PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 8 | nr 918 | 57--70
Tytuł artykułu

Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście integracji Polski z Unią Europejską

Warianty tytułu
On the Communal Waste Management in Poland in the Context of its Integration with European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono problematyce organizacji i zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz problemom i wyzwaniom związanym z wejściem Polski do UE i wspólnotowymi regulacjami ekologicznymi. Porównano indywidualną gospodarkę odpadami komunalnymi (pojedyncza gmina) z regionalną gospodarką (związek gmin). Przedstawiono instrumenty ekonomiczne i źródła finansowania w gospodarce odpadami (komunalne opłaty za składowanie odpadów, podatki za składowanie odpadów i opłaty nakładane na odpady niebezpieczne), ogólne zasady polityki ekologicznej i ramowe dyrektywy UE dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.
EN
The paper presented is an attempt at outlining main issues in the communal waste management, both in urban and rural areas. The authors briefly present legal foundations and organizational forms of communal waste economy and, against this background, carry out a comparative analysis of advantages and disadvantages of waste management within a singular community (gmina) and, respectively, a union of communities (gminas). The latter solution can also be called the regional communal waste management. Part two of the paper is the presentation of EU legislation (directives, ordinances etc.) in the realm of communal waste management and also includes the presentation of economic instruments in this management in particular EU countries. The author conclude with some policy recommendations, and specifically with the indication of necessary changes and new arrangements in both the Polish environmental law and ecological policy in order to achieve the harmonization with respective EU solutions concerning the communal waste management. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Agenda 21. Przewodnik dla samorządów. Wrocław: DCEE 1993.
 • Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z.: Opłaty produktowe jako źródło finansowania ochrony środowiska. W: Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce. Kraków: AE 1997.
 • Czaja S., Jakubczyk Z.: Era odpadów. "Przegląd Techniczny" 1992 nr 13 i 14.
 • Czaja S., Jakubczyk Z.: Regionalny system gospodarki odpadami na przykładzie województwa opolskiego i kantonu St. Gallen. W: Techniczne i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami komunalnymi. Kraków: AE 1995, s. 235-246.
 • Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej - koszty i strategia. Pod red. B. Fiedora. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 2000.
 • Economic Instruments for Environmental Protection. Paris: OECD 1989 (dostępne także w tłumaczeniu polskim wydanym przez MOŚZNiL w 1990 roku: Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska. Warszawa - Paryż: OECD 1990).
 • Environmental Policy: How to Apply Economic Instruments. Paris: OECD 1991.
 • Fiedor B.: Instrumenty ekonomiczne w gospodarce odpadami w niektórych krajach Unii Europejskiej "Ekoprofit" 1998.
 • Jakubczyk Z.: Czy ekonomika decentralizacji stanowi element ekonomii środowiska. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 777.
 • Jakubczyk Z.: Funkcjonowanie wojewódzkich i gminnych funduszy ochrony środowiska w nowych ramach organizacyjno-prawnych. Dotychczasowe doświadczenia i problemy. W: Fundusze ekologiczne. Dotychczasowe doświadczenia i perspektywy. Wrocław: Wydawnictwo AE 1995, s. 30-33.
 • Jakubczyk Z., Lichtoń J., Pastusiak A.: Regionalna gospodarka odpadami. Warszawa: Fundusz Współpracy 1998.
 • Jakubczyk Z., Lichtoń J., Tyszkiewicz E.: Ekonomiczno-organizacyjne aspekty wdrażania systemu zbiórki odpadów komunalnych na przykładzie gmin: Namysłów, Świerczów, Wilków i Domaszewice. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy (red. S. Dolata), t. 1. Opole: Uniwersytet Opolski 1998, s. 579-594.
 • Managing the Environment. The Role of Economic Instruments. Paris: OECD 1994.
 • Oleś W.: Relacje pomiędzy gminą a spółkami prawa handlowego użyteczności publicznej i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy. Warszawa: Fundusz Współpracy 1997, s. 33-47.
 • Parker A.N.: Decentralization. The Way Forward for Rural Development? "The World Bank Sector Policy and Water Division" 1995.
 • Sibiga Z.J.: Utrzymanie porządku i czystości w gminach. Praktyczny poradnik. Warszawa - Zielona Góra: ZCO 1997.
 • Ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 roku. (DzU 1997 nr 9, poz. 43).
 • Ustawa o odpadach z 27 czerwca 1997 roku. (DzU 1997 nr 96, poz. 592 ze zmianami).
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 (DzU 1990 nr 16, poz 95, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku (DzU 1996 nr 132, poz. 622).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010952

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.