PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 521 | 72--83
Tytuł artykułu

Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot

Autorzy
Warianty tytułu
Transport Policy od the European Union and Adaptation of Poland's Transport System to EU Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono przyczyny powstania wspólnej polityki transportowej UE, jej etapy, przedstawiono organy UE realizujące ją. Przedstawiono niektóre sporne aspekty polityki transportowej i interesów narodowych państw UE, rolę konwencji międzynarodowych, a także adaptację transportu Polski do wymogów i standardów Unii.
EN
The author provides a short summary of the transport policy in the Members States of the European Union including its origins, stages and national interestss of the various Memberst States based EU's political and legal acts. The author focuses on the adjustment of Poland's transport system in the course of the country's association with the Union and the future single European transport market, upon Poland's full accession to the European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--83
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bernacki D., Ewolucja struktur własnościowych w transporcie - przykład portów morskich [w:] TRANS'95. Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu, praca zbiorowa pod red. W. Januszkiewicza, Warszawa 1995.
 • Brdulak H., Polityka transportowa EWG [w:] Wspólnota Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1990.
 • Burnewicz J., Adaptacja Polski do europejskiego rynku usług transportowych, Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Biała Księga: Polska - Unia Europejska. Opracowania i Analizy. Gospodarka, Warszawa 1993, nr 29.
 • Burnewicz J., Pozycja polskich przewoźników na rynku międzynarodowym, "Spedycja i Transport" 1995, nr 9, s. 5-10 (dodatek specjalny wydany z okazji CARGOTRANS '95, Szczecin, 18-20 X 1995).
 • Burnewicz J., Strategia firm transportowych na rynku jednoczącej się Europy, Forum naukowe z okazji XXXV-lecia PEKAES Autotransport S.A. pt. Polska w Europie - czy potrzeba nowej polityki transportowej, Sopot 1993, materiał powielony.
 • Burnewicz J., Transport EWG, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1991.
 • Burnewicz J., Transport kombinowany w integrującej się Europie, "Handel Zagraniczny" 1992, nr 12.
 • Engelhardt J., Kiemnki restrukturyzacji transportu kolejowego w Polsce [w:] TRANS'95. Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu, praca zbiorowa pod red. W. Januszkiewicza, Warszawa 1995.
 • Galińska H., Wojewódzka-Król K., Przesłanki włączenia polskiej żeglugi śródlądowej do europejskiego systemu transportowego [w:] Problemy włączenia Polski do europejskiego l- systemu transportowego, cz. III, Uniwersytet Gdański, Katedry Transportu i Logistyki, Sopot 1994.
 • Januszkiewicz W., Transport w Białej Księdze Unii Europejskiej, Motoryzacja - Transport - Spedycja, dodatek do "Rzeczpospolitej", listopad 1995.
 • Jastrzębska J., Liberalizacja dostępu do europejskiej sieci kolejowej, "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 1.
 • Jaworski M., Polska w obliczu integracji ogólnoeuropejskiej. Bariera transportu, "Studia Polityczne" 1992, nr 1, s. 149-160.
 • Jefimiuka L., Racjonalizacja procesów transportowych na tle przemian rynkowych, "Spedycja i Transport" 1996, nr 1, s. 3-7.
 • K i P., Polski transport w oczach ekspertów japońskich, "Przegląd Komunikacyjny" 1993, nr 6.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Wspólna Europa [w:] TRANS'95, Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu, praca zbiorowa pod red. W. Januszkiewicza, Warszawa 1995.
 • Liberadzka G., Polityka transportowa Polski w odniesieniu do transportu kombinowanego, "Spedycja i Transport" 1995, nr 9, s. 27-29 (dodatek specjalny wydany z okazji CARGOTRANS'95, Szczecin 18-20 X 1995).
 • Molnar E., Integracja państw Europy Środkowej i Wschodniej z europejskim systemem transportowym [w:] TRANS'95. Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu, praca zbiorowa pod red. W. Januszkiewicza, Warszawa 1995.
 • Neider J., Marciniak-Neider D., Adaptacja transportu intermodalnego w Polsce do systemu przewozów intermodalnych w WE, Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Biała Księga: Polska - Unia Europejska. Opracowania i Analizy. Gospodarka, Warszawa 1993, nr 28.
 • Neider J., Przewozy multimodalne [w:] Transport międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996.
 • Pogonowska-Szuszkiewicz A., Tylutki A., Z problemów adaptacji transportu Polski do wymagań międzynarodowych, "Przegląd Komunikacyjny" 1993, nr 6, s. 8-13.
 • Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty Wspólnot Europejskich, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1994.
 • Seidenfus H.S., Polityka transportowa dla europejskiego domu. Zasady i tendencje rozwojowe [w:] Europejska polityka transportowa. Problemy narodowe, dwustronne i wielostronne, Instytut Gospodarki Narodowej SGPiS, Seria: Prace i Materiały, Warszawa 1990.
 • Teichmann E., Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji TRANS'95, "Spedycja i Transport" 1966, nr 6 (dodatek).
 • Teichmann E., Znaczenie Polski na europejskiej mapie transportowo-spedycyjnej [w:] Motoryzacja - Transport - Spedycja, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 6 XII 1994 r.
 • Teichmann E., Kierunki polityki transportowej w Europie - Wspólnym Domu [w:] Europejska polityka transportowa. Problemy narodowe, dwustronne i wielostronne, Instytut Gospodarki Narodowej SGPiS, Seria: Prace i Materiały, Warszawa 1990.
 • Teichmann E., Polityka transportowa EWG-RWPG-Polska, PWE, Warszawa 1989.
 • TRANS'95. Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu. Podsumowanie. Common Europe. Opportunities and Risks for Transport. Final Remarks, Ed. H. Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1996.
 • Tyczko J., Wagner A., Harmonizacja zasad funkcjonowania transportu drogowego, "Wspólnoty Europejskie" 1966, nr 7-8.
 • W.M., Polska sygnatariuszem europejskich konwencji transportowych, "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 6, s. 27-29.
 • Wagner A., Tyczko J., Transport samochodowy w ramach jednolitego rynku europejskiego, "Wspólnoty Europejskie", 1966, nr 3.
 • Wójcik C., Brdulak H., Międzynarodowe przewozy drogowe (Dwustronne umowy międzynarodowe), BIZANT Sp. z o.o., Warszawa 1993.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000008320

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.