PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 928 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja | 118--130
Tytuł artykułu

Integracja i dezintegracja w teoriach i koncepcjach zarządzania oraz w sztuce

Warianty tytułu
Integration and Disintegration in Theories in Management Conceptions and in Art
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W klasycznych teoriach i koncepcjach sztuki i zarządzania przeważały procesy integracji, które zapewniały równowagę wewnętrzną organizacji i dzieła sztuki. Nowoczesne koncepcje zarządzania oparte są natomiast na paradygmacie dezintegracji, która jest także jedną z cech podstawowych sztuki nowoczesnej. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w wysoce turbulentnym otoczeniu, w którym dominują procesy dezintegracji. W nim też zmuszone są funkcjonować współczesne firmy i tworzą artyści. Procesy dezintegracji przyczyniają się do poszukiwań twórczych i innowacyjności zarówno w sztuce, jak i w biznesie. Pomagają one przezwyciężyć rutynę, zapobiegają stagnacji. Zakłócenia dotychczasowego porządku stanowią bowiem podnietę do wszelkiego rodzaju twórczości oraz do poszukiwania i przewidywania prawdopodobnego lub spodziewanego scenariusza zdarzeń. (abstrakt oryginalny)
EN
In the classic theories and concepts of art and management the processes of integration dominated. These processes ensured the internal balance of an organization and a piece of art. The modern concepts of management are based, however, on the paradigm of disintegration, which is also one of the fundamental features of the modern art. The reason for such a state of things is the highly turbulent environment, in which the prosesses of disintegration dominate. In this environemt modern firms and artists are forced to work. The processes of disintegration contribute to artistic search to the innovation in art as well as in business. They help to overcome the routine and prevent stagnation. The distrubances in the current order constitute the stimulus to every kind of creativity and to the search and prediction of the probable or expected scenario of events. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Bogdanowicz P.: Człowiek i czas. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1988.
  • Estreicher K.: Historia sztuki w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990.
  • Hutnikiewicz A.: Od czystej formy do literatury faktu. Warszawa: Wiedza Powszechna 1988.
  • Kandyńsky W.: O duchowości w sztuce. Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, 1996.
  • Kowalska B.: Od impresjonizmu do konceptualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Arkady 1989.
  • Krzysztof Stopczyk S.: Plastyka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987.
  • Rzepińska M.: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.