PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 888 Chemia : związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie | 114--123
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia mieszaniną osadów ściekowych z popiołem z węgla brunatnego lub CaO na zawartość, pobranie i współczynnik wykorzystania fosforu przez rośliny

Warianty tytułu
The Influence of Mixture of Waste Activated Sludge with Brown Coal Ash or CaO in the Concentration Uptake and Coefficient Utilization of Phosphorus by Plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osady ściekowe pochodzące z miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach (zawierające 19 % suchej masy; 5,08 % azotu i 3,20 % fosforu w s.m.) oraz z oczyszczalni w Łukowie (zawierające 15 % s.m., 8,18 % azotu i 1,95 % fosforu w s.m.) mieszano z popiołem z węgla brunatnego i CaO w stosunku 2:1, 3:1, 4:1, 6:1 w przeliczeniu na suchą masę. Wartość nawozową mieszaniny oceniono w doświadczeniu wazonowym, stosując utwór glebowy o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego o niskiej zawartości azotu i potasu oraz średniej zawartości fosforu. Dodatek CaO i popiołu do osadów powodował obniżenie zawartości fosforu w roślinach testowych w stosunku do samych osadów. Stwierdzono również niższe zawartości fosforu w roślinach na obiektach z dodatkiem CaO w porównaniu z mieszaninami z popiołem oraz spadek ilości fosforu wraz ze wzrostem udziału CaO w podłożu. Ponadto odnotowano niższe pobranie fosforu przez rośliny nawożone CaO i jego mieszaninami z osadami ściekowymi w odniesieniu do obiektów z popiołem. (abstrakt oryginalny)
EN
Waste activated sludge produced from municipal sewage at purification plants at Siedlce (which contained 19 % of dry matter: and in dry matter 5,08 % N, 3,20 % P) and from Łuków (which contained 15 % of dry matter and in dry matter: 8,18 % N, 1,95 % P) were mixed with ash from brown coal and CaO in ratio 2:1, 3:1,4:1 and 6:1 bosed on the dry matter. The fertilizing value of these mixtures was evaluated in pot experiment with slightly loamy sand with low content of available nitrogen and potassium as well as miedien concentration of phosphorus. The addition of CaO and ash to the waste activated sludges decreased the concentration of pfosphorus in plants in relation to the concentration of phosphorus in plants cultivated only on the waste activated sludge with soil. The addition of CaO caused bigger decreases in the concentration, of phosphorus in plants than brown coai ash. Uptake of phosphorus was lawer from the objects fertilized with CaO and by mixture of waste activated sludge with CaO than with the objects in which ash was applicated. (original abstract)
Bibliografia
  • Bernacka J., Pawłowska L.: Zagospodarowanie i wykorzystanie osadów z miejskich oczyszczalni ścieków. Inst. Ochr. Środ., W-wa, 1994.
  • Kalembasa S., Kalembasa D.: Wybrane chemiczne i biologiczne metody przeróbki osadów ściekowych. Biotechnologia I, (36), 1997.
  • Kalembasa S., Kuziemska B.: Wpływ pochodzenia i terminu stosowania osadów ściekowych na plon wybranych roślin uprawianych na glebie średniej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409, 1993.
  • Rocznik Statystyczny GUS, Rok LIX, W-wa,1999.
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie warunków jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe. Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1999.
  • Tyler G., Balsberg Paklsson A.M., Bengtsson G., Baath E., Tranvuk L.: Heavy metal ecology of terrestrial plants, microorganisms and invertebrates. A review. Water Air Soil Pollut, 47, 189-215, 1989.
  • Wiater J., Dębicki R.: Następcze oddziaływanie materiałów organicznych na glebę i roślinę. Cz. I. Wybrane elementy żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi., 407, 57-64, 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.