PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 888 Chemia : związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie | 215--219
Tytuł artykułu

Zasobność ziół łąkowo-pastwiskowych w fosfor

Warianty tytułu
Affluence of Phosphorus in Meadow-Pasture Herbs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem podjętych badań było określenie zasobności wybranych gatunków ziół w fosfor. W latach 1998 i 1999 na użytkach zielonych przeanalizowano łącznie 172 zbiorowiska roślinne z udziałem Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Heracleum sibiricum i Cirsium oleraceum. Pobrano próbki glebowe na oznaczenie właściwości chemicznych gleby oraz próbki ziół na określenie zawartości fosforu. Analizowane gatunki występowały na glebach o różnej zasobności w składniki pokarmowe. Średnia zawartość próchnicy wahała się od 2,50% w glebie zbiorowisk z Taraxacum officinale do 6,20% w glebie zbiorowisk z Cirsium oleraceum, przy czym zróżnicowanie to było istotne. Istotne różnice stwierdzono także w zasobności gleby w potas. Zawartość tego pierwiastka w 100 g gleby wynosiła średnio 4,97 mg dla zbiorowisk z Alchemilla vulgaris i 11,02 mg dla Heracleum sibiricum. Nie stwierdzono istnych różnic w zawartości fosforu w glebie, na ogół kształtowała się ona na bardzo niskim poziomie. Stwierdzono natomiast istotne różnice między poszczególnymi gatunkami w zawartości fosforu w suchej masie ziół. Najmniej fosforu zawierały Alchemilla vulgaris (0,32%) i Cirsium oleraceum (0,32%) najwięcej zaś Heracleum sibiricum (0,49%) i Achillea millefolium (0,47%). (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of undertaken investigations was qualification of affluence select sorts of herbs in phosphorus. In years 1998 and 1999 on gasslands analysed together 172 plant communities with Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Heracleum sibiricum and Cirsium oleraceum. Received soil samples for mark of chemical propriety of soil and samples of herbs for qualification content of phosphorus. Analysed species stepped out on soils about different affluences in nutrients elements. Average content of humus hesitated from 2,50% in soil of Taraxacum oficinale community to 6,20% at Cirsium oleraceum. Significant differences observed in affluences of soil in potassium. Content of this element in 100 g soil carried out average 4,97mg for Alchemilla vulgaris community and 11,02 mg. at Heracleum sibiricum. Did not ascertain a significant differences in contents of phosphorus, in general it was shaped on very low level. Analysis of phosphorus in dry matter of herbs showed significant differences in its contents at each species. Least of phosphorus contained Alchemilla vulgaris (0,32%) and Cirsium oleraceum (0,32%) most of all Heracleum sibiricum (0,49%) and Achillea millefolium (0,47%). (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Bibliografia
  • BENEDYCKI S., BAŁUCH A., PUCZYŃSKI J., 1999. Wybrane gatunki ziół jako źródło makroelementów w mieszance z życicą trwałą. Fol. Univ. Agric. Stetin., 197, Agricultura (75): 31-34.
  • FALKOWSKI M., KUKUŁKA I., KOZŁOWSKI S., 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR Poznań.
  • GRZEGORCZYK S., ALBERSKI J., 1999. Występowanie ziół w zbiorowiskach łąkowo- pastwiskowych Pojezierza Olsztyńskiego. Fol. Univ. Agric. Stetin., 197, Agricultura (75): 103-106.
  • KOSTUCH R., 1979. Znaczenie trwałych użytków zielonych pod względem ekologicznym, florystycznym i krajobrazowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 221: 76-84.
  • MLKŁOSZ S., OLESIŃSKI L., 1971. Skład chemiczny niektórych pospolitych chwastów łąkowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 114: 127-132.
  • TRZASKOŚ M., 1996. Florystyczne, paszowe i krajobrazowe walory łąk ziołowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 442: 417-430.
  • TRZASKOŚ M., 1995. Niektóre aspekty występowania ziół pastewnych w różnych siedliskach łąkowych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio E, L: 295-299.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.