PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 5 | 195--216
Tytuł artykułu

Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar

Autorzy
Warianty tytułu
Poverty as a Social Problem. Essence - Reasons - Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad ubóstwem prowadzone są już od od ponad wieku, lecz współczesna nauka napotyka poważne problemy z wypracowaniem spójnej definicji ubóstwa, jak również z precyzyjnym określeniem przyczyn tego zjawiska. Praca stanowi próbę przedstawienia syntezy wyników dotychczasowych badań nad ubóstwem postrzeganym przez pryzmat problemtyki społecznej.
EN
Poverty is one of the biggest and most common calamities of the mankind. This phenomenon occurs in each society - both in rich and poor countries. Always, when the scale of this phenomenon is more than single cases, we have to deal with a significant social problem. Investigations on poverty as social phenomenon have been conducted world-wide for over a century (in Poland they have been particularly intensified in the last decade). Despite relatively long research traditions, today's science is still unable to work out a coherent definition of poverty. Nor is it easy to have the reasons for poverty identified in an unequivocal way. To a considerable extent, due to the reasons abovementioned, it hinders both a precise measurement of this phenomenon and the performance of an effective social policy so as to fight with poverty itself and its consequences. In this paper, it is attempted to show a synthesis of the results of the hitherto research on poverty-related problems. The considerations are focused on the evolution of the perception of poverty throughout the centuries, its idea and types. Then, there has been made a classification of the reasons for poverty and the basic causative factors of this phenomenon as indicated by today' science. There are also characterised the main measurement methods, paying particularly attention to the relative problems and the application - related restrictions of the research results themselves. In conclusion, the fight against poverty has been acknowledged priority in the economic policy of each country. In the author's opinion, of fundamental importance is the creation of the socially acceptable system of distribution of goods and services produced in all economic sectors, with a simultaneous consolidation of the sphere of production (which is the source of improving general welfare).
Rocznik
Numer
Strony
195--216
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Beskid L., Wieloraki charakter ubóstwa, w: Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, praca zbiorowa, Key Text, Warszawa 1999.
 • Biernacki M., Aksjomatyczne podejście do teorii ubóstwa. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 748, Wrocław 1996.
 • Boczoń J., Toczyski W., Obszary ubóstwa i depresji społecznej. Prace i Materiały - Teoria ekonomii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994, nr 2.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B., Kategoria minimum egzystencji, w: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B., Kategoria minimum socjalnego, w: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 • Dyczewski L., Kościół katolicki wobec ubóstwa i ludzi ubogich, w: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 • Galbraith J.K., Istota masowego ubóstwa, PWN, Warszawa 1987.
 • Gans R.J., O niektórych funkcjach ubóstwa, Polityka Społeczna 1993, nr 9.
 • Golinowska S., Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda, w: Polska bieda II. Kryteria. Ocena Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 • Golinowska S., Linie ubóstwa w praktyce społecznej krajów transformacji, Polityka Społeczna 1995, nr 8.
 • Golinowska S., O kilku teoriach ubóstwa, w: Ubóstwo jako problem polityki społecznej, pod red. L. Frąckiewicz, AE w Katowicach, Katowice 1993.
 • Golinowska S., Uwagi o ubóstwie i jego zwalczaniu. Polityka Społeczna 1997, nr 1.
 • Graniewska D., Ubóstwo a realizacja podstawowych funkcji rodziny, Polityka Społeczna 1994, nr 3.
 • Jankowska E., Subiektywna linia ubóstwa dla wybranych grup bezrobotnych. Polityka Społeczna 1998, nr 4.
 • Kabaj M., Społeczne aspekty rozwoju. Elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2001.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kaźmierczak Z., Niektóre przyczyny ubóstwa i formy polityki przeciwdziałania (na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1995, nr 137.
 • Kohl J., Ubóstwo w świetle badań, Polityka Społeczna 1993, nr 9.
 • Kordos J., Ochocki A., Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, Wiadomości Statystyczne 1993, nr 1.
 • Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Lipski A., Ubóstwo poza sferą konieczności egzystencjalnej, w: Ubóstwo jako problem polityki społecznej, pod red. L. Frąckiewicz, AE w Katowicach, Katowice 1993.
 • Młokosiewicz M., Przyczyny i formy ubóstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 201, Szczecin 1997.
 • Nowakowska E., Dzieci się sypnęli. Dziesięć lat badań nad polską biedą, Polityka 2000, nr 50.
 • Ostoj I., Bezrobocie jako przyczyna ubóstwa w warunkach transformacji systemowej w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, nr 140, Katowice 1997.
 • Panek T., Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1990-1992, Wiadomości Statystyczne 1994, nr 5.
 • Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa. Szacunek subiektywnych linii ubóstwa metodą LPL dla lat 1993-1996, w: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 • Podgórski J., Ubóstwo subiektywne w Polsce. Badania metodą LPL, Polityka Społeczna 1995, nr 8.
 • Podgórski J., Wyznaczanie subiektywnych linii ubóstwa, Wiadomości Statystyczne 1994, nr 12.
 • Porównanie warunków życia ludności we Francji i w Polsce, Departament Warunków Życia GUS, Warszawa 2000.
 • Sajkiewicz B., Minimum socjalne według skorygowanego koszyka towarów i usług, Polityka Społeczna 1996, nr 9.
 • Sajkiewicz B., Minimum socjalne. Polityka Społeczna 1998, nr 3.
 • Sztumski J., Ubóstwo jako problem społeczny, Polityka Społeczna 1995, nr 8.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A., Relatywna linia ubóstwa i wyniki jej zastosowania w badaniach budżetów rodzinnych w 1993 i 1994 r.. Polityka Społeczna 1995, nr 8.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A., Zastosowanie relatywnych granic ubóstwa do oceny zasięgu ubóstwa, w: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1997.
 • Szulc A., Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1990 i 1991, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Eko- nomicznych, z. 214, GUS, Warszawa 1993.
 • Szulc A., Skale ekwiwalentności w pomiarze dobrobytu gospodarstw domowych, Polityka Społeczna 1995, nr 8.
 • Węgrzyn G., Ubóstwo jako problem pozaustrojowy, w: Ubóstwo jako problem polityki społecznej, pod red. L. Frąckiewicz, AE w Katowicach, Katowice 1993.
 • Wprowadzenie do ekonomii, pod red. Z. Dach, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Wskaźniki ubóstwa (w świetle badań budżetów gospodarstw domowych), Studia i Analizy Statystyczne, Departament Warunków Życia GUS, Warszawa 1997.
 • Zienkowski L., Kilka uwag w sprawach sfery ubóstwa, Wiadomości Statystyczne 1994, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011896

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.