PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | z. 32, nr 833 | 21--32
Tytuł artykułu

Audyt finansowy oddziału banku instrumentem zarządzania bankiem komercyjnym

Warianty tytułu
Financial Audit of the Bank Branch as a Instrument of the Managing the Commercial Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera zarys metodyki stosowanych w praktyce sposobów wykonywania audytu finansowego oddziału banku komercyjnego. Zaprezentowano główne zręby konstrukcyjne autorskiego modelu audytu finansowego. Polega on w szczególności na stałym odnoszeniu wybranych pozycji bilansowych i rachunków wyników oddziału do odpowiednich pozycji w banku lub całej jego sieci (a więc bez centrali). Przyjęto w tym celu określoną strukturę treści badań audytorskich. Dostarczają one argumentów dla formułowania wniosków o silnych i słabych stronach oddziału i ewentualnych zagrożeniach. Przedstawiono dalej sposób wyznaczania zobiektywizowanej oceny punktowej wyników ekonomicznych oddziału banku na podstawie kryteriów realizacji planu rocznego i dynamiki wzrostu dla głównych kategorii jakimi dla banku są: wynik brutto, kredyty i depozyty. Przeprowadzony w ten sposób przez własne lub obce służby audyt oddziału banku dostarcza umotywowanych przesłanek dla podejmowania decyzji, łącznie z kadrowymi, przez najwyższe władze banku. (abstrakt oryginalny)
EN
The article includes an outline of methodics of putting into practice ways and means of financial audit realisation in the commercial bank branch. The main constructional bases of author financial audit model are described. In particular it depends on constant carrying back some balance shit and profit and loss account positions in the branch to the adequate ones in the bank or in the its all branches (apart from the bank head-office). For this purpose the definite structure of audit investigation substance is accepted. It provides arguments for formulating conclusions about weak and strong sides of the bank branch and about possible menacing. Afterwards the way of definition of objective punctual value for economic results of the bank branch is presented on the basis of criteria: realisation of annual plan and growth dynamics for the main banking categories, like gross income, credits and deposits. The audit of the bank branch realised by internal and exterior services in this ways provides substantiated premises for coming to decisions, together with personal ones, by the highest authorities of the bank.(original abstract)
Rocznik
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Capiga M.: Metody oceny banku komercyjnego. Bank, nr 3/1996.
  • Chelmońska M.: Metody analizy banków kredytowych w ramach nadzoru bankowego. Bank i Kredyt, nr 6/1990.
  • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1998.
  • Grabczan W.: Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  • Jarugowa A., Marcinkowski J., Marcinkowska M.: Rachunkowość banków komercyjnych, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1994.
  • Kałużny S.: Jak być profesjonalistą w kontroli wewnętrznej. Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa z. V/1998.
  • Saunders E.J.: Kontrola wewnętrzna w bankowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
  • Strahl D.: Propozycja procedury oceny działalności banków komercyjnych. Bank i Kredyt nr 1/1993.
  • Świderski J.: Czytanie bilansu banku. Bank i Kredyt, Bankowe ABC, nr 10/1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000006661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.