PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 4 | 23--48
Tytuł artykułu

Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz landu Brandenburgii

Warianty tytułu
Cross-Border Cooperation of Polish and German Enterprises - the Example of Zachodniopomorskie and Lubuskie Voivodships and Brandenburg
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mając na uwadze strategiczne znaczenie współpracy między przedsiębiorstwami na pograniczu polsko-niemieckim na drodze Polski do Unii Europejskiej, autorzy podjęli się określenia korzyści wynikających z lokalizacji i kooperacji przedsiębiorstw w tym regionie. Niniejszy artykuł podsumowuje badania grupy naukowców z Akademii Ekonomicznej i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina przeprowadzone w latach 2001-2002 i finansowane ze środków Fundacji Polsko-Niemieckiej. Współpraca transgraniczna nabrała w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Taki rozwój sytuacji jest politycznie pożądany i w związku z tym odpowiednio wspierany, między innymi przez środki pomocowe UE, takie jak PHARE CBC oraz INTERREG. Współpraca ta dotyczy szczebla regionalnego, gminnego, różnych instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, uniwersytetów i szkół. (abstrakt oryginalny)
EN
In view of strategic significance of cooperation between Polish and German enterprises in the process of Poland's integration with the EU, the authors made an attempt to identify the advantages of business location and cooperation in this region. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--48
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Angerbauer M., 1999, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ZVEI (w:) TWG Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki AG (wyd.), Wirtschaftshandbuch Polen (Podręcznik gospodarczy Polski), tom 2: Regiony i branże, Gorzów Wielkopolski, s. 71-74.
 • Backhaus K., Piltz K., 1990, "Strategische Allianzen - eine neue Form kooperativen Wettbewerbs (Kooperacje strategiczne - nowa forma kooperatywnej konkurencji)", Czasopismo Badań Ekonomicznych, wydanie specjalne, s. 1-10.
 • Barczyk R. (red.), 2002, Rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim w procesie integracji Polski z UE, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Böheim M., 2000, "Benchmarking volkswirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf Unternehmensebene", WIFO-Monatsberichte, nr 11.
 • Brandenburg. Investoren- und Standortbewerbung in der deutsch-polnischen Grenzregion (Brandenburgia. Pozyskiwanie inwestorów i promocja lokalizacji w polsko-niemieckim regionie granicznym), 1999, Potsdam, maj: Minister Gospodarki Landu Brandenburgia.
 • Chojnacki M., 2001, "Działania integracyjne w niemiecko-polskim euroregionie", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Ciok S., 2000, "Polskie pogranicze w perspektywie integracji europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Die Wirtschaftsstandort, Neue Bundesländer, Teil 6, Friedrich Ebert Stiftung, Digitale Bibliothek, www.fes.de/fulltext/fo/wirtschaft/00307005.htm.
 • Euroregiony na granicach Polski 2001, 2001, Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 • Friedrichs J., 1980, Methoden empirischer Sozialforschung, wyd. 14, Opladen.
 • Geiser B., Graubner I., 1996, "Situation und Rahmenbedingungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit" (w:) Instytut Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa Landu Brandenburgia (wyd.), Beiträge zu Stadtentwicklung und Wohnen im Land Brandenburg (Zbiór artykułów na temat rozwoju miast i mieszkalnictwa w landzie Brandenburgia), Potsdam, nr 3-96, s. 7-22.
 • Glapiak E. et al., 2002, "Polska, jak nigdy, płacami podzielona", Profit, nr 4, s. 84-103.
 • Goette T., 1994, Standortpolitik internationaler Unternehmen, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
 • Gołembski G. (red.), 2002, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Graubner I., 1996a, "Soziale und kulturelle Infrastruktur" (w:) Instytut Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa Landu Brandenburgia (wyd.), Beiträge zu Stadtentwicklung und Wohnen im Land Brandenburg (Zbiór artykułów na temat rozwoju miast i mieszkalnictwa w landzie Brandenburgia), Potsdam, nr 3-96, s. 74-77.
 • Graubner I., 1996b, "Träger für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit" (w:) Instytut Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa Landu Brandenburgia (wyd.), Beiträge zu Stadtentwicklung und Wohnen im Land Brandenburg (Zbiór artykułów na temat rozwoju miast i mieszkalnictwa w landzie Brandenburgia), Potsdam, nr 3-96, s. 34-58.
 • Gruchman B., Nowińska E., 1996, "Die Entwicklungs Westpolens nach 1945" (w:) H. Schultz/ a. Nothnagle (red.), Grenze der Hoffnung, Potsdam: Verlag für Berlin Brandenburg.
 • Harrington J.W., 1995, Barnez Warf, Industrial Location. Principles, Practice and Policy, London-New York: Routledge.
 • Inwestycje niemieckie w zachodnich województwach przygranicznych Polski, 1997, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Kaiser K.-H., 1979, Industrielle Standortfaktoren und Betriebstypenbildung. Ein Beitrag zur empirischen Standortforschung, Berlin: Duncker & Humblot.
 • Kuhlohorw G., 2002, "Klasa średnia", Deutschland, nr 1.
 • Malendowski W., Szczepaniak M., 2002, Euregiony - mosty do Europy bez granic, 2000, Warszawa: Elipsa.
 • Maskel P., Törnqvist G., 1999, Building a Cross-Border Learning Region, Copenhagen: Copenhagen Business School Press, Handelshø jskolnes Forlag.
 • Mertnes A. et al. (Grupa Projektowa Regionu Odry), 2001, Handlungsnotwendigkeiten und -alternativen in der Grenzregion an Oder und Neiße. Untersuchung und Vorschläge für die Entwicklung der regionalen Potentiale der Grenzregion an Oder und Neiße im Land Brandenburg unter Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der EU-Osterweiterung, Potsdam 01/06, URL: http://www.pds-europa.de/materialien/abschlussbericht_oderregion_2001.pdf [stan z dnia 20 lutego 2002 r.].
 • Nowińska E., 1994, Problemy gospodarki komunalnej w gminach polskich i niemieckich, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Nowińska E., 1995, "Entwicklungstrategie einer Grenzgemeinde - das Beispiel Gemeinde Słubice in der Euroregion Pro Europa Viadrina" (w:) "Interaktion von Ökologie und Umwelt mit Ökonomie und Raumplanung", Tübinger Geographische Studien, Heft 116.
 • Nowińska E., 1995, "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Grenzgebiet - Entwicklungsprogramme für das westliche Polen" (w:) Kommunal und Regionalpolitik im Transformationprozeß, Heft 7, Berlin: Freie Universität.
 • Nowińska E., 1996, Die Möglichkeiten der Gemeindeentwicklung im deutsch-polnischen Grenzgebiet, Occasional Paper, Tübingen.
 • Nowińska E., 1997, Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Nowińska E., 1998, "Inwestycje niemieckie w województwie poznańskim", Regionalny Biuletyn WSB, Poznań.
 • Nowińska E., 1998, "Miejsce i funkcje obszaru województwa gorzowskiego w regionalnych koncepcjach rozwoju" (w:) B. Gruchman, J.J. Parysek, F. Walk (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego. Struktury i procesy, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Nowińska E., 1998, "Model rozwoju gmin przygranicznych województwa gorzowskiego (w nawiązaniu do czynników i ograniczeń rozwoju)" (w:) J.J. Parysek (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego. Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Nowińska E., 1998, "Strategia rozwoju transgranicznego" (w:) R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Wrocław.
 • Nowińska E., 1998, "Transfrontier Cooperation with Germany in Euroregions", Yearbook of Polish Foreign Policy, Warszawa: MSZ.
 • Nowińska E., 1998, "Wpływ przejść granicznych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa gorzowskiego" (w:) B. Gruchman, J.J. Parysek, F. Walk (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego. Struktury i procesy, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Nowińska E., 1999, "Die grenzüberschreitende Zusammmenarbeit zwischen Polen und Detschland" (w:) D. Bingen, K. Malinowski (red.), Deutsche und Polen auf dem Weg zu einer partnerschaftlichen Nachbarschaft 1989-1998: Versuch einer Bilanz, Poznań: Bundesinstitut für ostwissentschaftliche und internationale Studien gemeinsam mit Westinstitut.
 • Nowińska E., 2000, "Próba adaptacji wybranych elementów strategii na przykładzie gminy Nowa Sól" (w:) Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, Poznań.
 • Nowińska E., 2000, "Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych" (w:) B. Gruchman, E. Nowińska (red.), Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Nowińska E., 2000, "Współpraca ponadgraniczna Polski i Niemiec" (w:) B. Bingen, K. Malinowski (red.), Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego dobrosąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Nowińska E., Gruchman B., 1999, "Die Entwicklungs Westpolens nach 1945", (w:) H. Schultz/ a. Nothnagle (red.), Grenze der Hoffnung, Potsdam: Verlag für Berlin Brandenburg (nowe wydanie).
 • Otwarta granica, 1995, Raport z badań na pograniczu polsko-niemieckim, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Petermann F., 1996, Psychologie des Vertrauens, 3 wyd., Göttingen: Quintessenz.
 • Ratti R., 1993, "Spatial and Economic Effects of Frontiers" (w:) R. Ratti, S. Reichman (red.), Theory and Practice of Transborder Cooperation, Basel-Frankfurt am Main: Verlag Helbing und Lichtenhahn.
 • Regionomica (wyd.), 1999, Promocja polsko-niemieckiego regionu granicznego, Berlin.
 • Roberts J., 2000, "From Know-How to Show-How? Questioning the Role of Information and Communication Technologies in Knowledge Transfer", Technology Analysis & Strategic Management, grudzień.
 • Ronzheimer M., 1999, "Die Zukunft der Region Berlin-Brandenburg" (2), Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung, BerliNews z 14 grudnia (www.berlinews.de/archiv/741-shtnd).
 • Steil F., 1999, Determinanten regionaler Unterschiede in der Gründungsdynamik. Eine empirische Analyse für die neuen Bundesländer, ZEW Wirtschaftsanalysen, Schriftenreihe des ZEW, Band 34, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, s. 145.
 • TWG Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki AG (wyd.), 1999a, Wirtschaftshandbuch Polen (Podręcznik Gospodarczy Polski), tom 1: Polityka, gospodarka, infrastruktura: struktury i rozwój, Gorzów Wielkopolski.
 • TWG Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki AG (wyd.), 1999b, Wirtschaftshandbuch Polen (Podręcznik Gospodarczy Polski), tom 6: Gospodarcze programy pomocowe, Gorzów Wielkopolski.
 • ZAB-ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (wyd.), 2000, Informations- und Kommunikationstechnologie. Kompetenz für die Zukunft (Technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Kompetencja na przyszłość), Potsdam.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012322

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.