PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 548 | 17--32
Tytuł artykułu

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku

Autorzy
Warianty tytułu
Political System of the Polish Republic in the Light of the Constitution Passed by the National Assembly on 2 April 1997
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu autor zajmuje się Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - uchwaloną 2.04.1997 roku. Omawia zasady ustroju politycznego Polski formułując ogólne tezy. Autor rozważa kwestie: jaki ustrój polityczny państwa rysuje się w świetle artykułów konstytucji, oraz w jakim stopniu został osiągnięty kompromis wynikający z różnic w tekstach siedmiu bazowych projektów konstytucji zgłoszonych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
EN
In the article the author makes an attempt at defining the political system governing the Polish State whose principles are specified in the first chapter of the Constitution of the Polish Republic and developed in the remaining articles. Bringing those principles to the foreground and their analysis from a point of view of political science constitute the contents of the article. Besides, the author presents a preliminary assessment of what was the contribution of the main political parties while editing the text of the Constitution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--32
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Banaszek B., Czy Polsce potrzebna jest druga izba? "Przegląd Sejmowy" 1993/2.
 • Czeszejko-Sochnacki Z., Projekty nowej konstytucji (Przegląd zagadnień węzłowych), "Państwo i Prawo" 1991, nr 7, s. 3-14.
 • Działocha K., Państwo prawne w warunkach zmian zasadniczych systemu prawa RP, "Państwo i Prawo" 1992/1, s. 13-27.
 • Gawin D., Historia i współczesność idei obywatelskości, "Kultura i Społeczeństwo" 1995/12, s. 193-195.
 • Górecki D., Ewolucja przepisów dotyczących trybu wyboru Prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, "Przegląd Sejmowy" 1996/2, s. 21-22.
 • Górowska B., Zagadnienia wolności sumienia i wyznania w pracach nad projektem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Dylematy wolności sumienia i wyznania w państwach współczesnych, A. Czohara, B. Górowska, M. Nadołski, J. Osuchowski, Warszawa 1996, s. 99-174.
 • Granat M., Przeciwko samorządowemu charakterowi drugiej izby parlamentu, "Państwo i Prawo" 1991/10, s. 84-88.
 • Gulczyński M., Zasada pluralizmu politycznego [w:] Zasady podstawowe Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. W. Sokolewicza, Warszawa 1998.
 • Gulczyński M., Zasada zwierzchnictwa narodu [w:] Zasady podstawowe Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. W. Sokolewicza, Warszawa 1998.
 • Kornaś J., Koncepcje ustroju politycznego państwa polskiego w projektach Konstytucji Zgromadzenia Narodowego [w:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. Materiały pokonferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych, Kraków 1995.
 • Kubiak A., Państwo prawne - idea, postulaty, dylematy, "Państwo i Prawo" 1991/7, s. 15-26.
 • Łętowska E., Co znaczy "bezpośrednie stosowanie konstytucji", "Rzeczpospolita", 13 sierpnia 1996.
 • Majcherek A.J., Między prawem a ideologią, "Rzeczpospolita" 30 sierpnia 1996.
 • Majchrowski J., Partie polityczne w świetle nowej Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12, s. 163-172.
 • Majchrowski J., Winczorek P., Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej z tekstem Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 1998.
 • Mącior W., Kwestie sporne, "Rzeczpospolita" 16 sierpnia 1996.
 • Mikołajczyk J., Bez wykładni ustaw, "Trybuna" 27 listopada 1996.
 • Projekty Konstytucji 1993-1997, cz. I., do druku przygotował R. Chruściak, Warszawa 1997.
 • Projekty konstytucyjne 1989-1991, przygotował M. Kallas, Warszawa 1992.
 • Sadurski W., Głośne milczenie, "Rzeczpospolita" 15-16 czerwca 1996.
 • Sarnecki P., Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. "Przegląd Sejmowy" 1997, nr 5 (22), s. 9-32.
 • Sarnecki P., Założenia Konstytucji (Uwagi de lege ferenda), "Państwo i Prawo" 1990/7.
 • Schlecht O., Erbe E., Mit der sozialen Marktwirtschaft ins nächste Jahrhundert, "Deutschland" 1997, nr 2, s. 15-16.
 • Siemieński F., Podstawy ustroju w przyszłej Konstytucji. Dziś. "Przegląd Społeczny" 1996/2.
 • Siemieński F., Rola Prezydenta, Dziś. "Przegląd Społeczny" 1996/11, s. 14-18.
 • Siemieński F., Sejm i Senat. Dziś. "Przegląd Społeczny" 1996/10, s. 29.
 • Skotnicka-Illasiewicz E., Wesołowski W., Europa społeczeństw obywatelskich i Europa wspólnot narodowych, "Kultura i Społeczeństwo" 1995/12, s. 155-165.
 • Strzembosz A., Rzeczypospolita Polska państwem prawnym - czy naprawdę? "Rzeczposplita" 6 października 1991.
 • Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971.
 • Walzer M., Społeczeństwo obywatelskie, "Przegląd Polityczny" 1996/51, s. 80-84.
 • Wasilewski A., Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Państwo i Prawo" 1998, z. 7, s. 3-20.
 • Winczorek P., Dobro wspólne, "Rzeczpospolita" 24 listopada 1994 r.
 • Winczorek P., Prawo i polityka w czasach przemian, Warszawa 1995.
 • Wiśniewski L., Tor przeszkód projektu nowej konstytucji, "Rzeczpospolita" 20 czerwca 1996.
 • Wróblewski J., Z zagadnień pojęcia i ideologii demokratycznego państwa prawnego (analiza teoretyczna), "Państwo i Prawo" 6/1990, s. 3-16.
 • Wyrzykowski M., Legislacje w demokratycznym państwie prawa w warunkach radykalnych reform politycznych i gospodarczych, "Państwo i Prawo" 1991/5, s. 23, 26-27.
 • Z preambułą, ale bez imocatio Dei. Z postem Markiem Mazurkiewiczem, przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, rozmawia Zbigniew Wąsik, "Trybuna" z 7 listopada 1996.
 • Zakrzewska J., Parlament Trzeciej Rzeczypospolitej (4.06.1989-31.05.1993), Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993), praca zbiorowa pod red. J. Bardacha przy współudziale W. Sudnik, Warszawa 1995.
 • Zakrzewska J., Trybunat Konstytucyjny - konstytucja - państwo prawne, "Państwo i Prawo" 1992/1, s. 3-12.
 • Zasada pluralizmu politycznego w projektach nowej Konstytucji RP, "Państwo i Prawo" 1991, nr 10, 16-25.
 • Zasady podstawowe Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. W. Sokolewicza, Warszawa 1998.
 • Zawadzka B., W sprawie demokratycznego państwa prawa, "Trybuna" 18 października 1996.
 • Zawadzki S., Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka, Warszawa 1970.
 • Zieliński T., Demokracja a prawa socjalne, "Prawo i Życie" 1996/37.
 • Zieliński T., Konstytucyjne złudzenia, "Rzeczpospolita", 1 sierpnia 1996.
 • Zmierczak M., Kształtowanie się koncepcji państwa prawnego (na przykładzie niemieckiej myśli polityczno-prawnej) [w:] Polskie dyskusje o państwie prawa, pod red. S. Wronkowskiej, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010710

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.