warianty tytułu
The Price Modeling in the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inflacja stała się permanentnym zjawiskiem polskiej gospodarki. Stąd też niezwykle istotne jest modelowanie procesów cenowych. W artykule przedstawiono przegląd podstawowych teorii wyjaśniających powstawanie inflacji oraz omówiono modele ekonometryczne opisujące kształtowanie się cen w gospodarce polskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Inflation in Poland has been a crucial problem since 1989. In the paper we discuss basic inflation theories as well as we present econometric models of prices which were constructed for the Polish economy. (original abstract)
Rocznik
Strony
137--160
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adam J. [1991], Inflacja a bezrobocie. Ekonomista nr 4-6, s. 443-357;
 • Albinowski S. [1993], Próba empirycznej weryfikacji monetarystycznej teorii inflacji. Ekonomista, nr. 5-6, str. 629-657;
 • Bartczak S., Kasperkiewicz W. [1998], Inflation Processes in Poland: Statistical Approach, International Atlantic Economic Conference, Rzym marzec 1998, maszynopis;
 • Bauc J., Dąbrowski M., Senator P. [1994], Pieniężne źródła inflacji w Polsce w latach 1989-1993. Gospodarka Narodowa, nr 10, str. 6-15;
 • Bauc J. [1995], Inflacja polska w latach 1990-1994 w świetle współczesnej teorii ekonomii. Ekonomista, nr 3, str. 441-463;
 • Bauc J. [1996], Inflacja w Polsce - analiza modelowa. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Buisnessu i Administracji, Warszawa;
 • Belka M. [1985], Inflacja i polityka antyinflacyjna we współczesnym kapitalizmie. Z teorii anglo-amerykańskiej, Folia Oeconomica, nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;
 • Belka M. [1986], Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;
 • Ceny w gospodarce narodowej, GUS Warszawa, 1998;
 • Dębski W. [1990], Model pieniężnych dochodów i wydatków ludności (ekonometryczna analiza, symulacje), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1990;
 • Dzwonik-Wróbel E., Szpringer Z. [1992], W poszukiwaniu optymalnej stopy inflacji, Ekonomista, nr 1, str. 41-63;
 • Gomułka S. [1993], Budżet a inflacja średniookresowa model i symulacje. Ekonomista, nr 2, str. 157-173;
 • Gotz-Kozierkiewicz D. [1991], Kurs walutowy a inflacja i recesja, Ekonomista, nr 4-6, str. 457-487;
 • Hume L., Orłowski W.M., Strzelec A. [1994], Czy deficyty budżetowe powodują w Polsce inflację?. Bank i Kredyt, nr 4-5, str 10-12;
 • Kaczor T. [1997], Prognoza indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie modelu inflacji bazowej dla lat 1997-1998, Materiały opracowane dla potrzeb Ministerstwa Finansów, Warszawa;
 • Kołodko G.W. [1991], Stabilizacja inflacji i transformacja rynkowa. Ekonomista, nr 4-6. str. 417-443;
 • Kołodko G.W. [1992], Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa;
 • Lipiński J. [1994], Możliwości skutecznej polityki antyinflacyjnej. Gospodarka Narodowa, nr 10, str 1-6;
 • Lipiński J. [19996], O wpływie rosnącego popytu na wzrost produkcji w latach 1993-1996, Gospodarka Narodowa, nr 11, str. 1-15;
 • Latkowski K. [1995], Uwarunkowania polskiej inflacji i proces jej wygasania, Ekonomista, nr. 3, str. 463-477;
 • Milewski R. (red) [1993], Elementarne zagadnienia ekonomii, praca zbiorowa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;
 • NBP [1996], Raport o inflacji, Wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego, kwiecień oraz grudzień;
 • Orłowski L.T. [1993], Inflacja w Polsce w okresie 1990-1991. Gospodarka Narodowa, nr 3, str. 25-30;
 • Orłowski W.M. [1995], Źródła i mechanizmy obecnej inflacji w Polsce, Ekonomista. nr. 3, str. 477-493;
 • Rosati D., Ryszkiewicz A. [1984], Przykłady prognozowania cen za pomocą wybranych metod ekonometrycznych. Acta Universitatis Lodzenis Folia Oeconomica 35, Łódź;
 • Starzyńska W. [1990], Rynek żywności w warunkach niedoboru. Studium Statystyczno-ekonometryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1990;
 • Starzyńka W., Witkowska D. [1992], Problems of the Polish Economy in the Transition Period, Atlantic Economic Society Best Papers Proceedings, Vol. 2, No. 2. July 1992;
 • Suchecki B., Welfe A. [1988], Popyt i rynek w warunkach nierównowagi, PWE. Warszawa, 1988;
 • Sztaudynger J.J. [1995a], Ekonometryczne szacowanie nie wykazywanej inflacji, Wiadomości Statystyczne, nr 10, str. 5-8;
 • Sztaudynger J.J. [1995b], Preliminary short term forecast of comsumer price index, Raport to be presented at Conference Macromodels'95;
 • Sztaudynger J.J. [1997], Krótkookresowy model i prognoza cen konsumpcyjnych, Materiały przygotowywane do druku.
 • Tomaszewicz Ł. [1994], Metody analizy input-output, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;
 • Upława S. [1994], Dług publiczny, procesy inflacyjne. Gospodarka Narodowa, nr 7-8, str. 35-40;
 • Welfe A. [1990], Rynek w warunkach inflacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź;
 • Welfe A. [1993], Inflacja i rynek, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;
 • Welfe A., Majsterek M., Florczak W. [1994], Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej - analiza kointegracyjna. Przegląd statystyczny, nr 3, str. 245-264;
 • Welfe A. [1996], The price-wage inflationary spiral in Poland, Economics of Planning, no 29, p. 33-50;
 • Welfe W. [1981], A System of Price Equations. An Econometric Study of Price Movements in Poland in 70-ties, referat wygłoszony na Colloque Structures Economiquea et Econometrie, Lyon, maszynopis;
 • Welfe W., [1992], Ekonornetryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE. Warszawa;
 • Więcek J. [1988], Modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych przekrojowych), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1988;
 • Więznowski A. [1996], Czy warto wracać do krzywej Phillipsa?, Wiadomości Statystyczne, nr 5, str. 23-31;
 • Witkowska D. [1993], Optymalne sterowanie na podstawie modeli ekonometrycznych. Analiza empiryczna makrorelacji w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1993;
 • Żyżyński J. [1994], Fałszywe wskaźniki inflacji, Ekonomista, nr 5, str. 631-643;
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000005710

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.