PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 894 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka | 150--161
Tytuł artykułu

Niektóre aspekty restrukturyzacji gospodarki na tle problemów transformacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane problemy restrukturyzacji gospodarki w procesie transformacji systemowej w Polsce. Należą do nich: konieczność wycofania się państwa z gospodarki, uruchomienie rynku kapitałowego i giełd, liberalizacja handlu, prowadzenie polityki kursowej ograniczającej impulsy deregulacyjne, wycofywanie się państwa z bezpośredniej pomocy przedsiębiorstwom, stawianie na rozwój małych i średnich firm, prywatyzacja i demopolizacja. Autor scharakteryzował także strategie transformacji zastosowanych w Polsce, Czechach i na Węgrzech.
EN
The paper discusses some aspects of restructuring the economy in the political system transition in Poland. The problems are: the necessity of withdrawing the state from economy; starting a capital market and stock exchange market; trade liberalization; withdrawing the state from being of direct assistance to enterprises; taking on the development of small - and medium - sizes enterprises; privatization and demopolization. The author also characterizes the transition strategies implemented in Poland, Czech Republic and Hugary. (MN)
Twórcy
Bibliografia
 • Agenda 2000: Commission Opinion on Poland's Application for Membership of the European Union. "Bulletin of the European Union" 1997, Suplement 7.
 • Chęcicki A.: Prywatyzacja jako transformacja gospodarki w Polsce. Bydgoszcz: ART 1995.
 • Gajda A.: Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu. "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 7.
 • Gorynia M.: Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna. "Ekonomista" 1996 nr 3.
 • Gorynia M.: Selektywna polityka przemysłowa w okresie transformacji. "Gospodarka Narodowa" 1996 nr 4.
 • Grabowiecki R.: Raporty nad konkurencyjnością. Wpływ systemu finansowo-podatkowego na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa: IRiSS 1996.
 • Hare P.G.: Macroeconomic vs Industrial Policy in Shaping the Branch and Regional Structure of the Economy. Seminar Paper No 3, Cracow Academy of Economics, Cracow, November 8, 1991.
 • Industrial Policy in an Open and Competitive Environment. Guidelines for Community Approach, COM (90) 556-fmal, Brussels 1990.
 • Jakóbik W.: Dylematy polityki przemysłowej w warunkach transformacji systemowej. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 5.
 • Kaleta A.: Polityka przemysłowa w okresie transformacji systemu. "Ekonomista" 1993 nr 4.
 • Lubiński M., Michalski T., Misala J.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia. Warszawa: IRiSS 1995.
 • Łukawer E.: Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994 nr 6.
 • Nogalski N., Waśniewski J.: Restrukturyzacja jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego. [W:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Red. nauk. S. Tokarski. Sopot 1999.
 • Pietrzak E.: Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1992.
 • Polak E., Polak W.: Atrakcyjność Polski jako miejsca lokowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Gospodarka Polski w okresie transformacji. Red. nauk. P. Dominiaka. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2000.
 • Polak W.: Rola kapitału zagranicznego w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Red. nauk. S. Tokarski. Sopot 1999.
 • Polak W.: Wpływ inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Poznali: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2000.
 • Poland. Country Economic Memorandum. Reform and Growth on the Road to the UE. Raport No. 16858 - Pol, The World Bank 1997.
 • Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. T. Kołodzieja. Warszawa: PWE 1999.
 • Różańska H.: Rozwój gospodarki polskiej a niektóre problemy jej restrukturyzacji. [W:] Gospodarka Polski w okresie transformacji. Gdańsk: Politechnika Gdańska 1997, zeszyt nr 1.
 • Suwalski A.: Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania 1990-1997. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1998.
 • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1997.
 • Upława S.: Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polityki gospodarczej. Warszawa 1996.
 • Ustawa Prawo celne. Dz.U. 1991 nr 75, poz. 445 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dz.U. 1990 nr 51, poz. 298 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Dz.U. 1991 nr 58, poz. 239.
 • Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Dz.U. 1990 nr 89, poz. 403 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.