PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 930, t. 1 Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki | 237--252
Tytuł artykułu

Internacjonalizacja gospodarki a polityka gospodarcza w warunkach integracji i globalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Internationalisation of Economy and Economic Policy under Integration and Globalisation Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano kierunkowe zalecenia dla polityki gospodarczej, uwzględniające trzy najważniejsze uwarunkowania, od których uzależniona jest prospektywna sytuacja gospodarki polskiej. Te uwarunkowania to: dokończenie transformacji, integracja z Unią Europejską, globalizacja. Długookresowy sukces gospodarki polskiej przejawiający się znaczącym wzrostem poziomu dobrobytu zależny jest od splotu działania wielu czynników, spośród których, zdaniem autora, trzy determinanty mają kluczowe znaczenie. Te zmienne to: konkurencyjność, internacjonalizacja, efektywność.
EN
The article presents guidelines for economic policy, considering three main conditions which the future situation of Polish economy depends on. These conditions include: finalising the transformation, integration with the European Union, globalisation. Long-term success of Polish economy, manifested by considerable growth of welfare, will be the result of many factors interacting. According to the author, three determinants such as competitiveness, internationalisation and effectiveness are of key importance. (J.W.)
Twórcy
Bibliografia
 • Cowling K. (ed.)(1999), Industrial Policy in Europe. Theoretical Perspectives and Practical Proposals, London, Routledge.
 • Dołęgowski T. (2000), Instytucje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność, w: Materiały konferencyjne: "Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji", Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 • Domański R. (ed.) (1999), The Competitiveness of Regions in the Polish and European Perspective, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dunning J.H. (ed.) (1999), Governments, Globalization, and International Business, Oxford, Oxford University Press.
 • Gorynia M. (1995), Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Poznań, Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Gorynia M. (1996), Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, "Ekonomista" nr 3.
 • Gorynia M. (1998), The Polish Economy's International Competitiveness and Economic Policy, "Russian and East European Finance and Trade" vol. 34, no. 4.
 • Gorynia M. (2000), Gospodarka polska a procesy globalizacji, w: Globalizacja w gospodarce światowej, red. Czuba T., Skurczyński M" Sopot, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego.
 • Jakóbik W. (2000), Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Karpiński A. (1992), Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Kołodko G.W. (1999), Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Warszawa, Poltext.
 • Gorynia M. (red.) (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, Poznań 2002.
 • Kopeć U. (2000), Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, Warszawa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 • Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S. (1997), Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Kotowicz-Jawor J. (2001), Szanse rozwojowe przedsiębiorstw, Warszawa, VII Kongres Ekonomistów Polskich.
 • Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wrocław, Wydawnictwo AE.
 • Noga A. (styczeń 2001), Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna, Warszawa, VII Kongres Ekonomistów Polskich.
 • Ohmae K. (1995), The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, HarperCollins, London.
 • Płowiec U. (1997), Proeksportowa strategia rozwoju w procesie przemian systemowych w polskim handlu zagranicznym, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. Belka M., Trzeciakowski W., Warszawa, Poltext t.2.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, London, MacMillan.
 • Reversing Industrial Decline? Industrial Structure and Policy in Britain and Her Competitors (1989), red. Hirst P., Zeitlin J., Berg, Oxford, oraz Timlinson J., Macro-economic Management and Industrial Policy.
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (1999), Integracja Europejska. Rozwój rynków, Warszawa-Łódź, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.