PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 961 Inwestycje w rachunkowości | 155--162
Tytuł artykułu

Porównawcze aspekty definicji inwestycji oraz ich ujęcia w sprawozdawczości finansowej na Ukrainie i w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały przedstawione wyniki badań autora dotyczące definicji inwestycji oraz ich ujęcia w bilansie w Ukrainie i Polsce. Nie ujawniono rozbieżności pomiędzy pojęciami "Inwestycje finansowe" - w Ukrainie a "Aktywa finansowe"- w Polsce. Rozbieżności dotyczą nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, których podmiot nie nabył w celu przeznaczenia na własne potrzeby- to jest do prowadzenia działalności gospodarczej, a także pozostałych składników aktywów nabytych w celu osiągania z nich korzyści ekonomicznych w postaci wzrostu wartości rynkowej, odsetek, dywidend. Te obiekty są traktowane w Polsce jako inwestycje, w Ukrainie natomiast zalicza się ich na konta "Środki trwałe", "Aktywa niematerialne" lub "Inne materialne aktywa trwałe" i wykazuje się w jednoimiennych pozycjach bilansu. Rozbieżności te należy uwzględniać użytkownikom zagranicznym przy odczytywaniu bilansów i zainteresowanym w prawdziwym obrazie sytuacji przedsiębiorstwa. Przed obliczem integracji ekonomicznej należy dążyć do ujednolicenia rozwiązań rachunkowych zgodnie z MSR we wszystkich krajach uczestniczących w tym procesie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the results of researches of the author concerning definitions of the investments and their representation in balance sheet of Ukraine and Poland are systematized. It is not revealed of differences in concepts "the Financial Investments" - in Ukraine and "Financial Assets" - in Poland. However essential differences take place in relation to such objects, as: the real estate and Intangible Assets, which are aquired by the subject not for own needs (requirements), that is not for the purposes of running of economic activity; and also in relation to other elements of Assets aquired with the purpose of reception from them of economic benefits as growth of their market cost, percents (interests), dividends. These objects, considered in Poland by the investments, in Ukraine concern on the accounts "Fixed Assets", "Intangible Assets" and "Other Tangible Non-current Assets" and are displayed in the same articles of balance sheet. These distinctions are necessary for taking into account to the foreign users with reading balance sheet and interested in reception of the objective information about a situation of the enterprise. In conditions of economic integration it is necessary to aspire to harmonization and standardization of accounting agrees with LAS in all countries participating in this process. (original abstract)
Rocznik
Strony
155--162
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Закoн Укpаïни вiд 16. 07. 99 p. №996-XIV "Пpo бухгалтepcкий oблiк i фiнанcoву звiтнicть в Укpаïнï (зi змiнами i дoпoвнeннями).
  • Iнcтpукцiя пpo заcтocування Плану pахункiв бухгалтepcькoгo oблiку активiв, капiталу, зoбoв'язань i гocпoдаpcьких oпepацiй пiдпpиємcтв i opганiзацiй, затвepджeна наказoм Мiнicтepcтва Фiнаciв Укpаïни вiд 30. 11. 99 p. № 291.
  • Пoлoжeния (cтандаpт) бухгалтepcькoгo oблiку 2 "Баланc", затвepджeнe наказoм Мiнiтcтepcтва Фiнаciв Укpаïни вiд 31. 03. 99 p. № 87.
  • Пoлoжeння (cтандаpт) бухгалтepcькoгo oблiку 4 "Звiт пpo pух гpoшoвих кoштiв", затвepджeнe наказoм Мiнicтepcтва Фiнанciв Укpаïни вiд 31. 03. 99 p. № 87.
  • Ujednolicony tekst znowelizowanej Ustawy o rachunkowości opublikowany w "Rzeczypospolitej" z 13 marca 2001.
  • Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem i wprowadzeniem Bronisława Micherdy , Zakamycze 2001.
  • Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki księgowości, Gdańsk 2001, rozdz. 4.
  • Gierusz J.: Plan kont z komentarzem, Gdańsk 2002, s. 121-124, s. 141-144, s. 160-166.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.