PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 8 | nr 904 | 37--52
Tytuł artykułu

Zastosowanie walutowych transakcji terminowych SWAP do ograniczania ryzyka walutowego

Autorzy
Warianty tytułu
The Use of Currency Forward Transactions SWAP for Minimizing of Currency Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka omówiła podstawowe konstrukcje swapa walutowego, jako jednego z wielu transakcji terminowych minimalizujących ryzyko walutowe. Dalej przedstawiona została metoda utrzymywania krótkich pozycji walutowych poprzez ich domykanie za pomocą zamiany waluty z uwzględnieniem ryzyka kursowego i stopy procentowej. Autorka wprowadziła także podstawowe wzory, dzięki którym po zdefiniowaniu celu zawieranych transakcji i po przeprowadzonych prognozach kształtowania się kursów zamiennych walut i stóp procentowych będzie możliwe uzyskanie żądanego zysku, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka walutowego.
EN
This article discusses basic constructions of cross currency swap that belongs to one of many forward transactios which have an influence on minimizing currency risk. The method of keeping short value positions through their closure by menas of exchange currency on currency with taking into consideration exchange rate risk and interest rate risk is shown. The examples of swaps application are shown as well as basic formulas are derived owing to which after the aim of transactions is defined and exchange rate and interest rate forecasts are carried out, it whould be possible to obtain a demanded profit and at the same time to limit currency risk. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
37--52
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bennett D.: Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2000.
 • Białek G.: Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym. Warszawa: Twigger S.A. 1994.
 • Binkowski P., Beeck H.: Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego rynku finansowego. Warszawa: Poltext 1998.
 • Borys G.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Warszawa: PWN 1996.
 • Bank i kredyt. Warszawa: NBP listopad 1999.
 • http://sigma.wsb-nlu.nowy-sacz.pl/~mwolnick/.
 • Imienne opcje walutowe Banku Handlowego S.A. w Warszawie. Materiały Banku Handlowego - broszura z 17.02.1997 r.
 • Lewandowski D.: Analiza ryzyka walutowego. Warszawa: OLYMPUS. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu. 1995.
 • Lewandowski D.: Nowe ryzyka bankowe a nadzór bankowy. Warszawa: Tutor 1995.
 • Nowakowski J.: Kwantyfikacja ryzyka walutowego w banku komercyjnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 1999.
 • Parker P.: Transakcje dewizowe w praktyce. Katowice: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów 1996.
 • Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Katowice: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów 1992.
 • Popowska E., Wąsowki W.: Rachunkowość bankowa. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca, 2000.
 • Rynek terminowy. Agencja Informacyjna "Penetrator" Sp. z o.o. przy współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., X 1998.
 • Seroczyński S., Stachowicz J.: Kontrakty futures i opcje. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. 1994.
 • Tymuła L: Swapy finansowe. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca 2000.
 • Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa, instrumentarium strategiczne, zarządzanie ryzykiem. Strategie inwestowania, ryzyko inwestowania. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1999.
 • Zawadzka Z.: Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Studia Finansowo-Bankowe 1995.
 • Zabielski K.: Finanse międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 • Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce. Międzyrzecz: K.E. LIBER 1999.
 • Zarządzenie nr 24 z dnia 14.10.1998 r. w sprawie "Ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków". Dz.Urz. NBP 1998 nr 11.
 • Zarządzenie nr 10 z dnia 23.04.1999 r. w sprawie "Trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalenia polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banku i ryzyka sektora bankowego". Dz.Urz. NBP 1999 nr 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.