PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 920 Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej : stan i perspektywy | 27--47
Tytuł artykułu

Ocena społecznego potencjału polskich przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of Social Potential in Polish Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na potencjał ludzki w przedsiębiorstwie jako podstawowy element zarządzania strategicznego. Dużą rolę w osiągnięciu sukcesu przez przedsiębiorstwo przypisano działowi kadr, do którego zadań należy przede wszystkim poznanie społecznej rzeczywistości przedsiębiorstwa i rozwój tego potencjału. Na podstawie analizy literatury przedmiotu dokonano oceny społecznego potencjału polskich przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych.
EN
Human potential in a company as a basic element of strategic management is shown. According to the author personnel department plays a crucial role in achieving success by a company. The analysis of subject literature gave opportunity for an estimation of social potential of Polish companies in 90's. (A.Ł.)
Twórcy
Bibliografia
 • Berłowski P.: Co czują zatrudnieni. "Personel" 1999 nr 3.
 • Borkowska S.: Zarządzanie zasobami pracy - w poszukiwaniu nowej opcji. W: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości. Warszawa: BCC i PFPK 1999.
 • Bugiel J.: Humanizacja pracy - perspektywy w fazie transformacji społeczno-gospodarczej kraju. "Humanizacja Pracy" 1993 nr 4.
 • Crozier M.: Kryzys inteligencji. Warszawa: Poltext 1996.
 • Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak nauczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE 1993.
 • Czerska M.: Prywatyzacja - jakie rodzi spory? Referat na konferencję naukową pt. "Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem". Wrocław - Borowice: AE 19-22 maja 1996.
 • Doktór K.: Humanizacja pracy - alternatywne punkty widzenia. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 2.
 • Drąg Z., Indraszkiewicz J.: Świadomość pracobiorców a zmiany ustrojowe w Polsce. Warszawa: Fundacja im. F. Zberta w Polsce czerwiec 1992.
 • Frańczak H., Woźniakowski Z.: W miłej atmosferze. "Gazeta Wyborcza" z 6 lipca 1998.
 • Gadomski W.: Strajk właścicieli. "Gazeta Wyborcza" z 2-3 maja 1998.
 • Gardawski J.: Pracownicy przedsiębiorstw prywatnych i państwowych o społecznych i techniczno--organizacyjnych warunkach pracy. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 2.
 • Gardawski J.: Środowisko pracy w gospodarce rynkowej w opinii pracowników. "Polityka Społeczna" 1999 nr 2.
 • Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Warszawa: IPiSS 1995 z. 5.
 • Hubicz K., Koskalewicz P.: Zarządzajcie lepiej. "Gazeta Wyborcza". Dodatek "Praca" z 6 października 1997.
 • Jamroga J.: Bariery kadrowe procesu restrukturyzacji. "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 2.
 • Jarosz M.: Prywatyzacja w opinii załóg. W: Społeczne konsekwencje transformacji. Warszawa: ISP PAN 1994.
 • Jędrzycki W.: Humanizacja pracy. Propozycje. "Humanizacja Pracy" 1993 nr 4.
 • Juchnowicz M.: Nowoczesne podejście do motywowania pracowników a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: IPiSS 1998.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T.: Wpływ prywatyzacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej. Toruń: UMK 1993.
 • Karpińska-Mizielińska W.: Restrukturyzacja i prywatyzacja w strategiach przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 8-9.
 • Kotowicz J.: O przedsiębiorczości w okresie przejściowym. "Ekonomista" 1995 nr 1-2.
 • Kultura przedsiębiorstwa. Tajne reguły gry. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 7-8.
 • Kunert O.: Liderzy i maruderzy. Wyniki badań kadry kierowniczej przedsiębiorstw. "Personel" 1996 nr 9.
 • Listwan T.: Funkcja personalna przedsiębiorstwa w okresie zmian systemowych. "Przegląd Organizacji" 1993 nr 3.
 • Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Mimex 1993.
 • Ludwiczyński A.: Kwalifikacje i edukacja menedżerów personalnych. "MBA" 1998 nr 4.
 • Marchwińska M.: Styl kierowania a zadowolenie z pracy. "Polityka Społeczna" 1995 nr 9.
 • Metody tworzenia strategii rozwojowych w przemyśle polskim w ramach transformacji systemowej. Praca wykonana w ramach KBN pod kierunkiem S. Kiełczewskiego. Katedra Zarządzania Strategicznego. Wrocław: AE 1995.
 • Mróz B.: Ożywcza siła motywacji. "Businessman" 1995 nr 12.
 • Obłój K.: Strategia i zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach. W: Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Pod red. R. Krupskiego. Wałbrzych 1999.
 • Oleksyn T.: Zarządzanie zasobami pracy. W: Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Raport z badań. Studia i Materiały IPiSS 1995 z. 5.
 • Pankowska E.: Nastroje społeczne w przedsiębiorstwach. Wyniki badań socjologicznych. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1993 nr 5.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: IPiSS 1998.
 • Porzuczek L., Erenc J.: Bariery skutecznej informacji. "Personel" 1998 nr 9.
 • Sajkiewicz A.: Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością firmy. Pod red. A. Hermana i A. Szablewskiego. Warszawa: Poltext 1999.
 • Sajkiewicz A.: Ludzka twarz restrukturyzacji. "Personel" 1998 nr 11.
 • Sajkiewicz A.: Zarządzanie wartością potencjału pracy jako czynnik konkurencyjności. Materiały konferencyjne "Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce". Warszawa: IFGN i KNoP SGH listopad 1999.
 • Sajkiewicz A.: Zasoby pracy jako kapitał polskich przedsiębiorstw. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku. Szklarska Poręba: TNOiK - KNOiZ PAN październik 1999. Wrocław: AE 1999.
 • Suchodolski A.: Dokumentacja personalna firmy. W: Zarządzanie kadrami a aktualne, wyzwania praktyki. Pod red. T. Listwana. Wrocław: OTREK 1995.
 • Szczepanik R.: Komunikacja wewnątrz firmy. "Businessman" 1998 nr 5.
 • Sztumski J.: Humanizacja pracy w okresie transformacji ustrojowej. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 1.
 • Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ,,ery świadomości systemowej". Warszawa: Business Press 1998.
 • Tomczak I.: Personalny statystyczny. "Personel" 1999 nr 1.
 • Wajszczak E.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 2.
 • Winiecki J.: Kilka uwag prakseologicznych. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 11.
 • Wołkowycka M.: Przychodzi psycholog do firmy. "Gazeta Wyborcza" z 24 marca 1997.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości. Materiały konferencyjne pod red. A. Ludwiczyńskiego. Warszawa: BCC i PFPK 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000008256

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.