PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 471 | 223
Tytuł artykułu

Konkurencja a sektor bankowy w Polsce : wybrane zagadnienia teorii i polityki konkurencji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencja w latach 90-tych przyczyniła do znacznej poprawy sposobu funkcjonowania sektora bankowego w Polsce. Dzięki konkurencji poszerzyła się oferta produktów i usług bankowych oraz ich jakość, nastąpił znaczny rozwój sieci bankowej, zmniejszyła się wielkość marży odsetkowej. Regulacje prawne sprzyjały tworzeniu struktur bankowości uniwersalnej. Polityka konkurencyjna państwa zmierzała do stopniowego zwiększania intensywności konkurencji w sektorze bankowym. Ważnym sposobem wzmocnienia banków i zwiększenia intensywności konkurencji były: prywatyzacja i oddolna konsolidacja. Praca zawiera rozważania na temat wpływu konkurencji uruchomionej w wyniku transformacji systemowej na sektor bankowy w Polsce w latach 90-tych. Szczególną uwagę autor zwraca na teoretyczne podstawy polityki konkurencji, politykę promocji konkurencji prowadzoną przez państwo oraz jej konsekwencje dla sektora bankowego.
Rocznik
Numer
Strony
223
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agarwala R.: Price Distortions and Growth in Developing Countries. World Bank Staff Working Papers, Washington 1983.
 • Analiza branży. Banki. Centrum Operacji Kapitałowych, Bank Handlowy w Warszawie SA, "Nowa Europa" z 22 lipca 1996.
 • Apanowicz P.: Wsparcie przedsiębiorstw przez sektor finansowy. Pomoże reforma emerytalna. "Rzeczpospolita" z 27-28 lutego 1999.
 • Arndt H.: Schöpferischer Wettbewerb und klassenlose Gesellchaft. Duncker & Humblot, Berlin 1952.
 • Baka W.: Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 • Baka W.: Development and change within the Polish Banking System. OLYMPUS Centre for Education and Business Development, Warsaw 1997.
 • Baka W.: Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995: studium monograficzno-porównawcze. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1997.
 • Balcerowicz L.: 800 dni. Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1992.
 • Balcerowicz L.: Fundamenty i nonsensy. "Gazeta Wyborcza" z 3-4 lipca 1993.
 • Balcerowicz L.: Pieniądz jest dobrem wspólnym. "Bank" 1992, nr 3.
 • Balcerowicz L.: Przymus odpowiedzialności. "Wprost" z 8 listopada 1998.
 • Bank Handlowy. Raport analityczny. BRE Brokers, 1999.
 • Bank Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. BRE Brokers, maj 1998.
 • Bank Śląski S.A. BRE Brokers, marzec 1998.
 • Banki. Kurs bardziej detaliczny. "Gazeta Wyborcza" z 31 grudnia 1998 - 1 stycznia 1999.
 • Banki bez woluntaryzmu (rozmowa z prof. Władysławem Leopoldem Jaworskim ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). "Prawo i Gospodarka" z 18 listopada 1997.
 • Banki hipoteczne od zera. "Gazeta Wyborcza" z 30-31 sierpnia 1997.
 • Banki narzekają na brak rzetelnej informacji. "Gazeta Finansowa" z 29 marca 1999.
 • Banki polskie u progu XXI wieku. Pr. zb. pod red. W.L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 1999.
 • Banki w Polsce - doświadczenia i rekomendacje (materiały konferencyjne). Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 11-12 maja 1998.
 • Banki. Zagraniczny doping. "Gazeta Wyborcza" z 11 marca 1999.
 • Banking and finance in Poland 1996-1997. Report on the financial system in Poland. Warsaw School of Banking, Finance & Management, Bank Pekao SA - Pekao SA Group with association Ministry of Finance, Warsaw 1997.
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dużo więcej pieniędzy. "Gazeta Wyborcza" z 21-22 marca 1998.
 • Barry N.P.: Hayek's Social and Economic Philosophy. The MacMillan Press, London 1979.
 • Belka M.: Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana. PWN, Warszawa 1986.
 • Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Związek Banków Polskich, Warszawa 1992.
 • Bieńkowski W.: Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988. MiO nr 378. SGH, Warszawa 1993.
 • Bitz M.: Produkty bankowe. Poltext, Warszawa 1996.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. WN PWN, Warszawa 1994.
 • Bobiński C.: Polish banks set for foreign challenge. "Financial Times" z 27 sierpnia 1997.
 • Boguszewski P.: Wybrane problemy działalności kredytowej banków w okresie transformacji gospodarki. Studium empiryczne. "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Bolesta-Kukułka K.: Gra o władzę a gospodarka. Polska 1944-1991. PWE, Warszawa 1992.
 • Bombała R.: Czas na globalizację. "Parkiet" z 8-12 listopada 1997.
 • Bonin J., Mizsei K., Wachtel P.: Toward Market-Oriented Banking for the Economies in Transition. A Summary of Policy Recommendations. Institute for EastWest Studies, Prague 1996.
 • Borish M.S., Ding W., Noel M.: On the Road to EU Accession. Financial Sector Development in Central Europe. "World Bank Discussion Paper" No 345, The World Bank, Washington (D.C.) 1996.
 • Borkowski T.: Etyka biznesmena. W: Strategie w biznesie. Pr. zb. pod red. K.Sedlaka. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993.
 • Bossak J.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii. MiO nr 153. SGPiS, Warszawa 1984.
 • Bossak J., Kawecka-Wyrzykowska E., Tomala M.: Stany Zjednoczone - EWG - Japonia. Współpraca i rywalizacja. PWE, Warszawa 1988.
 • Brash D.: A New Approach to Banking Supervision. An Address to the Centre for the Study of Financial Innovation. London, 5 June 1996.
 • Brash D.: Banking Soundness and the Role of the Market. An Address to the IMF Conference on: Banking Soundness and Monetary Policy in a World of Global Capital Markets. Washington (D.C.), 30 January 1997.
 • Brash D.: The Implications of the Global Financial Marketplace for New Zealand. An Address to the Single Financial Services Market Conference, Wellington, 19 November 1997.
 • Bratkowska M.: Jak sprzedać pieniądze. "Gazeta Wyborcza" z 26 maja 1997.
 • Brett M.: Świat finansów. Warszawa 1993.
 • Brittan L.: Financial Services: The Role of Competition Policy. "European Business Law Review" 1992, nr 4.
 • Buchanan J., Tullock G.: The Calculus of Consent. University of Michigan Press, Ann Arbour 1962.
 • Buschgen H.E.: Przedsiębiorstwo bankowe. Poltext, Warszawa 1996.
 • Buttiglione R.: Chrześcijanie a demokracja. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993.
 • Canals J.: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. WN PWN, Warszawa 1997.
 • Chcemy być jeszcze lepsi (rozmowa z Marią Wiśniewską, prezesem zarządu Banku Pekao S.A.). "Parkiet" z 31 października - 2 listopada 1998.
 • Chenczke T.P.: Komu potrzebne są polskie banki? "Bank" 1992, nr 3.
 • Cholaj H.: Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne. Wyd. UMCS, Lublin 1998.
 • Co zrobić z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Czas na drugi krok (rozmowa z L. Pawłowiczem). "Gazeta Wyborcza" z 29 lipca 1998.
 • Coase R.: The Nature of the Firm. "Economica" 1937, No 4.
 • Competitive Banking in Central and Eastern Europe. Red. E.Miklaszewska. The Jagiellonian University Press, Krakow 1995.
 • Coraz mniej barier. "Rzeczpospolita" z 13 kwietnia 1999.
 • Cordero R.: The Creation of a European Banking System. A Study of its Legal and Technical Aspects. New York 1990.
 • Cud gospodarczy w Polsce? "Gazeta Wyborcza" z 24 sierpnia 1989.
 • Cydejko G.: Prywatyzacja PBK. "Gazeta Bankowa" z 13 lipca 1997.
 • Czerkas K.: Bankowość inwestycyjna w systemie finansowym. Wnioski dla Polski. "Materiały i Studia" z. 93, NBP, Warszawa 1999.
 • Czerkas K., Oppenheim R.: Banki inwestycyjne. Nowe spojrzenie na restrukturyzację finansową i prywatyzację. OLYMPUS, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1993.
 • Czyściec firm (rozmowa z B.Wyżnikiewiczem). "Gazeta Wyborcza" z 25 lutego 1999.
 • Ćwiklak D.: Problem Roku 2000. Zaklinanie komputerów. "Gazeta Wyborcza" z 26 marca 1999.
 • Ćwiklak D., Bienias T., Jachowicz J., Śliżewski J.: Komputery 2000. Problem roku. "Gazeta Wyborcza" z 25 marca 1999.
 • Daniluk D.: Nadzór bankowy w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 • Daniluk D.: Regulacje Unii Europejskiej dotyczące gwarantowania depozytów. "Prawo Bankowe" 1995, nr 6.
 • Danthine J.P., Giavazzi F., Vives X., Thadden E.L.: The Future of European Banking. Monitoring European Integration 9. Centre for Economic Policy Research, 1999.
 • Davis J.M.: Macroeconomic Adjustment: Policy Instruments and Issues. IMF Institute, International Monetary Fund, August 1992.
 • Dąbrowski M.: Polityka monetarna a inflacja. W: Polski rynek kapitałowy 1997/98. Parkiet Sp. z o.o., Warszawa 1998.
 • de Jong H.W.: Market Structures in the European Economic Community. W: The Structure of the European Industry. II ed. Kluwer Academic Publishers 1988.
 • Dixon R.: Banking in Europe. The Single Market. London 1991.
 • Dobaczewska A.: Nadzór bankowy. Wyd. Prawnicze "LEX", Sopot 1998.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Wyd. PAANPOL, Poznań 1992.
 • Dobosiewicz Z.: Nowy polski system bankowy. First Business College, Prywatne Policealne Studium Handlowe, Warszawa 1995.
 • Dobosiewicz Z.: Walka o klienta (rozwój sieci bankowej w Polsce). "Nowa Europa" z 24 maja 1995.
 • Dobry rok, dobre perspektywy (wywiad z A. Szukalskim, prezesem Związku Banków Polskich). "Bank" 1997, nr 12.
 • Domaszewicz R.: Finanse w gospodarce rynkowej. AE, Kraków 1994.
 • Domaszewicz Z.: Konsolidacja rynków finansowych. Na rozdrożu. "Gazeta Wyborcza" z 13 listopada 1998.
 • Domaszewicz Z.: Majątek państwa. Ale skarb. "Gazeta Wyborcza" z 23 lipca 1998.
 • Domaszewicz Z.: Usługi finansowe na wsi. Daleko od banku. "Gazeta Wyborcza" z 16 kwietnia 1999.
 • Domaszewicz Z., Mackiewicz A.: Nowe prawo dewizowe. Złoty bardziej złoty. "Gazeta Wyborcza" z 13 stycznia 1999.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • Dusza M.: Banki na polskim rynku kapitałowym 1994-1997. "Materiały i Studia" z. 77, NBP, Warszawa, maj 1998.
 • Duże banki giełdowe. BRE Brokers, październik 1998.
 • Dynamika transformacji polskiej gospodarki (ogólnopolska konferencja naukowa, sesja I: Makroekonomia i polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej). INE PAN, Warszawa, 19 czerwca 1996.
 • Efekty schładzania gospodarki. Niższe zyski banków. "Rzeczpospolita" z 12 marca 1999.
 • Engels F.: Zasady komunizmu. W: K.Marks, F.Engels: Dzieła. T. 4. KiW, Warszawa 1962.
 • Euro a strategie polskich banków. Biblioteka Bankowca, Twigger SA, Warszawa 1997.
 • Fabrycki W., Zalewski R.: Prywatyzacja i konsolidacja banków. Aspekty prawne. ANB Studio, Warszawa 1995.
 • Filipowicz L.: Amerykańska ekonomia podaży. Poltext, Warszawa 1992.
 • Filipowicz L., Opawski K.: Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Financial Market in Poland ¡997-1998. CeDeWu - Consulting and Publishing Center "Multi-Press" Sp. z o.o. with the co-operation of BRE Bank SA with association Ministry of Finance, Warsaw 1998.
 • Financial Markets in Poland. CeDeWu - Consulting and Publishing Centre "Multi-Press" Sp. z o.o. in association with the Ministry of Finance, Warsaw 1999.
 • Finanse firmy. Pr. zb. pod red. J.Kowalczyka. Wyd. Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1993.
 • Flejterski S.: Dywersyfikacja struktur we współczesnej bankowości. Podejście teoretyczne. "Bank i Kredyt" 1999, nr 5.
 • Fojcik-Mastalska E.: Zmiany prawa i systemu bankowego w Polsce z perspektywy standardów UE. "Państwo i Prawo" 1996, nr 4-5.
 • Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Centrum im. A. Smitha & "Rzeczpospolita", Warszawa 1993.
 • Friedman M.: Market Mechanisms and Central Economic Planning. "Economic Impact" 1983, No 42.
 • Friedman M.: The Invisible Hand. W: The Business System: a Bicontinental View. University Press of New England, Hanover (N.H.) 1977.
 • Friedman M., Friedman R.: Wolny wybór. Wyd. Kurs, 1985.
 • Friedman M., Friedman R.: Wolny wybór. Wyd. PANTA, Sosnowiec 1996.
 • Friedman M., Schwartz A.J.: A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton University Press, Princeton 1963.
 • Frydman R., Rapaczyński A.: Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy państwo traci na znaczeniu? Wyd. Znak, Kraków 1995.
 • Gadomski W.: Banki - druga terapia. "Gazeta Wyborcza" z 14 października 1998.
 • Gadomski W.: Bankowa racja stanu. "Gazeta Wyborcza" z 6 listopada 1998.
 • Gadomski W.: Emeryci ożywią gospodarkę. "Gazeta Wyborcza" z 16 kwietnia 1999.
 • Gadomski W.: Europa podbija stawkę. "Gazeta Wyborcza" z 29 czerwca 1998.
 • Galbraith J.K.: Ekonomia a cele społeczne. PWN, Warszawa 1979.
 • Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa 1991.
 • Galbraith J.K.: Pieniądz. Pochodzenie i losy. PWE, Warszawa 1982.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1999.
 • Gilder J.: Bogactwo i ubóstwo. Oficyna Liberałów, Warszawa 1988.
 • Glapiak E.: Bank Gospodarki Żywnościowej. Spółdzielczy klops. "Gazeta Wyborcza" z 9 lipca 1998.
 • Glapiak E.: Bankowość detaliczna. Bez wizyt. "Gazeta Wyborcza" z 26 stycznia 1999.
 • Glapiak E.: BIG Bank Gdański. Detal to jest coś. "Gazeta Wyborcza" z 13 stycznia 1999.
 • Glapiak E., Mackiewicz A.: Banki. Co zrobić z wielką armią. "Gazeta Wyborcza" z 19 lutego 1999.
 • Global Trends and Changes in East European Banking. Red. E.Miklaszewska. The Jagiellonian University, Kraków 1998.
 • Głuchowski J.: Korzyści i zagrożenia wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" 1997, nr 6.
 • Godłów-Legiędź J.: Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka. WN PWN, Warszawa 1992.
 • Gołajewska M., Józefowska M., Wyczański P.: Sytuacja finansowa banków w 1998 r. "Materiały i Studia" z. 86, NBP, Warszawa, marzec 1999.
 • Gomułka S.: Twórcza destrukcja. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 18.
 • Gostomski E.: Bankowość wirtualna. "Rzeczpospolita" z 27 lipca 1998.
 • Górski J., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. Warszawa 1981.
 • Gronkiewicz-Waltz H.: Bank centralny - od gospodarki planowej do rynkowej. Warszawa 1992.
 • Gronkiewicz-Waltz H.: Stabilne reguły gry. "Życie Gospodarcze" 1994, nr 52.
 • Grosser D.: Społeczna gospodarka rynkowa - bezpieczeństwo socjalne. KONTRAST, Wyd. Fundacji ATK, Warszawa 1993.
 • Group of Ten: Financial Stability in Emerging Market Economies. A strategy for the formulation, adoption and implementation of sound principles and practices to strengthen financial systems. April 1997.
 • Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa 1996.
 • Gruszecki T.: Przedsiębiorca. CEDOR, 1994.
 • Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków. WN PWN, Warszawa 1996.
 • Grzegorczyk W., Jabłoński P.: Państwo sprzeda akcje. "Rzeczpospolita" z 17 lipca 1998.
 • Grzegorzewski Z.: Sektor finansowy przed wielką próbą. "Parkiet" z 4-6 października 1997.
 • Harasim J.: Nowe tendencje dystrybucji usług bankowych. "Bank i Kredyt" 1997, nr 12.
 • Hayek F.A.: Denationalisation of Money. The Institute of Economic Affairs, London 1978.
 • Hayek F.A.: Droga do niewolnictwa. Wyd. Niepodległość, Warszawa 1988.
 • Hayek F.A.: Konkurencja jako sposób zdobywania wiedzy. W: Gospodarka nakazowa. Wyd. In Plus, Warszawa 1988.
 • Hayek F.A.: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. The University of Chicago Press, Chicago 1978.
 • Hayek F.A.: The Constitution of Liberty. The University of Chicago Press, Chicago 1960.
 • Hayek F.A.: The Meaning of Competition. W: F.A. Hayek: Indyvidualism and Economic Order. A Gateway Edition, Chicago 1972.
 • Hayek F.A.: The Use of Knowledge in Society. "The American Economic Review" 1945, No 4.
 • Hipoteczna kość niezgody. "Gazeta Wyborcza" z 29 sierpnia 1997.
 • Hockuba Z.: Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji. WN PWN, Warszawa 1995.
 • Holzer R.: Kapitalizm "Samoobrony"? "Gazeta Wyborcza" z 16 grudnia 1996.
 • Hutchison T.W.: The Limitations of General Theories in Macroeconomics. American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington (D.C.) 1980.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 1997. GUS, Warszawa, 29 stycznia 1998.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 1998. GUS, Warszawa, 28 stycznia 1999.
 • Instytucjonalno-instrumentalne aspekty polityki rozwoju. "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego" nr 58, SGH, Warszawa 1998.
 • Integracja europejska. Pr. zb. pod red. K.Chojnickiej. Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Kraków 1997.
 • Integracja europejska a strategie banków komercyjnych. Pr. zb. pod red. W.Baki. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1998.
 • Jabłoński P.: Kolejny trudny rok dla sektora. W: Raport o bankach. "Rzeczpospolita" z 8 kwietnia 1999.
 • Jabłoński P.: Łączyć i prywatyzować. "Rzeczpospolita" z 13 lipca 1998.
 • Jak mądrze podnosić progi dla "beesów"? "Bank" 1998, nr 7.
 • Jakóbik W.: Rozwój konkurencji w świetle stabilizowania gospodarki. "Studia Finansowe" 1991, nr 51-52.
 • Jakubiszyn K., Karski B., Rybińska D.: Euro. Nowa waluta. Biblioteka Bankowca, Twigger SA, Warszawa 1999.
 • Jamróz A.: Wokół renesansu konserwatyzmu i neoliberalizmu. W: Przemiany współczesnego kapitalizmu. Pr. zb. pod red. A.Jamroza. "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" nr 881, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987.
 • Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus. Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1991.
 • Janiszewski H.A.: Fuzje - mus, czy moda. "Gazeta Wyborcza" z 15 maja 1998.
 • Jankowiak J.: Bankierzy i patrioci. "Gazeta Wyborcza" z 27 sierpnia 1999.
 • Jankowiak J.: Dziadek Kołodko i nasze kłopoty. "Gazeta Wyborcza" z 4 maja 1994.
 • Jaworski W.L.: Bankowość. Podstawowe założenia. Poltext, Warszawa 1996.
 • Jaworski W.L.: Niektóre problemy polityki banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki - rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa 1992.
 • Jesteście świetni. "Gazeta Wyborcza" z 28 października 1997.
 • Jurkowska A.M.: Kapitał zagraniczny na polskim rynku usług bankowych. W: "Bankowe abc" nr 45. "Bank i Kredyt" 1998, nr 9.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kantecki A.: Konsolidacja i prywatyzacja sektora bankowego w Polsce. "Bank" 1996, nr 6.
 • Kantzenbach E.: Die Funktionsfahigkeit des Wettbewerbs. 2. Aufl. Gottingen 1967.
 • Kapelusznikow R.: Fiłosofija rynka F.Hayeka. "Mirowaja ekonomika i mieżdunarodnyje otnoszenija" 1989, nr 12.
 • Karlof B.: Strategia biznesu. Koncepcje i modele - Przewodnik. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 • Kawalec S.: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków a prywatyzacja. W: Prywatyzacja w Polsce. Szanse i zagrożenia. Pr. zb. pod red. J.Bossaka. IGŚ SGH, Warszawa 1994.
 • Kennedy P.: Mocarstwa świata. KiW, Warszawa 1994.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa 1985.
 • Kirzner I.: Competition and Entrepreneurship. The University of Chicago Press, Chicago 1973.
 • Kirzner I.: Discovery and the Capitalist Process. The University of Chicago Press, Chicago 1985.
 • Kirzner I.: Perception, Opportunity and Profit. The University of Chicago Press, Chicago 1979.
 • Kirzner I.: Wettbewerb und Unternehmertum. Tübingen 1978.
 • Kloten N.: Die Transformation von Wirtschaftsordnungen. Tübingen 1991.
 • Knap Ł.: Walka o przetrwanie. Wprowadzenie euro przyspieszy konsolidację w europejskim sektorze bankowym. "Gazeta Bankowa" z 8 lutego 1998.
 • Kokoszczyński R., Stopyra J.: Dylematy wyboru celów pośrednich i operacyjnych w polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. "Bank i Kredyt" 1996, nr 6.
 • Kołodko G.W.: Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. Poltext, Warszawa 1993.
 • Kolodko G.W.: Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Poltext, Warszawa 1999.
 • Kołodko G.W.: Współczesny świat a polska droga do rynku. "Gazeta SGH" 1997, nr 74.
 • Kołodko G.W., Gotz-Kozierkiewicz D., Skrzeszewska-Paczek E.: Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej. IF, Warszawa 1991.
 • Konieczność czy potrzeba. "Rzeczpospolita" z 30 marca 1999.
 • Konieczny J.: Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce. OLYMPUS, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1996.
 • Kornai J.: Anti Equilibrium. PWN, Warszawa 1973.
 • Kosai Y., Harada Y.: Economic Development in Japan: a Reconsideration. W: R.A. Scalapino and others ed.: Asian Economic Development - Present and Future. Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1985.
 • Kosikowski C., Ławnicki T.: Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych. WN PWN, Warszawa 1994.
 • Kosiński B.: Banki komercyjne wobec konkurencyjności banków zagranicznych - niektóre problemy. "Bank i Kredyt" 1996, nr 5.
 • Kosiński B.: Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym. Poltext, Warszawa 1997.
 • Kośmicki E.: Teoria konkurencji ekonomicznej. Próba oceny stanu badań i koncepcji. RPEiS 1988, nr 1.
 • Kowalewski O.: Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność. "Materiały i Studia" z. 95, NBP, Warszawa, listopad 1999.
 • Kowalik F.: Kolejne pytania o prywatyzację. "Prawo i Gospodarka" z 20 maja 1998.
 • Krawczyk J.: Fuzjomania - czyli urodzaj na konsolidacje. "Rzeczpospolita" z 15 czerwca 1998.
 • Krawczyk J., Juras M.: Bankowość. Scenariusz rozwoju. "Rzeczpospolita" z 24 września 1998.
 • Krawczyk J., Juras M.: Fuzjomania po polsku. "Rzeczpospolita" z 20 lipca 1998.
 • Krawczyk R.: Powszechna i demokratyczna prywatyzacja czyli program zasadniczych przemian gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Interim, Warszawa 1990.
 • Krawczyk R.: Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki. Oficyna Wydawnicza Interim, Warszawa 1990.
 • Kredyt Bank PBI. BRE Brokers, luty 1998.
 • Krzyżkiewicz Z.: Dostosowanie produktów bankowych do praktyki Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" 1996, nr 5.
 • Kukliński M.: Euro zatrzęsie rynkiem finansowym. "Dziennik Prawa i Gospodarki" z 30 czerwca 1996.
 • Kulawik J.: Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny. "Bank i Kredyt" 1998, nr 1-2.
 • Kulig J.: Dostosowania płatnicze i ich konsekwencje dla dłużników. "Ekonomista" 1988, nr 5.
 • Lachowski S.: Fuzje, przejęcia i alianse po polsku. "Bank" 1998, nr 2.
 • Lachowski S.: Niezwykłe przyspieszenie. "Bank" 1998, nr 1.
 • Lachowski S.: Proces prywatyzacji banków w Polsce - sukcesy i porażki. "Bank i Kredyt" 1997, nr 11.
 • Lachowski S.: Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający długofalowy wzrost gospodarczy (I). "Bank i Kredyt" 1998, nr 7-8.
 • Lachowski S.: Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający długofalowy wzrost gospodarczy (II). "Bank i Kredyt" 1998, nr 9.
 • Lachowski S.: System finansowy w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Fundacja CASE, Warszawa 1997.
 • Lampert H.: Porządek gospodarczy i społeczny w RFN. KONTRAST, Wyd. Fundacji ATK, Warszawa 1993.
 • Legutko R.: Spory o kapitalizm. Wyd. Znak, Kraków 1994.
 • Leksykon finansowo-bankowy. PWE, Warszawa 1991.
 • Lepczyński B., Karbowska M., Pawłowicz L.: Kondycja finansowa 20 największych banków w 1997 roku. Gorsza pozycja Banku Śląskiego i PKO BP. "Rzeczpospolita" z 6 lipca 1998.
 • Lewiński J.: Twórcy ekonomii politycznej. Nakładem Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1920.
 • Lewszyk R.: Modele bankowości inwestycyjnej - perspektywy rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce. "Bank i Kredyt" 1995, nr 6.
 • Lipowski A.: Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstawy teoretyczne, perspektywy, dylematy. PWN, Warszawa 1988.
 • Lisowski J.: Problemy restrukturyzacji sektora bankowego. "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Lustgarten S.: Industrial Concentration Doctrine. American Enterprise Institute, Washington (D.C.) 1975.
 • Lutkowski K.: Cele, zasady i generalne uwarunkowania polityki pieniężnej w procesie transformacji. "Bank i Kredyt" 1993, nr 11.
 • Lutkowski K.: Financial Stabilization in Poland. "Working Papers" No 91, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, April 1994.
 • Lutkowski K.: Międzynarodowy system walutowy. Poltext, Warszawa 1995.
 • Lutkowski K.: Możliwości i ograniczenia instrumentów makrofinansowych w strategii wzrostu gospodarczego. "Bank i Kredyt" 1993, nr 5-6.
 • Lutkowski K.: Polityka makro-finansowa w procesie transformacji systemowej. "Prace i Materiały" nr 78, IGŚ SGH, Warszawa 1993.
 • Lutkowski K.: Problemy koordynacji polityki pieniężnej i budżetowej w procesie transformacji gospodarki. "Bank i Kredyt" 1996, nr 6.
 • Lutkowski K.: Problemy wzrostu i stabilizacji pieniężnej w Polsce na progu Unii Europejskiej. "Prace i Materiały" nr 167, IGŚ SGH, Warszawa 1997.
 • Lutkowski K.: Program dynamizacji wzrostu gospodarczego. URM, Warszawa 1993.
 • Lutkowski K.: Uwagi o naturze i uwarunkowaniach naszej inflacji. "Bank i Kredyt" 1995, nr 7-8.
 • Lutkowski K.: Uwarunkowania polskiej inflacji i proces jej wygasania. PTE, Warszawa 1994.
 • Macieja J.: Prywatyzacja - jak to robić? "Gazeta Wyborcza" z 28 września 1989.
 • Mackiewicz A.: Rada Polityki Pieniężnej obniża rezerwy obowiązkowe. Bankom lżej. "Gazeta Wyborcza" z 22 lipca 1999.
 • Majewska-Jurczyk B., Jurczyk Z.: Polityka konkurencji w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 7.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna. PWE, Warszawa 1974.
 • Małe banki giełdowe. BRE Brokers, sierpień 1998.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1998. GUS, Warszawa 1998.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1999. GUS, Warszawa 1999.
 • Mam powody do satysfakcji (wywiad z E.Sleszyńską-Charewicz, Generalnym Inspektorem Nadzoru Bankowego). "Bank" 1998, nr 2.
 • Marketing jako sposób na skuteczne konkurowanie. Pr. zb. pod red. M.Strzyżewskiej. "Materiały i Prace IFGN" t. LXXIII, SGH, Warszawa 1997.
 • Markowski K.: Doświadczenia polskiej polityki stabilizacyjnej. "Prace i Materiały" nr 63, IGŚ SGH, Warszawa 1992.
 • Marks K.: Nędza filozofii. Warszawa 1948.
 • Marshall A.: Zasady ekonomiki. T. I i II. Warszawa 1928.
 • Maul L., Mayfield D.: Jak osiągnąć sukces w biznesie? Przewodnik. Krakowski Instytut Wydawniczy, Kraków 1991.
 • Mesjasz C.: Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego. "Bank i Kredyt" 1999, nr 3.
 • Michaels D.: An Urge to Merge. "Central European Economic Review. The Wall Street Journal Europe's", October 1997.
 • Michałowski J.: Liberalizm kontra socjalizm. Red. Wyd. KUL, Lublin 1993.
 • Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej. Raport. Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, UJ, Kraków 1988.
 • Miklaszewska E.: Rozwój rynków finansowych i bankowych. UJ, Kraków 1996.
 • Mikosik S.: Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. WN PWN, Warszawa 1993.
 • Mises L.: Ekonomia i polityka. Wyd. Oświaty Kaganiec, 1988.
 • Mises L.: Epistemological Problems of Economics. Van Nostrand, Princeton 1960.
 • Mises L.: Liberalizm w klasycznej tradycji. Wyd. Oświaty Kaganiec, 1989.
 • Mises L.: Mentalność antykapitalistyczna. Wyd. Niepodległość, Warszawa 1991.
 • Mises L.: Rachunek ekonomiczny w socjalizmie. W: Gospodarka nakazowa. Wyd. In Plus, Warszawa 1988.
 • Mises L.: Theory and History. Yale University Press, New Haven 1957.
 • Mliczewska D.: Instytucja nadzoru bankowego w Polsce. IF, Warszawa 1997.
 • Monkiewicz J.: Kluczowe problemy prywatyzacji polskiego sektora bankowego w latach 1996-2000. "Bank" 1995, nr 11.
 • Monkiewicz J.: Narzędzia kształtowania konkurencyjnych struktur gospodarczych w okresie transformacji systemowej. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3.
 • Nadler P.S.: Banki komercyjne w gospodarce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 • Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Key Tex, Warszawa 1996.
 • Nasiłowski M.: Transformacja systemowa w Polsce. Key Tex, Warszawa 1995.
 • Nie jestem bezkrytyczna (wywiad z H.Gronkiewicz-Waltz, prezesem NBP). "Bank" 1997, nr 12.
 • Noga A.: Dominacja a efektywna konkurencja. MiO nr 380. SGH, Warszawa 1993.
 • Novak M.: Liberalizm - sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Wyd. "W drodze", Poznań 1993.
 • Nozick R.: Anarchy, State and Utopia. Basic Books, New York 1974.
 • Ocena przebiegu procesów gospodarczych w 1995 r. na tle lat 1990-1994. CUP, Warszawa, maj 1996.
 • Oddłużanie. Ugodowe trzy lata. "Gazeta Wyborcza" z 16-17 marca 1996.
 • Olechowska K.: Jak najmniej państwa w konsolidacji i prywatyzacji. Banki wzmocnią tylko inwestorzy strategiczni. "Bank" 1996, nr 3.
 • Olson M.: The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. Yale 1982.
 • Oręziak L.: Rynek finansowy Unii Europejskiej. Biblioteka Bankowca, Twigger SA, Warszawa 1999.
 • Orzeszko T.: Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Owsiak S.: Budżet państwa w okresie transformacji gospodarki polskiej. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 7-8.
 • Owsiak S.: Problem równowagi budżetowej w okresie transformacji gospodarki polskiej. "Bank i Kredyt" 1994, nr 1-2.
 • Pajestka J.: Polskie frustracje i wyzwania. Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1991.
 • Paliło P.: Warto być spółką publiczną? "Prawo i Gospodarka" z 26 stycznia 1999.
 • Pawlicki J.: Z Unią o kapitałach banków spółdzielczych. Ile do miliona. "Gazeta Wyborcza" z 3-4 lipca 1999.
 • Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego do roku 2001. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, marzec 1998.
 • Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego do roku 2001. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, kwiecień 1999.
 • Pieniądze z zewnątrz (rozmowa z Michałem Machlejdem, prezesem BGŻ). "Gazeta Wyborcza" z 18 listopada 1998.
 • Pietrzak B., Solarz J.: Bariery i warunki dostosowania polskiego systemu bankowego do wymogów Wspólnoty Europejskiej. "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Piontek E., Szeremeta S.: Konkurencja a regulacja w bankowości i finansach. Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995.
 • Piotrowski K.: Konkurencja czy kooperacja? "Wektory" 1986, nr 7-8.
 • Planeta W.: Banki hipoteczne. "Nowa Europa" z 3 grudnia 1996.
 • Płowieć U.: Rady i ostrzeżenia Banku Światowego dla Polski. "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 6.
 • Podatki na kryzys. "Gazeta Wyborcza" z 14 października 1998.
 • Poland 1998. The Economic Performance. Government Centre for Strategic Studies, Warsaw, October 1998.
 • Polański Z.: Pieniądz i system finansowy w Polsce. Lata 1982-1993. WN PWN, Warszawa 1995.
 • Polański Z.: Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. Stabilizacja, konkurencyjność i przepływy kapitałowe. "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 • Polański Z.: Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90.: bieżące problemy i strategiczne wyzwania. "Materiały i Studia" z. 72, NBP, Warszawa, luty 1998.
 • Polański Z.: System finansowy a stabilizowanie i rozwój gospodarki polskiej: próba interpretacji instytucjonalnej. "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Polish Banks: Polishing Up Their Act. Merrill Lynch, 28 May 1996.
 • Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne (raport Centralnego Urzędu Planowania). "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 11.
 • Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. W.L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 1997.
 • Poor man's burden - a survey of the Third World. "The Economist" z 23 września 1989.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Powszechny Bank Kredytowy. Raport analityczny. Biuro Maklerskie BRE Brokers - Wydział Doradztwa i Analiz, Warszawa, grudzień 1998.
 • Prawo bankowe. "MINIPRESS", Warszawa 1996.
 • Prawo gospodarcze. Część szczegółowa. Pr. zb. pod red. S. Włodyki. PWN, Warszawa 1988.
 • Prawo konkurencji. C.H.Beck, Warszawa 1995.
 • Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki. Warszawa, październik 1989.
 • Projekt Ministerstwa Finansów. Do zwalczania prania. "Gazeta Wyborcza" z 26 marca 1999.
 • Prywatyzacja banków. Z zagranicą czy bez "Gazeta Wyborcza" z 17 marca 1999.
 • Przasnyski R.: Kiedy banki zagrają. Model bankowości a rynek kapitałowy. "Parkiet" z 2 sierpnia 1995.
 • Przedsiębiorstwo - rynek - konkurencja. Pr. zb. pod red. W. Szymańskiego. SGH, Warszawa 1995.
 • Przemiany we współczesnej ekonomii burżuazyjnej. Pr. zb. pod red. J. Górskiego. PWE, Warszawa 1987.
 • Przybyciński T.: Dylematy otwarcia gospodarki na świat. "Wieś i Państwo" 1991, nr 2.
 • Przybyciński T.: Dylematy rozwoju konkurencji w sektorze bankowym w Polsce. SGH, Warszawa 1998.
 • Przybyciński T.: Istota rynkowego ładu gospodarczego. SGH, Warszawa 1993.
 • Przybyciński T.: O dylematach anty recesyjnej polityki pieniężno-kredytowej inaczej (W odpowiedzi Wacławowi Wilczyńskiemu). "Bank i Kredyt" 1993, nr 4.
 • Przybyciński T.: Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji. SGH, Warszawa 1997.
 • Przybyciński T.: Zagadnienie transformacji systemowej a proces alokacji kapitału przez sektor bankowy. SGH, Warszawa 1997.
 • Przyszłość bankowości na tle tendencji światowych oraz potrzeb gospodarki kraju. V Forum Bankowe (materiały konferencyjne). Związek Banków Polskich, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa, marzec 1999.
 • Rainelli M.: Ekonomia przemysłowa. WN PWN, Warszawa 1996.
 • Reed J.: Future Shock. "Central European Economic Review. The Wall Street Journal Europe's", October 1997.
 • Reforming the Global Financial Architecture. "Economic Perspectives" (An Electronic Journal of the U.S. Information Agency), August 1998, Vol.3, No 4.
 • Regulacja sektora bankowego. Pr. zb. pod red. W. Szpringera. "Materiały i Prace IFGN" t. LXXV, SGH, Warszawa 1997.
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. Pr. zb. przygotowana na zlecenie Ministerstwa Finansów i Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego, Warszawa 1993.
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. Pierwszy raport z badań. Pr. zb. pod red. L. Pawłowicza. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1994.
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. II raport z badań. Pr. zb. pod red. L. Pawłowicza. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1995.
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków w Polsce i w Szwecji. Pr. zb. pod red. L. Pawłowicza. Gdańsk 1994.
 • Rocznik Statystyczny 1997. GUS, Warszawa 1997.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998. GUS, Warszawa 1998.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999. GUS, Warszawa 1999.
 • Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego. Pr. zb. pod red. E. Miklaszewskiej. Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Kraków 1999.
 • Rosati D.: Polska droga do rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Rosati D.: Teoria i polityka programów stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. "Studia i Materiały" nr 13, IKiC HZ, Warszawa 1990.
 • Rosati D.: W podwójnym nelsonie. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 18.
 • Rosenberg N., Birdzell L.E. Jr.: Historia kapitalizmu. Wyd. Znak, Kraków 1994.
 • Rozwój polskiego rynku bankowego. Pr. zb. pod red. E. Miklaszewskiej. Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Kraków 1998.
 • Rutkowski W.: Trochę o pieniądzu. Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1991.
 • Sadurski K.: Raport NIK. Przedłużyć oddłużanie. "Gazeta Wyborcza" z 14-15 czerwca 1997.
 • Sadurski W.: Neoliberalny system wartości politycznych. PWN, Warszawa 1980.
 • Samcik M.: Kredyty konsumpcyjne. Droga wygoda. "Gazeta Wyborcza" z 17 sierpnia 1999.
 • Sartori G.: Teoria demokracji. PWN, Warszawa 1994.
 • Savas E.S.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992.
 • Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Sektor bankowy w Polsce na tle banków europejskich. Raport analityczny. Biuro Maklerskie BRE Brokers - Wydział Doradztwa i Analiz, Warszawa, marzec 1999.
 • Sektor publiczny. Bank Pekao SA, Centralne Biuro Maklerskie, Warszawa 1996.
 • Shepherd W.G.: The Economics of Industrial Organization. Ill ed. New Jersey 1990.
 • Shiozawa Y.: What can we learn from marketization? "Osaka City University Economic Review", July 1990, Vol.25, No 2.
 • Skarżyński R.: Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu. ISP PAN, Warszawa 1994.
 • Skrobisz D.: Program prywatyzacji do 2001 r. zakłada wpływy wynoszące 70 mld zł. Złota akcja dla skarbu. "Prawo i Gospodarka" z 15 lipca 1998.
 • Skrobisz D.: Rząd potrzebuje około 75,1 mld złotych do 2001 roku. Kalendarz firm do prywatyzacji. "Prawo i Gospodarka" z 15 lipca 1998.
 • Sławiński A.: Rozwój rynków finansowych a instrumenty polityki pieniężnej NBP. "Gazeta SGH" 1995, nr 36.
 • Sławiński A., Osiński J.: Operacje otwartego rynku banku centralnego. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1995.
 • Słojewska A., Biały A., Węgrowski P.: Zagraniczna konkurencja od 1 stycznia 1999 roku. Data tylko magiczna. "Rzeczpospolita" z 6 sierpnia 1998.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 1954.
 • Smith A.: The Theory of Moral Sentiments. London 1759.
 • Smykla B., Daniluk D.: Nowe prawo bankowe. ,.Zeszyty Finansowe" 1997, nr 5.
 • Solarz J.K.: Docelowy model polskiego systemu bankowego. "Bank" 1993, nr 2.
 • Solarz J.K.: Dostosowanie banków do standardów europejskich. Biblioteka Menedżera i Bankowca, "Zarządzanie i Bankowość" Sp. z o.o., Warszawa 1993.
 • Solarz J.K.: Koncepcje rozwoju systemów bankowych. "Materiały i Studia" z. 61, NBP, Warszawa 1996.
 • Solarz J.K.: Konsolidowanie systemów bankowych. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1993.
 • Solarz J.K.: Rozwój systemów bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Zarządzanie i Finanse - Józef Śnieciński, Warszawa 1996.
 • Solarz J.K.: W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski. "Materiały i Studia" z. 48, NBP, Warszawa 1994.
 • Solarz J.K.: Zarządzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997.
 • Solarz J.K., Wyczański P.: Konsolidacja systemu bankowego jako efekt odpowiedzi na wyzwanie konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej. "Bank i Kredyt" 1995, nr 6.
 • Soros G.: Alchemia finansów. Wyd. Znak, Kraków 1996.
 • Sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1998 roku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 1999.
 • Spruch W.: Innowacje na rynku usług finansowych. "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Stańczak K.: Teoria i praktyka programów dostosowawczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W: Przemiany strukturalne i koniunkturalne we współczesnej gospodarce światowej. Pr. zb. pod red. M. Perczyńskiego i S. Balbina. "Studia Ekonomiczne" nr 17, INE PAN, Ossolineum 1988.
 • Stasik D.: Program prywatyzacji 1999-2001. Cel: 70 mld. "Gazeta Wyborcza" z 15 lipca 1998.
 • Staszyński L.: Bezdroża prywatyzacji. Fakty i opinie. Wyd. "Książka Polska", Warszawa 1997.
 • Stigler G.J.: Five Lectures on Economic Problems. Longmans, Green and Co, London 1949.
 • Stigler G.J., Kindall J.: The Behavior of Industrial Prices. NBER, New York 1970.
 • Strategia rozwoju polskiego sektora bankowego. Przede wszystkim prywatyzować. "Rzeczpospolita" z 22 września 1998.
 • Strategia umacniania systemu bankowego w Polsce. Warszawa, październik 1996.
 • Studnicki-Gizbert K.W.: Jak funkcjonuje rynek. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.
 • Styczek D.: Zaawansowany proces harmonizacji z Unią Europejską. "Bank" 1999, nr 7.
 • Styczeń 1999 r. Miesięczny raport analityczny. Biuro Maklerskie BRE Brokers - Wydział Doradztwa i Analiz, Warszawa, styczeń 1999.
 • Surdykowska S.T.: Prywatyzacja. WN PWN, Warszawa 1996.
 • Swobodny przepływ kapitału, usługi finansowe i bankowe a proces przygotowania polskiej gospodarki do funkcjonowania w ramach Jednolitego Rynku (materiały konferencyjne). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 8-9 października 1998.
 • System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte. Pr. zb. pod red. B. Pietrzaka i Z. Polańskiego. WN PWN, Warszawa 1997.
 • Sytuacja finansowa banków w 1997 r. Synteza. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, marzec 1998.
 • Sytuacja finansowa banków w 1998 r. Synteza. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, kwiecień 1999.
 • Sytuacja finansowa banków w I półroczu 1999 r. Synteza. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, wrzesień 1999.
 • Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń - wrzesień 1999 r. Synteza. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, grudzień 1999.
 • Szczepańska O., Tymoczko D.: Liberalizacja przepływów kapitałowych w Polsce i jej konsekwencje. "Bank i Kredyt" 1999, nr 4.
 • Szpon M.: Banki na giełdzie. Raport Gazety Finansowej. "Gazeta Finansowa" z 16 listopada 1998.
 • Szpringer W.: Demonopolizacja i rozwój konkurencji. MiO nr 415. SGH, Warszawa 1996.
 • Szpringer W.: Dostosowania strukturalne w gospodarce (konkurencja czy regulacja?). Dom Wydawniczy "ELIPSA", Warszawa 1994.
 • Szpringer W.: Europejskie regulacje bankowe. Biblioteka Bankowca, Twigger SA, Warszawa 1997.
 • Szpringer W.: Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce. Biblioteka Bankowca, Twigger SA, Warszawa 1999.
 • Szpringer W.: Teoria i polityka konkurencji - przegląd zagadnień. "Ekonomista" 1992, nr 4.
 • Szpringer W., Szpringer Z.: Determinanty kształtowania strategii polskich banków w procesie liberalizacji rynku usług finansowych. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1997.
 • Szpringer W., Szpringer Z.: Harmonizacja polskiego prawa bankowego z prawem europejskim. "Prawo Przedsiębiorcy" 1997, nr 14.
 • Szubański P.: Lepszy inwestor zagraniczny. Fuzja Handlowego z Pekao to zysk tylko w rankingach. "Parkiet" z 31 października - 2 listopada 1998.
 • Szubański P.: Miała być grupa, są akcjonariusze. "Parkiet" z 30 października 1997.
 • Szubański P.: Rynek nieruchomości może zaszkodzić bankom. Ostrożnie z kredytami. "Parkiet" z 25 marca 1999.
 • Szymański W.: Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego. MiO nr 354. SGH, Warszawa 1991.
 • Sliperski M.: Perspektywy rozwoju usług bankowych w Europie. "Bank i Kredyt" 1999, nr 3.
 • Średniookresowa strategia finansowa. Ministerstwo Finansów, Warszawa, marzec 1998.
 • Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003. Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski, Warszawa, wrzesień 1998.
 • Taukert A.: Emerytalna potęga. "Gazeta Wyborcza" z 25 marca 1996.
 • Taukert A.: Stado wilków czy baranków. "Gazeta Wyborcza" z 19 marca 1996.
 • Telser L.G.: A Theory of Efficient Cooperation and Competition. Cambridge 1987.
 • Teoria konkurencji monopolistycznej. Wybór tekstów. PWE, Warszawa 1962.
 • The Banking System in Poland 1990-1991. The Banking and Financial Institutions Department of the Ministry of Finance, September 1991.
 • The Banking System in Poland 1992-1993. Ministry of Finance, Polish Development Bank, Warsaw 1993.
 • The Financial System in Poland 1993-1994. Polish Development Bank, "Bank Monthly" with association Ministry of Finance, Warsaw 1994.
 • The Financial System in Poland 1994-1995. Bank Gdański S.A., "Miesięcznik Bank - Bank Monthly" with association Ministry of Finance, Warsaw 1995.
 • The Financial System in Poland 1995-1996. "Miesięcznik Bank - Bank Monthly", Polish Development Bank with association Ministry of Finance, Warsaw 1996.
 • Thieme H.J.: Społeczna gospodarka rynkowa. C.H.Beck, Warszawa 1995.
 • Tittenbrun J.: Ekonomiczny sens prywatyzacji. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 • Tkaczyk T.P.: Rynek, konkurencja i jej wspieranie. MiO nr 445. SGH, Warszawa 1999.
 • Trochimiuk P.: Informacja - obowiązek i powinność. "Prawo i Gospodarka" z 26 stycznia 1999.
 • Ukryty raport (opr. P. Siergiejczyk). "Myśl Polska" z 20 kwietnia 1997.
 • Unger P.: Finanse we współczesnej gospodarce. Wyd. "Volumen", Katowice 1993.
 • Upława S.: Załamanie finansów przedsiębiorstw. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 18.
 • Urbaniak M.: Koszty przed nami. Upadek Banku Gospodarki Żywnościowej spowodowałby efekt domina. "Gazeta Bankowa" z 1 stycznia 1995.
 • Urbański K., Walkiewicz R.: Droga alternatywna. Strategiczny plan rozwoju systemu bankowego w Polsce. "Rzeczpospolita" z 26 października 1995.
 • Warren Nutter G.: The Extent of Enterprise Monopoly in the United States, 1899-1939. University of Chicago Press, Chicago 1951.
 • Wernik A.: Zapaść na lata. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 44.
 • Węglarczyk B.: Nowe prawo bankowe w USA. Prezent na Gwiazdkę. "Gazeta Wyborcza" z 15 listopada 1999.
 • Węglewski M.: Halo, tu gigant. "Gazeta Wyborcza" z 19 listopada 1998.
 • Węglewski M.: Telekomunikacja Polska. Wejście smoka. "Gazeta Wyborcza" z 19 listopada 1998.
 • Wielowieyski A.: Ostrożnie z bankami. "Gazeta Wyborcza" z 13 sierpnia 1999.
 • Wilczyński W.: Dylematy antyrecesyjnej polityki pieniężno-kredytowej. "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Wilczyński W.: Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji. PTE, Poznań 1960.
 • Wilczyński W.: Pożądane kierunki przekształceń polskiego systemu bankowego na tle jego obecnego stanu. "Bank i Kredyt" 1995, nr 1-2.
 • Winiecki J.: Mit dzikiego kapitalizmu. "Gazeta Wyborcza" z 9 kwietnia 1997.
 • Witul A.: Polski sektor bankowy. "Parkiet" z 12 lipca 1996.
 • Wojtyna A.: Czy potrzebna jest Polsce średniookresowa strategia finansowa? Wnioski z doświadczeń brytyjskich. "Ekonomista" 1994, nr 1.
 • Wojtyna A.: Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. "Bank i Kredyt" 1996, nr 6.
 • Wojtyna A.: Średnioterminowa strategia finansowa. AE Kraków, INE PAN, Wilga 14-16 czerwca 1994.
 • Wójcik D.: Bankowe sieci. "Gazeta Bankowa. Magazyn" z 29 czerwca 1997.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1994.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Współczesny bank. Pr. zb. pod red. W.L. Jaworskiego. Poltext, Warszawa 1998.
 • Wybrane banki giełdowe. BRE Brokers, styczeń 1998.
 • Wyczański P., Gołajewska M.: Polski system bankowy 1990-1994. Fundacja Friedricha Eberta, Warszawa 1995.
 • Wyczański P., Gołajewska M.: Polski System Bankowy 1990-1995. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1996.
 • Wyczański P., Gołajewska M.: Sytuacja finansowa banków w 1997 r. "Materiały i Studia" z. 76, NBP, Warszawa 1998.
 • Wyczański P., Solarz J.K.: Cena sukcesu. System bankowy w Polsce w latach 1989-1995. Raport. "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 10.
 • Zabieglik S.: Słowa i myśli. KAW, Gdańsk 1987.
 • Zabielski K.: Globalizacja rynków finansowych. "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 12.
 • Zabielski K.: Przetwarzanie oszczędności w inwestycje krajowe i zagraniczne. "Bank i Kredyt" 1992, nr 7-8.
 • Zagórski J.: Teoria rynku. SGH, Warszawa 1948.
 • Zagrodzka D.: Wzorem jest Azja. Prof. Jeffrey Sachs o Polsce. "Gazeta Wyborcza" z 31 stycznia 1996.
 • Zaręba J.: Globalizacja rynków finansowych. Tendencje przekształceń systemu bankowego w Polsce. "Zeszyty Finansowe" 1997, nr 3.
 • Zaręba J.: Jakie będzie przyszłe miejsce banków. "Rzeczpospolita" z 18 sierpnia 1997.
 • Zaręba J.: Przekształcenia systemu finansowego w świecie a polskie wyzwania. "Bank" 1996, nr 8.
 • Zawadzka Z.: Systemy bankowe. Poltext, Warszawa 1997.
 • Zbyt mała konkurencja. "Nowa Europa" z 4 października 1994.
 • Zdrzałka J.: Model zdrowej konkurencji (jakie powinny być polskie banki w przyszłości?). "Polityka" z 9 kwietnia 1994.
 • Zgorzelski K.: Przesłanki i uwarunkowania fuzji banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1998, nr 4.
 • Zygierewicz M.: Bankowy Fundusz Gwarancyjny - próba oceny pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu. IF, Warszawa 1995.
 • Żurawik W.: Zmiany na rynku usług finansowych. "Bank i Kredyt" 1998, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000008033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.