PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 920 Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej : stan i perspektywy | 27--47
Tytuł artykułu

Ocena społecznego potencjału polskich przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
The Assessment of Social Potential in Polish Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na potencjał ludzki w przedsiębiorstwie jako podstawowy element zarządzania strategicznego. Dużą rolę w osiągnięciu sukcesu przez przedsiębiorstwo przypisano działowi kadr, do którego zadań należy przede wszystkim poznanie społecznej rzeczywistości przedsiębiorstwa i rozwój tego potencjału. Na podstawie analizy literatury przedmiotu dokonano oceny społecznego potencjału polskich przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych.
EN
Human potential in a company as a basic element of strategic management is shown. According to the author personnel department plays a crucial role in achieving success by a company. The analysis of subject literature gave opportunity for an estimation of social potential of Polish companies in 90's. (A.Ł.)
Twórcy
Bibliografia
 • Berłowski P.: Co czują zatrudnieni. "Personel" 1999 nr 3.
 • Borkowska S.: Zarządzanie zasobami pracy - w poszukiwaniu nowej opcji. W: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości. Warszawa: BCC i PFPK 1999.
 • Bugiel J.: Humanizacja pracy - perspektywy w fazie transformacji społeczno-gospodarczej kraju. "Humanizacja Pracy" 1993 nr 4.
 • Crozier M.: Kryzys inteligencji. Warszawa: Poltext 1996.
 • Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak nauczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE 1993.
 • Czerska M.: Prywatyzacja - jakie rodzi spory? Referat na konferencję naukową pt. "Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem". Wrocław - Borowice: AE 19-22 maja 1996.
 • Doktór K.: Humanizacja pracy - alternatywne punkty widzenia. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 2.
 • Drąg Z., Indraszkiewicz J.: Świadomość pracobiorców a zmiany ustrojowe w Polsce. Warszawa: Fundacja im. F. Zberta w Polsce czerwiec 1992.
 • Frańczak H., Woźniakowski Z.: W miłej atmosferze. "Gazeta Wyborcza" z 6 lipca 1998.
 • Gadomski W.: Strajk właścicieli. "Gazeta Wyborcza" z 2-3 maja 1998.
 • Gardawski J.: Pracownicy przedsiębiorstw prywatnych i państwowych o społecznych i techniczno--organizacyjnych warunkach pracy. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 2.
 • Gardawski J.: Środowisko pracy w gospodarce rynkowej w opinii pracowników. "Polityka Społeczna" 1999 nr 2.
 • Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Warszawa: IPiSS 1995 z. 5.
 • Hubicz K., Koskalewicz P.: Zarządzajcie lepiej. "Gazeta Wyborcza". Dodatek "Praca" z 6 października 1997.
 • Jamroga J.: Bariery kadrowe procesu restrukturyzacji. "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 2.
 • Jarosz M.: Prywatyzacja w opinii załóg. W: Społeczne konsekwencje transformacji. Warszawa: ISP PAN 1994.
 • Jędrzycki W.: Humanizacja pracy. Propozycje. "Humanizacja Pracy" 1993 nr 4.
 • Juchnowicz M.: Nowoczesne podejście do motywowania pracowników a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: IPiSS 1998.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T.: Wpływ prywatyzacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej. Toruń: UMK 1993.
 • Karpińska-Mizielińska W.: Restrukturyzacja i prywatyzacja w strategiach przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 8-9.
 • Kotowicz J.: O przedsiębiorczości w okresie przejściowym. "Ekonomista" 1995 nr 1-2.
 • Kultura przedsiębiorstwa. Tajne reguły gry. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 7-8.
 • Kunert O.: Liderzy i maruderzy. Wyniki badań kadry kierowniczej przedsiębiorstw. "Personel" 1996 nr 9.
 • Listwan T.: Funkcja personalna przedsiębiorstwa w okresie zmian systemowych. "Przegląd Organizacji" 1993 nr 3.
 • Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Mimex 1993.
 • Ludwiczyński A.: Kwalifikacje i edukacja menedżerów personalnych. "MBA" 1998 nr 4.
 • Marchwińska M.: Styl kierowania a zadowolenie z pracy. "Polityka Społeczna" 1995 nr 9.
 • Metody tworzenia strategii rozwojowych w przemyśle polskim w ramach transformacji systemowej. Praca wykonana w ramach KBN pod kierunkiem S. Kiełczewskiego. Katedra Zarządzania Strategicznego. Wrocław: AE 1995.
 • Mróz B.: Ożywcza siła motywacji. "Businessman" 1995 nr 12.
 • Obłój K.: Strategia i zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach. W: Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Pod red. R. Krupskiego. Wałbrzych 1999.
 • Oleksyn T.: Zarządzanie zasobami pracy. W: Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Raport z badań. Studia i Materiały IPiSS 1995 z. 5.
 • Pankowska E.: Nastroje społeczne w przedsiębiorstwach. Wyniki badań socjologicznych. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1993 nr 5.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: IPiSS 1998.
 • Porzuczek L., Erenc J.: Bariery skutecznej informacji. "Personel" 1998 nr 9.
 • Sajkiewicz A.: Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością firmy. Pod red. A. Hermana i A. Szablewskiego. Warszawa: Poltext 1999.
 • Sajkiewicz A.: Ludzka twarz restrukturyzacji. "Personel" 1998 nr 11.
 • Sajkiewicz A.: Zarządzanie wartością potencjału pracy jako czynnik konkurencyjności. Materiały konferencyjne "Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce". Warszawa: IFGN i KNoP SGH listopad 1999.
 • Sajkiewicz A.: Zasoby pracy jako kapitał polskich przedsiębiorstw. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku. Szklarska Poręba: TNOiK - KNOiZ PAN październik 1999. Wrocław: AE 1999.
 • Suchodolski A.: Dokumentacja personalna firmy. W: Zarządzanie kadrami a aktualne, wyzwania praktyki. Pod red. T. Listwana. Wrocław: OTREK 1995.
 • Szczepanik R.: Komunikacja wewnątrz firmy. "Businessman" 1998 nr 5.
 • Sztumski J.: Humanizacja pracy w okresie transformacji ustrojowej. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 1.
 • Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ,,ery świadomości systemowej". Warszawa: Business Press 1998.
 • Tomczak I.: Personalny statystyczny. "Personel" 1999 nr 1.
 • Wajszczak E.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 2.
 • Winiecki J.: Kilka uwag prakseologicznych. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 11.
 • Wołkowycka M.: Przychodzi psycholog do firmy. "Gazeta Wyborcza" z 24 marca 1997.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości. Materiały konferencyjne pod red. A. Ludwiczyńskiego. Warszawa: BCC i PFPK 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000008256

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.