PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 912 | 317
Tytuł artykułu

Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Tools of Value Based Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy było zebranie i uporządkowanie wiedzy z zakresu finansowych narzędzi wykorzystywanych w koncepcji VBM (Value-Based Management) oraz ich krytyczna analiza. Następnym celem było zwiększenie walorów aplikacyjnych koncepcji finansowych narzędzi zarządzania wartością m.in. poprzez uwzględnienie polskich standardów rachunkowych. Narzędzia finansowe będące przedmiotem rozważań niniejszego opracowania stanowią podstawę budowania planów strategicznych oraz systemów motywacyjnych dla zarządu, a poprzez ich dezagregację na czynniki niższego rzędu - planów operacyjnych i systemów motywacyjnych wszystkich pracowników w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
EN
The book presents the conception of value based management -VBM which belongs to relatively new trends of management. However, it dynamically gains more and more appreciation both in economic practice and in scientific environment. That conception arose in the middle of the eighties of the last century in the United States. So far its usage in Poland is rare, but a large number of publications and conferences about it testifies to a great interest of it. The book lays the main stress on discussing financial tools used in that conception and on their critical analysis. Free cash flow, capital costs, efficiency measures - both counted among the tools. The book consists of five chapters. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A Star to Sail by, "Economist" 08/02/97.
 • Al Ehrbar, Using EVA to Measure Performance and Assess Strategy, "Strategy & Leadership" May/June 1999.
 • Allee V., Knowledge Management, "Neuman Management Review" lipiec 1999.
 • Allee V., The Value Evolution. Addressing Larger Implications of an Intellectual Capital and Intangibles Perspective, "Journal of intellectual Capital" 2000 nr 1.
 • America's Wealth Creators, "Fortune", November 22, 1999.
 • Anderson R.C., Byers S.S., Groth J.C., The Cost of Capital for Projects: Conceptual and Practical Issues, "Management Decision" 2000 nr 38/6.
 • Arnold T., James J., Finding Firm Value without a Pro Forma Analysis, "Financial Analysis Journal" 2000 nr 2.
 • Bacidore J., Boquist J., Milbourn T., Thakor A., The Search for the Best Financial Performance Measure, "Financial Analysts Journal" 1997 nr 53.
 • Banz R., The Relationship Between Return and the Market Value of Common Stocks, "Journal of Financial Economics" 1981 Vol. 9.
 • Barber E., Manger G., Improving Management's Valuations of Human Capital in Small Firms, "Journal of Management Development" 1997 nr 7.
 • Barges A., The Effect of Capital Structure on the Cost of Capital, Prentice-Hall, Englewood Clifs 1980.
 • Barsky N.P., Hussein M.E., Jablonsky S.F., Shareholder and Stakeholder Value in Corporate Down Sizing, "Accounting Auditing & Accountability Journal" 1999 nr 5.
 • Barsky N.P., Marchant G., The Most Valuable Resource-Measuring and Managing Intellectual Capital, "Strategic Finance" 2000 nr 8.
 • Beaves R.G., The Case for a Generalized Net Present Value Formula, "The Engineering Economist" 1993 nr 2.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 • Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Bernhard R.H., Income Wealth Base and Rate of Return Implications of Alternative Project Evaluation Criteria, "The Engineering Economist" 1993 nr 3.
 • Bernstein P.L., Damodaran A., Investment Management, John Wiley & Sons, New York 1998.
 • Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S., Does EVA(r) Beat Earnings? Evidence on Associations with Stock Returns and Firm Values, "Journal of Accounting and Economics" 1998 nr 24.
 • Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S., Evidence on EVA(r), "Journal of Applied Corporate finance" 1999 nr 2.
 • Birchard B., Mastering the New Metrics, "CFO Magazine" October 1994.
 • Birchard B., Metrics for the Masses, "CFO Magazine", May 1999.
 • Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Black E.L., Which is More Value Relevant: Earnings or Cash Flows? A Life Cycle Examination, Working Paper, May 1998, Department of Accounting University of Arkansas, www.paper.ssrn.com.
 • Blair A., Taking a Sword to Phone Values, "Investor Chronicle" 22-28 September 1995.
 • Boer F.P., The Valuation of Technology, John Wiley & Sons, New York 1999.
 • Bontis N., Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models, "Management Decision" 1998 nr 36/2.
 • Booth R., Economic Value Added as a Management Incentive, "Management Accounting" 1997 nr 9.
 • Borowiecki R. (red.). Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, Fogra, Kraków 1996.
 • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 1997 nr 9.
 • Borowiecki R., Jaki A., Wycena przedsiębiorstw w literaturze niemieckojęzycznej "Przegląd Organizacji" 1992 nr 7.
 • Borowsky B., Spero L., Making Finance a Way of Life, "TMA Journal" 1998 nr 1.
 • Bourner T., More Knowledge, New Knowledge: the Impact on Education and Training, "Education + Training" 1998 nr 1.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill. New York 1996.
 • Brennan N., Connell B., Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implications, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 3.
 • Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 • Brohawn D.K., Value-Based Management: A Framework for Equity and Efficiency in the Workplace, www.cesj.org/vbm/articles-vbm/cwp-vbm.htm.
 • Brooking A., Intellectual Capital, Thomas Business Press, London 1996.
 • Brown K., Invest with the Best, "The Wall Street Journal Magazine of Personal Business" October 1999.
 • Buccino G.P., McKinley K.S., The Importance of Operating Leverage in a Turnaround, "The Secured Lender" 1997 nr 53.
 • Burkette G.D., Hedley T.P., The Truth About Economic Value Added, "The CPA Journal" 1997 nr 7.
 • Business: Management Focus: Of Pigs and Pokes, "The Economist" March 14, 1998.
 • Caddy I., Intellectual Capital: Recognizing Both Assets and Liabilities, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 2.
 • Carlin W., Mayer C., Finance, Investment and Growth, 18 September 1998, www.paper.ssrn.com.
 • Charreaux G., Desbrieres P., Corporate Governance: Stakeholder Value Versus Shareholder Value, "Finance Controle Strategie" 1988 nr 2.
 • Chee Wen Chong, Holden T., Wilhelmij P., Schmidt R.A., Where does Knowledge Management Add Value?, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 4.
 • Chiesa V., Masella C., Searching for an Effective Measure of R&D Performance, "Management Decision" 1996 nr 34/7.
 • Condon J., Goldstein J., Value Based Management - the Only Way to Manage for Value, "Accountancy Ireland" October 1998.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 • Cwynar W., Cwynar A., Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość, cz. I-II. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000 nr 3-4.
 • Cwynar W., Cwynar A., Jak zmierzyć efekty kreacji wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa - przekrój dostępnych możliwości, cz. I-III, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000 nr 7-9.
 • Cwynar W., Cwynar A., Ocena wyników przedsiębiorstwa w świetle modelu ekonomicznego - koncepcja EVA, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999 nr 3
 • Damodaran A., Dealing with Operating Leases in Valuation, niedatowany, www.stem.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page.
 • Damodaran A., Economic Value Added, niedatowany, http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page.
 • Damodaran A., Estimating Risk Parameters, niedatowany, www.stern. nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page.
 • Damodaran A., Research and Development Expenses: Implications for Profitability Measurement and Valuation, Working Paper, Stern School of Business, New York, niedatowany, http://www.stern. nyu.edu/~adamodar.
 • Damodaran A., Value Creation and Enhancement: Back to the Future, http://www.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page.
 • Damodaran A., Damodaran on Valuation, Security Analysis for investment and Corporate Finance, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWE, McGraw-Hill, Warszawa 1993.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 • Donlon J.P., Performance Imperative, "Chief Executive" June 2000.
 • Drickhamer D., Best by Any Measure, "Industry Week" Oct. 16, 2000.
 • Dudycz T., Analiza finansowa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Dudycz T., CFROI jako nowe narzędzie do pomiaru osiągnięć finansowych przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 2001 nr 5.
 • Dudycz T., Co środowiska akademickie zarzucają ekonomicznej wartości dodanej?, Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa a Struktura Akcjonariatu, Materiały konferencyjne, Gdynia - Bałtyk - Karlskrona, 27-29 września 2001.
 • Dudycz T., Czym jest EVA ?, Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Materiały konferencyjne, Szczecin 2000.
 • Dudycz T., Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw a system wynagradzania członków zarządu, Zarządzanie i Finanse. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, Materiały konferencyjne, Szczecin 2000.
 • Dudycz T., Nowe tendencje w pomiarze osiągnięć finansowych przedsiębiorstw, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 890, T. 2, Wrocław 2001.
 • Dudycz T., Ocena efektywności przedsiębiorstw przy pomocy piramidy rentowności, Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne, Zakopane 7-10 listopada 1998.
 • Dudycz T., Optymalizacja ryzyka jako cel restrukturyzacji przedsiębiorstw, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne, Kraków 1999.
 • Dudycz T., Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, "Rachunkowość" 2001 nr 4.
 • Dudycz T., Wartość dla akcjonariuszy a wartość wszystkich interesariuszy, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Dudycz T., Wrzosek S., Analiza finansowa: Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 • Duliniec A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" maj 1999.
 • Dumond E.J., Applying Value - Based Management to Procurement, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1996 nr 1.
 • Duraj J., Aksjologiczny wymiar wartości przedsiębiorstwa, W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zbior. pod red. Jana Duraja, Novum, Płock 2000.
 • Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1998.
 • Echevarria D.P., Capital Investment and the Profitability of Fortune 500 Industrials: 1971-1990, "Studies in Economics and Finance" 1997 Vol. 18.
 • Edvinsson L., Kitts B., Beding T., The Next Generation of IC Measurement - the Digital IC-Landscape, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 3.
 • Edvinsson L., Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital 2000, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 1.
 • Eli Amir, Barach L., Sougiannis T., What Value Analysts?, Working Paper, January 1999, www.paper.ssrn.com.
 • Ellis J., Williams D., Corporate Strategy and Financial Analysis, Pitman Publishing, London 1993.
 • Fama E.F., French K.R., Value Versus Growth: The International Evidence, Working Paper, August 1997, www.paper.ssrn.com.
 • Fanjoy B.S., Bringing Financial Discipline to Service Quality, "The TQM Magazine" 1994 nr 6.
 • Fera N., Using Shareholder Value to Evaluate Strategic Choices, "Management Accounting" 1997 nr 5.
 • Fernández P., Equivalence of the Different Discounted Cash Flow Valuation Methods. Different Alternatives for Determining the Discounted Value of Tax Shields and Their Implications for the Valuation, Working Paper, IESE, 1.07.1999, http://papers.ssrn.com.
 • Fernández P., A Definition of Shareholder Value Creation, Working Paper, IESE Business School, April 26, 2001.
 • Finegan P.T., Demystifying EVA and EVA Implementation, slajdy: Icelandic Management Association Conference on EVA(r), 16. November, 1999, www.shareholdervalue.com.
 • Finegan P.T., Making Planning Relevant: The Real Role of Corporate Finance Reengineering, niedatowany, www.shareholdervalue.com/shareholder_value_research.
 • Finegan P.T., Maximizing Shareholder Value at the Private Company, niedatowany, http://www.shareholdervaiue.com.
 • Finegan P., Gressle M., McGinley R., Myth vs. Reality: The Key Challenges in Developing Effective Performance-Based Incentives, niedatowany, http://shareholdervalue.com.
 • French N., Cooper R., Investment Valuation Models. Annually in Arrears Data in Quarterly in Advance Cash Flows, "Journal of Property Investment & Finance" 2000 nr 2.
 • Fridson M.S., EBITDA is not King, "Journal of Financial Statement Analysis" 1998 nr 3.
 • Fryer B., The ROI Challenge. Can You Produce a Positive Return on Investment from ERP?, "CFO Magazine", September 1999.
 • Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe, T. 2, FRR, Warszawa 1998.
 • Gapenski L.C., Using MVA and EVA to Measure Financial Performance, "Healthcare Financial Management" March 1996.
 • Garvey G.T., Hanka G., Capital Structure and Corporate Control: The Effect of Antitakeover Statutes on Firm Leverage, "The Journal of Finance" 1999 nr 2.
 • Gebhardt W.R., Lee C.M.C., Swaminathan B., Toward an Ex Ante Cost-of-capital, Working Paper Series 98-6, 8.01.1999, Parker Center for Investment Research, Cornell University.
 • Gierusz J., Zmiany w ustawie o rachunkowości, ODiDK, Gdańsk 2001.
 • Goetzmann W.N., Garstka S.J., The Development of Corporate Performance Measures: Benchmarks Before EVA(tm). http://papers.ssrn.com.
 • Goldenberg D.I., Shareholder Value Debunked, "Strategy & Leadership" 20.1.2000.
 • Grant J.L., Foundations of EVA for Investment Managers, "Journal of Portfolio Management" 1996 nr 1.
 • Greene A., Getting Value Out of Performance Management, "Manufacturing Systems" 1998 nr 9.
 • Groppelli A.A., Nikbakht E., Wstęp do finansów, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Grossman R.J., Measuring up, "HRMagazine" 2000 nr 1.
 • Groth J.C., Anderson R.C., Capital Structure: Perspectives for Managers, "Management Decision" 1997 nr 35/7.
 • Groth J.C., Anderson R.C., The Cost of Capital: Perspectives for Managers, "Management Decision" 1997 nr 35/6.
 • Groth J.C., Byers S.S., Creating Value: Economics and Accounting - Perspectives for Managers, "Management Decision" 1996 nr 34/10.
 • Groth J.C., Kinney M.R., Cost Management and Value Creation, "Management Decision" 1994 nr 4.
 • Gunn M.C., Global Equity Management and Valuation, Practical Issues in Equity Analysis, AIMR 2000.
 • Guryn H., Potencjał firmy a wiedza jej pracowników, "Neuman Management Review" grudzień 1999.
 • Guthrie J., The Management, Measurement and the Reporting of Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 1.
 • Hall J.H., Brummer L.M., The Relationship Between the Market Value of a Company and Internal Performance Measurements", niedatowany, www.paper.ssrn.com.
 • Hangstefer J.B., Revenue Margin: A Better Way to Measure Company Growth, "Strategic Finance" 2000 nr 1.
 • Hansen M.T., Nohria N., Tierney T., What's Your Strategy for Managing Knowledge ?, "Harvard Business Review" March-April 1999.
 • Haris R., Value Creation, Net Present Value and Economic Profit, Working Paper UVA-F-1164, Darden School, University of Virginia, 1997.
 • Harrison S., Sullivan P.H. Sr, Profiting from Intellectual Capital. Learning from Leading Companies, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 1.
 • Hartman J.C., On The Equivalence of Net Present Value and Market Value Added as Measures of a Project's Economic Worth, "The Engineering Economist" 2000 nr 2.
 • Herman A., Szablewski A., (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext. Warszawa 1999.
 • Hopkins R.E., Acton M.J., Where Does the Return Come From? Using the Risk-Adjusted Performance Measure in Real Estate, "Real Estate Finance" Summer 1999.
 • Intellectual Capital Leveraging Value for Shareholders and Investors, KM Forum, 1999 September 28/ 29, ICM Group, LLC, www. icmgroup.com.
 • Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
 • Jak lepiej wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 6.
 • Jaruga A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000 nr 1.
 • Jarugowa A., Kabalski P., Znowelizowana ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe, ODiDK, Gdańsk 2001.
 • Jerris S.I., Earnings Per Share Reporting: A Movement Toward International Harmonization, "Journal of Applied Business Research" 1998 nr 2.
 • Jerzemowska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd. UG, Gdańsk 1996.
 • Jeżak J., Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 5.
 • Johnson H., Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2000.
 • Joia L.A., Measuring Intangible Corporate Assets. Linking Business Strategy with Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 1.
 • Jones C.P., Investment. Analysis and Management, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Putting the Balanced Scorecard to Work, "Harvard Business Review" September-October 1993.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review" January-February 1996.
 • Kaplan S.R., Spełniająca się strategia, "Computerworld" 2000 nr 9.
 • Kasiewicz S., Zasady wyceny majątku firmy, "Firma" 1990 nr 2.
 • Katz M., When Book Value Isn't Market Value, "Business Credit" 1988 nr 2.
 • Kennedy F., Intellectual Capital in Valuing Intangible Assets, "Team Performance Management" 1998 nr 4.
 • Kilroy D.B., Creating the Future: How Creativity and innovation Drive Shareholder Wealth, "Management Decision" 1999 nr 37/4.
 • Klaila D., Hall L., Using Intellectual Assets as a Success Strategy, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 1.
 • Koenig M.E.D., Intellectual Capital and How to Leverage It, "The Bottom Line: Managing Library Finances" 1997 nr 3.
 • Kroll K.M., EVAs and Creating Value - Is Economic Value Added the Best Way to Keep Capital Costs Covered?, "Industry Week" 1997 nr 7.
 • Krysiak Z., Wartość firmy - nowoczesne narzędzie decyzyjne, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000 nr 8.
 • Krysiak Z., Zasady modelowania wartości firmy, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000 nr 8.
 • Leander T., Raking in the Cash, "Global Finance" 1998 nr 8.
 • Lee C.M.C., Accounting-Based Valuation: Impact on Business Practices and Research, "Accounting Horizons" 1999 nr 4.
 • Leland H.E., Agency Costs, Risk Management, and Capital Structure, 18 April 1998, www.paper.ssrn.com.
 • Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Wyd. Uniwersytetu. Szczecińskiego, Szczecin 1990.
 • Leszczyński K., Krytyczna analiza miernika EVA oceny wykorzystania kapitału spółek, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000 nr 2 i 3.
 • Li Li Eng, Mak Y.T., Trends in Earnings, Book Value and Stock Price Relationships: an International Study, Working Paper, 20.12.1999, www.papers.ssrn.com.
 • Li Li Eng, Shengchun Li, Mak Y.T., Trends in Earnings, Book Value and Stock Price Relationships: An International Study, 20 December 1999, http//ssrn.papers.com.
 • Liebowitz J., Ching Y. Suen, Developing Knowledge Management Metrics for Measuring Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 1.
 • Lohman J.R., A Clarification of the Concepts of Income, Wealth Base and Rate of Return Implications of Alternative Project Evaluation Criteria, "The Engineering Economist" 1994 nr 4.
 • Loughran T., Vijh A.M., Do Long-Term Shareholders Benefit from Corporate Acquisitions?, April 1997, www.paper.ssrn.com.
 • Lovingsson F., Dell'Orto S., Peter Baladi P., Navigating with New Managerial Tools, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 2.
 • Low J., The Value Creation Index, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 3.
 • Lowe J., Inwestowanie w wartość. Klasyczna strategia inwestycyjna Benjamina Grahama dla każdego, Wyd. Liber, Warszawa 1999.
 • Lucey B., Turner L., Out with the Old, in with the New?, "Accountancy Ireland" 1999 nr 6.
 • Lundholm R., O'Keefe T., Reconciling Value Estimates from the Discounted Cash Flow Value Model and the Residual Income Model, 24 April 2000, www.paper.ssrn.com.
 • Madden B.J., The CFROI Life Cycle, "The Journal of investing" 1996 nr 2.
 • Madden B.J., The CFROI Valuation Model, "The Journal of Investing" 1998 nr 1.
 • Madden B.J., Eddins S., Different Approaches to Measuring the Spread of Return on Capital in Relation to the Cost of Capital, "Valuation Issues" July/August 1996.
 • Makelainen E., Economic Value Added as a Management Tool, Helsinki School of Economics and Business Administration, 9.2.1998, www.evanomics.com.
 • Makelainen E., Roztocki N., Economic Value Added (EVA) for Small Business, 15.6.1998, www.evanomics.com.
 • Makelainen E., Why EVA is Better Than ROI (ROCE, ROIC, RONA, ROA) and Earnings, Operating Profit etc., www.evanomics.com, 12.03.1998.
 • Malhotra Y., Knowledge Management for E-Business Performance: Advancing Information Strategy to 'Internet Time', "Information Strategy: The Executive's Journal" Summer 2000.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 • Máríensson M., A Critical Review of Knowledge Management as a Management Tool, "Journal of Knowledge Management" 2000 nr 3.
 • Materiały HOLT Value Associates(r).
 • Maynard T., Pyves C., Clear Focused Reporting Model Management Accounts, "Management Accounting" 1999 nr 4.
 • McClure K.G., Clayton R., Hofler R.A., International Capital Structure Differences Among the G7 Nations: A Current Empirical View, "The European Journal of Finance" 1999 nr 5.
 • McConnachie G., The Management of Intellectual Assets: Delivering Value to the Business, "The Journal of Knowledge Management" 1997 nr 1.
 • Mills R., Rowbotham S., Roberts J., Using Economic Profit in Assessing Business Performance, "Management Accounting" 1998 nr 10.
 • Mills R., Weinstein B., Zarządzanie wartością firmy - jak pogodzić interesy udziałowców i pozostałych interesariuszy?, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001 nr 4 i 5.
 • Mintz S.L., Seeing is Believing, "CFO Magazine", February 1999.
 • Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital Corporation Finance, and the Theory of Investment, "American Economic Review" 1958 nr 48.
 • Myddelton D., Rachunkowość i decyzje finansowe, PWE, Warszawa 1996.
 • Myers R., Measure for Measure, "CFO Magazine", November 1997.
 • Myers R., Metric Wars, "CFO Magazine", October 1996.
 • Neveu R.P., Fundamentals of Managerial Finance, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1985.
 • Nichols P., Unlocking Shareholder Value, "Management Accounting" 1998 nr 9.
 • Nissim D., Penman S.H., Ratio Analysis and Equity Valuation, Working Paper, March 1999, http//ssrn.papers.com.
 • O'Hara H.T., Lazdowski C., Moldovean C., Samuelson S.S., Financial Indicators of Stock Price Performance, "American Business Review" 2000 nr 1.
 • Ostro N., The Corporate Brain, "Chief Executive" May 1997.
 • Ottosson E., Weissenrieder F., Cash Value Added - A New Method for Measuring Financial Performance, Study No. 1996:1, Department of Economics Gothenburg University, 01.03.1996.
 • Park C., Monitoring and Structure of Debt Contracts. August 1999, www.paper.ssrn.com.
 • Parker D., Robinson J., A Brief History of the Australian Discounted Cash Flow Practice Standard, "Journal of Property Investment & Finance" 2000 nr 2.
 • Payne A., Holt S., Frow P., Integrating Employee, Customer and Shareholder Value Through an Enterprise Performance Model: An Opportunity for Financial Services, "International Journal of Bank Marketing" 2000 nr 18/6.
 • Penman S.H., Sougiannis T., A Comparison of Dividend, Cash Flow, and Earnings Approaches to Equity Valuation, Working Paper, April 1996, http//ssrn.papers.com.
 • Perspectives on the Performance Measures, "Management Accounting" 1998 nr 4.
 • Peto R., French N., Bowman G., Price and worth. Developments in Valuation Methodology, "Journal of Property Valuation & Investment" 1996 nr4.
 • Petty R., Guthrie J., Intellectual Capital Literature Review. Measurement, Reporting and Management, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 2.
 • Pierru A., Babusiaux D., Capital Budgeting and Cost of Capital: a Unique Formulation of the Main Investment Decision Methods, Working Paper, niedatowany, Center for Economics and Management, IFF School, Rueil-Malmaison, www.paper.ssrn. com.
 • Pluta W. (red.), Budżetowanie kapitałowe, PWE, Warszawa 2000.
 • Pluta W., Określenie optymalnej struktury kapitałowej firmy za pomocą zdyskontowanych przepływów gotówkowych, "Bank i Kredyt" marzec 1995.
 • Potencjał firmy a wiedza jej pracowników, "Neuman Management Review" grudzień 1999.
 • Przegląd popularnych koncepcji zarządzania, "Zarządzanie na Świecie" 2001 nr 1.
 • Puchała E., Balanced Scorecard. Zestaw liczb czy system zarządzania przyszłości, "Neuman Management Review" listopad 1999.
 • Puxty A.G., Dodds J.C., Financial Management, Method and Meaning, Chapman & Hall, London 1992.
 • Quinn J.B., Anderson P., Finkelstein S., Making the Most of the Best, "Harvard Business Review" March-April 1996.
 • Rao A., Edmunds J., Bank Financing and Shareholder Wealth, "European Management Journal" 2001 nr 2.
 • Rappaport A., Sirower M., Stock or Cash? The Trade-Offs for Buyers and Sellers in Mergers and Acquisitions, "Harvard Business Review" November-December 1999.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menadżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Robinson G., Kleiner B., How to Measure an Organization's Intellectual Capital, "Managerial Auditing Journal" 1996 nr 11/8.
 • Rogerson W.P., Intertemporal Cost Allocation and Managerial Investment Incentives: A Theory Explaining the Use of Economics Value Added as a Performance Measure, "Journal of Political Economy" 1997 nr 4.
 • Rosett J.G., Capitalized Labor Contracts, Working Paper, Graduate School of Business University of Chicago, January 1998, http//ssrn.papers.com.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J., Corporate Finance, IRWIN, Homewood 1996.
 • Russel T., Business Value Analysis: Coping with Unruly Uncertainty, "Strategy & Leadership" 29.2.2001.
 • Rutgers M.R., Be Rational! But what does it Mean?, "Journal of Management History" 1999 nr 1.
 • Rutkowski A., Ekonomiczna wartość dodana w ocenie organizacji gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 1999 nr 1.
 • Samuels G., Follow the Cash, "Forbes" 1996 nr 9.
 • Sanchez P., Chaminade C., Olea M., Management of Intangibles. An Attempt to Build a Theory, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 4.
 • Seitz N.E., Capital Budgeting and Long-Term Financing Decisions, The Dryden Press, Chicago 1990.
 • Shareholder Value Added, Newsletter L.E.K. Consulting LLC, Vol. I- -XIV.
 • Shrieves R.E., Wachowicz J.M., Free Cash Flow (FCF), Economic TM Value Added (EVA ), and Net Present Value (NPV): A Reconciliation of Variations of Discounted- Cash-Flow (DCF) Valuation, May 1999, http//:web.utk.edu./~finrev/wp/eva.pdf.
 • Sickles M.W., Managing the Workforce to Assure Shareholder Value, "HRFocus" August 1999.
 • Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W., Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa 1995.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa 1999.
 • Sigel G., Changing Work Roles Demand New Knowledge and Skills, "Strategic Finance" 2000 nr 8.
 • Siwoń B., Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1994.
 • Skyrme D.J., Amidon D. M., New Measures of Success, "The Journal of Business Strategy" 1998 nr 1.
 • Sloan R.G., Using Earnings and Free Cash Flow to Evaluate Corporate Performance, "Journal of Applied Corporate Finance" 1996 nr 1.
 • Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, FRR, Warszawa 1994.
 • Stewart G.B., EVA: Fakt and Fantasy, "Journal of Applied Corporate Finance" 1994 nr 2.
 • Stewart G.B., The Quest for Value, The EVA(tm) Management Guide, Harper Business, New York 1991.
 • Stewart T.A., Intellectual Capital: The Wealth of New Organisations, Nicholas Brealey Publishing Ltd, London 1997.
 • Stigler G., Capital and Rates of Return in Manufacturing Industries, Princeton University Press, Princeton 1963.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 2.
 • Süchting J., Finanzmanagement, Gaabler Verlag, Wiesbaden 1995.
 • Sudowsky R., Andre J., Considering Captives, "Best's Review" 1997 nr 5.
 • Sullivan P.H., Jr, Sullivan P.H., Sr, Valuing Intangibles Companies. An Intellectual Capital Approach, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 4.
 • Sullivan P.H., Profiting from Intellectual Capital, "Journal of Knowledge Management" 1999 nr 2.
 • Szablewski A., Tworzenie wartości dla akcjonariuszy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999 nr 12.
 • Szczepaniak J., Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, EKORNO, Łódź 1992.
 • Tham J., Financial Discount Rates in Project Appraisal, Harvard Institute for International Development, "Development Discussion Paper" 1999 nr 706.
 • Tully S., The Real Key to Creating Wealth, "Fortune" 1993 nr 6.
 • Tyran M.R., Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Upbin B., Ozanian M., Analytic Myopia, "Forbes" June 1998.
 • Van Home J.C., Fundamentals of Financial Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989.
 • Vélez-Pareja I., Construction of Free Cash Flows, a Pedagogical Note, Part II, Working Paper 1999 nr 6, Department of Management Universidad Javeriana Bogota, Colombia, www.paper.ssrn.com.
 • Vélez-Pareja I., Construction of Free Cash Flows, a Pedagogical Note, Part I, Working Paper 2000 nr 5, Department of Management Universidad Javeriana Bogota, Colombia, www.paper.ssrn.com.
 • Vélez-Pareja I., Economic Value Measurement: Investment Recovery and Value Added - IRVA, Working Paper 2000 nr 7, Department of Management Universidad Javeriana Bogota, Colombia, www.paper.ssrn.com.
 • Vélez-Pareja I., Tham J., A Note on the Weighted Average Cost of Capital WACC, Working Paper 2001 nr 10, Politécnico Grancolombiano Bogota, Colombia, www.paper.ssrn.com.
 • Vélez-Pareja I., Value Creation Revisited: The Economic Profit, Working Paper, 18.01.2000, Department of Management Universidad Javeriana Bogota, Colombia, www.paper.ssrn.com.
 • Vélez-Pareja I., Value Creation and Its Measurement: A Critical Look EVA, April 12, 2000, www.papers.ssrn.com.
 • Walczak M., Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
 • Walters D., Developing and Implementing Value - Based Strategy "Management Decision" 1997 nr 35/10.
 • Walters D., The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1999 nr 4.
 • Walters D., Lancaster G., Value and Information - Concepts and Issues for Management, "Management Decision" 1999 nr 37/8.
 • Weissenrieder F., Value Based Management: Economic Value Added or Cash Value Added?, Gothenburg Studies in Financial Economics, Study No 1997:3, 1998, www.anelda.com.
 • Wenner D.L., LeBer R.W., Managing for Shareholder Value - From Top to Bottom, "Harvard Business Review" November- December 1989.
 • White J.B., Value-Based Pay Systems Are Gaining in Popularity, "The Wall Street Journal. Interactive Edition" 1997.
 • Wilg K.M., What Future Knowledge Management Users May Expect "Journal of Knowledge Management" 1999 nr 2.
 • Wilkes F.M., Samuels J.M., Greenfield S.M., Investment Decision Making in UK Manufacturing Industry, "Management Decision" 1996 nr 34/4.
 • Yohannes A.G., The Irwin Guide to Risk and Reward. A Basic Resource for Finance Professionals and Their Clients, IRWIN, Homewood 1996.
 • Zarządzanie intelektem. Rozmowa z Leifem Edvinssonem z firmy Skandia - twórcą systemu zarządzania zasobami intelektualnymi w firmie, "Neuman Management Review" grudzień 1999.
 • Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Zarzecki D., Użyteczność ekonomicznej wartości dodanej w wycenie przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 894, Wrocław 2001.
 • Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A., Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 2.
 • Zysk akcjonariuszy kluczowym celem przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na Świecie" 2001 nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.