PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 928 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja | 182--190
Tytuł artykułu

Grupy kapitałowe w globalnym sektorze statków

Warianty tytułu
Concentration Processes in the Global Market of Shipbuilding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najogólniej przez pojęcie grupy kapitałowej rozumie się zgrupowanie gospodarcze przedsiębiorstw samodzielnych pod względem prawnym, ale powiązanych kapitałowo lub kontraktowo, które osiągają wspólne cele gospodarcze. Istnieje szereg przesłanek przemawiających za wyborem tej formy prowadzenia działalności gospodarczej, do których zalicza się m.in. możliwość szybkiego reagowania na zmiany dokonujące się w otoczeniu przedsiębiorstw poprzez zmiany partnerów, obszarów działalności czy własności zasobów, wykorzystanie efektu synergii oraz dywersyfikację ryzyka. W skali makroekonomicznej procesy koncentracji kapitałowej i organizacyjnej prowadzą do ograniczenia konkurencji. Mimo iż w Polsce od połowy lat 90. nasila się proces łączenia podmiotów gospodarczych, to poziom ich koncentracji wciąż nie dorównuje standardom światowym. W aspekcie osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym problem ten jest szczególnie dobrze widoczny na przykładzie polskiego sektora budownictwa okrętowego, w którym choć podejmowane były próby jego konsolidacji, to nadal funkcjonują dwa ośrodki stoczniowe konkurujące ze sobą pod względem typu budowanych statków. Dla porównania - w dominującym na tym rynku sektorze azjatyckim produkcja okrętowa prowadzona jest w zdywersyfikowanych grupach kapitałowych, w tym koreańskich czebolach i japońskich keiretsu, posiadających w 2001 r. odpowiednio 36,1% i 28,7% udziałów w światowych zamówieniach na budowę nowego tonażu. Na tym tle pozycja polskich stoczni zajmujących czwartą pod tym względem lokatę (po stoczniach chińskich) nie wydaje się już tak silna, gdyż zapewnia ją 4,4-procentowy udział w rynku. Stąd niniejsze opracowanie poświęcono zagadnieniom związanym ze specyfiką tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych w globalnym sektorze budownictwa okrętowego, co jest szczególnie istotne w świetle kryzysu, który właśnie wystąpił w polskich stoczniach produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the mid 90s a process of joining businesses has been intensifying in Poland. However, the level of their concentration still does not equal the world standards. As far as achieving the competitive advantage in the global market is concerned, this problem is especially clearly seen on the example of the Polish shipbuilding. These are the problems to which devote this booklet. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bieliński J.: Strategie konkurencji polskiego przemysłu okrętowego. "Stocznie, Porty i Żegluga" 1998 nr 4, CTO, Gdańsk 1998.
 • Brzóska J., Pałucha K., Pyka J.: Zmiany na rynku energetycznym - konsolidacja i nowe formy organizacji. W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. XXII Śląskie Dni Organizacji. Pod red. J. Pyki: Katowice-Wisła: TNOiK oraz Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach 2000.
 • Committee of European Union Shipbuilders' Association CESA, Letter to Commissioner Erkki Liikanen, European Commission, z dnia 29 września 1999 roku.
 • Drac-Tatoń M.: Strategia marketingowa w przedsiębiorstwie przemysłu okrętowego. Praca doktorska, Szczecin 1995.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Pod red. W. Frąckowiaka. Warszawa: PWE 1998.
 • Kuciewicz P.: Holding bliżej? "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996 nr 5.
 • Kuciewicz P.: Rok 1999 w gospodarce morskiej. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000 nr 1.
 • Lewandowski S.: Statki na "Wulkanie". "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000 nr 11.
 • Milewska G.: Japońskie stocznie zaciskają pasa, "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000 nr 4.
 • Milewska G.: Polskie stocznie po wyjściu z wirażu. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999 nr 2.
 • Skrzypiński S.: Przemyśl okrętowy w latach 90. W: J. Dudziak, P. Kuciewicz, J. Litwin, S. Skrzypiński, H. Spigarski: Polski przemysł okrętowy 1945-2000. "Okrętownictwo i Żegluga" Sp. z o.o.. Gdańsk 2000.
 • Socha R.: Jajkiem, serkiem i gwoździem. "Polityka" 2002 nr 9 (2339).
 • Sprawozdanie Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA z działalności holdingu za rok 1999. W: Stocznia Szczecińska Porta Holding SA. Skonsolidowany Raport Roczny 1999. Szczecin, październik 2000.
 • Stankiewicz M.: Rok ze stratą. Zasoby Internetu http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_020129/ekonomia/ekonomia_a_10.html
 • Stocznia Szczecińska Porta-Holding SA. Ukierunkowany rozwój. Zasoby Internetu http://www.business.pl/nr41_2/portohol.html.
 • Sysko-Romańczuk S.: Konkurencyjność polskiego sektora okrętowego. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000 nr 10.
 • Szepaniak T.: Amerykański raport o subsydiowaniu budownictwa okrętowego na świecie. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1995 nr 2.
 • Trocki M.: Zarządzanie grupą kapitałową. W: Grupy kapitałowe w Polsce. Pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, B. Wawrzyniaka. Warszawa: Difin 1998.
 • Wiktorowski K.: Analiza otoczenia polskiego przemysłu okrętowego. Praca doktorska. Szczecin 1998.
 • Wiktorowski K.: Wpływ polityki państwa na odbudowę i rozwój japońskiego przemysłu okrętowego. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1995 nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.