PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 930, t. 1 Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki | 331--342
Tytuł artykułu

Wybrane problemy wdrażania w Polsce ekologicznych "środków towarzyszących" wspólnej polityki rolnej

Warianty tytułu
Selected Problems of Initiation Ecological "Accompanying Means" from Common Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano rozważania na działaniach ochrony środowiska w ramach polityki rolnej, czyli tzw. "środkach towarzyszących" prawnie usankcjonowanych Rozporządzeniem 1257/99/WE. Rozporządzenie to jest podstawą funkcjonowania kompleksowych programów rozwoju wsi. Obejmują one cztery podstawowe obszary działań związanych z ochroną środowiska w rolnictwie: programy rolno-środowiskowe, programy zalesień gruntów rolnych, programy dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania LFA-s - Less Favourite Areas, programy dla obszarów przyrodniczo cennych - Natura 2000. Wskazano na jakim etapie są przeprowadzane w Polsce działania w zakresie wdrażania rozwiązań zbliżonych do unijnych proekologicznych środków towarzyszących CAP.
EN
In this article concentrates on environment protection within the confines of agricultural policy. Agricultural programmes included four basic areas connected with environment protection in agriculture. Presented Polish action in the range of initiation of ecological programmes. (M.P.)
Twórcy
Bibliografia
 • Baldock D., Mitchel K., Cross-Compliance within the Common Agriculture Policy. Institute for European Environmental Policy, London 1995
 • Dz.U. Nr 155. poz. 1014, z 1999 r.
 • Dz. U. Nr 35 poz. 401 z dnia 28 kwietnia 2000 r.
 • Dz. U. Nr 93/94, poz. 431 z późn. zm.
 • Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764
 • Dz. U. nr 56 poz. 679 2000r.
 • Dz. U. nr 100 poz. 1086 2000r.
 • Górny M., Czas na jednoznaczne decyzje o przyszłości polskiej wsi i rolnictwa. http://www.ekoland.org.pl/a3.html
 • Górny M., Szansą dla Polski zrównoważony rozwój (ekorozwój) wsi i rolnictwa. http://www.ekoland.org.pl/a10.html
 • Kociszewski K., Ochrona środowiska w świetle reformy polityki rolnej Unii Europejskiej a perspektywy ekologicznie zrównoważonego rozwoju polskiej wsi. w Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska pod. red. S. Czaji. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 29 Jugowice-Wrocław 2002
 • Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Warszawa, Lipiec 1995
 • Natura 2000 Europejska sieć ekologiczna. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1999
 • Nowe Regulacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Pod red. A. Tyszeckiego w; Problemy ocen środowiskowych - numer specjalny wydanie 1, Gdańsk 2001
 • II Polityka Ekologiczna Państwa. Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001
 • Polityka rolna i strukturalna UE. Zagadnienia finansowe i instytucjonalne. Rozwiązania dla Polski. FAPA Warszawa 2000
 • Podręcznik do oceny oddziaływania na środowisko EA-CEEC Consortium Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2000
 • Polska 2025 Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego rozwoju. Rada Ministrów Warszawa 2000. Opracowano w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych przy współpracy Ministerstwa Środowiska.
 • Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 1999 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa 1999
 • Stanowiska polskich organizacji ekologicznych w sprawie skutków dla środowiska przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - w odniesieniu do wybranych dziedzin: transportu, ochrony przyrody, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami oraz rolnictwa i terenów wiejskich Instytut na Rzecz Ekorozwoju Warszawa 1999
 • Stanowisko Negocjacyjne Polski w obszarze "Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych. Omówienie Sekretariat Pełnomocnika Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo RP w UE Warszawa 1999 (maszynopis powielony)
 • Stanowisko negocjacyjne w obszarze środowisko - przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 5 października 1999 r.
 • Średniookresowa Strategia Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa kwiecień 1998
 • Raport z realizacji w 2000 roku Narodowego Programu Przygotowania do członkostwa w UE str. 20 Podręcznik do oceny oddziaływania na śrdodowisko EA-CEEC Consortium Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.