PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 3 | 179--189
Tytuł artykułu

Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : Voraussehener Stand

Warianty tytułu
The Areas of Poverty and Unemployment in Poland : the Forecast
Języki publikacji
DE
Abstrakty
W artykule przedstawiono stan obecny i prognozy dotyczące ubóstwa i bezrobocia w Polsce. Autor wyróżnił główne społeczne i zawodowe grupy dotknięte bezrobociem oraz określił wielkość obszaru ubóstwa. Wśród grup tych wyróżnić można: rodziny wielodzietne, młode małżeństwa oraz rodziny wiejskie i robotnicze. W końcowej części artykułu autor określił działania mające zapobiegać wzrostowi bezrobocia i powiększaniu się obszarów ubóstwa.
EN
The author brings up the important present-day problems of poverty and unemployment in Poland and presents his forecasts as to these phenomena. The essential quality of the paper is the profound discussion of the conceptions of poverty and unemployment in their time and spatial relativism. The author identifies the main social and professional groups affected by unemployment and the growth of the areas of poverty. The deliberations on the effects of system transformation on the situation of young people are also of great importance. Unemployment, including youth unemployment and long-term unemployment, affects the level and scope of proverty. In the paper the current state of of the analysed phenomena and the forecasts, as relatet to the social groups most affected by poverty, are presented. These groups are: numerous families, young families, families lacking adequate professional qualifications, provincial and country families, and working-class families. The author also formulates the remedial programmes, specifying necessary for the success. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--189
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bąk I., Markiewicz I., Analiza bezrobocia w województwie szczecińskim, "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 12.
 • Bąk I., Markiewicz I., Bezrobocie a przestępczość w województwach północno-zachodnich, "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 12.
 • Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, hg. v. E. Frątczak, Z. Strzelecki, J. Witkowski, PTS-GUS, Warszawa 1993.
 • Błaszczyk-Przybycińska I., Multidimensional Statistical Analysis of Poverty in Poland [w:] Poverty Measurement for Economies in Transition in Eastern European Countries, PTS, Warszawa 1992.
 • Bywalec C., Wydymus S., Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami EWG, "Ekonomista"1992, nr 5 i 6.
 • Dach Z., Bezrobocie młodzieży w Polsce, wykład inauguracyjny, WSPiM, Chrzanów 1996.
 • Góralska H., Minimum socjalne. Metody obliczeń i interpretacji, Studia i Materiały IPiSS, 14, Warszawa 1986.
 • Góralska H., Zróżnicowanie dochodów i konsumpcji gospodarstw domowych. Studia i Materiały IPiSS, t. 6, Warszawa 1985.
 • Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predyktant, "Przegląd Statystyczny"1969, nr 3 i 4.
 • Kapteyn A., Kooreman P., Willemse R., Some Methodological Issues in the Implementation of Subjective Poverty Definitions, "Journal of Human Resources"1988, nr 23.
 • Kapteyn A., Wansbeek T., The Individual Welfare Function, "Journal of Economic Psychology" 1985, nr 6.
 • Kordos J., Pomiar ubóstwa w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1991, nr 12.
 • Kordos J., Ochocki A., Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 1.
 • Kot S.M., Modelowanie poziomu dobrobytu. Teoria i zastosowanie, Ossolineum-AE w Krakowie, Wrocław-Kraków 1995.
 • Lis T., Poziom życia w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, w: J. Mika, Obraz statystyczny Unii Europejskiej w składzie rozszerzonym od 111995 r., AE im. K. Adamieckiego, Katowice 1995.
 • Lis T., Zastosowanie metod dystansowych do pomiaru zróżnicowania w dziedzinie poziomu życia, w: J. Mika, Ocena dostosowania gospodarki Polski do gospodarek państw Unii Europejskiej w latach 1990-1995, AE im. K. Adamieckiego, Katowice 1996.
 • Malarska A., Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1994-1996, "Przegląd Statystyczny" 1998, nr 1.
 • Markowski Z., Toczyski W., Socjoekonomiczne problemy ubóstwa, "Polityka Społeczna" 1985, nr 8.
 • Panek T., Sfera ubóstwa oraz determinanty dochodów gospodarstw domowych w 1990 roku, Z Prac ZBSE, GUS, Warszawa 1992, z. 203.
 • Panek T., Zmiany w sferze ubóstwa w Polsce w okresie transformacji gospodarczej, Z Prac ZBSE, GUS, Warszawa 1994, z. 218.
 • Panek T., Szulc A., Income Distribution and Poverty. Theory and Case Study of Poland in the Eighties, Research Centre for Statistical and Economic Analysis of the Central Statistical Office and Polish Academy of Sciences, Warsaw 1991.
 • Piasny J., Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, z. 2.
 • Radziukiewicz M., Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo w latach 1990-1992, Z Prac ZBSE, GUS, Warszawal994, z. 221.
 • Rakowski M., Pojęcie, wycena i analiza poziomu życia, "Ekonomista" 1976, nr 3.
 • Rutkowski J., Jak badać jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 5.
 • Rutkowski J., W poszukiwaniu kryterium ubóstwa, "Polityka Społeczna" 1988, nr 9.
 • Słaby T., Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 • Szulc A., Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1990 i 1991, Z Prac ZBSE, GUS, Warszawa 1993, z. 214.
 • Szulc A., Statystyczne miary dobrobytu ekonomicznego, Z Prac ZBSE, GUS, Warszawa 1989, z. 181.
 • Szulc A., System monitoringu ubóstwa w oparciu o badania budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 1991, nr 12.
 • Śmiłowska T., Zróżnicowanie poziomu i jakości życia ludności w przekroju terytorialnym, Z Prac ZBSE, GUS, Warszawa 1995, z. 229.
 • Świętochowska M., Między ubóstwem a nędzą, "Ethos" 1987, nr 6 i 7.
 • Van Praag B.M.S., Hagenaars A.J., Van Weerden H., Poverty in Europe, "Review of Income and Wealth" 1982, Bd. 28(3).
 • Weinberg D.H., Lamas E.J., Historia i bieżące problemy pomiaru poziomu ubóstwa w USA, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 1.
 • Zeliaś A., Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan [w:] Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich, AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 • Zienkowski L., Poziom życia - metody pomiaru i oceny, PWE, Warszawa 1979.
 • Zienkowski L., Problem ubóstwa w badaniach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000005813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.