PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 535 | 5--22
Tytuł artykułu

Przesłanki i uwarunkowania realizacji analitycznej funkcji rachunkowości w praktyce gospodarczej

Warianty tytułu
Premises and Conditions of the Performance of Analytical Function of Accounting in Economic Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie zarządzania jednostkami gospodarczymi ważną rolę spełnia odpowiednio rozumiana rachunkowość. Jej integralną częścią jest analiza finansowa używana dla danych generowanych przez rachunkowość, poprzez którą analityczna funkcja rachunkowości jest spełniona. Autor zwraca uwagę na wzrastanie funkcji rachunkowości, zidentyfikowanie przesłanek analitycznych funkcji rachunkowości i wykazanie możliwości użycia analitycznej funkcji rachunkowości w analizach finansowego raportu.
EN
The market-oriented type of management is characterized by a broad use of a properly understood accounting in the management process in business entities. Its integral part is a financial analysis which is used for an interpretation of data generated by accounting and through which an analytic function of accounting is executed. This testifies to the need of integrating financial analysis with accounting. The issue is dealt with in the paper in which the author: draws attention to the development of the function of accounting, identifies the premises of an analytical function of accouting, makes an attempt at specifying conditions for the performance of an analytical function of accounting, outlines the possibility of the use an analytical function of accounting in the analysis of a financial report. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--22
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
 • Bień W., Analiza sytuacji badanego przedsiębiorstwa w raporcie biegłego rewidenta "Rachunkowość" 1994, nr 3.
 • Bień W., Podręcznik biegłego rewidenta, Rewiks, Warszawa 1993.
 • Bitz M., Problemy sporządzania zamknięć rocznych przy rosnących cenach, "Rachunkowość" 1985, nr 3.
 • Brzezin W., Teoria modeli ewidencyjnych, WSP, Częstochowa 1980.
 • Buchta D., Messner Z., Rachunkowość a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1976.
 • Burzym E., Funkcja informacyjna rachunkowości w zarządzaniu działalnością podmiotu gospodarczego, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej nt. Informatyczna rola rachunkowości w gospodarce narodowej, TNOiK i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1979.
 • Burzym E., Funkcja kontrolna rachunkowości - kierunki rozwoju, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej nt. Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa - stan i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa - Jachranka 1981.
 • Burzym E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977, nr 1 i 2.
 • Burzym E., Miejsce rachunkowości zarządczej w systemie rachunkowości przedsiębiorstw, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej nt. Rachunkowość zarządcza narzędziem podnoszenia efektywności gospodarowania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1989.
 • Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 • Burzym E., Rola biegłych księgowych w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz warunki ich działania, "Rachunkowość" 1992, nr 7.
 • Dobija M., Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowości, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1990, nr 329.
 • Dobija M., Założenia trójwymiarowej rachunkowości, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej nt. Perspektywy rozwoju rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1988.
 • Ferris A.M., Świderska G.K., Rachunkowość. An Accounting Handbook, Irwin Press, Homewood 1990, Warszawa 1994.
 • Głodek Z., Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości, PWE, Warszawa 1988.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, "Difin", Warszawa 1996.
 • Gottlieb M., Lewczyński, Cashflow, sprawozdanie z przepływu gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 • Jagiełło S., Sprawozdawczości analiza finansowa przedsiębiorstw, PWN, Warszawa - Wrocław 1987.
 • Jaklik A., Micherda B., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 1997.
 • Jarugowa A., Leksykon rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszania Księgowych w Polsce, Warszawa 1990, nr 17.
 • Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
 • Kiziukiewicz T., Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1984, nr 261.
 • Meigs W.B., Meigs R.F., Financial Accounting, McGraw-Hill Boock Co., New York 1986.
 • Meigs W.B., Meigs R.F., Accounting the Basis for Business Decisions, McGraw-Hill Book Co., New York 1987.
 • Messner Z., Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1971.
 • Messner Z., Informacyjna funkcja rachunkowości - kierunki jej doskonalenia, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej nt. "Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa", Szkolą Główna Planowania i Statystyki, Warszawa-Jachranka 1981.
 • Micherda B., Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1994, nr 29.
 • Micherda B., Jakość informacji dostarczanych przez system rachunkowości przedsiębiorstwa przemysłowego, "Organizacja, Metody, Technika" 1977, nr 4.
 • Micherda B., Podzielność kont a szczegółowość informacji pochodzących z rachunkowości, "Rachunkowość" 1972, nr 9.
 • Micherda B., Stymulacyjna funkcja rachunkowości, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1985, nr 207.
 • Micherda B., Wycena w warunkach inflacji, WSiP, Warszawa 1992.
 • Micherda B., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego, "Rachunkowość" 1994, nr 4.
 • Micherda B., Wykorzystanie metod badania przyczynowego w analizie finansowej, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1988, nr 267.
 • Peche T.V., Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1973.
 • Skowroński J., Polska rachunkowość otwiera się na świat, "Rachunkowość" 1990, nr 10.
 • Skrzywana S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 • Sowa K., Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1972, nr 10.
 • Stadtmuller R., Sołtys W., Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1978.
 • Surdykowska S.T., Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1980.
 • Welsch G.A., Newman D.P., Zlatkovich C.T., Intermediate Accounting, IRWIN, Homewood 1986.
 • Wędzki D., Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1995, nr 3.
 • Wilcox K.A., San Miguel J.G., Introduction to Financial Accounting, Harper/Row Publ., New York 1984.
 • Włoszczowski B., Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, "Rachunkowość" 1994, nr 10.
 • Wojciechowski E., Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1964.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000009816

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.