PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 900 Sukces w zarządzaniu : problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne | 276--288
Tytuł artykułu

Osobowościowe i organizacyjne wyznaczniki stylu sprawowania władzy w relacji przełożony-podwładny : empiryczne badania menedżerów firm

Warianty tytułu
Personal and Organizational Determinants of the Power Style in Relation Between a Supervisor and a Subordinate : Empirical Research of Managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części artykułu zawarto teoretyczne rozważania na temat władzy w układzie przełożony-podwładny. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzone w czterech dużych przedsiębiorstwach wśród 191 osób na stanowiskach kierowniczych. Celem badań było: 1) określenie stylów sprawowania władzy, 2) określenie związku między osobowością a stylami władzy, 3) określenie związku między stylami sprawowania władzy a klimatem organizacyjnym.
EN
The paper discusses the research, which aim was to verify the assumption that personality (Neuroticism, Exstraversion, Openess, Agreeableness, Conscientiousness and State vs. Action Orientation) and organizational factors (organizational climate) are detrminants of power styles in a supervisor - subordinate setting. The results confirmed this assumption and show that supervisors who use cooperative style are characterized by a low level of neuroticism, high level of extraversion, openess, agreeableness and conscientiousness. Co-operative style can also be predicted by action orientation during decision making. Hard style, based on social manipulation is preferred by managers scoring low results in agreeableness and conscientiousness. This style is also linked with neuroticism and state orientation when failed. Power style based on formal pressure is associated only with low agreeableness. The research also confirmed that some dimensions of organizational climate (especially good access to information, identification with the team and positive relation with a supervisor) are strongly connected with co-operative style of use. (original abstract)
Bibliografia
 • Barrick M., Mount M.: The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: a Meta-Analysis. "Personnel Psychology" 1991 nr 14, s. 1-26.
 • Dobrzyński M.: Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu zarządzania. "Przegląd Organizacji" 1997 nr 1, s. 13-17.
 • Grendstadt G., Gunnar R., Strand K., Torodd: Organizational Types and Leadership Styles. "Scandinavian Journal of Management" 1999.
 • Koopman P.L.: Effectivenes of Participative Management: A Matter of Organizational Structure and Culture. "Polish Psychological Bulletin" 1996 nr 27, s. 2.
 • Kuhl J.: Motivational and Functional Helplessness: The Moderating Effect of State Versus Action Orientation. "Journal of Personality and Social Psychology" 1981 nr 40, s. 155-170.
 • Łucewicz J.: Typ kultury organizacyjnej a styl zarządzania kadrami. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Pod red. S. Witkowskiego. T. IV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, s. 251-264.
 • Marszał-Wiśniewska M.: Kwestionariusz siły woli Kuhla. Adaptacja do warunków polskich. [W:] Temperament a rozwój młodzieży. Pod red. A. Eliasz i M. Marszał-Wiśniewskiej. Warszawa: PAN 1992, s. 101-120.
 • Mączyński J., Arcimowicz A., Jarmuż S., Ptak Ż.: Międzykulturowa percepcja przywództwa. Porównanie polskich i holenderskich menedżerów. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Pod red. S. Witkowskiego. T. IV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, s. 101-111.
 • Mączyński J., Jago A.G. Reber G., Bohnisch W.: Culture and Leadership Styles: A comparison of Polish, Austrian and US. "Managers. Polish Psychological Bulletin" 1994 nr 25, s. 4.
 • McClelland D.C., Burnham D.: Power is the Great Motivator. "Harvard Bussines Review" 1976, t. 54, nr2, s. 100-110.
 • Moran E.T., Volkwein J.F.: The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate. "Human Relations" 1992 nr45, s. 1.
 • Paluchowski W.J.: Klimat organizacyjny i jego pomiar. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Pod red. S. Witkowskiego. T. IV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998.
 • Raven B.H.: A Power/Interaction Model of Interpersonal Influence. French, Raven Thirty Years Later. "Journal of Social Behavior and Personality" 1992 nr 7, s. 217-244.
 • Salgado J.F.: The Five Factor Model of Personality and Job Performance in the European Community. "Journal of Applied Psychology" 1997, vol. 82, nr 1, s. 30-43.
 • Stelmach W.: Strachy na lachy. "Personel" 2000 nr 3, s. 18-21.
 • Zaleski Z.: Niepewność o własną przyszłość a strategie władzy w układzie przełożony - podwładny. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Pod red. S. Witkowskiego. T. III. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, s. 33-44.
 • Zaleski Z., Janson M., Świetlicka D.: Influence Strategies Used by Military and Civil Supervisors: Empirical Research. "Polish Psychological Bulletin" 1997 nr 28, s. 325-332.
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M.: Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Warszawa: PTP 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010186

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.