PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 944 Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian | 282--297
Tytuł artykułu

Logistyczne koncepcje w strategiach firm polskich - wyniki badań bezpośrednich

Warianty tytułu
The Logistic Conception in Polish Firm Strategies - Results of Direct Researches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki bezpośrednich ankietowych, przeprowadzonych w latach 2000-2001, w polskich przedsiębiorstwach, w ramach programu badawczego (KBN nr 1 H02D 033 18) pt.: Czynniki kształtujące marketingową świadomość polskiej kadry oraz stan i rozwój marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Omawiane badanie marketingowe zostało poszerzone o logistyczne aspekty kształtujące strategie rynkowe przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono w okresie od 1.09.2000 do 30.03.2001 na terenie całej Polski. Objęto nim firmy o różnej wielkości (małe, średnie i duże) o różnej formie własności i działające w różnych branżach. Wielkość wylosowanej próby wynosiła 2100 firm. Do 1600 wysłana kwestionariusz ankietowy, natomiast pozostałych wylosowano w celu przeprowadzenia wywiadu indywidualnego. Z uwagi na to, że nie wszystkie firmy wyraziły zgodę na uczestnictwo w wywiadzie, zespołowi badawczemu nie udało się zrealizować 185 wywiadów. Wypełnione kwestionariusze ankietowe odesłało 206 badanych firm. Badanie miało na celu rozpoznanie zakresu i poziomu rozwoju tradycyjnie rozumianych strategii marketingowych przedsiębiorstw o aspekty logistyczne i zidentyfikowanie ewentualnych barier, które ograniczają rozwój łańcuchów logistycznych. Zainteresowanie zespołu badawczego w tym zakresie, koncentrowało się przede wszystkim na następujących zagadnieniach: zbadaniu tendencji w zakresie wzrostu znaczenia obsługi logistycznej procesów gospodarczych badanych firm, zbadaniu zachowań małych, średnich i dużych przedsiębiorstw związanych z wyborem i realizacją strategii konkurencji, opartych między innymi na budowaniu logistycznych łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of direct questionnaire research carried out in Polish companies in years 2000-2001, within the frames of the research program (KBN no 1 HO2D 033 18) titled "Factors shaping marketing awareness of the Polish staff and the state and development of marketing in small and medium size companies". The marketing research was carried out from 1.09.2000 till 30.03.2001 throughout Poland and included also logistics aspects shaping marketing strategies of companies. The aim of research was to identify the scope and the level of development of traditionally understood marketing strategies, broadened by some logistic aspects and identifying potential barriers of logistics supply chain development. The interest of the research team in that scope was focused, first of all, on the following issues: - growth trends the importance of logistics service of the economic processes in the companies questioned, - behavior of small, medium and big companies connected with the choice and implementation of competitive strategies based, among others, on building of logistics supply chains. (short original abstract)
Bibliografia
 • Bryczkowski S.: Problemy modelowania obsługi logistycznej pomiędzy podmiotami gospodarczymi Polski i krajami UE na przykładzie Eaton Controls, sp. z o. o. W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I. Red. M. Chaberek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 • Chaberek M.: Model systemu wsparcia logistycznego organizacji. W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I. Red. M. Chaberek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 • Chaberek M.: Makro i mikroekonomiczne aspekty logistyki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (w druku), rozdz. 1.7.1.
 • Ciesielski M.: Logistyka w strategiach firm. Warszawa-Poznań: PWN 1999.
 • Dudzik T.M.: Różne oblicza partnerstwa. W: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Tom II. Obrady panelowe, materiały konferencyjne, Katowice 21-22 maja 1998.
 • Handfield R.B., Nichols E.L. Jr.: Introduction in Supply Chain Management. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River 1999.
 • Kisperska-Moroń D.: Problemy współdziałania w podziału korzyści w łańcuchach dostaw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 9/1999.
 • Kordel Z.: Centra logistyczne jako element składowy modelu łańcucha dostaw. W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I. Red. M. Chaberek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. Warszawa: PWE 1995.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1997.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Część 1. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1994.
 • Pfohl H.Ch.: Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych. Łańcuch, cykl zamknięty, sieć. W: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Tom l. Poznań: PTL, ILIM 1998.
 • Poirier Ch.C., Reiter S.E.: Supply Chain Optimization. San Francisco: Berrey-Koehler Publishers 1996.
 • Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E.: Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies, and Case Studies. McGraw-Hill Companies, USA 2000.
 • Witkowski J.: Konfiguracyjna organizacja sieci logistycznych. W: Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki. Red. D. Kisperska-Moroń. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011764

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.