PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 888 Chemia : związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie | 26--34
Tytuł artykułu

Adsorpcja jonów fosforanowych oraz fosforanowych kompleksów żelaza (III) na alkalitioligninie, podczas jej strącania z roztworów

Warianty tytułu
Adsorption of Phosphate Ions and Phosphate Complexes of Iron (III) on At-Lignin, During Its Precipitation from Solutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania alkalitioligniny (AT-ligniny) do usuwania z wody jonów fosforanowych. Badano adsorpcję na AT-ligninie jonów PO43- oraz powstających podczas jej strącania w kwaśnych roztworach, zawierających również jony Fe3+, kompleksowych jonów fosforanowych i wodorofosforanowych żelaza (III). W tym celu, w przesączach po strąceniu osadu ligninowego, oznaczano stężenia równowagowe i adsorpcję nadmiarową oraz wyznaczano izotermy adsorpcji badanych jonów. W pracy wykryto zdolności adsorpcyjne AT-ligniny, podobnie jak wcześniej ligniny powanilinowej (ligniny W) [9], względem jonów Fe3+. Ponadto stwierdzono, że jest możliwe jej wykorzystanie również do usuwania z wody jonów PO43-, zwłaszcza w warunkach ich kompleksowania się z jonami Fe3+. Okazało się mianowicie, że uzyskana wydajność adsorpcji PO43-, która wynosiła zaledwie około 26%, w obecności jonów Fe3+ może być znacznie większa, ponieważ wydajność adsorpcji badanych jonów kompleksowych wynosiła około 90%. W procesie adsorpcji zachodzącym podczas strącania AT-ligniny z mieszanych roztworów zawierających jony PO43- i Fe3+ mogą brać udział następujące jony kompleksowe: [Fe2HPO4]4+, [FeH2PO4]2+, [FeHPO4]+ i [Fe(HPO4)2]-.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the possibilities of using alcalithiolignin (AT-lignin) for the removal of phosphate ions from water. The adsorption of PO43- ions was tested on AT-lignin as well as of complex phosphate and iron hydrogen phosphate (III) ions, generated during precipitation in acid solutions, also containing Fe3+ ions. For this purpose normal concentration and excess adsorption was determined in the filtrate upon precipitation of lignin sediment as well as the adsorption isotherms of examined ions. During studies the adsorption abilities of AT-lignin were detected, the same as previously of post-vanillin lignin (W lignin) [9] in relation to Fe3+ ions. Furthermore, it was found that it could be used for removing PO43- ions from water, especially in conditions of their compounding with Fe3+ ions. It turned out that the obtained adsorption capacity of PO43- which only just amounted to approximately 26% could be much bigger in the presence of Fe3+ ions, because the adsorption capacity of studied complex ions amounted to approximately 90%. During the adsorption process which takes place during precipitation of AT-lignin from mixed solutions containing PO43- and Fe3+ ions the following complex ions can participate: [Fe2HPO4]4+, [FeH2PO4]2+, [FeHPO4]+ and [Fe(HPO4)2]-. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Bogdanik T., Toksykologia kliniczna. PZWL, Warszawa 1988.
  • Lipiec T., Szmal Z., Chemia analityczna. PZWL, Warszawa 1980.
  • Łebek J., Wardas W., Adsorption of some textile dyes on post-vanillin lignin during its precipitation. Cellulose Chem. Technol. 1996, 30, 213-221.
  • Łebek J., Wardas W., Kusa Z., Adsorpcja jonów fluorkowych na alkalitioligninie. Metabolizm fluoru 1999,9,149-153.
  • Marczenko Z., Kolorymetryczne oznaczanie pierwiastków. WNT, Warszawa 1968.
  • Ościk J., Adsorpcja. PWN, Warszawa 1973.
  • Stability Constants of metal-ion complexes. Part A: Inorganic ligands. International Union Pure and Applied Chemistry. Pergamon Press, Oxford 1982.
  • Wardas W., Łebek J., Adsorption properties of post-vanillin lignin related to some textile dyes. Cellulose Chem. Technol. 1994, 3, 255-263.
  • Wardas W., Łebek J., EDTA and Fe(III)-EDTA adsorption on post vanillin-lignin during its precipitation. Cellulose Chem. Technol. 1998, 32, 269-277.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.